[Main Index] [Home]
Stamtavle


Jackson
John Alton Jackson (1914 - )

Jacobs
Hyrum Smith Jacobs

Jacobsdatter
Agnethe Jacobsdatter (1808 - 1886)
Andrea Jacobsdatter (1816 - )
Anne Birgitte Jacobsdatter (1822 - )
Anne Cathrine Jacobsdatter (1680 - )
Anne Cathrine Jacobsdatter (1720 - 1762)
Anne Cathrine Jacobsdatter (1789 - 1871)
Anne Cathrine Jacobsdatter (1800 - )
Anne Dorthea Jacobsdatter (1790 - )
Anne Elisabeth Jacobsdatter (1759 - )
Anne Elisabeth Jacobsdatter (1780 - )
Anne Elisabeth Jacobsdatter (1782 - )
Anne Elisabeth Jacobsdatter (1790 - 1790)
Anne Jacobsdatter (1645 - 1664)
Anne Jacobsdatter (1655 - )
Anne Jacobsdatter (1670 - 1695)
Anne Jacobsdatter (1678 - )
Anne Jacobsdatter (1686 - 1760)
Anne Jacobsdatter (1692 - )
Anne Jacobsdatter (1697 - 1765)
Anne Jacobsdatter (1704 - 1746)
Anne Jacobsdatter (1706 - )
Anne Jacobsdatter (1706 - 1777)
Anne Jacobsdatter (1709 - )
Anne Jacobsdatter (1713 - )
Anne Jacobsdatter (1718 - )
Anne Jacobsdatter (1719 - )
Anne Jacobsdatter (1724 - )
Anne Jacobsdatter (1730 - )
Anne Jacobsdatter (1735 - )
Anne Jacobsdatter (1736 - )
Anne Jacobsdatter (1774 - )
Anne Jacobsdatter (1775 - )
Anne Jacobsdatter (1776 - )
Anne Jacobsdatter (1781 - 1782)
Anne Jacobsdatter (1783 - )
Anne Jacobsdatter (1800 - )
Anne Kirstine Jacobsdatter (1786 - )
Anne Kirstine Jacobsdatter (1795 - )
Anne Kirstine Jacobsdatter (1801 - )
Anne Kirstine Jacobsdatter (1801 - )
Anne Kirstine Jacobsdatter (1802 - )
Anne Kirstine Jacobsdatter (1804 - )
Anne Margrethe Jacobsdatter (1781 - )
Anne Margrethe Jacobsdatter (1815 - )
Anne Margrethe Jacobsdatter (1819 - )
Anne Marie Jacobsdatter (1747 - 1753)
Anne Marie Jacobsdatter (1754 - )
Anne Marie Jacobsdatter (1773 - 1773)
Anne Marie Jacobsdatter (1782 - )
Anniche Jacobsdatter (1718 - )
Anniche Jacobsdatter (1725 - )
Anniche Jacobsdatter (1757 - 1827)
Barbara Jacobsdatter (1697 - )
Benedicte Jacobsdatter (1796 - )
Birgitte Jacobsdatter (1728 - 1784)
Birgitte Jacobsdatter (1737 - 1783)
Birgitte Jacobsdatter (1745 - 1746)
Birthe Marie Jacobsdatter (1794 - )
Bodil Cathrine Jacobsdatter (1801 - )
Bodil Jacobsdatter (1680 - )
Bodil Jacobsdatter (1713 - 1713)
Bodil Jacobsdatter (1718 - )
Bodil Jacobsdatter (1720 - 1790)
Bodil Jacobsdatter (1722 - 1763)
Bodil Jacobsdatter (1730 - )
Bodil Jacobsdatter (1730 - 1786)
Bodil Jacobsdatter (1737 - 1802)
Bodil Jacobsdatter (1748 - )
Bodil Jacobsdatter (1757 - 1830)
Bodil Kirstine Jacobsdatter (1768 - )
Bodil Kirstine Jacobsdatter (1780 - 1833)
Bodil Kirstine Jacobsdatter (1784 - 1787)
Caroline Jacobsdatter (1816 - )
Cathrine Elisabeth Jacobsdatter (1721 - 1760)
Cathrine Jacobsdatter (1691 - )
Cathrine Jacobsdatter (1705 - )
Cecilie Kirstine Jacobsdatter (1822 - )
Christence Jacobsdatter (1711 - 1748)
Christiane Jacobsdatter (1804 - 1891)
Dorthea Cathrine Jacobsdatter (1731 - )
Dorthea Cathrine Jacobsdatter (1774 - )
Dorthea Jacobsdatter (1645 - 1697)
Dorthea Jacobsdatter (1695 - )
Dorthea Jacobsdatter (1703 - )
Dorthea Jacobsdatter (1733 - 1768)
Dorthea Jacobsdatter (1734 - )
Dorthea Jacobsdatter (1795 - )
Dorthea Jacobsdatter (1798 - )
Dorthea Margrethe Jacobsdatter (1743 - 1747)
Dorthea Margrethe Jacobsdatter (1747 - )
Elisabeth Jacobsdatter (1716 - )
Elisabeth Jacobsdatter (1716 - 1790)
Elisabeth Jacobsdatter (1726 - )
Elise Jacobsdatter (1736 - )
Ellen Jacobsdatter (1663 - 1709)
Ellen Jacobsdatter (1687 - 1740)
Ellen Jacobsdatter (1689 - 1757)
Ellen Jacobsdatter (1696 - )
Ellen Jacobsdatter (1715 - )
Ellen Jacobsdatter (1720 - 1755)
Ellen Jacobsdatter (1733 - )
Ellen Jacobsdatter (1737 - )
Ellen Jacobsdatter (1744 - )
Ellen Kirstine Jacobsdatter (1791 - )
Ellen Kirstine Jacobsdatter (1799 - )
Ellen Kirstine Jacobsdatter (1804 - )
Elna Jacobsdatter (1715 - )
Else Birgitte Jacobsdatter (1683 - )
Else Cathrine Jacobsdatter (1763 - 1764)
Else Cathrine Jacobsdatter (1767 - )
Else Jacobsdatter (1656 - 1689)
Elsebe Jacobsdatter (1639 - 1705)
Elsebeth Jacobsdatter (1630 - )
Elsebeth Jacobsdatter (1631 - 1695)
Elsebeth Jacobsdatter (1679 - 1750)
Elsebeth Jacobsdatter (1699 - 1733)
Elsebeth Jacobsdatter (1734 - )
Elsebeth Jacobsdatter (1738 - 1771)
Elsebeth Jacobsdatter (1739 - )
Elsebeth Jacobsdatter (1739 - 1786)
Elsebeth Jacobsdatter (1763 - )
Elsebeth Jacobsdatter (1767 - 1767)
Elsebeth Jacobsdatter (1771 - )
Elsebeth Jacobsdatter (1775 - )
Elsebeth Jacobsdatter (1792 - )
Elsebeth Margrethe Jacobsdatter (1791 - 1791)
Elsebeth Margrethe Jacobsdatter (1793 - )
Engliche Jacobsdatter (1665 - 1711)
Engliche Jacobsdatter (1729 - 1755)
Gertrud Jacobsdatter (1654 - 1691)
Gertrud Jacobsdatter (1655 - )
Gertrud Jacobsdatter (1696 - )
Gertrud Jacobsdatter (1723 - )
Gertrud Jacobsdatter (1723 - 1783)
Gertrud Jacobsdatter (1766 - )
Gertrud Jacobsdatter (1779 - )
Gunhild Jacobsdatter (1704 - 1784)
Gunhild Jacobsdatter (1707 - )
Ingeborg Jacobsdatter (1716 - 1779)
Inger Jacobsdatter (1711 - 1756)
Inger Jacobsdatter (1724 - 1794)
Inger Jacobsdatter (1728 - )
Inger Jacobsdatter (1758 - )
Inger Margrethe Jacobsdatter (1777 - )
Jacobine Jacobsdatter (1786 - )
Jacobine Jacobsdatter (1804 - 1861)
Johanne Jacobsdatter (1645 - 1707)
Johanne Jacobsdatter (1675 - )
Johanne Jacobsdatter (1727 - )
Johanne Jacobsdatter (1729 - 1730)
Johanne Jacobsdatter (1730 - 1753)
Johanne Jacobsdatter (1751 - 1810)
Johanne Jacobsdatter (1777 - )
Johanne Kirstine Jacobsdatter (1745 - 1746)
Karen Jacobsdatter (1621 - 1676)
Karen Jacobsdatter (1655 - 1718)
Karen Jacobsdatter (1657 - 1709)
Karen Jacobsdatter (1659 - 1706)
Karen Jacobsdatter (1690 - )
Karen Jacobsdatter (1698 - 1747)
Karen Jacobsdatter (1702 - )
Karen Jacobsdatter (1703 - 1734)
Karen Jacobsdatter (1716 - )
Karen Jacobsdatter (1723 - 1800)
Karen Jacobsdatter (1724 - 1753)
Karen Jacobsdatter (1725 - )
Karen Jacobsdatter (1726 - )
Karen Jacobsdatter (1742 - )
Karen Jacobsdatter (1742 - )
Karen Jacobsdatter (1750 - )
Karen Jacobsdatter (1765 - 1765)
Karen Jacobsdatter (1767 - )
Karen Jacobsdatter (1770 - )
Karen Jacobsdatter (1777 - )
Karen Jacobsdatter (1779 - )
Karen Jacobsdatter (1789 - )
Karen Jacobsdatter (1789 - )
Karen Jacobsdatter (1791 - )
Karen Kirstine Jacobsdatter (1713 - 1750)
Karen Kirstine Jacobsdatter (1718 - 1786)
Karen Kirstine Jacobsdatter (1782 - )
Karen Kirstine Jacobsdatter (1785 - )
Karen Kirstine Jacobsdatter (1791 - )
Karen Kirstine Jacobsdatter (1794 - 1794)
Karen Kirstine Jacobsdatter (1797 - )
Karen Kirstine Jacobsdatter (1804 - )
Karen Kirstine Jacobsdatter (1819 - )
Karen Margrethe Jacobsdatter (1715 - )
Karen Margrethe Jacobsdatter (1769 - )
Karen Sophie Jacobsdatter (1771 - 1772)
Kirsten Jacobsdatter (1699 - 1750)
Kirsten Jacobsdatter (1768 - )
Kirsten Jacobsdatter (1770 - )
Kirsten Jacobsdatter (1773 - )
Kirsten Jacobsdatter (1788 - )
Kirstine Jacobsdatter (1545 - )
Kirstine Jacobsdatter (1643 - )
Kirstine Jacobsdatter (1668 - 1737)
Kirstine Jacobsdatter (1686 - )
Kirstine Jacobsdatter (1695 - 1735)
Kirstine Jacobsdatter (1696 - 1750)
Kirstine Jacobsdatter (1697 - )
Kirstine Jacobsdatter (1700 - 1721)
Kirstine Jacobsdatter (1705 - 1763)
Kirstine Jacobsdatter (1707 - )
Kirstine Jacobsdatter (1710 - 1754)
Kirstine Jacobsdatter (1712 - )
Kirstine Jacobsdatter (1718 - )
Kirstine Jacobsdatter (1719 - 1719)
Kirstine Jacobsdatter (1733 - 1753)
Kirstine Jacobsdatter (1734 - 1772)
Kirstine Jacobsdatter (1750 - 1750)
Kirstine Jacobsdatter (1761 - 1761)
Kirstine Jacobsdatter (1768 - )
Kirstine Jacobsdatter (1775 - )
Kirstine Jacobsdatter (1812 - )
Kirstine Margrethe Jacobsdatter (1781 - )
Kirstine Marie Jacobsdatter (1806 - )
Louise Jacobsdatter (1712 - )
Magdalene Jacobsdatter (1701 - )
Magdalene Jacobsdatter (1728 - )
Maren Jacobsdatter (1661 - )
Maren Jacobsdatter (1727 - )
Maren Jacobsdatter (1731 - 1802)
Maren Jacobsdatter (1735 - )
Maren Jacobsdatter (1762 - )
Margrethe Elisabeth Jacobsdatter (1760 - 1786)
Margrethe Jacobsdatter (1645 - 1719)
Margrethe Jacobsdatter (1650 - 1709)
Margrethe Jacobsdatter (1676 - )
Margrethe Jacobsdatter (1700 - 1773)
Margrethe Jacobsdatter (1701 - )
Margrethe Jacobsdatter (1702 - )
Margrethe Jacobsdatter (1702 - 1756)
Margrethe Jacobsdatter (1704 - 1780)
Margrethe Jacobsdatter (1716 - 1773)
Margrethe Jacobsdatter (1723 - )
Margrethe Jacobsdatter (1730 - )
Margrethe Jacobsdatter (1733 - 1816)
Margrethe Jacobsdatter (1733 - 1820)
Margrethe Jacobsdatter (1734 - 1820)
Margrethe Jacobsdatter (1759 - )
Margrethe Jacobsdatter (1769 - )
Margrethe Jacobsdatter (1770 - )
Margrethe Jacobsdatter (1770 - 1837)
Margrethe Jacobsdatter (1776 - 1816)
Margrethe Jacobsdatter (1784 - )
Margrethe Jacobsdatter (1799 - )
Margrethe Kirstine Jacobsdatter (1826 - )
Margrethe Sidsel Jacobsdatter (1798 - )
Mariche Jacobsdatter (1648 - )
Marie Jacobsdatter (1654 - 1654)
Marie Jacobsdatter (1736 - 1809)
Marie Jacobsdatter (1737 - )
Marie Jacobsdatter (1756 - )
Marie Jacobsdatter (1770 - )
Marie Jacobsdatter (1771 - 1843)
Marne Jacobsdatter (1595 - 1651)
Martha Jacobsdatter (1744 - 1744)
Martha Marie Jacobsdatter (1803 - )
Mette Jacobsdatter (1585 - 1630)
Mette Jacobsdatter (1711 - 1789)
Mette Jacobsdatter (1771 - )
NN Jacobsdatter (1782 - 1782)
NN Jacobsdatter (1782 - 1782)
NN Jacobsdatter (1790 - 1790)
Sidsel Jacobsdatter (1671 - 1703)
Sidsel Margrethe Jacobsdatter (1810 - )
Signe Jacobsdatter (1654 - 1719)
Signe Jacobsdatter (1668 - 1721)
Signe Jacobsdatter (1720 - 1753)
Sophie Jacobsdatter (1664 - 1723)
Sophie Jacobsdatter (1723 - 1795)
Ursula Jacobsdatter (1693 - )
Vibeke Jacobsdatter (1730 - 1808)

