Home

Jordebog 1662

Øster Herridt


Laurschier Sogn

Bunde:

1. Hans Jensen
2. Morten Mougnsen
3. Jep Esbiørnsen
4. Bendt Schomager
5. Peder Hansen
6. Olle Laursen
7. (Rasmus?) Andersen
8. Anders Oellsen
9. Hans Jørgensen
10. Jens (Adzersen?)
11. Anders Espersen
12. Hans Espersen
13. Mougns Jensen
14. Peder Hansen
15. Jens Meiesen
16. Knud Pedersen
17. Jens Pedersen
18. Hans Danielsen
19. (Esber?) Hansen
20. Hans Michelsen
21. Hans Jacobsen
22. Olle Mortensen
23. Jens Jensen
24. Laurids Ibsen
25. Olle Søfrensen Meelsted
26. Jacob Jacobsen
27. Laurids Hansen
28. Hans Thruedz
29. Anders Rasmussen
30. Niels Ibsen
31. Laurids Munch
32. Morten Andersen
33. Hans Aristsen
34. Hans Aridsen
35. Peder Henrichsen
36. Hans Mortensen
37. Anders Hansen
38. Olle Stephensen
39. Hans Ibsen
40. Karen Hans Mougnsens enke
41. Peder Lauridsen
42. Jep Hansen
43. (Jens?) Oellsen
44. Morten Jørgensen – Øde Stæl
45. Jens Hansen
46. Michel Pedersen
47. Jep Laursen og Esbørn Laursen
48. Hans Mortensen
49. Jens Rømmer


Vaarneder:

Jacob Hansen i Nyegaard (1 V.)
Hans Munch, Oxse bunde i Rogellundsgaard (2 V.)
Claus Schiøtte i Perregaard (3 V.)
Poufl Laursen i Rogelunds Mølle (4 V.)
Hans Laursen under Lensbierg (5 V.)
Peder Hansen i Sletegaard (6 V.)
Hans Romer i Gadegaard (7 V.)
Olle Mortensen, Kirkebunde (8 V.)
Rasmus Pedersen, Kirkebunde (9 V.)
??? (Lauridsen?) under Kirstens Dal (10 V.)
Hans Pedersen, Kirkebunde (11 V.)
Frands Hellesen, Lendsgaards bunde (12 V.)
Hans Aristsen, Lendsgaards tiener (13 V.)
Hans Michelsen (14 V.)
Rasmus Laursen, Lendsgaards bunde (15 V.)
Eske Hansen, Vallindgaard bunde (16 V.)
Peder Jensen, Vallindgaard bunde i Bublegaard (17 V.)
Jens Thruedsen, Hermand Clausens bunde (18 V.)
Niels Jensen, Lensgaards bunde (19 V.)
Peder Oellsen paa Lendsgaards bundesgaard (20 V.)
Morten Christoffersen i Peder Koefods bunde (21 V.)


Udbyggere:

Niels Pedersen
Laurids Hansen
Peder Henrichsen
Knud Soerne
Østermarch Sogn

Bunde:

1. Mougns Lassen
2. Lauridts Hansen
3. Morten Hansen
4. Anders Michelsen
5. Jep Andersen
6. Sadzer Hansen
7. Peder Erichsen
8. Niels Oellsen
9. Esper Eskildsen
10. Jep Jespersen
11. Jens Hansen
12. Peder Halls
13. Jens Pedersen
14. Anders Andersen
15. Hans Esbiørnsen
16. Hans Nielsen
17. Mougns Hansen
18. Hans Jensen
19. Mougns Pedersen
20. Laurids Mougnsen
21. Laurids Andersen
22. Hans Jensen
23. Mougns Christensen (Udlagt till Karen Hr. Rasmus Hellekrandis i Kiøbenhafn)
24. Peder Andersen
25. Erich Rasmussen
26. Jep Nielsen
27. Michel Mougnsen
28. Hans Madsen
29. Hans Oellsen
30. Christen Hansen
31. Niels Michelsen
32. Jep Hansen
33. Jens Nielsen
34. Siver Hansen
35. Peder Nielsen
36. Mougns Jensen
37. Hans Lauridsen
38. Anders Jørgensen
39. Mougns Ibsen (Jens Ambiørnsen Thingskr. Appebeke for sin destilling)
40. Jep Lauridsen
41. Mougns Møller
42. Laurids Hansen
43. Laurids Tyggesen
44. Hans Ibsen
45. Hans Ibsen
46. Jens Svendsen
47. Morten Andersen
48. Hans Ibsen
49. Hans Nielsen
50. Laurids Smid
51. Laurids Smid
52. Rasmus (Madsen?)
53. Pouffl Axselsen
54. Ødbørn Mortensen
55. Per Lauridsen
56. Mougns Mortensen
57. Jens Lauridsen
58. Laurids Rasmussen
59. Niels Mortensen
60. Peder Zadzersen
61. Hans Jensen
62. Hans Hollst
63. Axsel Poufllsen
64. Allbrecht Hansen
65. Einer Andersen
66. Anders Pedersen
67. Mads Esbiørnsen
68. Svend Hollmb
69. Peder Jensen
70. Hans Esbensen
71. Olle Mougnsen
72. Carsten Beck
73. Mougns Køller
74. Jep Jensen
75. Rasmus Rasmussen
76. Jens Erichsen
77. Jacob Munch
78. Jens Pedersen
79. Berilld Mortensen
80. Henrich Mortensen


