Home

Gårdeliste / Farmslist

Klemensker sogn, Nørre Herred / Klemensker Parish, Northern Shire.

Kort/map

Uden gårdnr.

Buskegård
Degnegård
Præstegård
Sandemandsgård
- ikke stedfæstet.


Selvejergårde

1. Skrubbegård - tidligere "Nørre Skrubbegård", "I Skrubbe".
2. Nordholt - tidligere "Sønder Skrubbegård", "I Skrubbe".
3. Nørre Muregård - tidligere "Smedegård", "Myregårde", "I Mure", "På Mure".
4. Sønder Muregård - tidligere "Muregårde", "Myregårde", "Ellesgård", "I Mure", "På Mure".
5. Gothegård - tidligere "Muregård", "Myregårde", "I Mure", "På Mure".
6. Høgegård - tidligere "Høglegård", "Høiegård".
7. Hullegård - tidligere "Hallegård".
8. Onsbjerggård
9. Øster Bedegadegård - tidligere "Bedegaden", "Bukkegårdene".
10. Vester Bedegadegård - tidligere "Bedegaden", "Beddegård", "Bukkegårdene".
11. St. Knudegård
12. Ll. Knudegård - tidligere "Torpegård".
13. Torpegård - tidligere "Dorpegård".
14. Krykkegård - tidligere "Hyldegård", "Haiskegård".
15. Tyndekuldegård
16. Bolbygård - tidligere "Volbygård".
17. Bækkegård - tidligere "Tørbernegård", "Bakkegård".
18. Sønder Bedegadegård - tidligere "Til Bedegaden".
19. Nørregård
20. St. Krashavegård
21. Ll. Krashavegård
22. Bakkegård - tidligere "Ll. Splidsgård".
23. Ll. Dammegård
24. St. Dammegård
25. Splidsgård
26. Øster Pilegård - tidligere "Pølsegård".
27. Kuregård
28. Thoruppegård - tidligere "Pælegård", "Pallegård", "Torupgård".
29. Bjergegård
30. Dyndegård - tidligere "Dyngegård".
31. Tøjregård - tidligere "Tørregård", "Tyregård", "Torvegård".
32. Kofodgård - tidligere "Gregersgård".
33. - se 2. vrgd. Tidligere "Løkkegård", "Lokkegård", "Blokkegård".
34. Hindsegård - tidligere "Dammegård".
35. Kølleregård - tidligere "Krakkegård"
36. Piberegård
37. Munkegård - tidligere "I Skinderby".
38. Skinderbygård - tidligere "I Skinderby".
39. - se. 40. sgd. Tidligere "Bølstedgård", "Bølstæl", "Bøddelsgård", "I Skinderby".
40. Sofiedal - Tidligere "Træbenegård".+ 39. sgd.
41. Årsballegård
42. Strangegård - tidligere "Stangegård".
43. Skindermyregård - tidligere "I Skindermyre".
44. Asseregård - tidligere "Skindemyregård", "I Skindermyre".
45. Carlsgård - tidligere "Hundelortegård", "Vysteskidtegård".
46. Boesgård - tidligere "Bodsgård".
47. Trommeregård - tidligere "Gåsegård".
48. Tornegård - tidligere "Egeskovsgård".
49. Nørre Skarpeskadegård - tidligere "Skarpeskade".
50. Ladegård - + 1. sgd. Nørregård, Nyker (tidligere "I Mæby").
51. Kæmpegård - tidligere "Tallerkengård", "Kimpegård".
52. Julegård
53. - tidligere "Smedegård", "Smede Stæl". Tillagt pgd. Simblegård.
54. - se 55. sgd. Tidligere "Risbygård", "I Risby".
55. Risbygård - Tidligere "I Risby". + 54. sgd. og 56. sgd.
56. - Se 55. sgd. Tidligere "Risbygård", "I Risby".
57. Nørre Risbygård - tidligere "I Risby".
58. Marevadgård - tidligere "I Marevad", "Mariavad".
59. Duebjerggård - tidligere "På Duebjerg".
60. Møllegård - tidligere "Hoglebjerggård", "Under Hoglebjerg".
61. Hoglebjerg - tidligere "Høglebjerggård".
62. - se 12. vrgd. Tidligere "Landsdommergård", "Torneby".
63. Samsingsgård - tidligere "Samlingsgård", "Samsonsgård".
64. Duebjerggård - tidligere "På Duebjerg".
65. Skovgård
66. Brogård - tidligere "Ved Broen".
67. Sigård
68. Risegård - tidligere "I Risen", "Simonsgård".
69. Vester Pilegård


Vornedegårde:

1. Nørre Kirkebogård - tidligere "Nørre Kirkebo", "Kirkegård".
2. Sæderegård + 33. sgd.
3. - nedlagt. Tidligere "Toftegård", "Torpegård", "Torpe Stæl".
4. Lundsgård - tidligere "I Skarpskade".
5. Skarpeskadegård - tidligere "I Skarpeskade".
6. Skarpeskadegård - tidligere "I Skarpeskade".
7. Sønder Kirkebogård - tidligere "Tyskegård", "Sønder Kirkebo".
8. Kørsegård - tidligere "Kyssegård".
9. Ågård
10. Bjørnegård
11. Kannikegård - tidligere "Kuregård", "Skinderby(?)".
12. Tornbygård - tidligere "Kastenegård". Sammenlagt med 62. sgd. Landsdommergård, og 28 sgd. Skovgård, Nyker.
13. Jydegård
14. Nygård
15. Duebjerggård - tidligere "På Duebjerg".
16. - Havde intet navn og er ikke optaget for hartkorn (1696).
17. - Havde intet navn og er ikke optaget for hartkorn (1696).
18. - Havde intet navn og er ikke optaget for hartkorn (1696).


Proprietærgårde:

Baggård
Simblegård
- Tidligere "Grubbegård". + 53. sgd.

Top