Jacobsen
Aksel Jacobsen (1902 - )
Albrecht Jacobsen (1778 - )
Alma Theodora Marie Jacobsen (1865 - )
Anders Ipsen Jacobsen (1817 - )
Anders Jacobsen (1653 - 1731)
Anders Jacobsen (1653 - 1738)
Anders Jacobsen (1658 - 1721)
Anders Jacobsen (1667 - )
Anders Jacobsen (1701 - 1762)
Anders Jacobsen (1704 - 1777)
Anders Jacobsen (1722 - )
Anders Jacobsen (1753 - )
Anders Jacobsen (1755 - )
Anders Jacobsen (1780 - )
Anders Jacobsen (1782 - 1859)
Anders Jacobsen (1786 - )
Anders Jacobsen (1790 - )
Anders Jacobsen (1813 - )
Anders Johannes Jacobsen (1677 - )
Andreas P. Jacobsen (1837 - )
Andreas Peter Jacobsen (1864 - )
Anine Jacobsen (1871 - )
Anna Jacobsen (1900 - )
Anna Magdalene Dorthea Kirstine Jacobsen (1858 - 1868)
Anne Kirstine Jacobsen (1830 - 1909)
Anne Margrethe Jacobsen (1867 - 1944)
Anthonette Frederikke Vilhelmine Jacobsen (1860 - )
Axel Christian Emmanuel Jacobsen (1862 - )
Axel Jacobsen (1690 - 1749)
Bartholine Sophie Jacobsen (1831 - 1856)
Bendix Jacobsen (1718 - 1769)
Bendt Jacobsen (1647 - )
Bendt Jacobsen (1679 - 1734)
Bertel Hellisen Jacobsen (1784 - 1864)
Bertel Jacobsen (1694 - 1771)
Bertel Jacobsen (1714 - 1778)
Carl Christian Peter Jacobsen (1842 - )
Carl Jacobsen (1904 - )
Caroline Charlotte Jacobsen (1816 - )
Caroline Marie Jacobsen (1832 - )
Carsten Jacobsen (1610 - 1679)
Christen Jacobsen (1665 - 1745)
Christen Jacobsen (1706 - )
Christen Jacobsen (1717 - )
Christen Jacobsen (1738 - 1800)
Christian Frederich Jacobsen (1873 - )
Christian Jacobsen (1623 - 1703)
Christian Jacobsen (1703 - )
Christian Jacobsen (1775 - 1775)
Christian Jacobsen (1778 - )
Christine Marie Jacobsen (1870 - )
Christoffer Jacobsen (1723 - )
Christoffer Jacobsen (1774 - )
Claus Jacobsen (1734 - 1803)
Claus Jacobsen (1772 - )
Dagmar Johanne Mathilde Jacobsen (1861 - )
Egon Jacobsen (1932 - 1932)
Else Marie Jacobsen (1834 - )
Emma Mathea Elisabeth Jacobsen (1858 - )
Erich Jacobsen (1626 - 1693)
Erich Jacobsen (1695 - 1768)
Erich Jacobsen (1704 - 1765)
Eskild Jacobsen (1709 - )
Esper Jacobsen (1711 - )
Esper Jacobsen (1715 - 1741)
Esper Jacobsen (1729 - )
Florence Constance Jacobsen
Frits Julius Jacobsen (1858 - 1884)
Gabriel Jacobsen (1801 - )
Georg Christian Jacobsen (1853 - )
Georg Christian Marius Jacobsen (1865 - )
Haagen Jacobsen (1669 - 1704)
Hans Casper Jacobsen (1767 - 1849)
Hans Christian Jacobsen (1815 - )
Hans Christian Jacobsen (1848 - )
Hans Christoffer Jacobsen (1810 - )
Hans Jacobsen (1605 - 1666)
Hans Jacobsen (1615 - )
Hans Jacobsen (1630 - 1703)
Hans Jacobsen (1653 - 1695)
Hans Jacobsen (1665 - 1740)
Hans Jacobsen (1705 - )
Hans Jacobsen (1708 - )
Hans Jacobsen (1708 - 1773)
Hans Jacobsen (1709 - 1763)
Hans Jacobsen (1710 - )
Hans Jacobsen (1717 - 1718)
Hans Jacobsen (1720 - 1766)
Hans Jacobsen (1720 - 1790)
Hans Jacobsen (1723 - )
Hans Jacobsen (1751 - )
Hans Jacobsen (1770 - )
Hans Jacobsen (1773 - )
Hans Jacobsen (1773 - )
Hans Jacobsen (1780 - )
Hans Jacobsen (1785 - )
Hans Jacobsen (1790 - )
Hans Jacobsen (1791 - )
Hans Jacobsen (1792 - )
Hans Jacobsen (1794 - 1865)
Hans Jacobsen (1798 - )
Hans Jørgen Jacobsen (1789 - )
Hans Kofoed Jacobsen (1870 - 1934)
Hans Morten Jacobsen (1802 - )
Hans Peter Jacobsen (1817 - )
Hans Peter Jacobsen (1824 - )
Hans Peter Jacobsen (1828 - )
Helge Jacobsen (1916 - 2009)
Henrich Jacobsen (1638 - )
Herman Jacobsen (1776 - )
Holger Jacobsen (1696 - 1723)
Hovald Jacobsen (1745 - 1772)
Ida Alice Jacobsen (1891 - 1915)
Ingeborg Jacobsen
Isaac Niels Jacobsen (1897 - 1962)
Jacob Bertel Jacobsen (1842 - 1842)
Jacob Christian Jacobsen (1768 - )
Jacob Jacobsen (1693 - )
Jacob Jacobsen (1713 - )
Jacob Jacobsen (1726 - 1782)
Jacob Jacobsen (1734 - )
Jacob Jacobsen (1734 - )
Jacob Jacobsen (1750 - )
Jacob Jacobsen (1760 - 1770)
Jacob Jacobsen (1776 - )
Jacob Nicolaj Jacobsen (1758 - )
Jacob Peder Jacobsen (1770 - 1770)
Jacob Peter K. Jacobsen (1823 - )
Jens Carl Christian Jacobsen (1870 - )
Jens Jacob Jacobsen (1841 - )
Jens Jacobsen (1660 - 1711)
Jens Jacobsen (1673 - )
Jens Jacobsen (1688 - 1740)
Jens Jacobsen (1704 - 1776)
Jens Jacobsen (1704 - 1776)
Jens Jacobsen (1722 - )
Jens Jacobsen (1722 - 1748)
Jens Jacobsen (1737 - 1809)
Jens Jacobsen (1748 - )
Jens Jacobsen (1748 - )
Jens Jacobsen (1754 - 1782)
Jens Jacobsen (1760 - )
Jens Jacobsen (1762 - 1762)
Jens Jacobsen (1766 - )
Jens Jacobsen (1770 - )
Jens Jacobsen (1778 - )
Jens Jacobsen (1778 - )
Jens Jacobsen (1779 - )
Jens Jacobsen (1781 - )
Jens Jacobsen (1783 - )
Jens Jacobsen (1807 - )
Jens Jørgen Jacobsen (1756 - 1756)
Jens Peter Jacobsen (1814 - )
Jens Peter Jacobsen (1829 - )
Jens Peter Jacobsen (1843 - 1917)
Jens Peter Jacobsen (1860 - 1907)
Jep Jacobsen (1657 - 1731)
Jep Jacobsen (1694 - )
Jep Jacobsen (1734 - 1737)
Jep Jacobsen (1739 - 1804)
Jep Jørgen Jacobsen (1832 - 1915)
Jochum Jacobsen (1699 - 1761)
Johanne Caroline Sophie Jacobsen (1825 - 1865)
Joseph Everend Jacobsen (1900 - 1968)
Josephine Jacobine Caroline Jacobsen (1873 - )
Juliane M. Jacobsen (1848 - )
Julius Didrichsen Jacobsen (1677 - )
Julius Georg Jacobsen (1866 - )
Just Jacobsen (1735 - 1737)
Jørgen Jacobsen (1686 - 1747)
Jørgen Jacobsen (1694 - )
Jørgen Jacobsen (1694 - 1715)
Jørgen Jacobsen (1705 - )
Jørgen Jacobsen (1717 - 1794)
Jørgen Jacobsen (1719 - 1783)
Jørgen Jacobsen (1721 - )
Jørgen Jacobsen (1725 - )
Jørgen Jacobsen (1738 - )
Jørgen Jacobsen (1740 - )
Jørgen Jacobsen (1741 - 1741)
Jørgen Jacobsen (1755 - 1829)
Jørgen Jacobsen (1824 - 1891)
Jørgen Peter Absalon Jacobsen (1821 - )
Jørgen Peter Jacobsen (1798 - 1822)
Jørgen Peter Jacobsen (1824 - 1884)
Jørgen Peter Jacobsen (1833 - 1909)
Karen Kirstine Jacobsen (1845 - )
Karen Kirstine Jacobsen (1858 - )
Karen Kristine Jacobsen (1893 - 1976)
Karen Margrete Jacobsen (1921 - )
Karen Marie Jacobsen (1859 - )
Kristine Petrea Jacobsen (1862 - )
Lars Jacobsen (1703 - 1765)
Lars Jacobsen (1780 - 1857)
Lars Jacobsen (1787 - 1787)
Lars Jacobsen (1788 - 1789)
Lars Jacobsen (1800 - )
Lars Jacobsen (1910 - 1910)
Leland Theodore Jacobsen (1903 - 1926)
Louise Margrethe Jacobsen (1858 - )
Mads Jacobsen (1666 - 1741)
Mads Jacobsen (1687 - 1747)
Mads Jacobsen (1709 - )
Mads Jacobsen (1775 - 1810)
Mads Jacobsen (1801 - )
Magnus Peter Jacobsen (1853 - )
Marie Dorthea Jacobsen (1859 - )
Marie Johanne Jacobsen (1864 - )
Marie Kirstine Jacobsen (1862 - 1863)
Mathea Caroline Jacobsen (1877 - )
Mathias Peter Jacobsen (1830 - )
Michel Jacobsen (1666 - 1724)
Michel Jacobsen (1697 - 1738)
Michel Jacobsen (1702 - )
Michel Jacobsen (1709 - )
Michel Jacobsen (1714 - 1749)
Michel Jacobsen (1734 - 1787)
Michel Jacobsen (1755 - )
Michel Jacobsen (1760 - )
Michel Rørum Jacobsen (1772 - )
Mine Marie Jørgine Jacobsen (1862 - )
Minni Jacobsen (1922 - )
Mogens Jacobsen (1733 - 1733)
Mogens Jacobsen (1735 - 1737)
Mogens Jacobsen (1740 - 1762)
Morten Jacobsen (1629 - )
Morten Jacobsen (1650 - 1702)
Morten Jacobsen (1663 - 1711)
Morten Jacobsen (1689 - 1763)
Morten Jacobsen (1703 - 1763)
Morten Jacobsen (1711 - 1728)
Morten Jacobsen (1729 - 1805)
Morten Jacobsen (1733 - 1765)
Morten Jacobsen (1757 - )
Morten Jacobsen (1770 - )
Morten Jacobsen (1814 - )
Morten Jacobsen (1832 - )
Nicolaus Jacobsen (1651 - )
Niels Christian Jacobsen (1833 - 1903)
Niels Jacobsen (1667 - 1711)
Niels Jacobsen (1676 - 1737)
Niels Jacobsen (1692 - 1733)
Niels Jacobsen (1698 - 1724)
Niels Jacobsen (1731 - )
Niels Jacobsen (1731 - )
Niels Jacobsen (1788 - )
Niels Jacobsen (1859 - 1933)
NN Jacobsen (1757 - 1757)
NN Jacobsen (1775 - 1775)
NN Jacobsen (1777 - )
Ole Jacobsen (1708 - 1765)
Ole Jacobsen (1724 - )
Ole Jacobsen (1799 - )
Oliva Caroline Jacobsen (1855 - )
Orvil Otto Jacobsen (1895 - 1948)
Peder Brandt Jacobsen (1830 - )
Peder Christian Jacobsen (1811 - )
Peder Jacobsen (1654 - )
Peder Jacobsen (1665 - 1742)
Peder Jacobsen (1673 - 1735)
Peder Jacobsen (1685 - )
Peder Jacobsen (1687 - 1753)
Peder Jacobsen (1688 - )
Peder Jacobsen (1695 - )
Peder Jacobsen (1695 - )
Peder Jacobsen (1698 - )
Peder Jacobsen (1699 - )
Peder Jacobsen (1708 - 1709)
Peder Jacobsen (1711 - 1751)
Peder Jacobsen (1715 - )
Peder Jacobsen (1715 - 1795)
Peder Jacobsen (1716 - 1802)
Peder Jacobsen (1723 - )
Peder Jacobsen (1731 - )
Peder Jacobsen (1732 - 1782)
Peder Jacobsen (1740 - 1743)
Peder Jacobsen (1741 - )
Peder Jacobsen (1741 - 1741)
Peder Jacobsen (1748 - 1789)
Peder Jacobsen (1757 - 1757)
Peder Jacobsen (1758 - )
Peder Jacobsen (1773 - )
Peder Jacobsen (1774 - )
Peder Jacobsen (1775 - )
Peder Jacobsen (1786 - )
Peder Jacobsen (1787 - 1844)
Peder Jacobsen (1807 - )
Peder Jacobsen (1818 - 1904)
Peder Jacobsen (1824 - )
Peder Jacobsen (1837 - 1841)
Peder Pedersen Jacobsen (1797 - )
Peter Andreas Jacobsen (1879 - )
Peter Jacobsen (1829 - )
Peter Jacobsen (1874 - )
Poul Jacobsen (1606 - )
Poul Jacobsen (1691 - 1767)
Poul Jacobsen (1750 - 1750)
Poul Jacobsen (1773 - 1827)
Rasmus Jacobsen (1643 - 1717)
Rasmus Jacobsen (1643 - 1717)
Rasmus Jacobsen (1660 - 1733)
Rasmus Jacobsen (1676 - 1736)
Rasmus Jacobsen (1716 - )
Rasmus Jacobsen (1739 - )
Rasmus Jacobsen (1785 - )
Rasmus Jacobsen (1824 - )
Reimert Jacobsen (1894 - )
Sarah Jacobsen (1889 - 1889)
Sejer Jacobsen (1721 - )
Sejer Jacobsen (1789 - 1789)
Søren Jacobsen (1701 - )
Søren Jacobsen (1710 - 1761)
Thomas Balthazar Jacobsen (1678 - )
Thomas Jacobsen (1719 - 1753)
Thomas Jacobsen (1773 - 1774)
Thomas Jacobsen (1778 - )
Thomas Jacobsen (1778 - )
Thomas Otto Jacobsen (1836 - )
Thomas Theodor Jacobsen (1910 - )

Jagenreuter
Alexander Jagenreuter (1674 - 1742)

Jahnsdatter
Maren Olea Jahnsdatter (1845 - )

Jakobsen
Agnethe Jakobsen (1913 - )
Andreas Jakobsen (1882 - 1949)
Anker Kofoed Jakobsen (1908 - )
Bodil Marie Jakobsen (1887 - 1968)
Carl Christian Jakobsen (1915 - 1984)
Christian Jakobsen
Ejner Kristen Jakobsen (1910 - 1998)
Hans Jacob Christian Jakobsen (1883 - 1903)
Johannes Jakobsen (1891 - 1967)
Marie Dorthea Jakobsen (1890 - )
Martin Jakobsen
Niels Ejnar Jakobsen (1903 - 1983)
Olga Jakobsen
Poul Arne Jakobsen (1913 - )
Ragnhild Jakobsen (1906 - )
Rasmus Jakobsen (1847 - 1905)
Svend Jakobsen (1889 - )

James-Olsen
Roald James-Olsen (1921 - )

Jansen
Cornelia Jansen (1922 - )

Jantzen
Clara Elisabeth Mathilde Jantzen (1855 - )
Thora Birgitte Christine Martha Jantzen (1859 - )

Jarner
Helle Vibeke Jarner (1914 - 1988)
Knud J. Jarner (1894 - )

Jebsen
Anne Marie Jebsen (1752 - )

Jeich
Christine Elisabeth Jeich (1852 - )

Jendatter
Anne Jendatter (1715 - )

Jenkins
Allen Jenkins (1919 - )
Arnold Colin Jenkins (1912 - 1997)
Cora Jenkins (1919 - )
Henry Jenkins (1878 - 1950)
Horace Peter Jenkins (1883 - 1970)
John Wilford Jenkins (1884 - 1933)
Lowell Jenkins (1920 - )
Margaret Ann Jenkins (1875 - 1877)
Mattie Christina Jenkins (1887 - 1966)
Moroni Jenkins (1849 - 1887)
Moroni Jenkins (1876 - 1957)
Ora Jenkins (1918 - )
Pearl Eugene Jenkins (1881 - 1918)
Ross Jenkins (1904 - )

Jennum
Jens Nielsen Jennum (1600 - 1648)