Vaarneder:

Biørn Jensen, Lendsgaards bunde (1 V.)
Jens Ibsen, Graaboes bunde (3 V.)
Jens Biørnsen, Vellindsgaards bunde (14 V.)
Laurids Persen paa Kragen (6 V.)
Capitain Sibollt paa Maglegaard (5 V.)
Claus Laursen i Ellehuset (15 V.)
Jep Jensen, Axse bunde (13 V.)
Eskild Hansen, Kirke bunde
Jep Pedersen, førrige Landsdomers bunde
Morten Madsen, Kirke bunde
Olluf Andersen, Landsdomers bunde
Laurids Jacobsen, Landsdomers bunde
Jens Pedersen, Landsdomers bunde
Hans Pedersen, frige Landsdomers bunde (12 V.)
Jens Hansen, Landsdomers bunde (7 V.)
Ibschier Sogn

Bunde:

1. Jens Hansen
2. Hindze Hansen (Udlagt till Øbr. Lieut. Michell Echstein)
3. Niels Ibsen
4. Peder Lauridsen
5. Hans Pedersen
6. Morten Nielsen
7. Jep Madsen
8. Anders Hansen
9. David Oellsens enke
10. Mads Ibsen
11. Knud Christensen
12. Anders Oellsen
13. Claus Køller
14. Hans Hansen
15. Michel Gramb
16. Peder Munch
17. Lasse Juell
18. Jørgen Laursen
19. Laurs Carlsen
20. Jens Rytter
21. Morten Hansen
22. Laurs Esbiørnsen
23. Peder Ollsen
24. Mougns Meyesen
25. Anders Rasmussen
26. Carll Mathiesen
27. Hans Skotte
28. Jens Andersen
29. Anders Rasmussen
30. Niels Christensen
31. Niels Jensen
32. Mads Oellsen
33. Jens Rasmussen i Paradis
34. Esbørn Esbørnsen
35. Morten Nielsen
36. Hans Mortensen


Vaarneder:

Rasmus Jensen i Noregaard (1 V.)
Hans Jacobsen, Machabeusis bunde (2 V.)
Laurids Michelsen, Præsteboe (3 V.)
Hans Weidemand (4 V.)
Niels Bentsen, Machabeus bunde (5 V.)
Claus Gagge (6 V.)
Hans Oellsen i Puggegaard (7 V.)
Mads Pedersen (8 V.)
Morten Jensen i Hallegaard (9 V.)
Markus Rasmussen i Brandegaard (10 V.)
Rasmus Marchussen (11 V.)
Hans Jensen i Elledsgaard (12 V.)
Capitein Lillie i Frendegaard (13 V.)
Anders Jørgensen i Paradisgaard (Bartelegaard, 14 V.)
Gudbørn Hansen (15 V.)
Carll Nielsen, Axeboe (16 V.)
Hans Hansen (17 V.)
Hans Michelsen i Houfmandsgaard (18 V.)
(Knare?) Svendsen i Kirkeboet (19 V.)
Olle Skomager (22 V.)
Hans Oelsen i Aarsdalle (21 V.)
Jacob Jacobsen (20 V.)
Sønder Herridt


Boelschier Sogn

Bunde:

1. Hans Ibsen
2. Mougns Hansen
3. Jens Mougnsen
4. Hans Lauridsen
5. Hans Pedersen
6. Laurids Aristsen
7. Bartholomeus (Bander?)
8. Rasmus Hansen
9. Peder Oellsen
10. Jep Rasmussen
11. Jens Svendsen
12. Søfren Pedersen
13. Laurids Juell
14. Hans Pedersen
15. Hans Rasmussen
16. Mads Pedersen
17. Jens Rasmussen
18. Peder Hansen
19. Hans Munch
20. Jep Paales
21. Jacob Møller
22. Olle Suedbiørnsen
23. Anders Lauridsen
24. Peder Rasmussen
25. Oelle Oellsen
26. Morten Michellsen
27. Olluf Knudsen
28. Hans Persen
29. Hans Lauridsen
30. Laurids Pedersen
31. Mougns Munch
32. Peder Rasmussen
33. Oelle Jensen
34. Lasse Brand
35. Rasmus Hansen
36. Anders Mortensen
37. Mougns Pedersen
38. Oele Munch
39. Knud Pedersen

Vaarneder:

