Home

Gårdeliste / Farmslist

Åker Sogn, Sønder Herred / Åker Parish, Southern Shire.

Kort/map

Uden gårdnr.:

Degnegård - nedlagt.
Møllegård - ikke stedfæstet.
Præstegård


Selvejergårde:

1. Stubbegård - tidligere "I Stubben", "Stubbene".
2. Dammegård - tidligere "Damgård", "Sortegård".
3. Sortegård - tidligere "Bakkegård", "Bukkegård".
4. - tidligere "Munkegård". Se 4. vrgd.
5. Gadegård - tidligere "Tønnesgård", "I Gaden".
6. Øster Skovgård - tidligere "Skovgård", "Egeby". + 6. vrgd.
7. Brandsgård
8. Lynggård - tidligere "Lindgård".
9. Høgegård - tidligere "Højegård", "Ellegård", "Sønder Ellesgård", "I Ellet".
10. Kratgård - tidligere "I Krakken", "Bækkegård", "Krakgård".
11. - nedlagt. Tidligere "Gorrisegård", "Grunisegård", "Kyllingegård", "Under Klint".
12. Ll. Klintegård - tidligere "Klintegård", "Klingegård", "Under Klint", "I Hundshale".
13. St. Klintegård - tidligere "Klintegård", "Vedfældingsgård", "Under Klint", "I Hundshale".
14. Ladegård - tidligere "Ryttergård", "Bukkegård", "Hundshalegård", "I Hundshale".
15. Hundshalegård - tidligere "Pæregård", "På Nokken", "Hundshalegårde", "I Hundshale".
16. Smedegård - tidligere "Hundshalegårde", "I Hundshale".
17. Værfeldtsgård - tidligere "Bredflodsgård", "Værfællegård", "Hundhalegårde", "I Hundhale".
18 Dalegård - tidligere "Krusegård", "Hundshalegårde", "I Hundshale".
19. Ll. Krusegård - tidligere "Krusegård", "Øster Krusegård", "Hundshalegårde", "I Hundshale".
20. St. Krusegård - tidligere "Krusegård", "Spilleregård", "Ved Broen", "Hundshalegårde", "I Hundshale.
21. Langemyregård - tidligere "Ved Langemyre", "St. Engegård".
22. St. Grammegård - tidligere "Krusegård", "Vævergård".
23. Ll. Grammegård - tidligere "Grammegård", "Ved Broen", "Ved Grammebroen".
24. Grøbygård - tidligere "I Grødby".
25. Runegård - tidligere "Grødbygård", "I Grødby", "Udegård", "Rønnegård".
26. Skovgård
27. Sandegård - tidligere "Udegård".
28. St. Loftsgård - tidligere "Loftsgård".
29. Skadegård - tidligere "Skadesgård", "Aspesgård".
30. Brogård - tidligere "Sønder Brogård".
31. - tidligere "Bøsthøjgård". Se 32. sgd.
32. St. Munkegård - tidligere "Munkegård". + 31. sgd.
33. Kuregård - tidligere "Brogård", "St. Munkegård".
34. Lauegård - tidligere "Tornegård", "Bonnegård".
35. Stangegård - tidligere "Særagergård(?)".
36. Risegård
37. Pæregård - tidligere "Pederegård".
38. St. Bakkegård - tidligere "Bakkegård", "St. Balkegård".
39. Stensgård
40. Ll. Bakkegård - tidligere "Fløjlegård", "Ll. Balkegård", "På Bakken".
41. Ll. Hallegård
42. Vasegård - tidligere "Ved Vassen".
43. Soldatergård
44. Hullegård - tidligere "I Åen".
45. St. Duegård - tidligere "Duegård", "Limgaden".
46. Ll. Duegård - tidligere "Engegård", "Duegård", "Søndre Myregård", "Samsingsgård".
47. Ll. Munkegård - tidligere "Munkegård", "Teglbygårde".
48. Limensgård - tidligere "Limensgadegård", "Teglbygårde".
49. Ll. Bukkegård - tidligere "Ågård", "Teglbygårde".
50. St. Bukkegård - tidligere "Bukkegård".
51. Værmelandsgård - tidligere "Ll. Vassegård", "Bukkegård", "Varmelandsgård".
52. Vejrmøllegård
53. Aspesgård
54. Ll. Gusegård - tidligere "Gusmandegård", "Ll. Godsmandegård".
55. St. Gusegård - tidligere "St. Godsmandegård".
56. Frostegård - tidligere "Fogedgård", "Skovby", (også omliggende gårde).
57. Bækkeskov - tidligere "Pølsegård", "Hjulmagergård".
58. - tidligere "Brogård", "Ved Broen". Se 60. sgd.
59. - tidligere "Sigtegård", "Bækkegård", "Viebækgård". Se 60. sgd.
60. Stålegård - tidligere "Stollegård", "Ålegård". + 58. sgd. og 59. sgd.
61. Baunegård - tidligere "Bakkegård", "På Bakken".
62. Fårebygård - tidligere "I Fåreby", "Vester Fåreby", "Løkkegård".
63. Fårebygård - tidligere "I Fåreby".
64. Bobbegård - tidligere "Ll. Bjergegård", "På Bakken", "Bubbegård".
65. Egeskovsgård - måske også "Elleskovsgård".
66. Vester Ellesgård - tidligere "I Ellet".
67. Øster Ellesgård - tidligere "I Ellet".


Vornedegårde:

1. Ll. Myregård
2. Ravnsgård - tidligere "Ll. Kastelsgård", "Castelsgård", "På Kastellet".
3. Kastelsgård - tidligere "St. Kastelsgård", "Dammegård".
4. Sigård - tidligere "Sortegård". + 4. sgd.
5. Smyggegård - tidligere "Munkegård", "Ll. Munkegård".
6. - tidligere "Løkkegård", "Skovgård(?)", "Tuegård", "I Egeby". Se 6. sgd.
7. St. Egebygård - tidligere "Egebygård", "I Egeby". + 8. vrgd.
8. - tidligere "Ll. Egebygård", "Ll. Egeby", "I Egeby". Se 7. vrgd.
9. Bækkegård - tidligere "Kina".
10. Tyskegård - tidligere "I Hundshale".
11. Grødbygård - tidligere "Højegård", "Julegård", "I Grødby".
12. Piberegård - tidligere "Ågård".
13. Ågård - tidligere "Strandby" (også omliggende gårde).
14. Julegård
15. St. Hallegård
16. Ll. Kalbygård - tidligere "Kalbygård", "I Kalby", "Ved Vassen".
17. Hjulmagergård
18. St. Kalbygård - tidligere "Kalbygård", "Ågård", "I Kalby", "Ved Vassen".
19. Savskærergård
20. Spidlegård - tidligere "Hospitalsgård".
21. Bagergård - tidligere "Baggeregård".
22. Vævergård - tidligere "Bjørnsgård", "Lindgård", "Bjørnegård".
23. Fårebygård - tidligere "I Fåreby", "Skovridergård".
24. Bjergegård - tidligere "Ll. Bjergegård".
25. Ll. Loftsgård


Proprietærgårde:

Kannikegård - nedlagt. Nu Landboforeningens kontor.
St. Myregård - tidligere "Myregård", "Kongsgård".
Vallensgård

Top