Jensdatter
Abelone Jensdatter (1726 - 1782)
Aide Jensdatter (1709 - 1774)
Anne Barbara Jensdatter (1756 - 1757)
Anne Cathrine Jensdatter (1731 - 1772)
Anne Cathrine Jensdatter (1749 - 1795)
Anne Cathrine Jensdatter (1764 - )
Anne Cathrine Jensdatter (1774 - 1836)
Anne Cathrine Jensdatter (1784 - )
Anne Cathrine Jensdatter (1790 - )
Anne Cathrine Jensdatter (1794 - )
Anne Cathrine Jensdatter (1827 - )
Anne Dorthea Jensdatter (1755 - 1794)
Anne Dorthea Jensdatter (1767 - 1801)
Anne Dorthea Jensdatter (1769 - )
Anne Dorthea Jensdatter (1790 - )
Anne Dorthea Jensdatter (1797 - )
Anne Dorthea Jensdatter (1806 - )
Anne Dorthea Jensdatter (1821 - )
Anne Elisabeth Jensdatter (1719 - 1772)
Anne Elisabeth Jensdatter (1777 - )
Anne Elisabeth Jensdatter (1778 - )
Anne Elisabeth Jensdatter (1792 - )
Anne Jensdatter
Anne Jensdatter (1615 - 1695)
Anne Jensdatter (1647 - 1689)
Anne Jensdatter (1650 - 1719)
Anne Jensdatter (1658 - 1693)
Anne Jensdatter (1660 - )
Anne Jensdatter (1660 - 1730)
Anne Jensdatter (1663 - )
Anne Jensdatter (1664 - )
Anne Jensdatter (1667 - )
Anne Jensdatter (1668 - 1725)
Anne Jensdatter (1669 - 1753)
Anne Jensdatter (1671 - )
Anne Jensdatter (1671 - 1732)
Anne Jensdatter (1676 - 1711)
Anne Jensdatter (1676 - 1717)
Anne Jensdatter (1678 - 1751)
Anne Jensdatter (1681 - 1761)
Anne Jensdatter (1683 - )
Anne Jensdatter (1683 - 1714)
Anne Jensdatter (1684 - )
Anne Jensdatter (1685 - )
Anne Jensdatter (1686 - )
Anne Jensdatter (1689 - 1762)
Anne Jensdatter (1690 - )
Anne Jensdatter (1690 - 1741)
Anne Jensdatter (1693 - )
Anne Jensdatter (1693 - )
Anne Jensdatter (1694 - 1733)
Anne Jensdatter (1695 - )
Anne Jensdatter (1696 - )
Anne Jensdatter (1696 - )
Anne Jensdatter (1696 - 1764)
Anne Jensdatter (1699 - )
Anne Jensdatter (1700 - )
Anne Jensdatter (1701 - 1726)
Anne Jensdatter (1702 - 1710)
Anne Jensdatter (1702 - 1722)
Anne Jensdatter (1703 - )
Anne Jensdatter (1703 - )
Anne Jensdatter (1705 - )
Anne Jensdatter (1705 - 1720)
Anne Jensdatter (1705 - 1756)
Anne Jensdatter (1708 - 1748)
Anne Jensdatter (1709 - )
Anne Jensdatter (1713 - )
Anne Jensdatter (1715 - 1755)
Anne Jensdatter (1716 - 1768)
Anne Jensdatter (1717 - 1767)
Anne Jensdatter (1718 - )
Anne Jensdatter (1719 - )
Anne Jensdatter (1719 - 1786)
Anne Jensdatter (1719 - 1795)
Anne Jensdatter (1720 - 1775)
Anne Jensdatter (1721 - 1722)
Anne Jensdatter (1723 - 1801)
Anne Jensdatter (1725 - )
Anne Jensdatter (1725 - )
Anne Jensdatter (1725 - 1784)
Anne Jensdatter (1726 - )
Anne Jensdatter (1727 - )
Anne Jensdatter (1727 - 1796)
Anne Jensdatter (1729 - )
Anne Jensdatter (1730 - )
Anne Jensdatter (1731 - )
Anne Jensdatter (1731 - )
Anne Jensdatter (1732 - )
Anne Jensdatter (1732 - 1759)
Anne Jensdatter (1733 - )
Anne Jensdatter (1735 - 1735)
Anne Jensdatter (1736 - 1744)
Anne Jensdatter (1737 - )
Anne Jensdatter (1737 - 1738)
Anne Jensdatter (1737 - 1738)
Anne Jensdatter (1739 - )
Anne Jensdatter (1739 - )
Anne Jensdatter (1739 - 1762)
Anne Jensdatter (1740 - 1786)
Anne Jensdatter (1740 - 1799)
Anne Jensdatter (1742 - )
Anne Jensdatter (1743 - )
Anne Jensdatter (1743 - 1780)
Anne Jensdatter (1744 - 1763)
Anne Jensdatter (1744 - 1775)
Anne Jensdatter (1745 - 1816)
Anne Jensdatter (1746 - 1823)
Anne Jensdatter (1747 - )
Anne Jensdatter (1747 - )
Anne Jensdatter (1747 - 1758)
Anne Jensdatter (1747 - 1786)
Anne Jensdatter (1747 - 1794)
Anne Jensdatter (1748 - )
Anne Jensdatter (1749 - )
Anne Jensdatter (1750 - )
Anne Jensdatter (1752 - )
Anne Jensdatter (1752 - )
Anne Jensdatter (1752 - )
Anne Jensdatter (1753 - )
Anne Jensdatter (1753 - 1765)
Anne Jensdatter (1755 - )
Anne Jensdatter (1756 - 1766)
Anne Jensdatter (1757 - 1801)
Anne Jensdatter (1759 - )
Anne Jensdatter (1759 - )
Anne Jensdatter (1760 - 1762)
Anne Jensdatter (1763 - )
Anne Jensdatter (1763 - )
Anne Jensdatter (1763 - )
Anne Jensdatter (1764 - )
Anne Jensdatter (1765 - )
Anne Jensdatter (1765 - )
Anne Jensdatter (1765 - )
Anne Jensdatter (1765 - 1769)
Anne Jensdatter (1765 - 1851)
Anne Jensdatter (1771 - )
Anne Jensdatter (1771 - )
Anne Jensdatter (1773 - )
Anne Jensdatter (1777 - )
Anne Jensdatter (1778 - )
Anne Jensdatter (1781 - )
Anne Jensdatter (1782 - )
Anne Jensdatter (1782 - )
Anne Jensdatter (1782 - )
Anne Jensdatter (1783 - )
Anne Jensdatter (1785 - )
Anne Jensdatter (1789 - )
Anne Jensdatter (1790 - )
Anne Jensdatter (1791 - )
Anne Jensdatter (1795 - )
Anne Jensdatter (1799 - )
Anne Jensdatter (1805 - )
Anne Jensdatter (1806 - 1871)
Anne Jensdatter (1817 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1710 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1733 - 1786)
Anne Kirstine Jensdatter (1741 - 1805)
Anne Kirstine Jensdatter (1742 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1742 - 1766)
Anne Kirstine Jensdatter (1748 - 1792)
Anne Kirstine Jensdatter (1752 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1770 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1775 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1776 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1778 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1779 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1781 - 1857)
Anne Kirstine Jensdatter (1783 - 1848)
Anne Kirstine Jensdatter (1787 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1790 - 1858)
Anne Kirstine Jensdatter (1792 - 1794)
Anne Kirstine Jensdatter (1793 - 1834)
Anne Kirstine Jensdatter (1795 - 1796)
Anne Kirstine Jensdatter (1807 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1815 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1820 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1820 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1821 - )
Anne Kirstine Jensdatter (1829 - 1856)
Anne Magdalene Jensdatter (1751 - )
Anne Magdalene Jensdatter (1819 - )
Anne Margrethe Jensdatter (1731 - )
Anne Margrethe Jensdatter (1743 - )
Anne Margrethe Jensdatter (1744 - 1770)
Anne Margrethe Jensdatter (1752 - )
Anne Margrethe Jensdatter (1762 - 1823)
Anne Margrethe Jensdatter (1762 - 1837)
Anne Margrethe Jensdatter (1781 - )
Anne Margrethe Jensdatter (1784 - )
Anne Margrethe Jensdatter (1788 - )
Anne Margrethe Jensdatter (1788 - 1835)
Anne Margrethe Jensdatter (1792 - )
Anne Margrethe Jensdatter (1805 - )
Anne Margrethe Jensdatter (1818 - )
Anne Margrethe Jensdatter (1818 - 1891)
Anne Margrethe Jensdatter (1825 - 1883)
Anne Margrethe Jensdatter (1830 - )
Anne Margrethe Jensdatter (1842 - )
Anne Marie Jensdatter (1762 - )
Anne Marie Jensdatter (1764 - 1807)
Anne Marie Jensdatter (1778 - 1811)
Anne Marie Jensdatter (1784 - )
Anne Marie Jensdatter (1789 - )
Anne Marie Jensdatter (1806 - )
Anne Marie Jensdatter (1808 - )
Anne Marie Jensdatter (1813 - )
Anne S. Cathrine Jensdatter (1801 - )
Anne Signe Jensdatter (1826 - )
Anniche Jensdatter (1725 - )
Anniche Jensdatter (1725 - )
Anniche Jensdatter (1735 - )
Anniche Jensdatter (1753 - )
Anniche Jensdatter (1753 - )
Anniche Jensdatter (1757 - 1830)
Anniche Jensdatter (1788 - 1861)
Anniche Jensdatter (1797 - )
Arine Jensdatter (1661 - )
Barbara Jensdatter (1684 - )
Barbara Jensdatter (1702 - )
Barbara Jensdatter (1712 - )
Barbara Jensdatter (1726 - 1769)
Barbara Jensdatter (1728 - 1794)
Barbara Jensdatter (1734 - )
Barbara Jensdatter (1749 - )
Barbara Jensdatter (1755 - )
Barbara Johanne Jensdatter (1784 - )
Barbara Kirstine Jensdatter (1738 - 1769)
Barbara Louise Jensdatter (1783 - 1865)
Barbara Margrethe Jensdatter (1800 - 1800)
Barbara Margrethe Jensdatter (1801 - )
Benditte Kirstine Jensdatter (1812 - 1812)
Benditte Kirstine Jensdatter (1816 - 1896)
Bendte Jensdatter (1645 - 1708)
Bendte Jensdatter (1654 - 1730)
Bendte Jensdatter (1661 - 1688)
Bendte Jensdatter (1665 - 1711)
Bendte Jensdatter (1672 - 1729)
Bendte Jensdatter (1694 - 1694)
Bendte Jensdatter (1724 - 1785)
Bendte Jensdatter (1729 - )
Bendte Jensdatter (1732 - )
Bendte Jensdatter (1744 - )
Bendte Jensdatter (1753 - )
Bendte Marie Jensdatter (1780 - )
Bertha Dorthea Jensdatter (1747 - )
Bertha Jensdatter (1688 - )
Bertha Jensdatter (1812 - )
Bertha Marie Jensdatter (1770 - )
Birgitte Cathrine Jensdatter (1785 - )
Birgitte Cathrine Jensdatter (1793 - )
Birgitte Jensdatter (1634 - 1699)
Birgitte Jensdatter (1645 - 1702)
Birgitte Jensdatter (1670 - 1705)
Birgitte Jensdatter (1675 - )
Birgitte Jensdatter (1677 - )
Birgitte Jensdatter (1684 - )
Birgitte Jensdatter (1688 - )
Birgitte Jensdatter (1690 - )
Birgitte Jensdatter (1699 - 1782)
Birgitte Jensdatter (1706 - )
Birgitte Jensdatter (1709 - )
Birgitte Jensdatter (1712 - )
Birgitte Jensdatter (1714 - )
Birgitte Jensdatter (1720 - )
Birgitte Jensdatter (1726 - 1806)
Birgitte Jensdatter (1726 - 1807)
Birgitte Jensdatter (1732 - )
Birgitte Jensdatter (1732 - )
Birgitte Jensdatter (1732 - 1732)
Birgitte Jensdatter (1732 - 1780)
Birgitte Jensdatter (1734 - 1735)
Birgitte Jensdatter (1738 - 1784)
Birgitte Jensdatter (1743 - 1766)
Birgitte Jensdatter (1751 - )
Birgitte Jensdatter (1758 - 1802)
Birgitte Jensdatter (1786 - 1797)
Birgitte Jensdatter (1788 - )
Birgitte Kirstine Elisabeth Jensdatter (1812 - )
Birthe Jensdatter (1713 - 1746)
Bodil Cathrine Jensdatter (1762 - 1830)
Bodil Cathrine Jensdatter (1769 - )
Bodil Cathrine Jensdatter (1788 - )
Bodil Cathrine Jensdatter (1825 - )
Bodil Jensdatter (1625 - 1678)
Bodil Jensdatter (1626 - 1701)
Bodil Jensdatter (1635 - 1697)
Bodil Jensdatter (1639 - 1698)
Bodil Jensdatter (1641 - 1702)
Bodil Jensdatter (1647 - )
Bodil Jensdatter (1661 - 1703)
Bodil Jensdatter (1662 - 1742)
Bodil Jensdatter (1665 - 1706)
Bodil Jensdatter (1666 - 1691)
Bodil Jensdatter (1669 - )
Bodil Jensdatter (1670 - 1697)
Bodil Jensdatter (1674 - )
Bodil Jensdatter (1674 - )
Bodil Jensdatter (1675 - )
Bodil Jensdatter (1675 - )
Bodil Jensdatter (1675 - 1735)
Bodil Jensdatter (1676 - )
Bodil Jensdatter (1678 - 1723)
Bodil Jensdatter (1681 - )
Bodil Jensdatter (1686 - )
Bodil Jensdatter (1687 - )
Bodil Jensdatter (1687 - )
Bodil Jensdatter (1687 - )
Bodil Jensdatter (1687 - 1698)
Bodil Jensdatter (1689 - )
Bodil Jensdatter (1691 - )
Bodil Jensdatter (1700 - )
Bodil Jensdatter (1700 - 1737)
Bodil Jensdatter (1702 - 1770)
Bodil Jensdatter (1703 - )
Bodil Jensdatter (1704 - 1765)
Bodil Jensdatter (1709 - )
Bodil Jensdatter (1712 - )
Bodil Jensdatter (1713 - )
Bodil Jensdatter (1715 - 1796)
Bodil Jensdatter (1716 - )
Bodil Jensdatter (1716 - 1801)
Bodil Jensdatter (1717 - )
Bodil Jensdatter (1721 - 1758)
Bodil Jensdatter (1723 - 1730)
Bodil Jensdatter (1723 - 1793)
Bodil Jensdatter (1725 - )
Bodil Jensdatter (1725 - 1793)
Bodil Jensdatter (1727 - )
Bodil Jensdatter (1727 - 1808)
Bodil Jensdatter (1728 - )
Bodil Jensdatter (1729 - 1809)
Bodil Jensdatter (1733 - )
Bodil Jensdatter (1734 - )
Bodil Jensdatter (1738 - 1738)
Bodil Jensdatter (1744 - )
Bodil Jensdatter (1748 - 1793)
Bodil Jensdatter (1751 - )
Bodil Jensdatter (1751 - )
Bodil Jensdatter (1751 - )
Bodil Jensdatter (1761 - )
Bodil Jensdatter (1765 - )
Bodil Jensdatter (1768 - )
Bodil Jensdatter (1770 - )