Peder Jensen, Peder Laursens bunde i Rønne (7 V.)
Juett Nielsen, Berilld Hansens bunde (6 V.)
Jørgen Boene i Nexøe (14 V.)
Hans Oellsen (8 V.)
Hans Michelsen i Lille Canichegaarden (10 V.)
Hans Jensen i Kyllingegaard (11 V.)
Peder Laursen i Thornegaard (3 V.)
Peder Madsen i Kattesletgaarder, Vallingsgaards bunde (1 V.)
Peder Laursen i Krusegaard (2 V.)
Rasmus Mortensen, Vallingsgaards bunde (5 V.)
Hans Esbernsen, Sigvardt Gaggis bunde (9 V.)
Michel Andersen, Kirkeboe (13 V.)
Elias Rasmussen (4 V.)
Jens Andersen, Kirkeboet (12 V.)
Pollschier Sogn

Bunde:

1. Simon Jacobsen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)
2. Jørgen Jacobsen (Udlagt til Arent Simonsen udi Kiøbenhafn)
3. Morten Hansen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)
4. Jens Andersen (Udlagt til Capitain Vøgler)
5. Peder Jensen (Udlagt til Obr. Lieutenant Michel Echstein)
6. Mougns Eskildsen (Udlagt til Capit. Vøgler)
7. Morten Madsen (Udlagt til Velb. Jacob Grubbe)
8. Jep Nielsen (Udlagt til Velb. Jacob Grubbe)
9. Jens Hansen (Udlagt til Velb. Jacob Grubbe)
10. Jørgen Hansen (Udlagt til Capitain Vøgler)
11. Hans Mortensen (Udlagt til Obr. Lieutenant Michel Echstein)
12. Jep Ibsen
13. Jens Ibsen (Udlagt til Karen sl. Rasmus Heldekrandis i Kiøbenhafn)
14. Niels Mougnsen (Udlagt til Adam Krampis efterlefuerske)
15. Jens Knudsen (Udlagt til Adam Krampis efterlefuerske)
16. Jens Knudsen
17. Rasmus Nielsen (Udlagt til Obr. Rachhaubts efterlefuerske)
18. Niels Lauridsen (Udlagt til Velb. Steen Bille)
19. Oelle Nordbagge (Udlagt til Capitain Vøgler)
20. Hans Laursen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)
21. Morten Pedersen
22. Knud Hansen
23. Knud Hansen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)
24. Mads Jyede (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)
25. Jens Hansen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)
26. Jens Due (Udlagt til Obr. Lieut. Echstein)
27. Morten Berildsen
28. Peder Pedersen (Udlagt til Universitete eller Hans Svene)
29. Peder Pedersen (Udlagt til Obr. Rachhaubts efterlefuerske)
30. Rasmus Haemand (Carsten Schenk, Lorrenz Peitersen, og Bendix Hermand af Lübech)
31. --- (Carsten Schenk, Lorrenz Peitersen, og Bendix Hermand af Lübech udlagt)
32. Lauridts Poufllsen (Udlagt til Obr. Michel Echstein)
33. Jep Pedersen (Carsten Schenk, Lorrenz Peitersen, og Bendix Hermand af Lübech udlagt)
34. Jens Mortensen (Udlagt til Major Buffert)
35. Peder Ødbørnsen (Udlagt til Velb. Steen Billde)
36. Peder Mortensen (Udlagt til Capitain Vøgler)
37. Lasse Brandt (Udlagt til Obr. Rachhaubts efterlefuerske)
38. Anders Mortensen (Udlagt til Capitain Vøgler)
39. Peder Udde (Udlagt til Capitain Gander)


Vaarneder:

Throells Hansen, Machabeusis bunde (Udlagt til Hans Jensen
paa Christianshaufn) (3 V.)
Hans Hansen, Kaniche bunde (13 V.)
Peder Rasmussen, Olle Koefoeds bunde (5 V.)
Hans Hansen (12 V.)
Anders Hansen, Olle Koefoeds bunde (4 V.)
Hans Jensen, Graaboes bunde (9 V.)
Arist Hansen, Olle Koefoeds bunde (8 V.)
Hans Lange, Axebunde (1 V.)
Jørgen Laursen, Axebunde (2 V.)
Hans Mougnsen, Axebunde (14 V.)
Mads Buch, Axebunde (11 V.)
Jens Jensen (6 V.)
Erich Mougnsen (10 V.)
Hans Christoffersen (7 V.)
Pederschier Sogn

Bunde:

1. Laurids Hiort (Velb. Otho Marsvins arfuinger)
2. Svend Ibsen (Udlagt till Karen sl. Rasmus Heldekrandis i Kiøbenhaufn)
3. Erich Andersen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)
4. Niels Jensen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)
5. Rasmus Jørgensen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)
6. Jens Pedersen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)
7. Torkild Pedersen
8. Jens Hansen
9. Rasmus Hansen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)
10. Hans Køhler (Udlagt til Ober. Lieut. Michel Echstein)
11. Knud Rasmussen
12. Mads Rasmussen
13. Anders Hansen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)
14. Olle Pedersen (Udlagt till Capitain Casper Gander)
15. Mads Jensen (Udlagt til Ober. Lieut. Michel Echstein)
16. Peder Jensen (Udlagt til Obr. Rachhaubts efterlefuerske)
17. Niels Pedersen (Velb. Steen Bildis part i Dammegaarder)
18. Oelle Jensen (Udlagt til Dirich Jorden i Blegind, og Nicolaus von Morlau Ko. Ma. Stalmester)
19. Præsten bruger jorden (Udlagt til Capitain Jens Bruns efterlefuerske)
20. Arist Aristsen (Udlagt til sl. Anders Hansens børn i Malmøe)
21. Hans Aristsen (M. Niels Friis)
22. Gudbørn Hansen (Udlagt til Obr. Lieut. Poufl Brefeld)
23. Peder Søfrensen (Udlagt til sl. Anders Hansens børn i Malmøe)
24. Claus Madsen (Udlagt til Velb. Biørn Ulfeld)
25. Simon Christoffersen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)
26. Lasse Hansen (Udlagt til sl. Adam Karampis efterlefuerske)
27. Olle Rasmussen (Udlagt til Velb. Biørn Ulfeld)
28. Laurids Jacobsen (Wilhelm Dichmands arfvinger i Mallmøe)
29. Jens Lauridsen (Wilhelm Dichmands arfvinger i Mallmøe)
30. Jørgen Pedersen (Wilhelm Dichmands arfvinger i Mallmøe)


Vaarneder:

Hans Poufllsen i Aagaard, Olle Koefoed bunde (2 V.)
Anders Schomager, Claus Gaggis bunde (11 V.)
Laurids Pedersen, Vallindsgaards bunde (3 V.)
Peder Poulsen, Graaboes bunde (7 V.)
Peder Lauridsen Jyede (8 V.)
Gudbiørn Hansen (1 V.)
Laurids Thommesen (4 V.)
Jørgen Hansen, Axseboe (6 V.)
Jacob Hansen (5 V.)
Rasmus Hansen, Kirkeboe (12 V.)
Niels Jensen (10 V.)
Jens Biørnsen (9 V.)
Aakier Sogn

Bunde:

1. Niels Lauridsen
2. Peder Bendsen (Sl. Malte Juls arfuinger)
3. Michel Sortt (Sl. Malte Juls arfuinger)
4. Esbern Munch (Sl. Malte Juls arfuinger)
5. Poufll Jensen
6. Jep Svendsen
7. Peder Brand
8. Peder Nielsen
9. Peder Rasmussen
10. Søfren Nielsen
11. B. Christen Gregersen, bruger jorden
12. B. Christen Gregersen, bruger jorden
13. Søfren Rasmussen
14. Niels Pedersen
15. Christoffer Oellsen
16. Hans Jensen
17. Gudbørn Mortensen
18. Morten Jensen
19. Morten Jensen
20. Peder Michellsen
21. Therkilld Andersen
22. Michell Hansen
23. Peder Hansen
24. Jørgen Rasmussen
25. Jørgen Udde
26. Hans Rasmussen
27. Jens Hansen
28. Jep Pedersen
29. Rasmus Nielsen
30. Peder Hansen
31. Jep Lassen
32. Jesper Munch
33. Niels Hansen, Herridsfouget
34. Jens Brand
35. Jens Juell
36. Jens Hansen
37. Rasmus Hansen
38. Peder Mougnsen
39. Rasmus Lauridsen
40. Jens Hansen
41. Jens Mougnsen
42. Jep Lauridsen
43. Jens Pedersen
44. Rasmus Jensen
45. Jens Poufllsen
46. Hans Mougnsen
47. Rasmus Esbernsen
48. Claus Jensen
49. Jep Buch
50. Arist Buch
51. Niels Pedersen
52. Mougns Ibsen
53. Peder Pedersen
54. Rasmus Pedersen
55. Rasmus Pedersen
56. Peder Hansen
57. Jens Ibsen
58. Sadzer Hansen
59. Henrich Jensen
60. ??? Erichsen
61. Oelle Hansen
62. Berendt Schouf Riider
63. Hans Clausen
64. Hans Oellsen
65. Dirich Pedersen
66. Morten Rasmussen
67. Niels Pedersen


Vaarneder:

Peder Ibsen (13 V.)
Jens Sudbersen, Graaboes bunde (3 V.)
Jens Persen, Claus Gagges bunde (5 V.)
Laurids Juell, Mads Koefoeds bunde (25 V.)
Christian Jacobsen, Landsdommers bunde (6 V.)
Rasmus Pedersen, Sigvart Gagges bunde (2 V.)
Bent Persen i Lille Myregaard (1 V.)
Mads Nielsen i Bekegaard (9 V.)
Anders Jensen, Koefoeds bunde (14 V.)
Hans ???, Mads Koefoeds bunde (17 V.)
Jens Munch, Christen Laursens bunde i Rønne (10 V.)
Jens Jensen, Vellindsgaard Nyedags bunde (18 V.)
Rasmus Oellsen, Sigvard Gagges bunde (4 V.)
Sadzer Hiulmager, Hans Berildsens bunde (8 V.)
Michel Pedersen, Claus Gagges bunde (11 V.)
Jep Hansen, Grobboes bunde (12 V.)
Poufll Jensen i Hallegaard (15 V.)
Rasmus Jensen i Spieldelgaard (di fatige be komit) (20 V.)
Peder Hansen (22 V.)
Berilld Hansen (24 V.)
Peder Hansen i Baggergaard (21 V.)
Laurids Pedersen (10 V.)
Schourider Gaarden i Faareby, quit for hans tieneste (23 V.)
Claus Christoffersen, quit Saugschiergaard (19 V.)
Svend Jensen, Hans Berilldsens bunde (26 V.)