Bodil Jensdatter (1772 - )
Bodil Jensdatter (1772 - )
Bodil Jensdatter (1775 - 1778)
Bodil Jensdatter (1789 - )
Bodil Jensdatter (1800 - 1871)
Bodil Kirstine Jensdatter (1745 - )
Bodil Kirstine Jensdatter (1745 - 1825)
Bodil Kirstine Jensdatter (1753 - )
Bodil Kirstine Jensdatter (1755 - )
Bodil Kirstine Jensdatter (1763 - 1831)
Bodil Kirstine Jensdatter (1764 - )
Bodil Kirstine Jensdatter (1766 - )
Bodil Kirstine Jensdatter (1771 - )
Bodil Kirstine Jensdatter (1775 - )
Bodil Kirstine Jensdatter (1783 - )
Bodil Kirstine Jensdatter (1785 - )
Bodil Kirstine Jensdatter (1797 - 1863)
Bodil Kirstine Jensdatter (1800 - 1850)
Bodil Kirstine Jensdatter (1811 - )
Bodil Kirstine Jensdatter (1812 - 1853)
Bodil Kirstine Jensdatter (1823 - )
Bodil Kirstine Jensmine Jensdatter (1817 - )
Bodil Margrethe Jensdatter (1765 - )
Bodil Marie Jensdatter (1814 - )
Caroline Cathrine Jensdatter (1836 - )
Caroline Kirstine Jensdatter (1824 - )
Cathrine Elisabeth Jensdatter (1765 - 1829)
Cathrine Elisabeth Jensdatter (1779 - 1866)
Cathrine Elisabeth Jensdatter (1781 - )
Cathrine Jensdatter (1678 - )
Cathrine Jensdatter (1689 - )
Cathrine Jensdatter (1744 - 1787)
Cathrine Margrethe Jensdatter (1785 - )
Cecilie Cathrine Jensdatter (1798 - )
Cecilie Cathrine Jensdatter (1823 - )
Cecilie Kirstine Jensdatter (1822 - 1891)
Christence Jensdatter (1761 - 1776)
Christiane Jensdatter (1790 - )
Christiane Jensdatter (1792 - )
Christiane Jensdatter (1805 - )
Christine Jensdatter (1799 - )
Christine Margrethe Jensdatter (1833 - )
Dorthea Jensdatter (1685 - 1755)
Dorthea Jensdatter (1686 - )
Dorthea Jensdatter (1705 - 1786)
Dorthea Jensdatter (1709 - 1730)
Dorthea Jensdatter (1723 - 1791)
Dorthea Jensdatter (1727 - 1728)
Dorthea Jensdatter (1729 - )
Dorthea Jensdatter (1732 - 1791)
Dorthea Jensdatter (1735 - 1736)
Dorthea Jensdatter (1741 - 1741)
Dorthea Jensdatter (1745 - )
Dorthea Jensdatter (1745 - )
Dorthea Jensdatter (1753 - 1790)
Dorthea Jensdatter (1754 - )
Dorthea Jensdatter (1755 - 1775)
Dorthea Jensdatter (1758 - )
Dorthea Jensdatter (1764 - )
Dorthea Jensdatter (1769 - )
Dorthea Jensdatter (1785 - )
Dorthea Jensdatter (1815 - )
Dorthea Jensdatter (1815 - )
Dorthea Kirstine Jensdatter (1790 - 1850)
Dorthea Kirstine Jensdatter (1805 - )
Dorthea Kirstine Jensdatter (1820 - )
Dorthea Margrethe Jensdatter (1776 - )
Elisabeth Cathrine Jensdatter (1791 - )
Elisabeth Jensdatter (1622 - 1653)
Elisabeth Jensdatter (1660 - 1697)
Elisabeth Jensdatter (1709 - )
Elisabeth Jensdatter (1712 - 1772)
Elisabeth Jensdatter (1713 - 1735)
Elisabeth Jensdatter (1714 - )
Elisabeth Jensdatter (1714 - 1785)
Elisabeth Jensdatter (1718 - )
Elisabeth Jensdatter (1719 - )
Elisabeth Jensdatter (1719 - 1771)
Elisabeth Jensdatter (1721 - )
Elisabeth Jensdatter (1723 - )
Elisabeth Jensdatter (1725 - )
Elisabeth Jensdatter (1728 - 1749)
Elisabeth Jensdatter (1730 - )
Elisabeth Jensdatter (1730 - )
Elisabeth Jensdatter (1731 - 1805)
Elisabeth Jensdatter (1733 - )
Elisabeth Jensdatter (1734 - )
Elisabeth Jensdatter (1743 - )
Elisabeth Jensdatter (1746 - )
Elisabeth Jensdatter (1747 - )
Elisabeth Jensdatter (1751 - )
Elisabeth Jensdatter (1754 - )
Elisabeth Jensdatter (1756 - )
Elisabeth Jensdatter (1759 - )
Elisabeth Jensdatter (1760 - )
Elisabeth Jensdatter (1761 - 1828)
Elisabeth Jensdatter (1771 - 1842)
Elisabeth Jensdatter (1775 - 1819)
Elisabeth Jensdatter (1800 - )
Elisabeth Kirstine Jensdatter (1798 - 1871)
Elisabeth Marie Jensdatter (1753 - )
Elise Jensdatter (1686 - 1758)
Ellen Cathrine Jensdatter (1765 - )
Ellen Cathrine Jensdatter (1796 - 1798)
Ellen Jensdatter (1615 - 1684)
Ellen Jensdatter (1626 - 1684)
Ellen Jensdatter (1644 - 1713)
Ellen Jensdatter (1669 - )
Ellen Jensdatter (1672 - 1750)
Ellen Jensdatter (1674 - 1720)
Ellen Jensdatter (1674 - 1732)
Ellen Jensdatter (1676 - )
Ellen Jensdatter (1678 - )
Ellen Jensdatter (1682 - 1735)
Ellen Jensdatter (1685 - )
Ellen Jensdatter (1685 - )
Ellen Jensdatter (1687 - 1752)
Ellen Jensdatter (1688 - 1748)
Ellen Jensdatter (1689 - )
Ellen Jensdatter (1691 - )
Ellen Jensdatter (1693 - )
Ellen Jensdatter (1694 - 1738)
Ellen Jensdatter (1696 - 1760)
Ellen Jensdatter (1698 - 1702)
Ellen Jensdatter (1702 - 1770)
Ellen Jensdatter (1703 - )
Ellen Jensdatter (1704 - )
Ellen Jensdatter (1704 - 1733)
Ellen Jensdatter (1705 - )
Ellen Jensdatter (1710 - )
Ellen Jensdatter (1711 - 1752)
Ellen Jensdatter (1718 - )
Ellen Jensdatter (1720 - 1799)
Ellen Jensdatter (1722 - 1758)
Ellen Jensdatter (1723 - )
Ellen Jensdatter (1730 - 1800)
Ellen Jensdatter (1735 - )
Ellen Jensdatter (1736 - )
Ellen Jensdatter (1740 - )
Ellen Jensdatter (1746 - )
Ellen Jensdatter (1747 - )
Ellen Jensdatter (1750 - 1753)
Ellen Jensdatter (1752 - )
Ellen Jensdatter (1753 - )
Ellen Jensdatter (1753 - )
Ellen Jensdatter (1753 - 1798)
Ellen Jensdatter (1759 - 1803)
Ellen Jensdatter (1765 - )
Ellen Jensdatter (1770 - 1770)
Ellen Jensdatter (1771 - 1834)
Ellen Jensdatter (1776 - 1825)
Ellen Jensdatter (1783 - )
Ellen Jensdatter (1783 - 1783)
Ellen Jensdatter (1785 - )
Ellen Jensdatter (1791 - )
Ellen Jensdatter (1796 - )
Ellen Kirstine Jensdatter (1728 - 1762)
Ellen Kirstine Jensdatter (1752 - )
Ellen Kirstine Jensdatter (1754 - )
Ellen Kirstine Jensdatter (1760 - )
Ellen Kirstine Jensdatter (1771 - )
Ellen Kirstine Jensdatter (1788 - 1831)
Ellen Kirstine Jensdatter (1793 - )
Ellen Kirstine Jensdatter (1805 - 1805)
Ellen Kirstine Jensdatter (1806 - )
Ellen Kirstine Jensdatter (1812 - 1812)
Ellen Kirstine Jensdatter (1813 - 1867)
Ellen Kirstine Jensdatter (1823 - )
Ellen Margrethe Jensdatter (1778 - )
Ellen Margrethe Jensdatter (1782 - )
Ellen Margrethe Jensdatter (1783 - )
Ellen Margrethe Jensdatter (1788 - 1840)
Ellen Margrethe Jensdatter (1795 - )
Ellen Margrethe Jensdatter (1799 - )
Ellen Margrethe Jensdatter (1805 - )
Ellen Marie Jensdatter (1814 - )
Elna Jensdatter (1676 - )
Elna Jensdatter (1713 - )
Else Cathrine Jensdatter (1786 - )
Else Cathrine Jensdatter (1789 - 1792)
Else Cathrine Jensdatter (1794 - )
Else Cathrine Jensdatter (1810 - )
Else Jensdatter (1669 - 1741)
Else Jensdatter (1683 - )
Else Jensdatter (1708 - 1782)
Else Jensdatter (1723 - )
Else Jensdatter (1727 - )
Else Jensdatter (1727 - )
Else Jensdatter (1776 - )
Else Jensdatter (1781 - )
Else Jensdatter (1810 - 1851)
Else Kirstine Jensdatter (1739 - )
Else Kirstine Jensdatter (1740 - 1804)
Else Kirstine Jensdatter (1755 - 1760)
Else Kristine Jensdatter (1750 - 1755)
Else Margrethe Jensdatter (1757 - )
Else Margrethe Jensdatter (1784 - )
Elsebeth Jensdatter (1646 - 1674)
Elsebeth Jensdatter (1670 - )
Elsebeth Jensdatter (1684 - )
Elsebeth Jensdatter (1685 - 1735)
Elsebeth Jensdatter (1686 - 1686)
Elsebeth Jensdatter (1687 - )
Elsebeth Jensdatter (1689 - 1705)
Elsebeth Jensdatter (1692 - )
Elsebeth Jensdatter (1703 - 1722)
Elsebeth Jensdatter (1704 - )
Elsebeth Jensdatter (1704 - )
Elsebeth Jensdatter (1705 - 1722)
Elsebeth Jensdatter (1710 - 1781)
Elsebeth Jensdatter (1718 - )
Elsebeth Jensdatter (1721 - )
Elsebeth Jensdatter (1721 - )
Elsebeth Jensdatter (1727 - )
Elsebeth Jensdatter (1729 - )
Elsebeth Jensdatter (1733 - 1763)
Elsebeth Jensdatter (1735 - )
Elsebeth Jensdatter (1737 - )
Elsebeth Jensdatter (1739 - )
Elsebeth Jensdatter (1740 - )
Elsebeth Jensdatter (1751 - )
Elsebeth Jensdatter (1756 - )
Elsebeth Jensdatter (1757 - )
Elsebeth Jensdatter (1757 - )
Elsebeth Jensdatter (1761 - )
Elsebeth Jensdatter (1761 - )
Elsebeth Jensdatter (1767 - )
Elsebeth Jensdatter (1768 - 1770)
Elsebeth Jensdatter (1772 - )
Elsebeth Jensdatter (1784 - )
Elsebeth Jensdatter (1787 - )
Elsebeth Jensdatter (1807 - )
Elsebeth Margrethe Jensdatter (1812 - 1893)
Engel Cathrine Jensdatter (1784 - 1785)
Engliche Cathrine Jensdatter (1708 - 1777)
Engliche Cathrine Jensdatter (1753 - )
Engliche Jensdatter (1737 - )
Engliche Jensdatter (1746 - )
Engliche Jensdatter (1796 - )
Engliche Jensdatter (1797 - )
Engliche Margrethe Jensdatter (1719 - )
Engliche Marie Jensdatter (1815 - )
Eva Jensdatter (1736 - )
Gertrud Cathrine Jensdatter (1753 - )
Gertrud Jensdatter (1600 - 1684)
Gertrud Jensdatter (1631 - 1698)
Gertrud Jensdatter (1637 - )
Gertrud Jensdatter (1645 - 1702)
Gertrud Jensdatter (1659 - 1724)
Gertrud Jensdatter (1660 - 1716)
Gertrud Jensdatter (1662 - )
Gertrud Jensdatter (1663 - 1735)
Gertrud Jensdatter (1668 - )
Gertrud Jensdatter (1669 - 1728)
Gertrud Jensdatter (1670 - )
Gertrud Jensdatter (1673 - )
Gertrud Jensdatter (1673 - 1741)
Gertrud Jensdatter (1674 - )
Gertrud Jensdatter (1676 - 1761)
Gertrud Jensdatter (1681 - 1721)
Gertrud Jensdatter (1683 - )
Gertrud Jensdatter (1685 - )
Gertrud Jensdatter (1685 - 1722)
Gertrud Jensdatter (1686 - )
Gertrud Jensdatter (1689 - )
Gertrud Jensdatter (1691 - )
Gertrud Jensdatter (1691 - )
Gertrud Jensdatter (1694 - )
Gertrud Jensdatter (1694 - )
Gertrud Jensdatter (1694 - )
Gertrud Jensdatter (1696 - )
Gertrud Jensdatter (1700 - 1765)
Gertrud Jensdatter (1700 - 1777)
Gertrud Jensdatter (1701 - )
Gertrud Jensdatter (1702 - 1756)
Gertrud Jensdatter (1703 - )
Gertrud Jensdatter (1703 - 1771)
Gertrud Jensdatter (1705 - )
Gertrud Jensdatter (1705 - 1788)
Gertrud Jensdatter (1705 - 1788)
Gertrud Jensdatter (1706 - 1779)
Gertrud Jensdatter (1706 - 1780)
Gertrud Jensdatter (1707 - )
Gertrud Jensdatter (1709 - )
Gertrud Jensdatter (1715 - 1780)
Gertrud Jensdatter (1716 - 1744)
Gertrud Jensdatter (1718 - )
Gertrud Jensdatter (1718 - 1776)
Gertrud Jensdatter (1719 - )
Gertrud Jensdatter (1723 - )
Gertrud Jensdatter (1724 - )
Gertrud Jensdatter (1730 - )
Gertrud Jensdatter (1731 - )
Gertrud Jensdatter (1732 - )
Gertrud Jensdatter (1732 - )
Gertrud Jensdatter (1733 - )
Gertrud Jensdatter (1734 - )
Gertrud Jensdatter (1734 - 1734)
Gertrud Jensdatter (1734 - 1806)
Gertrud Jensdatter (1735 - )
Gertrud Jensdatter (1735 - 1792)
Gertrud Jensdatter (1737 - 1756)
Gertrud Jensdatter (1738 - )
Gertrud Jensdatter (1738 - )
Gertrud Jensdatter (1741 - )
Gertrud Jensdatter (1742 - 1742)
Gertrud Jensdatter (1745 - )
Gertrud Jensdatter (1746 - )
Gertrud Jensdatter (1749 - )
Gertrud Jensdatter (1749 - )
Gertrud Jensdatter (1753 - )
Gertrud Jensdatter (1756 - 1761)
Gertrud Jensdatter (1757 - )
Gertrud Jensdatter (1758 - )
Gertrud Jensdatter (1761 - 1832)
Gertrud Jensdatter (1762 - )
Gertrud Jensdatter (1769 - )
Gertrud Jensdatter (1771 - )
Gertrud Jensdatter (1774 - )
Gertrud Jensdatter (1780 - )
Gertrud Jensdatter (1781 - )
Gertrud Jensdatter (1786 - )
Gertrud Jensdatter (1786 - )
Gertrud Jensdatter (1787 - )
Gertrud Jensdatter (1789 - )
Gertrud Jensdatter (1803 - )
Gertrud Jensdatter (1809 - )
Gertrud Kirstine Jensdatter (1767 - )
Gertrud Kirstine Jensdatter (1773 - )
Gertrud Kirstine Jensdatter (1778 - 1818)
Gertrud Kirstine Jensdatter (1782 - )
Gertrud Kirstine Jensdatter (1783 - )
Gertrud Kirstine Jensdatter (1808 - )
Gertrud Kirstine Jensdatter (1811 - )
Gunhild Jensdatter (1634 - 1715)
Gunhild Jensdatter (1652 - )
Gunhild Jensdatter (1670 - )
Gunhild Jensdatter (1670 - 1741)
Gunhild Jensdatter (1681 - 1765)
Gunhild Jensdatter (1683 - )
Gunhild Jensdatter (1683 - 1756)
Gunhild Jensdatter (1686 - )
Gunhild Jensdatter (1695 - 1723)
Gunhild Jensdatter (1704 - )
Gunhild Jensdatter (1707 - 1767)
Gunhild Jensdatter (1714 - 1765)
Gunhild Jensdatter (1715 - 1717)
Gunhild Jensdatter (1718 - )
Gunhild Jensdatter (1720 - 1763)
Gunhild Jensdatter (1732 - 1808)
Gunhild Jensdatter (1737 - 1807)
Gunhild Jensdatter (1739 - )
Gunhild Jensdatter (1739 - )
Gunhild Jensdatter (1744 - 1745)
Gunhild Jensdatter (1745 - )
Gunhild Jensdatter (1762 - )
Gunhild Jensdatter (1783 - )
Gunhild Kirstine Jensdatter (1767 - )
Gunhild Kirstine Jensdatter (1783 - )
Gunhild Kirstine Jensdatter (1800 - )
Hedvig Cathrine Jensdatter (1751 - )
Hedvig Jensdatter (1672 - )
Hedvig Jensdatter (1694 - )
Hedvig Jensdatter (1740 - 1795)
Hedvig Jensdatter (1742 - 1742)
Hedvig Margrethe Jensdatter (1788 - )
Helen Kirstine Jensdatter (1841 - 1921)
Helene Jensdatter (1715 - )
Ida Jensdatter (1681 - 1753)
Ingeborg Jensdatter (1649 - )
Ingeborg Jensdatter (1676 - 1700)
Ingeborg Jensdatter (1696 - )
Ingeborg Jensdatter (1700 - 1742)
Ingeborg Jensdatter (1706 - 1745)
Ingeborg Jensdatter (1711 - )
Ingeborg Jensdatter (1720 - 1757)
Ingeborg Jensdatter (1731 - 1779)
Ingeborg Jensdatter (1733 - )
Ingeborg Jensdatter (1753 - )
Ingeborg Jensdatter (1767 - )
Ingeborg Jensdatter (1769 - )
Ingeborg Jensdatter (1795 - 1802)
Ingeborg Jensdatter (1799 - )
Ingeborg Jensdatter (1800 - )
Ingeborg Kirstine Jensdatter (1775 - )
Ingeborg Kirstine Jensdatter (1775 - )
Ingeborg Margrethe Jensdatter (1759 - )
Ingeborg Margrethe Jensdatter (1782 - )
Inger Jensdatter (1641 - )
Inger Jensdatter (1667 - )
Inger Jensdatter (1667 - 1709)
Inger Jensdatter (1683 - )
Inger Jensdatter (1685 - 1732)
Inger Jensdatter (1704 - 1746)
Inger Jensdatter (1734 - )
Inger Jensdatter (1736 - 1805)
Inger Jensdatter (1742 - 1808)
Inger Jensdatter (1754 - 1794)
Inger Jensdatter (1756 - )
Inger Jensdatter (1760 - )
Inger Jensdatter (1786 - )
Inger Kirstine Jensdatter (1782 - 1782)
Inger Kirstine Jensdatter (1803 - 1873)
Jensine Cathrine Jensdatter (1824 - )
Jensine Jensdatter (1805 - )
Johanne Birgitte Jensdatter (1775 - )
Johanne Cathrine Jensdatter (1795 - )
Johanne Elisabeth Jensdatter (1763 - 1815)
Johanne Jensdatter (1622 - 1687)
Johanne Jensdatter (1651 - 1700)
Johanne Jensdatter (1660 - 1707)
Johanne Jensdatter (1666 - )
Johanne Jensdatter (1670 - 1694)
Johanne Jensdatter (1684 - 1732)
Johanne Jensdatter (1686 - )
Johanne Jensdatter (1689 - 1700)
Johanne Jensdatter (1692 - 1765)
Johanne Jensdatter (1700 - )
Johanne Jensdatter (1702 - )
Johanne Jensdatter (1711 - 1768)
Johanne Jensdatter (1728 - )
Johanne Jensdatter (1737 - )
Johanne Jensdatter (1744 - )
Johanne Jensdatter (1747 - 1818)
Johanne Jensdatter (1751 - 1754)
Johanne Jensdatter (1755 - )
Johanne Jensdatter (1756 - )
Johanne Jensdatter (1756 - )
Johanne Jensdatter (1759 - )
Johanne Jensdatter (1765 - )
Johanne Jensdatter (1766 - 1806)
Johanne Jensdatter (1769 - )
Johanne Jensdatter (1773 - )
Johanne Jensdatter (1780 - )
Johanne Jensdatter (1783 - )
Johanne Jensdatter (1800 - )
Johanne Kirstine Jensdatter (1777 - )
Johanne Kirstine Jensdatter (1782 - )
Johanne Kirstine Jensdatter (1786 - )
Johanne Kirstine Jensdatter (1800 - 1831)
Johanne Kirstine Jensdatter (1813 - )
Johanne Kirstine Jensdatter (1828 - )
Judith Jensdatter (1713 - )
Juliane Christine Jensdatter (1824 - )
Karen Jensdatter (1570 - 1652)
Karen Jensdatter (1610 - 1684)
Karen Jensdatter (1620 - 1665)
Karen Jensdatter (1630 - 1654)
Karen Jensdatter (1644 - 1682)
Karen Jensdatter (1650 - )
Karen Jensdatter (1653 - 1692)
Karen Jensdatter (1654 - 1697)
Karen Jensdatter (1654 - 1706)
Karen Jensdatter (1657 - 1727)
Karen Jensdatter (1658 - )
Karen Jensdatter (1661 - )
Karen Jensdatter (1662 - )
Karen Jensdatter (1663 - 1741)
Karen Jensdatter (1664 - 1732)
Karen Jensdatter (1665 - 1694)
Karen Jensdatter (1666 - )
Karen Jensdatter (1666 - 1736)
Karen Jensdatter (1667 - )
Karen Jensdatter (1669 - 1749)
Karen Jensdatter (1670 - 1715)
Karen Jensdatter (1672 - )
Karen Jensdatter (1672 - )
Karen Jensdatter (1672 - 1702)
Karen Jensdatter (1672 - 1729)
Karen Jensdatter (1675 - )
Karen Jensdatter (1675 - 1734)
Karen Jensdatter (1675 - 1738)
Karen Jensdatter (1675 - 1759)
Karen Jensdatter (1679 - )
Karen Jensdatter (1680 - )
Karen Jensdatter (1680 - )
Karen Jensdatter (1680 - )
Karen Jensdatter (1681 - )
Karen Jensdatter (1683 - )
Karen Jensdatter (1683 - )
Karen Jensdatter (1684 - 1727)
Karen Jensdatter (1685 - )
Karen Jensdatter (1685 - 1727)
Karen Jensdatter (1685 - 1738)
Karen Jensdatter (1685 - 1759)
Karen Jensdatter (1686 - 1717)
Karen Jensdatter (1687 - )
Karen Jensdatter (1687 - )
Karen Jensdatter (1687 - )
Karen Jensdatter (1687 - 1757)
Karen Jensdatter (1687 - 1773)
Karen Jensdatter (1688 - )
Karen Jensdatter (1688 - )
Karen Jensdatter (1688 - )
Karen Jensdatter (1688 - 1757)
Karen Jensdatter (1689 - 1708)
Karen Jensdatter (1690 - )
Karen Jensdatter (1690 - 1728)
Karen Jensdatter (1691 - )
Karen Jensdatter (1691 - )
Karen Jensdatter (1691 - )
Karen Jensdatter (1692 - )
Karen Jensdatter (1693 - )
Karen Jensdatter (1693 - 1753)
Karen Jensdatter (1693 - 1779)
Karen Jensdatter (1694 - )
Karen Jensdatter (1696 - )
Karen Jensdatter (1697 - 1733)
Karen Jensdatter (1697 - 1748)
Karen Jensdatter (1698 - )
Karen Jensdatter (1699 - )
Karen Jensdatter (1700 - )
Karen Jensdatter (1700 - 1702)
Karen Jensdatter (1701 - )
Karen Jensdatter (1701 - )
Karen Jensdatter (1701 - 1740)
Karen Jensdatter (1702 - )
Karen Jensdatter (1702 - )
Karen Jensdatter (1702 - )
Karen Jensdatter (1702 - 1738)
Karen Jensdatter (1702 - 1782)
Karen Jensdatter (1703 - )
Karen Jensdatter (1703 - )
Karen Jensdatter (1703 - 1748)
Karen Jensdatter (1703 - 1778)
Karen Jensdatter (1707 - 1734)
Karen Jensdatter (1710 - )
Karen Jensdatter (1710 - )
Karen Jensdatter (1711 - 1773)
Karen Jensdatter (1712 - 1770)
Karen Jensdatter (1713 - 1713)
Karen Jensdatter (1714 - 1764)
Karen Jensdatter (1715 - )
Karen Jensdatter (1716 - )
Karen Jensdatter (1716 - )
Karen Jensdatter (1716 - 1780)
Karen Jensdatter (1716 - 1793)
Karen Jensdatter (1717 - )
Karen Jensdatter (1718 - )
Karen Jensdatter (1720 - )
Karen Jensdatter (1721 - )
Karen Jensdatter (1721 - 1778)
Karen Jensdatter (1722 - )
Karen Jensdatter (1722 - )
Karen Jensdatter (1723 - 1751)
Karen Jensdatter (1723 - 1787)
Karen Jensdatter (1723 - 1787)
Karen Jensdatter (1724 - )
Karen Jensdatter (1724 - )
Karen Jensdatter (1725 - )
Karen Jensdatter (1725 - )
Karen Jensdatter (1726 - )
Karen Jensdatter (1727 - )
Karen Jensdatter (1728 - )
Karen Jensdatter (1730 - )
Karen Jensdatter (1730 - )
Karen Jensdatter (1730 - )
Karen Jensdatter (1730 - 1739)
Karen Jensdatter (1731 - )
Karen Jensdatter (1731 - )
Karen Jensdatter (1731 - )
Karen Jensdatter (1731 - )
Karen Jensdatter (1731 - 1752)
Karen Jensdatter (1732 - )
Karen Jensdatter (1732 - 1746)
Karen Jensdatter (1732 - 1800)
Karen Jensdatter (1732 - 1801)
Karen Jensdatter (1734 - )
Karen Jensdatter (1734 - 1760)
Karen Jensdatter (1735 - )
Karen Jensdatter (1735 - )
Karen Jensdatter (1735 - )
Karen Jensdatter (1735 - )
Karen Jensdatter (1735 - 1765)
Karen Jensdatter (1735 - 1790)
Karen Jensdatter (1735 - 1808)
Karen Jensdatter (1736 - )
Karen Jensdatter (1736 - 1761)
Karen Jensdatter (1737 - )
Karen Jensdatter (1738 - )
Karen Jensdatter (1738 - )
Karen Jensdatter (1738 - 1810)
Karen Jensdatter (1739 - )
Karen Jensdatter (1740 - )
Karen Jensdatter (1741 - )
Karen Jensdatter (1741 - )
Karen Jensdatter (1741 - )
Karen Jensdatter (1743 - )
Karen Jensdatter (1743 - )
Karen Jensdatter (1744 - 1782)
Karen Jensdatter (1745 - )
Karen Jensdatter (1745 - )
Karen Jensdatter (1746 - 1811)
Karen Jensdatter (1749 - )
Karen Jensdatter (1749 - )
Karen Jensdatter (1750 - )
Karen Jensdatter (1750 - )
Karen Jensdatter (1750 - )
Karen Jensdatter (1751 - )
Karen Jensdatter (1751 - )
Karen Jensdatter (1751 - )
Karen Jensdatter (1751 - )
Karen Jensdatter (1751 - )
Karen Jensdatter (1752 - 1790)
Karen Jensdatter (1753 - 1790)
Karen Jensdatter (1754 - 1790)
Karen Jensdatter (1755 - )
Karen Jensdatter (1756 - )
Karen Jensdatter (1757 - )
Karen Jensdatter (1757 - )
Karen Jensdatter (1759 - )
Karen Jensdatter (1759 - )
Karen Jensdatter (1759 - 1762)
Karen Jensdatter (1760 - )
Karen Jensdatter (1761 - )
Karen Jensdatter (1762 - )
Karen Jensdatter (1762 - 1845)
Karen Jensdatter (1764 - 1812)
Karen Jensdatter (1765 - )
Karen Jensdatter (1766 - )
Karen Jensdatter (1767 - )
Karen Jensdatter (1768 - )
Karen Jensdatter (1768 - )
Karen Jensdatter (1770 - )
Karen Jensdatter (1770 - )
Karen Jensdatter (1774 - )
Karen Jensdatter (1774 - )
Karen Jensdatter (1775 - )
Karen Jensdatter (1776 - )
Karen Jensdatter (1776 - 1805)
Karen Jensdatter (1778 - )
Karen Jensdatter (1780 - )
Karen Jensdatter (1781 - )
Karen Jensdatter (1782 - )
Karen Jensdatter (1784 - )
Karen Jensdatter (1785 - )
Karen Jensdatter (1786 - )
Karen Jensdatter (1789 - )
Karen Jensdatter (1793 - )
Karen Jensdatter (1794 - 1826)
Karen Jensdatter (1795 - 1796)
Karen Jensdatter (1796 - )
Karen Jensdatter (1796 - )
Karen Jensdatter (1800 - 1821)
Karen Jensdatter (1802 - )
Karen Jensdatter (1803 - )
Karen Jensdatter (1806 - 1874)
Karen Kirstine Jensdatter (1720 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1749 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1751 - 1832)
Karen Kirstine Jensdatter (1755 - 1786)
Karen Kirstine Jensdatter (1756 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1758 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1760 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1762 - 1781)
Karen Kirstine Jensdatter (1763 - 1771)
Karen Kirstine Jensdatter (1766 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1767 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1768 - 1832)
Karen Kirstine Jensdatter (1770 - 1818)
Karen Kirstine Jensdatter (1771 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1773 - 1840)
Karen Kirstine Jensdatter (1777 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1777 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1779 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1781 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1781 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1786 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1786 - 1792)
Karen Kirstine Jensdatter (1787 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1789 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1790 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1791 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1793 - 1834)
Karen Kirstine Jensdatter (1795 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1796 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1796 - 1796)
Karen Kirstine Jensdatter (1796 - 1860)
Karen Kirstine Jensdatter (1798 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1798 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1798 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1798 - 1848)