Disse efterskrifuer tvende Udbyggere hafuer full goe paa Kongl. Ma. veigne beuilgit nogen market skalhafer, okgifue der af aarlig til Slottedt:

Jep Hansen Bek i huset som staar paa Brogaards grund
Hans Jensen paa Rund Lochen
Vester HerridtNylaurschier Sogn

Bunde:

1. Hans Pedersen
2. Hans Pedersen
3. Anders Pedersen (Udlagt til Adam Krampis efterefuerske)
4. Jens Skager (Udlagt til Doct. Hans Svene i Kiøbenhafn)
5. Vester Jensen
6. Hans Hansen
7. Jens Jacobsen
8. Jens Nielsen (Udlagt til Doct. Hans Svene i Kiøbenhfn)
9. Peder Michelsen (Udlagt til Doct. Hans Svene i Kiøbenhfn)
10. Claus Jacobsen
11. Hans Pedersen
12. Therkeld Pedersen
13. Jep Pedersen
14. Hans Jensen
15. Hans Nielsen og Rasmus Hildebrannd
16. Dend gaard hafuer verity øde
17. Jens Jensen
18. Jens Ibsen
19. Rasmus Hildebrannd
20. Jens Pedersen
21. Erich Mougnsen
22. Christoffer Meisener
23. Peder Nielsen
24. Jens Jensen
25. Rasmus Mortensen
26. Rasmus Hansen
27. Hans Nielsen
28. Mougns Mougnsen
29. Jacob Pedersen (Udlagt til Doct. Hans Svene i Kiøbenhafn)
30. Hans Adamsen
31. Jacob Jensen
32. Niels Rasmussen
33. Mougns Hansen
34. Mougns Espernsen
35. Hans Soert (Udlagt til Doct. Hans Svene i Kiøbenhafn)

Vaarneder:

Hans Pedersen i Baasegaard (4 V.)
Niels Oellsen, Sigvard Gaggis bunde (7 V.)
Anders Pedersen (6 V.)
Niels Jacobsen (5 V.)
Peder Pedersen (1 V.)
Oelle Andersn (2 V.)
Jacob Michelsen (3 V.)
Svend Mougnsen (8 V.)

Arnager, et fiskelege:

Hans Jacobsen Frost
Tommis Møller af et Stæl
Michel Gorresen
Jens Hansen
Rasmus Reinholtsen
Jørgen Pedersen
Rasmus Hansen
Peder Hansen
Madts Søfrensen
Sigvardt Nielsen
Madts Søfrensen
Vestermarck Sogn

Bunde:

1. Peder Jensen
2. Peder Andersen
3. Peder Oellsen
4. Thommis Hansen (Udlagt til Ober. Lieut. Echstein)
5. Willum Pedersen
6. Anders Pedersen
7. Hans Lauridsen (Udlagt til Ober. Lieut. Echstein)
8. Peder Mougnsen
9. Thommis Michelsen
10. Jørgen Hansen (Byefogden i Rønne oppebehr pro officio)
11. Peder Høeg
12. Jens Lauridsen
13. Peder Hansen
14. Peder Hansen
15. Niels Jensen
16. Hans Pedersen
17. Jep Ibsen
18. Jørgen Andersen
19. Anders Pedersen
20. Hans Fyen
21. Erich Jensen
22. Mads Hollst
23. Jep Nielsen
24. Hans Mougnsen
25. Peder Rasmussen
26. Jens Pedersen
27. Olle Madsen (Byefogden i Rønne oppebehr pro officio)
28. Hans Madsen (Byefogden i Rønne oppebehr pro officio)
29. Sigvardt Rasmussen
30. Claus Mougnsen
31. Laurids Jørgensen
32. Hr. Rasmus Andersen bruger jorden (Udlagt til Fru Margrete Holkes sl. Jens Høgs)
33. Thue Lauridsen
34. Thue Laursen
35. Mougns Koefoed
36. Morten Thræbeen
37. Hans Ibsen
38. Adzer Esbernsen
39. Jep Hansen
40. Hans Pedersen
41. Morten Hansen
42. Isach Pouflsen
43. Morten Stephensen
44. Niels Jyede
45. Jens Nielsen
46. Jep Mougnsen
47. Hans Ibsen
48. Hans Madsen
49. Rasmus Koefoed
50. Jørgen Hansen
51. Hans Christoffersen
52. Hans Rehmmer
53. Remmer Hansen
54. Peder Hermandsen
55. Niels Lolle
56. Laurids Erichsen
57. Hans Hansen
58. Søfren Suedersen
59. Jørgen Andersen
60. Mougns Lauridsen
61. Laurids Michelsen
62. Laurids Andersen
63. Niels Hansen
64. Peder Ibsen (Udlagt til Obr. Lieut. Echstein)
65. Jens Mougnsen
66. Niels Børresen
67. Hans Andersen
68. Niels Andersen