Karen Kirstine Jensdatter (1799 - 1811)
Karen Kirstine Jensdatter (1801 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1803 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1804 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1807 - 1839)
Karen Kirstine Jensdatter (1809 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1809 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1811 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1811 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1812 - 1894)
Karen Kirstine Jensdatter (1817 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1817 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1818 - 1858)
Karen Kirstine Jensdatter (1826 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1828 - )
Karen Kirstine Jensdatter (1835 - )
Karen Margrethe Jensdatter (1799 - 1819)
Karen Margrethe Jensdatter (1816 - )
Karen Marie Jensdatter (1751 - 1813)
Karen Marie Jensdatter (1797 - 1798)
Karen Marie Jensdatter (1803 - )
Karen Marie Jensdatter (1805 - )
Karen Marie Jensdatter (1806 - 1807)
Karen Marie Jensdatter (1807 - )
Karen Marie Jensdatter (1811 - 1811)
Karen Marie Jensdatter (1817 - )
Karen Marie Jensdatter (1827 - )
Karen Sophie Jensdatter (1758 - )
Kirsten Jensdatter (1644 - 1694)
Kirsten Jensdatter (1667 - )
Kirsten Jensdatter (1680 - )
Kirsten Jensdatter (1683 - 1746)
Kirsten Jensdatter (1693 - )
Kirsten Jensdatter (1699 - )
Kirsten Jensdatter (1706 - 1763)
Kirsten Jensdatter (1711 - 1766)
Kirsten Jensdatter (1717 - )
Kirsten Jensdatter (1719 - 1759)
Kirsten Jensdatter (1722 - )
Kirsten Jensdatter (1724 - )
Kirsten Jensdatter (1724 - 1768)
Kirsten Jensdatter (1727 - )
Kirsten Jensdatter (1728 - 1778)
Kirsten Jensdatter (1730 - )
Kirsten Jensdatter (1732 - )
Kirsten Jensdatter (1732 - )
Kirsten Jensdatter (1733 - 1765)
Kirsten Jensdatter (1735 - 1806)
Kirsten Jensdatter (1736 - )
Kirsten Jensdatter (1737 - 1764)
Kirsten Jensdatter (1739 - )
Kirsten Jensdatter (1753 - )
Kirsten Jensdatter (1753 - )
Kirsten Jensdatter (1753 - )
Kirsten Jensdatter (1756 - 1758)
Kirsten Jensdatter (1758 - )
Kirsten Jensdatter (1759 - 1769)
Kirsten Jensdatter (1767 - )
Kirsten Jensdatter (1768 - )
Kirsten Jensdatter (1775 - )
Kirsten Jensdatter (1775 - )
Kirsten Jensdatter (1779 - )
Kirsten Jensdatter (1798 - )
Kirsten Marie Jensdatter (1699 - 1799)
Kirstine Agnethe Jensdatter (1790 - )
Kirstine Cathrine Jensdatter (1758 - )
Kirstine Cathrine Jensdatter (1801 - )
Kirstine Cathrine Jensdatter (1838 - )
Kirstine Jensdatter (1614 - )
Kirstine Jensdatter (1625 - )
Kirstine Jensdatter (1625 - )
Kirstine Jensdatter (1625 - 1682)
Kirstine Jensdatter (1628 - 1704)
Kirstine Jensdatter (1633 - )
Kirstine Jensdatter (1637 - 1679)
Kirstine Jensdatter (1638 - 1682)
Kirstine Jensdatter (1638 - 1706)
Kirstine Jensdatter (1650 - 1714)
Kirstine Jensdatter (1657 - 1698)
Kirstine Jensdatter (1657 - 1731)
Kirstine Jensdatter (1657 - 1732)
Kirstine Jensdatter (1658 - )
Kirstine Jensdatter (1665 - )
Kirstine Jensdatter (1665 - )
Kirstine Jensdatter (1667 - )
Kirstine Jensdatter (1668 - 1701)
Kirstine Jensdatter (1670 - )
Kirstine Jensdatter (1671 - )
Kirstine Jensdatter (1671 - 1719)
Kirstine Jensdatter (1674 - 1755)
Kirstine Jensdatter (1675 - 1742)
Kirstine Jensdatter (1675 - 1744)
Kirstine Jensdatter (1677 - )
Kirstine Jensdatter (1678 - )
Kirstine Jensdatter (1680 - )
Kirstine Jensdatter (1681 - )
Kirstine Jensdatter (1681 - 1757)
Kirstine Jensdatter (1682 - )
Kirstine Jensdatter (1682 - )
Kirstine Jensdatter (1682 - )
Kirstine Jensdatter (1682 - 1745)
Kirstine Jensdatter (1683 - )
Kirstine Jensdatter (1683 - )
Kirstine Jensdatter (1685 - )
Kirstine Jensdatter (1685 - )
Kirstine Jensdatter (1685 - )
Kirstine Jensdatter (1686 - )
Kirstine Jensdatter (1687 - )
Kirstine Jensdatter (1688 - )
Kirstine Jensdatter (1688 - )
Kirstine Jensdatter (1689 - 1744)
Kirstine Jensdatter (1690 - 1742)
Kirstine Jensdatter (1692 - 1732)
Kirstine Jensdatter (1693 - )
Kirstine Jensdatter (1694 - )
Kirstine Jensdatter (1694 - )
Kirstine Jensdatter (1694 - 1779)
Kirstine Jensdatter (1695 - )
Kirstine Jensdatter (1698 - )
Kirstine Jensdatter (1698 - )
Kirstine Jensdatter (1699 - 1732)
Kirstine Jensdatter (1700 - )
Kirstine Jensdatter (1700 - )
Kirstine Jensdatter (1700 - )
Kirstine Jensdatter (1700 - 1747)
Kirstine Jensdatter (1701 - 1745)
Kirstine Jensdatter (1702 - 1784)
Kirstine Jensdatter (1703 - )
Kirstine Jensdatter (1707 - )
Kirstine Jensdatter (1707 - )
Kirstine Jensdatter (1710 - 1759)
Kirstine Jensdatter (1710 - 1760)
Kirstine Jensdatter (1710 - 1780)
Kirstine Jensdatter (1711 - 1743)
Kirstine Jensdatter (1711 - 1767)
Kirstine Jensdatter (1713 - 1755)
Kirstine Jensdatter (1716 - )
Kirstine Jensdatter (1716 - 1742)
Kirstine Jensdatter (1716 - 1756)
Kirstine Jensdatter (1717 - )
Kirstine Jensdatter (1719 - 1789)
Kirstine Jensdatter (1722 - 1722)
Kirstine Jensdatter (1723 - )
Kirstine Jensdatter (1723 - 1742)
Kirstine Jensdatter (1728 - 1782)
Kirstine Jensdatter (1729 - )
Kirstine Jensdatter (1729 - 1738)
Kirstine Jensdatter (1730 - )
Kirstine Jensdatter (1731 - )
Kirstine Jensdatter (1731 - )
Kirstine Jensdatter (1731 - 1773)
Kirstine Jensdatter (1731 - 1779)
Kirstine Jensdatter (1733 - )
Kirstine Jensdatter (1733 - 1807)
Kirstine Jensdatter (1734 - 1795)
Kirstine Jensdatter (1736 - )
Kirstine Jensdatter (1736 - )
Kirstine Jensdatter (1737 - )
Kirstine Jensdatter (1737 - 1793)
Kirstine Jensdatter (1737 - 1795)
Kirstine Jensdatter (1738 - )
Kirstine Jensdatter (1739 - 1742)
Kirstine Jensdatter (1742 - 1811)
Kirstine Jensdatter (1744 - )
Kirstine Jensdatter (1744 - )
Kirstine Jensdatter (1744 - 1765)
Kirstine Jensdatter (1744 - 1797)
Kirstine Jensdatter (1746 - 1752)
Kirstine Jensdatter (1746 - 1787)
Kirstine Jensdatter (1747 - )
Kirstine Jensdatter (1748 - 1786)
Kirstine Jensdatter (1749 - )
Kirstine Jensdatter (1749 - 1817)
Kirstine Jensdatter (1752 - )
Kirstine Jensdatter (1753 - )
Kirstine Jensdatter (1753 - )
Kirstine Jensdatter (1753 - )
Kirstine Jensdatter (1753 - 1781)
Kirstine Jensdatter (1754 - )
Kirstine Jensdatter (1754 - )
Kirstine Jensdatter (1754 - 1832)
Kirstine Jensdatter (1755 - )
Kirstine Jensdatter (1755 - )
Kirstine Jensdatter (1756 - )
Kirstine Jensdatter (1757 - )
Kirstine Jensdatter (1758 - )
Kirstine Jensdatter (1758 - 1773)
Kirstine Jensdatter (1760 - 1834)
Kirstine Jensdatter (1763 - )
Kirstine Jensdatter (1763 - )
Kirstine Jensdatter (1764 - 1794)
Kirstine Jensdatter (1765 - )
Kirstine Jensdatter (1767 - )
Kirstine Jensdatter (1768 - )
Kirstine Jensdatter (1768 - 1800)
Kirstine Jensdatter (1772 - )
Kirstine Jensdatter (1772 - )
Kirstine Jensdatter (1772 - 1811)
Kirstine Jensdatter (1774 - )
Kirstine Jensdatter (1776 - )
Kirstine Jensdatter (1779 - )
Kirstine Jensdatter (1779 - )
Kirstine Jensdatter (1780 - )
Kirstine Jensdatter (1780 - )
Kirstine Jensdatter (1781 - )
Kirstine Jensdatter (1781 - )
Kirstine Jensdatter (1782 - )
Kirstine Jensdatter (1782 - 1798)
Kirstine Jensdatter (1784 - )
Kirstine Jensdatter (1784 - 1788)
Kirstine Jensdatter (1785 - )
Kirstine Jensdatter (1785 - )
Kirstine Jensdatter (1786 - )
Kirstine Jensdatter (1788 - )
Kirstine Jensdatter (1788 - )
Kirstine Jensdatter (1788 - )
Kirstine Jensdatter (1789 - )
Kirstine Jensdatter (1790 - )
Kirstine Jensdatter (1791 - )
Kirstine Jensdatter (1795 - )
Kirstine Jensdatter (1795 - 1859)
Kirstine Jensdatter (1798 - )
Kirstine Jensdatter (1808 - )
Kirstine Jensdatter (1809 - )
Kirstine Jensdatter (1814 - )
Kirstine Jensdatter (1817 - )
Kirstine Jensdatter (1823 - )
Kirstine Margrethe Jensdatter (1765 - )
Kirstine Margrethe Jensdatter (1780 - )
Kirstine Margrethe Jensdatter (1782 - 1829)
Kirstine Margrethe Jensdatter (1793 - 1832)
Kirstine Margrethe Jensdatter (1795 - )
Kirstine Margrethe Jensdatter (1797 - )
Kirstine Margrethe Jensdatter (1799 - )
Kirstine Margrethe Jensdatter (1799 - )
Kirstine Margrethe Jensdatter (1818 - )
Kirstine Margrethe Jensdatter (1827 - )
Lischen Jensdatter (1752 - )
Lise Kirstine Jensdatter (1823 - )
Lucia Sophie Jensdatter (1750 - )
Lucie Jensdatter (1695 - 1723)
Magdalene Jensdatter (1679 - )
Magdalene Jensdatter (1679 - )
Magdalene Jensdatter (1705 - )
Magdalene Jensdatter (1711 - 1773)
Magdalene Jensdatter (1714 - )
Magdalene Jensdatter (1717 - )
Magdalene Jensdatter (1726 - )
Magdalene Jensdatter (1727 - 1753)
Magdalene Jensdatter (1728 - )
Magdalene Jensdatter (1731 - )
Magdalene Jensdatter (1751 - 1805)
Magdalene Jensdatter (1752 - )
Magdalene Jensdatter (1755 - )
Magdalene Jensdatter (1763 - 1803)
Magdalene Jensdatter (1770 - )
Magdalene Jensdatter (1774 - 1817)
Magdalene Jensdatter (1778 - )
Magdalene Jensdatter (1781 - )
Magdalene Kirstine Jensdatter (1807 - )
Magdalene Margrethe Jensdatter (1737 - 1738)
Magdalene Margrethe Jensdatter (1753 - )
Magdalene Margrethe Jensdatter (1798 - 1874)
Maren Jensdatter (1623 - )
Maren Jensdatter (1630 - 1709)
Maren Jensdatter (1646 - )
Maren Jensdatter (1667 - 1711)
Maren Jensdatter (1669 - )
Maren Jensdatter (1678 - )
Maren Jensdatter (1678 - )
Maren Jensdatter (1681 - )
Maren Jensdatter (1683 - )
Maren Jensdatter (1689 - )
Maren Jensdatter (1695 - )
Maren Jensdatter (1695 - )
Maren Jensdatter (1699 - 1759)
Maren Jensdatter (1705 - )
Maren Jensdatter (1706 - )
Maren Jensdatter (1706 - 1775)
Maren Jensdatter (1709 - )
Maren Jensdatter (1709 - )
Maren Jensdatter (1717 - )
Maren Jensdatter (1718 - )
Maren Jensdatter (1719 - 1755)
Maren Jensdatter (1721 - 1728)
Maren Jensdatter (1726 - 1726)
Maren Jensdatter (1727 - 1810)
Maren Jensdatter (1737 - 1786)
Maren Jensdatter (1745 - 1772)
Maren Jensdatter (1745 - 1807)
Maren Jensdatter (1748 - 1801)
Maren Jensdatter (1760 - 1847)
Maren Jensdatter (1762 - )
Maren Jensdatter (1763 - )
Maren Jensdatter (1766 - )
Maren Jensdatter (1790 - )
Maren Jensdatter (1791 - )
Maren Kirstine Jensdatter (1751 - 1786)
Maren Kirstine Jensdatter (1754 - )
Maren Kirstine Jensdatter (1771 - )
Maren Kirstine Jensdatter (1774 - 1806)
Maren Kirstine Jensdatter (1777 - )
Maren Kirstine Jensdatter (1783 - )
Maren Kirstine Jensdatter (1797 - )
Maren Margrethe Jensdatter (1788 - )
Maren Marie Jensdatter (1791 - 1859)
Margrethe Dorthea Jensdatter (1791 - 1840)
Margrethe Elisabeth Jensdatter (1715 - )
Margrethe Elisabeth Jensdatter (1743 - )
Margrethe Jensdatter (1615 - 1706)
Margrethe Jensdatter (1624 - 1693)
Margrethe Jensdatter (1634 - 1686)
Margrethe Jensdatter (1637 - 1684)
Margrethe Jensdatter (1650 - 1684)
Margrethe Jensdatter (1652 - 1720)
Margrethe Jensdatter (1657 - )
Margrethe Jensdatter (1661 - 1717)
Margrethe Jensdatter (1668 - 1734)
Margrethe Jensdatter (1669 - )
Margrethe Jensdatter (1669 - 1704)
Margrethe Jensdatter (1670 - )
Margrethe Jensdatter (1670 - )
Margrethe Jensdatter (1671 - 1722)
Margrethe Jensdatter (1671 - 1756)
Margrethe Jensdatter (1678 - 1704)
Margrethe Jensdatter (1680 - 1734)
Margrethe Jensdatter (1680 - 1737)
Margrethe Jensdatter (1680 - 1756)
Margrethe Jensdatter (1681 - 1706)
Margrethe Jensdatter (1682 - )
Margrethe Jensdatter (1688 - )
Margrethe Jensdatter (1688 - 1731)
Margrethe Jensdatter (1688 - 1743)
Margrethe Jensdatter (1689 - )
Margrethe Jensdatter (1690 - )
Margrethe Jensdatter (1690 - )
Margrethe Jensdatter (1691 - )
Margrethe Jensdatter (1694 - 1734)
Margrethe Jensdatter (1694 - 1744)
Margrethe Jensdatter (1695 - )
Margrethe Jensdatter (1695 - )
Margrethe Jensdatter (1696 - 1735)
Margrethe Jensdatter (1697 - )
Margrethe Jensdatter (1699 - )
Margrethe Jensdatter (1699 - 1699)
Margrethe Jensdatter (1700 - )
Margrethe Jensdatter (1701 - )
Margrethe Jensdatter (1703 - )
Margrethe Jensdatter (1704 - 1728)
Margrethe Jensdatter (1705 - )
Margrethe Jensdatter (1706 - )
Margrethe Jensdatter (1707 - )
Margrethe Jensdatter (1707 - )
Margrethe Jensdatter (1707 - )
Margrethe Jensdatter (1708 - )
Margrethe Jensdatter (1709 - )
Margrethe Jensdatter (1710 - 1710)
Margrethe Jensdatter (1711 - 1789)
Margrethe Jensdatter (1713 - 1798)
Margrethe Jensdatter (1715 - )
Margrethe Jensdatter (1715 - 1763)
Margrethe Jensdatter (1717 - )
Margrethe Jensdatter (1718 - )
Margrethe Jensdatter (1719 - )
Margrethe Jensdatter (1719 - )
Margrethe Jensdatter (1720 - )
Margrethe Jensdatter (1720 - )
Margrethe Jensdatter (1720 - 1787)
Margrethe Jensdatter (1723 - 1809)
Margrethe Jensdatter (1725 - 1760)
Margrethe Jensdatter (1726 - )
Margrethe Jensdatter (1726 - )
Margrethe Jensdatter (1726 - 1774)
Margrethe Jensdatter (1726 - 1791)
Margrethe Jensdatter (1727 - )
Margrethe Jensdatter (1727 - )
Margrethe Jensdatter (1727 - )
Margrethe Jensdatter (1727 - )
Margrethe Jensdatter (1727 - 1787)
Margrethe Jensdatter (1727 - 1792)
Margrethe Jensdatter (1730 - 1808)
Margrethe Jensdatter (1732 - )
Margrethe Jensdatter (1733 - )
Margrethe Jensdatter (1736 - )
Margrethe Jensdatter (1736 - )
Margrethe Jensdatter (1736 - )
Margrethe Jensdatter (1737 - )
Margrethe Jensdatter (1737 - )
Margrethe Jensdatter (1738 - 1738)
Margrethe Jensdatter (1738 - 1781)
Margrethe Jensdatter (1739 - )
Margrethe Jensdatter (1741 - )
Margrethe Jensdatter (1742 - )
Margrethe Jensdatter (1742 - 1812)
Margrethe Jensdatter (1742 - 1815)
Margrethe Jensdatter (1743 - 1817)
Margrethe Jensdatter (1744 - )
Margrethe Jensdatter (1745 - )
Margrethe Jensdatter (1747 - )
Margrethe Jensdatter (1748 - )
Margrethe Jensdatter (1748 - )
Margrethe Jensdatter (1748 - 1786)
Margrethe Jensdatter (1749 - )
Margrethe Jensdatter (1749 - 1821)
Margrethe Jensdatter (1750 - )
Margrethe Jensdatter (1750 - )
Margrethe Jensdatter (1751 - )
Margrethe Jensdatter (1752 - )
Margrethe Jensdatter (1753 - )
Margrethe Jensdatter (1753 - 1788)
Margrethe Jensdatter (1754 - )
Margrethe Jensdatter (1756 - )
Margrethe Jensdatter (1757 - 1824)
Margrethe Jensdatter (1757 - 1831)
Margrethe Jensdatter (1757 - 1833)
Margrethe Jensdatter (1759 - 1797)
Margrethe Jensdatter (1759 - 1802)
Margrethe Jensdatter (1759 - 1821)
Margrethe Jensdatter (1760 - )
Margrethe Jensdatter (1760 - )
Margrethe Jensdatter (1761 - )
Margrethe Jensdatter (1761 - )
Margrethe Jensdatter (1763 - 1841)
Margrethe Jensdatter (1764 - )
Margrethe Jensdatter (1765 - )
Margrethe Jensdatter (1766 - )
Margrethe Jensdatter (1766 - )
Margrethe Jensdatter (1766 - )
Margrethe Jensdatter (1767 - )
Margrethe Jensdatter (1768 - 1829)
Margrethe Jensdatter (1769 - 1798)
Margrethe Jensdatter (1770 - )
Margrethe Jensdatter (1773 - 1776)
Margrethe Jensdatter (1774 - )
Margrethe Jensdatter (1775 - )
Margrethe Jensdatter (1776 - )
Margrethe Jensdatter (1781 - )
Margrethe Jensdatter (1781 - 1835)
Margrethe Jensdatter (1782 - )
Margrethe Jensdatter (1786 - )
Margrethe Jensdatter (1787 - )
Margrethe Jensdatter (1790 - )
Margrethe Jensdatter (1791 - )
Margrethe Jensdatter (1796 - )
Margrethe Jensdatter (1797 - )
Margrethe Jensdatter (1799 - )
Margrethe Jensdatter (1800 - )
Margrethe Jensdatter (1800 - )
Margrethe Jensdatter (1800 - 1880)
Margrethe Jensdatter (1805 - 1869)
Margrethe Jensdatter (1809 - )
Margrethe Jensdatter (1815 - )
Margrethe Jensdatter (1815 - )
Margrethe Kirstine Jensdatter (1765 - )
Margrethe Kirstine Jensdatter (1774 - )
Margrethe Kirstine Jensdatter (1782 - )
Margrethe Kirstine Jensdatter (1793 - )
Margrethe Kirstine Jensdatter (1814 - 1873)
Margrethe Kirstine Jensdatter (1816 - 1816)
Mariche Jensdatter (1736 - )
Mariche Jensdatter (1759 - )
Mariche Jensdatter (1763 - )
Mariche Kirstine Jensdatter (1761 - 1832)
Marie Jensdatter (1679 - )
Marie Jensdatter (1685 - 1713)
Marie Jensdatter (1687 - )
Marie Jensdatter (1693 - 1766)
Marie Jensdatter (1697 - 1702)
Marie Jensdatter (1699 - 1699)
Marie Jensdatter (1702 - )
Marie Jensdatter (1705 - 1749)
Marie Jensdatter (1715 - )
Marie Jensdatter (1715 - 1777)
Marie Jensdatter (1717 - 1801)
Marie Jensdatter (1719 - )
Marie Jensdatter (1722 - )
Marie Jensdatter (1725 - 1753)
Marie Jensdatter (1731 - 1772)
Marie Jensdatter (1735 - 1800)
Marie Jensdatter (1738 - 1759)
Marie Jensdatter (1744 - )
Marie Jensdatter (1752 - )
Marie Jensdatter (1754 - )
Marie Jensdatter (1754 - )
Marie Jensdatter (1770 - 1770)
Marie Jensdatter (1789 - 1840)
Marie Jensdatter (1807 - 1880)
Marie Kirstine Jensdatter (1817 - )
Marie Margrethe Jensdatter (1801 - )
Marild Jensdatter (1693 - )
Marild Jensdatter (1717 - 1787)
Marild Jensdatter (1739 - )
Marild Jensdatter (1743 - 1751)
Martha Cathrine Jensdatter (1810 - 1890)
Martha Jensdatter (1687 - 1688)
Martha Jensdatter (1693 - 1756)
Martha Jensdatter (1708 - )
Martha Jensdatter (1733 - )
Martha Jensdatter (1754 - )
Martha Jensdatter (1772 - )
Martha Jensdatter (1777 - )
Martha Jensdatter (1779 - )
Martha Jensdatter (1786 - )
Martha Jensdatter (1802 - 1887)
Martha Jensdatter (1814 - )
Martha Jensdatter (1819 - )
Martha Margrethe Jensdatter (1783 - )
Martha Margrethe Jensdatter (1798 - )
Martine Kirstine Jensdatter (1781 - )
Meigtel Jensdatter (1701 - )
Mette Cathrine Jensdatter (1740 - 1740)
Mette Cathrine Jensdatter (1802 - )
Mette Elisabeth Jensdatter (1758 - 1759)
Mette Elisabeth Jensdatter (1760 - )
Mette Jensdatter (1654 - )
Mette Jensdatter (1659 - 1705)
Mette Jensdatter (1681 - )
Mette Jensdatter (1692 - )
Mette Jensdatter (1720 - )
Mette Jensdatter (1721 - )
Mette Jensdatter (1736 - )
Mette Jensdatter (1744 - 1748)
Mette Jensdatter (1749 - )
Mette Jensdatter (1749 - )
Mette Jensdatter (1758 - )
Mette Jensdatter (1768 - )
Mette Jensdatter (1780 - )
Mette Kirstine Jensdatter (1776 - )
Mette Marie Jensdatter (1747 - 1789)
Mette Marie Jensdatter (1755 - )
Mette Marie Jensdatter (1776 - 1816)
Mette Marie Jensdatter (1785 - )
Mette Marie Jensdatter (1786 - )
Mette Sophie Jensdatter (1755 - )
NN Jensdatter (1653 - 1680)
NN Jensdatter (1657 - 1657)
NN Jensdatter (1678 - )
NN Jensdatter (1704 - 1704)
NN Jensdatter (1714 - )
NN Jensdatter (1718 - 1718)
NN Jensdatter (1720 - 1720)
NN Jensdatter (1724 - 1724)
NN Jensdatter (1730 - 1730)
NN Jensdatter (1730 - 1730)
NN Jensdatter (1738 - )
NN Jensdatter (1773 - 1773)
NN Jensdatter (1780 - 1780)
NN Jensdatter (1783 - 1783)
NN Jensdatter (1792 - 1792)
NN Jensdatter (1804 - 1804)
NN Jensdatter (1805 - 1805)
Pernille Jensdatter (1649 - 1717)
Pernille Jensdatter (1735 - )
Pernille Kirstine Jensdatter (1826 - )
Petrea Margrethe Jensdatter (1823 - )
Sara Jensdatter (1674 - 1746)
Sara Jensdatter (1747 - )
Sidsel Jensdatter (1630 - 1702)
Sidsel Jensdatter (1646 - 1691)
Sidsel Jensdatter (1646 - 1727)
Sidsel Jensdatter (1660 - 1711)
Sidsel Jensdatter (1661 - 1734)
Sidsel Jensdatter (1669 - )
Sidsel Jensdatter (1674 - 1736)
Sidsel Jensdatter (1682 - )
Sidsel Jensdatter (1691 - )
Sidsel Jensdatter (1691 - )
Sidsel Jensdatter (1693 - 1764)
Sidsel Jensdatter (1696 - 1753)
Sidsel Jensdatter (1697 - 1770)
Sidsel Jensdatter (1699 - 1699)
Sidsel Jensdatter (1711 - )
Sidsel Jensdatter (1714 - 1732)
Sidsel Jensdatter (1715 - )
Sidsel Jensdatter (1722 - 1799)
Sidsel Jensdatter (1723 - )
Sidsel Jensdatter (1723 - 1782)
Sidsel Jensdatter (1727 - 1728)
Sidsel Jensdatter (1729 - )
Sidsel Jensdatter (1731 - )
Sidsel Jensdatter (1731 - )
Sidsel Jensdatter (1732 - )
Sidsel Jensdatter (1732 - 1796)
Sidsel Jensdatter (1738 - )
Sidsel Jensdatter (1738 - 1798)
Sidsel Jensdatter (1744 - )
Sidsel Jensdatter (1745 - )
Sidsel Jensdatter (1750 - )
Sidsel Jensdatter (1756 - )
Sidsel Jensdatter (1758 - 1772)
Sidsel Jensdatter (1760 - )
Sidsel Jensdatter (1761 - )
Sidsel Jensdatter (1762 - )
Sidsel Jensdatter (1765 - 1766)
Sidsel Jensdatter (1765 - 1834)
Sidsel Jensdatter (1767 - 1767)
Sidsel Jensdatter (1769 - )
Sidsel Jensdatter (1770 - )
Sidsel Jensdatter (1771 - 1772)
Sidsel Jensdatter (1776 - )
Sidsel Jensdatter (1783 - )
Sidsel Jensdatter (1787 - )
Sidsel Jensdatter (1787 - )
Sidsel Jensdatter (1792 - )
Sidsel Jensdatter (1799 - )
Sidsel Jensdatter (1803 - 1871)
Sidsel Jensdatter (1804 - )
Sidsel Jensdatter (1813 - )
Sidsel Margrethe Jensdatter (1748 - )
Sidsel Margrethe Jensdatter (1769 - 1850)
Sidsel Margrethe Jensdatter (1811 - )
Sidsel Marie Jensdatter (1756 - 1838)
Signe Cathrine Jensdatter (1807 - )
Signe Jensdatter (1630 - 1657)
Signe Jensdatter (1649 - 1686)
Signe Jensdatter (1654 - 1723)
Signe Jensdatter (1658 - 1717)
Signe Jensdatter (1659 - 1696)
Signe Jensdatter (1663 - )
Signe Jensdatter (1665 - )
Signe Jensdatter (1669 - 1710)
Signe Jensdatter (1672 - 1740)
Signe Jensdatter (1673 - 1696)
Signe Jensdatter (1675 - )
Signe Jensdatter (1676 - )
Signe Jensdatter (1685 - 1727)
Signe Jensdatter (1692 - )
Signe Jensdatter (1693 - )
Signe Jensdatter (1693 - 1740)
Signe Jensdatter (1697 - )
Signe Jensdatter (1703 - )
Signe Jensdatter (1704 - 1721)
Signe Jensdatter (1706 - 1758)
Signe Jensdatter (1708 - )
Signe Jensdatter (1715 - )
Signe Jensdatter (1717 - 1741)
Signe Jensdatter (1720 - )
Signe Jensdatter (1721 - )
Signe Jensdatter (1721 - 1726)
Signe Jensdatter (1723 - )
Signe Jensdatter (1724 - )
Signe Jensdatter (1725 - )
Signe Jensdatter (1726 - )
Signe Jensdatter (1729 - 1777)
Signe Jensdatter (1732 - )
Signe Jensdatter (1734 - )
Signe Jensdatter (1738 - 1797)
Signe Jensdatter (1739 - )
Signe Jensdatter (1740 - )
Signe Jensdatter (1741 - )
Signe Jensdatter (1747 - 1796)
Signe Jensdatter (1749 - )
Signe Jensdatter (1753 - )
Signe Jensdatter (1754 - 1772)
Signe Jensdatter (1754 - 1798)
Signe Jensdatter (1779 - )
Signe Jensdatter (1781 - )
Signe Jensdatter (1800 - )
Signe Jensdatter (1812 - )
Signe Kirstine Jensdatter (1760 - 1767)
Signe Kirstine Jensdatter (1791 - 1867)
Signe Margrethe Jensdatter (1775 - )
Signe Margrethe Jensdatter (1795 - )
Sinøge Jensdatter (1709 - 1788)
Susanne Benditte Jensdatter (1800 - 1865)
Ursula Jensdatter (1655 - )
Ursula Jensdatter (1676 - 1712)
Ursula Jensdatter (1702 - )
Valborg Jensdatter (1649 - 1714)
Valborg Jensdatter (1672 - )
Valborg Jensdatter (1674 - )
Valborg Jensdatter (1691 - 1744)
Valborg Jensdatter (1716 - 1776)
Valborg Jensdatter (1719 - )
Valborg Jensdatter (1739 - )
Valborg Jensdatter (1767 - 1837)
Valborg Jensdatter (1770 - 1798)
Valborg Kirstine Jensdatter (1774 - )
Valborg Kirstine Jensdatter (1786 - )