Vaarneder:

Laurids Madsen, Oele Koefods bunde (15 V.)
Jens Esbernsen (17 V.)
Hans Andersen (11 V.)
Rasmus Hansen paa Vestergaard (Landsdommer oppebehr landgildet) (8 V.)
Mougns Pedersen, Peder Koefoeds bunde (10 V.)
Hans Jensen (18 V.)
Rasmus Zadzersen
Bent Laursen Skreder (14 V.)
Peder Landsdommers bunde (7 V.)
Peder Jensen (Landsdommer oppebehr for sin bestilling) (9 V.)
Jørgen Persen (3 V.)
Joen Hansen, Hospitalls bunde (4 V.)
Hans Mougnsen (2 V.)
Mougns Skredder (1 V.)
Hans Lauridsen (16 V.)
Boe Jensen (5 V.)
Hans Oellsen (6 V.)
Hans Hindzen (12 V.)
Knudschier Sogn

Bunde:

1. Anders Pedersen
2. Jens Søfrensen
3. Morten Ibsen
4. Henrich Pedersen
5. Esbern Andersen
6. Jens Pedersen
7. Erland Persen
8. Niels Koefoed
9. Peder Lauridsen
10. Anders Esbernsen
11. Peder Clausen
12. Peder Nielsen
13. Niels Persen
14. Claus Pedersen
15. Jens Knudsen
16. Hans Clausen
17. Jens Andersen i Rønne
18. Hans Lauridsen i Rønne
19. Borgemester Peder Laursen udi Rønde
20. Hermand Bone Mortensen
21. Claus Erichsen
22. Esbern Jørgensen
23. Mougns Hansen
24. Sejer Erichsen
25. Jens Nielsen
26. Peder Hansen
27. Oelle Henrichsen
28. Morten Nielsen
29. Niels Jensen
30. Jens Jensen


Vaarneder:

Lisebeth Peder Koefoeds
Peder Jacobsen
Cortt Pedersen
Hans Pedersen
Esbern Nielsen
Hr. Jens
Jep Madsen
Christen Christensen, Kirkeboe
Nykier Sogen

Bunde:

1. Peder Laursen
2. Toen Oellsen
3. Peder Nielsen (Udlagt Hans Jensen paa Christianshafn)
4. Poufll Andersen
5. Anders Erichsen
6. Jens Hansen
7. Eiler Hansen
8. Hylleborg sl. Hans Jensens
9. Rasmus Hansen
10. Jep Pedersen
11. Kirstine Arist Andersen
12. Mads Jensen
13. Frands Jacobsen
14. Morten Mannd (Udlagt til Hans Jensen paa Christianshafn)
15. Peder Nielsen til dend gaard, er lagt til dend 16 gaard i tallit.
16. Gaard hafuer lang somm lig tid saaed ??? eyende var af ??? det lagt til dend 15 bunde tallit, huichet hand skall betalls efter hans gaards land gillde.
17. Peder Oellsen
18. Olle Nielsen
19. Margrete Peder Erichsens
20. Niels Madsen
21. Peder Staale, Øede
22. Hans Mougnsen
23. Elsebe Niels Hansens
24. Terkell Pedersen
25. Niels Terkellsen
26. Hans Ødbørnsen
27. Peder Buch, gaard er en fæstegaard (Peder Oelsen Thingskriver oppebær for sin bestilling)
28. Hans Aristsen


Vaarneder:

Peder Mortensen, Oele Kofoeds bunde (10 V.)
Peder Nielsen, Landsdommers bunde
(Udlagt til Hans Jensen paa Christianshaufn) (11 V.)
Peder Rasmussen, Landsdommers bunde (8 V.)
Søfren Mand, Peder Koefoeds bunde (13 V.)
Peder Pedersen, Graaboes bunde (2 V.)
Rasmus Ibsen (4 V.)
Jacob Jensen (14 V.)
Hans Biørnsen, Peder Koefoeds bunde (9 V.)
Morten Pedersen, Landsdommers bunde (5 V.)
Jens Lassen (15 V.)
Hans Oellsen i Hallegaard (3 V.)
Ødbørn Hansen (7 V.)
Peder Kevig (6 V.)
Oluf Pedersen (8 V.)
Peder Straale, Kirkeboe (12 V.)
Norre Herridt


Clemindschier Sogn

Bunde:

1. Hans Mougnsen
2. Anders Kurre
3. Anders Hansen
4. Mougns Mougnsen
5. Mougns Mougnsen
6. Peder Lauridsen
7. Mads Mougnsen
8. Laurids Esbersen
9. Peder Andersen
10. Hans Mortensen
11. Peder Kurre
12. Peder Frendesen
13. Hans Hansen
14. Laurids Andersen
15. Hans Jensen
16. Hermand Frendesen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)
17. Thorben Oellsen
18. Olle Rasmussen
19. Mougns Oellsen
20. Laurids Hansen, Herridsfoget
21. Anders Mougnsen
22. Jørgen Lauridsen
23. Olluf Nielsen
24. Hans Nielsen
25. Peder Nielsen i Spidzgaard
26. Jens Lauridsen
27. Svend Nielsen
28. Peder Pedersen
29. Peder Mouridsen
30. Olle Biørnsen
31. Laurids Pedersen
32. Mads Aagesen
33. Jep Pedersen (Udlagt til Rasmus Hellekrandis efterlefuerske i Kiøbenhafn)
34. Jens Rasmussen
35. Laurids Køller - er en Vaarnede bunde, dag er liguel antig intet lant skattebønder nu som og i de andre jordeliger af skattebøger til Slottet. (Udlagt til Karen sl. Rasmus Heldekrandis i Kiøbenhafn)
36. Michel Jensen
37. Hans Laursen
38. Hans Ibsen
39. Morten Oellsen
40. Oelle Nielsen
41. Anders Lauridsen
42. Niels Oellsen
43. Jep Hansen
44. Adzer Andersen
45. Oelle Lauridsen
46. Niels Boesen
47. Morten Nielsen
48. Peder Andersen
49. Jens Skredder
50. Hans Rasmussen
51. Svend Nielsen
52. Esbern Jørgensen
53. Peder Smid (Brugit ved Simlegaards grund)
54. Rasmus Hansen
55. Rasmus Hansen
56. Hans Nielsen
57. Hans Nielsen
58. Herlof Hansen (Udlagt til Karen sl. Rasmus Heldekrandis i Kiøbenhafn)
59. Svend Hansen
60. Jens Oellsen
61. Jep Mougnsen
62. Mougns Ibsen
63. Anders Nielsen
64. Espern Laursen
65. Abraham Hansen (Udlagt til Obr. Leiut. Echstein)
66. Jep Jensen
67. Bendt Hansen
68. Hans Simensen
69. Peder Christensen


Vaarneder:

Jep Hansen, Graaboes bunde (2 V.)
Esbern Jørgensen (11 V.)
Anders Hansen i Toftegaard (3 V.)
Peder Ibsen, Graaboes bunde (15 V.)
Peder Jensen i Nyegaard, Landsdom. (14 V.)
Laurids Jensen i Aagaard (9 V.)
Anders Pedersen (5 V.)
Mads Hansen (4 V.)
Jep Staalle (6 V.)
Niels Hansen (13 V.)
Michel Hansen, Landsdommer bunde (Landsdommer oppebehr ved
tagen di 2 phd. smør, som ydi til Slotedt) (8 V.)
Claus Hansen, Landsdommer bunde (Landsdommer oppebehr di
6 phd. smør af andre Landgilde) (12 V.)
Olluf Lauridsen (1 V.)
Laurids Pedersen (7 V.)
Niels Andersen, Landsdommer bunde (Landsdommer oppebehr,
huis der gifuit for unden de 7 phd. smør) (10 V.)
Rydschier Sogn

Bunde:

1. Jens Møller
2. Thoer Laursen, Kirkeverger
3. Niels Andersen i Kaasebye
4. Anders Larsen
5. Niels Andersen
6. Anders Davidsen
7. Mads Høeg
8. Hans Svendsen
9. Peder Efuersen
10. Hans Jørgensen
11. Peder Jørgensen
12. Anders Rasmussen
13. Peder Jensen
14. Hans Knudsen
15. Peder Jensen Kag
16. Er Borregaard af ligger (Er til aarlig at kortning af brugis til Slottet jorden)
17. Bent Hansen
18. Anders Nielsen
19. Niels Andersen
20. Frandts Nielsen
21. Hans Rasmussen
22. Peder Rasmussen (Udlagt til Obr. Lieut. Echstein)
23. Niels Jørgensen
24. Laurids Pedersen
25. Præsten
26. Hans Mougnsen
27. Jens Jensen
28. Hans Jensen
29. Peder Lauridsen
30. Laurids Simensen
31. Peder Ibsen
32. Hr. Jens
33. Abraham Hansen
34. Jens Ibsen
35. Peder Mougnsen
36. Anders Jensen (Til Obr. Lieut. Echstein udlagt)
37. Laurids Jacobsen (Udlagt til sl. Adam Krampes efterlefuerske her udi lodtagen fra 174-1/2, de 31st er af hende igien udlagt til nogen under officerer)
38. Hans Hansen
39. Bent Hansen i Hasle (Udlagt till Svend Oelsen, førige Lieut. hans andpart for 117 Fr.)
40. Anders Rasmussen
41. Olluf Pedersen
42. Hans Andersen
43. Peder Mougnsen
44. Niels Ibsen
45. Hans Ibsen (Udlagt til Adam Krampis efterlefuerske)
46. Peder Jørgensen
47. Hans Laursen
48. Mads Lang


Vaarneder:

Michel Thydsk (7 V.)
Peder Smid i Kieregaard (3 V.)
Peder Andersen (4 V.)
Jens Sødbersen (2 V.)
Laurs Laursen i Frigaard (1 V.)
Morten Aridtsen (5 V.)
Olluf Mougnsen (8 V.)
Hans Hansen, Landsdommers bunde (6 V.)
Oellsckier Sognn

Bunde:

1. Jens Hansen
2. Hans Mortensen
3. Hans Mortensen
4. Hans Rasmussen
5. Jens Hansen
6. Clemmid Jensen
7. Hans Thruidsen (Udlagt til hvem?)
8. Peder Nielsen
9. Mougns Jørgensen
10. Hr. Jens i Ollskier Sogn bruger jorden
11. Anders Joensen
12. Jens Andersen
13. Peder Hansen (Udlagt til Adam Krampis efterlefuerske)
14. Jep Mougnsen
15. Laurids Lauridsen
16. Peder Hansen
17. Mougns Nielsen
18. Hans Hansen
19. Jens Rasmussen
20. Oelle Pedersen
21. Dirich Mortensen
22. Jens Mortensen
23. Peder Rasmussen
24. Mougns Jørgensen
25. Morten Rasmussen
26. Niels Hansen
27. Niels Nielsen
28. Laurids Lauridsen
29. Laurids Hollender
30. Jørgen Mougnsen
31. Jørgen Nielsen
32. Oelle Ibsen
33. Rasmus Hansen
34. Anders Thruidsen
35. Jørgen Oellsen


Vaarneder:

Jørgen Nielsen (1. V.)
Svend Mougnsen (2 V.)
Olluf Laursen i Kirkebo (3 V.)
Henrich Persen i Kirkeboet (4 V.)

Sandvig:

Jacob Madsen: aarligen af et stoke jord.
Røe Sogn

Bunde:

1. Peder Hansen
2. Arent Pedersen
3. Jørgen Lauridsen
4. Hans Andersen
5. Remmer Pedersen
6. Erich Rasmussen
7. Peder Skredder (Udlagt till Capitain Jacob Andersen)
8. Laurids Rasmussen
9. Hans Pedersens enke
10. Carsten Aagesen
11. Hans Fredrichsen
12. Olluf Hansen
13. Niels Andersen
14. Jens Ibsen
15. Peder Jyede
16. Hans Jørgensen
17. Jørgen Rasmussens enke
18. Hans Hansen
19. Hr. Peder
20. Mads Efverdsen
21. Hans Pedersen
22. Øde af Degnen bruger jorden
23. Mougns Hansen
24. Niels Mougnsen
25. Rasmus Jensen
26. Jørgen Laursen
27. Laurids Michelsen


Vaarneder:

Laurids Hansen (6 V.)
Esbern Esbernsen (1 V.)
Jens Hansen (7 V.)
Anders Laursen Spelling (2 V.)
Peder Kurre (8 V.)
Hans Nielsen i Kirkeboet (3 V.)
Peder Jørgensen i Kirkeboet (5 V.)
Hans Espernsen (9. V.)
Allbrecht Henrichsen i Hellig Dommen (Udlagt till Hans Jensen
paa Christianshafn) (4 V.)
Efter Schrifne Gaarde og Jordegoedts hafuer Hans Ko. Ma. bekommit til Vederlig, at Vellb. Jokum Graaboe liggendis paa Borringhollmb, af skylder efter mageskifte, af Ko. Ma. bref som foelleger.


Clemmidschier Sogn:

Simlegaard (Brugis af Obr. Lieuten. Echstein)
Peder Ibsen
Jep Hansen
Jacob Pedersen
Peder Nielsen
Laurids Hansen

Oelschier Sogn:

Poufll Therkellsen
Mougns Hansen

Nyekier Sogn:

Peder Pedersen

Østermarch Sogn:

Hans Jensen
Olluf Ibsen
Carsten Jacobsen
Hans Pedersen (Landsdommer fri pro officio)
Jens Ibsen

Pofuellschier Sogn:

Hans Jensen

Pederschier Sogn:

Peder Poufllsen
Hans Veidemand

Aakier Sognn:

Jens Sødbersen
Hans Jacobsen
Jep Hansen i Pibergaarden

Clemmedschier Sougn:

Hans Svendsen
Jens Arfuidsen
Peder Smid
Christopher Gøes till hans mageskifte:


Østerlaurschier Sougn Vaarneder:

Rasmus Laursen
Hans Michelsen
Biørn Andersen af et hus ved Gudium
Hans Arristsen

Østermarch Sogn:

Hans Mougnsen
Biørn Jensen
Anders Skreder af et hus
Peder Buk af et hus
Peder Koefoed førige Landsdommer goedts, som till hans Ma. af larnen blef forteut.

Nyckier Sogn Vaarneder:

Morten Pedersen paa Salthollmb (Udlagt til Hans Jensen paa Christianshafn)
Peder Nielsen (Udlagt til Hans Jensen paa Christianshafn)
Peder Rasmussen

Pederschier Sognn:

Niels Jensen

Dog Jokum Grubbis, Christopher Bipes, och afgangne Mads Koefoeds goeds. Serdelis at giøre rigtig heed forre.