jensdatter
Anne H. jensdatter (1782 - )

Jensen
Aage Georg Jensen (1909 - )
Aage Jensen (1702 - )
Aage Jensen (1725 - 1738)
Aage Jensen (1898 - )
Aage Jensen (1918 - )
Aage Johannes Jensen (1905 - 1906)
Abraham Jensen (1635 - )
Abraham Jensen (1660 - )
Abraham Jensen (1755 - )
Absalon Jensen (1822 - 1869)
Absalon Thorvald Jensen (1879 - )
Adam Nielsen Møller Jensen (1805 - )
Adelheid Ellen Skyldfri Jensen (1898 - 1950)
Adolf Kornelius Jensen (1900 - )
Adolph Jensen (1860 - )
Adolph Peder Jensen (1879 - 1954)
Agnes Amanda Jensen (1914 - )
Agnes Andrea Martine Jensen (1886 - )
Agnes Jensen (1873 - )
Agnes Jensen (1877 - )
Agnes Jensen (1897 - )
Agnes Kristine Jensen (1897 - )
Agnethe Valborg Jensen (1914 - 1961)
Aksel Jensen (1907 - )
Aksel Jensen (1914 - )
Aksel Jensen (1914 - )
Aksel Johannes Jensen (1906 - )
Aksel Mathias Jensen (1888 - )
Aksel Theodor Jensen (1901 - 1915)
Albert Jensen (1745 - )
Albert Peter Jensen (1911 - )
Albine Elisabeth Jensen (1880 - )
Albine Louise Sofie Jensen (1874 - )
Albrecht Jensen (1656 - 1739)
Albrecht Jensen (1679 - 1720)
Albrecht Jensen (1690 - 1715)
Albrecht Jensen (1739 - )
Alfred Jensen (1873 - )
Alfred Jensen (1892 - )
Alfred Mathias Jensen (1851 - )
Alfred Nicolaj Jensen (1877 - )
Alfred Peter Jensen (1877 - )
Alfred Sander Jensen (1913 - )
Ally Margrethe Jensen (1903 - )
Ambros Jensen (1759 - )
Ambrosius Jensen (1633 - 1697)
Anders Bertelsen Jensen (1817 - )
Anders Christian Jensen (1848 - 1946)
Anders Christoffer Jensen (1878 - )
Anders Hansen Jensen (1813 - )
Anders Jensen (1627 - 1709)
Anders Jensen (1643 - 1719)
Anders Jensen (1648 - 1702)
Anders Jensen (1656 - 1735)
Anders Jensen (1660 - )
Anders Jensen (1672 - 1744)
Anders Jensen (1674 - 1726)
Anders Jensen (1678 - )
Anders Jensen (1678 - )
Anders Jensen (1680 - )
Anders Jensen (1680 - 1734)
Anders Jensen (1685 - 1731)
Anders Jensen (1687 - )
Anders Jensen (1694 - )
Anders Jensen (1694 - 1754)
Anders Jensen (1695 - )
Anders Jensen (1696 - 1727)
Anders Jensen (1697 - )
Anders Jensen (1698 - )
Anders Jensen (1699 - )
Anders Jensen (1699 - )
Anders Jensen (1700 - )
Anders Jensen (1703 - 1765)
Anders Jensen (1704 - )
Anders Jensen (1709 - )
Anders Jensen (1711 - )
Anders Jensen (1712 - 1760)
Anders Jensen (1712 - 1798)
Anders Jensen (1713 - )
Anders Jensen (1714 - )
Anders Jensen (1715 - )
Anders Jensen (1716 - )
Anders Jensen (1717 - )
Anders Jensen (1720 - 1763)
Anders Jensen (1721 - )
Anders Jensen (1721 - 1782)
Anders Jensen (1721 - 1786)
Anders Jensen (1722 - )
Anders Jensen (1722 - )
Anders Jensen (1722 - 1762)
Anders Jensen (1723 - )
Anders Jensen (1723 - )
Anders Jensen (1723 - 1726)
Anders Jensen (1723 - 1751)
Anders Jensen (1723 - 1798)
Anders Jensen (1724 - 1727)
Anders Jensen (1726 - )
Anders Jensen (1726 - 1755)
Anders Jensen (1727 - )
Anders Jensen (1729 - 1811)
Anders Jensen (1730 - )
Anders Jensen (1730 - 1813)
Anders Jensen (1731 - )
Anders Jensen (1731 - 1763)
Anders Jensen (1732 - )
Anders Jensen (1733 - 1735)
Anders Jensen (1733 - 1760)
Anders Jensen (1735 - )
Anders Jensen (1735 - )
Anders Jensen (1735 - 1768)
Anders Jensen (1736 - 1737)
Anders Jensen (1737 - 1737)
Anders Jensen (1737 - 1789)
Anders Jensen (1739 - )
Anders Jensen (1739 - 1786)
Anders Jensen (1741 - 1802)
Anders Jensen (1743 - )
Anders Jensen (1746 - 1807)
Anders Jensen (1749 - 1779)
Anders Jensen (1754 - 1796)
Anders Jensen (1755 - )
Anders Jensen (1756 - )
Anders Jensen (1757 - 1815)
Anders Jensen (1760 - )
Anders Jensen (1761 - )
Anders Jensen (1761 - 1801)
Anders Jensen (1762 - )
Anders Jensen (1763 - )
Anders Jensen (1763 - )
Anders Jensen (1764 - )
Anders Jensen (1766 - )
Anders Jensen (1767 - )
Anders Jensen (1769 - )
Anders Jensen (1770 - 1793)
Anders Jensen (1772 - )
Anders Jensen (1772 - )
Anders Jensen (1775 - )
Anders Jensen (1775 - )
Anders Jensen (1778 - 1856)
Anders Jensen (1780 - )
Anders Jensen (1780 - )
Anders Jensen (1781 - )
Anders Jensen (1782 - )
Anders Jensen (1784 - )
Anders Jensen (1786 - )
Anders Jensen (1787 - )
Anders Jensen (1788 - )
Anders Jensen (1792 - )
Anders Jensen (1795 - 1815)
Anders Jensen (1797 - )
Anders Jensen (1798 - )
Anders Jensen (1802 - )
Anders Jensen (1803 - 1804)
Anders Jensen (1804 - 1876)
Anders Jensen (1805 - )
Anders Jensen (1805 - )
Anders Jensen (1808 - )
Anders Jensen (1814 - )
Anders Jensen (1829 - )
Anders Jensen (1836 - )
Anders Jensen (1852 - )
Anders Larsen Jensen (1800 - )
Anders Michael Jensen (1836 - )
Anders Michelsen Jensen (1781 - )
Anders Peter Jensen (1891 - )
Andrea Jensen (1843 - )
Andrea Margrethe Jensen (1841 - )
Andrea Marie Jensen (1840 - )
Andreas Jensen (1850 - )
Andreas Michael Jensen (1849 - 1851)
Andreas Olaus Jensen (1873 - )
Andreas Peder Jensen (1811 - )
Andreas Peter Jensen (1816 - )
Andreas Peter Jensen (1844 - )
Andreas Sandbye Jensen (1829 - )
Andreas Svend Morten Jensen (1866 - )
Anine Andrea Jensen (1843 - )
Anine Bermine Jensen (1861 - )
Anine Caroline Jensen (1845 - )
Anine Caroline Jensen (1869 - )
Anine Elisabeth Jensen (1856 - )
Anine Frederikke Jensen (1865 - 1946)
Anine Hansine Jensen (1887 - )
Anine Jacobine Kristine Jensen (1893 - )
Anine Marie Jensen (1859 - )
Anine Marie Jensen (1884 - 1972)
Anna Jensen (1874 - )
Anne Andrea Jensen (1838 - )
Anne Benditte Jensen (1813 - 1860)
Anne Cathrine Gunhild Jensen (1844 - )
Anne Cathrine Marie Jensen (1841 - 1916)
Anne Cecilie Jensen (1825 - 1884)
Anne Elisabeth Jensen (1903 - )
Anne Gunhild Vallentine Jensen (1915 - )
Anne Gunhilda Jensen (1895 - )
Anne Jensen (1777 - )
Anne Jensen (1910 - )
Anne Jensen (1916 - )
Anne Kathrine Jensen (1885 - 1948)
Anne Louise Jensen (1904 - )
Anne Magdalene Kirstine Jensen (1836 - )
Anne Margrethe Jensen (1813 - )
Anne Margrethe Jensen (1818 - )
Anne Margrethe Jensen (1838 - 1866)
Anne Margrethe Jensen (1839 - )
Anne Marie Jensen (1829 - )
Anne Marie Jensen (1856 - 1941)
Anne Marie Jensen (1881 - )
Anne Mathea Jensen (1872 - )
Anthon Georg Jensen (1883 - )
Anthon Jensen (1853 - )
Anthon Jensen (1894 - 1969)
Anthon Julius Jensen (1910 - )
Anthon Konrad Jensen (1863 - )
Anthon La Cour Jensen (1916 - )
Anthon Sinius Jensen (1868 - 1947)
Anthonette Kirstine Jensen (1836 - )
Apoline Kristine Jensen (1847 - )
Arist Jensen (1615 - 1703)
Arist Jensen (1660 - 1660)
Arist Jensen (1661 - 1681)
Arist Jensen (1701 - )
Arist Jensen (1712 - )
Arist Jensen (1729 - 1773)
Asbjørn Andreas Jensen (1893 - )
Asta Birgithe Jensen (1889 - )
Asta Cathrine Jensen (1879 - 1901)
Astrid Hansine Jensen (1899 - 1971)
Astrid Jensen (1913 - )
Augusta Jørgine Jensen (1849 - )
Augusta Petrea Jensen (1844 - )
Augustinus Jensen (1697 - 1727)
Axel Jensen (1698 - 1702)
Barbara Kirstine Jensen (1810 - )
Bendix Jensen (1745 - 1810)
Bendix Jensen (1756 - 1838)
Bendt Georg Jensen (1904 - 1905)
Bendt Jensen (1594 - 1653)
Bendt Jensen (1749 - )
Bendt Jensen (1753 - 1829)
Bendt Jensen (1754 - )
Bendt Jensen (1762 - 1762)
Bendt Peder Jensen (1823 - )
Bengt A. Kjøller Jensen (1828 - )
Bent Marius Jensen (1887 - )
Bertel Gertsen Haderslev Jensen (1814 - )
Bertel Jensen (1652 - 1711)
Bertel Jensen (1713 - 1755)
Bertel Jensen (1921 - )
Bertha Lovise Jensen (1913 - )
Bine Kirstine Jensen (1863 - )
Birgitte Hansine Jensen (1867 - )
Birgitte Jensen (1907 - 1908)
Birgitte Kirstine Jensen (1833 - )
Bjørn Jensen (1621 - 1662)
Blake Jensen (1922 - )
Bodil Elisabeth Jensen (1902 - 1902)
Bodil Kirstine Jensen (1850 - 1916)
Bodil Marie Jensen (1900 - )
Boe Jensen (1742 - )
Bolette Caroline Kirstine Jensen (1879 - )
Bonde Jensen (1630 - )
Bærild Jensen (1664 - 1727)
Bærild Jensen (1677 - 1749)
Bærild Jensen (1685 - 1749)
Carl Aage Jensen (1903 - )
Carl Christian Dahl Jensen (1918 - 2006)
Carl Christian Gustav Alexander Jensen (1873 - )
Carl Christian Jensen (1880 - )
Carl Christian Nyholm Jensen (1919 - )
Carl Jensen (1712 - 1780)
Carl Jensen (1725 - 1795)
Carl Josua Jensen (1839 - 1896)
Carl Julius Jensen (1832 - 1910)
Carl Lauritz Christian Jensen (1858 - )
Carl Mathias Jensen (1868 - 1933)
Carl Peder Jensen (1846 - 1930)
Caroline Cathrine Jensen (1830 - )
Caroline Cathrine Jensen (1833 - )
Caroline Christine Jensen (1833 - )
Caroline Gjermine Jensen (1832 - )
Caroline Jensen (1842 - )
Caroline Jensen Jensen (1841 - )
Caroline Kirstine Jensen (1839 - )
Caroline Kirstine Jensen (1840 - )
Caroline Kirstine Jensen (1843 - )
Caroline Kirstine Jensen (1844 - )
Caroline Kirstine Jensen (1870 - )
Caroline Kirstine Jensen (1895 - )
Caroline Marie Jensen (1853 - )
Caroline Marie Jensen (1877 - )
Caroline Mathilde Jensen (1870 - )
Caroline Poulgine Jensen (1832 - 1898)
Casper Jensen (1786 - )
Cathrine Cecilie Jensen (1839 - )
Cathrine Cecilie Jensen (1908 - )
Cathrine Elisabeth Jensen (1841 - )
Cathrine Gjertine Jensen (1844 - )
Cathrine Marie Jensen (1832 - )
Cecilie Cathrine Jensen (1847 - 1919)
Cecilie Christine Jensen (1832 - )
Cecilie Christine Jensen (1839 - 1892)
Cecilie Jensen (1835 - )
Cecilie Jensen (1879 - )
Cecilie Kathrine Jensen (1865 - 1946)
Cecilie Margrethe Jensen (1842 - )
Cecilie Marie Jensen (1815 - )
Christen Clemen Jensen (1834 - 1921)
Christen Jensen (1635 - )
Christen Jensen (1677 - 1720)
Christen Jensen (1677 - 1757)
Christen Jensen (1685 - )
Christen Jensen (1689 - 1738)
Christen Jensen (1692 - )
Christen Jensen (1697 - )
Christen Jensen (1703 - 1755)
Christen Jensen (1705 - )
Christen Jensen (1711 - )
Christen Jensen (1711 - 1738)
Christen Jensen (1749 - 1827)
Christen Jensen (1757 - )
Christen Jensen (1761 - )
Christen Jensen (1761 - 1817)
Christen Jensen (1763 - )
Christen Jensen (1766 - 1766)
Christen Jensen (1775 - )
Christen Jensen (1785 - )
Christen Jensen (1808 - )
Christen Nielsen Jensen (1801 - )
Christian Clement Jensen (1833 - 1921)
Christian Jensen (1689 - 1736)
Christian Jensen (1711 - 1793)
Christian Jensen (1748 - 1786)
Christian Jensen (1757 - )
Christian Jensen (1758 - )
Christian Jensen (1785 - )
Christian Jensen (1799 - )
Christian Jensen (1811 - )
Christian Jensen (1820 - )
Christian Jensen (1825 - )
Christian Jensen (1832 - )
Christian Jensen (1867 - )
Christian Jensen (1875 - )
Christian Ludvig Jensen (1834 - )
Christian Munch Jensen (1799 - 1800)
Christian Munch Jensen (1803 - )
Christian Thomsen Jensen (1833 - )
Christiane Cathrine Jensen (1881 - )
Christiane Cecilie Jensen (1844 - 1875)
Christine Dorthea Jensen (1845 - )
Christine Elisabeth Julie Jensen (1834 - 1850)
Christine Lovise Jensen (1849 - )
Christine Margrethe Jensen (1839 - )
Christoffer Christoffersen Jensen (1800 - )
Christoffer Horn Jensen (1744 - )
Christoffer Jensen (1675 - )
Christoffer Jensen (1708 - 1737)
Christoffer Jensen (1711 - 1784)
Christoffer Jensen (1802 - )
Clara Jensen (1905 - )
Claus Jensen (1619 - 1683)
Claus Jensen (1670 - 1727)
Claus Jensen (1675 - )
Claus Jensen (1680 - 1714)
Claus Jensen (1684 - )
Claus Jensen (1774 - 1828)
Claus Jensen (1833 - )
Clemen Jensen (1635 - 1703)
Conrad Anthoni Jensen (1892 - )
Conrad Peter Jensen (1842 - )
Dagmar Agnete Jensen (1921 - 2009)
Dagmar Jensen (1921 - )
Daniel Jensen (1733 - 1799)
David Jensen (1695 - 1695)
David Jensen (1699 - )
David Jensen (1748 - )
David Jensen (1753 - )
David Jensen (1783 - )
Didrich Jensen (1647 - 1717)
Didrich Jensen (1711 - )
Didrich Jensen (1759 - )
Didrich Jensen (1761 - 1787)
Didrich Jensen (1823 - )
Ditlev Jensen (1654 - 1741)
Ditlev Jensen (1740 - 1806)
Doris Margrethe Jensen
Dorrit Brandt Jensen (1910 - )
Dorthea Elmine Christine Jensen (1842 - )
Dorthea Jensen (1857 - 1890)
Dorthea Jensen (1867 - )
Dorthea Jensen (1893 - 1981)
Dorthea Kirstine Michelsdatter Jensen (1807 - )
Dorthea Pouline Jensen (1836 - 1917)
Edith Jensen (1915 - )
Edith Julie Jensen (1903 - 1993)
Edvard Georg Jensen (1913 - 1994)
Edvin Jensen (1920 - 2005)
Einar Jensen (1882 - 1915)
Ejnar Aagaard Jensen (1900 - 1910)
Ejner Jochum Jensen (1900 - )
Elgine Cathrine Jensen (1842 - )
Elias Henry Jensen (1906 - 1965)
Elias Jensen (1580 - )
Eline Jensine Jensen (1838 - )
Elisabeth Julie Jensen (1860 - )
Elisabeth Kirstine Jensen (1838 - )
Elisabeth Kirstine Jensen (1874 - )
Elisabeth Margrethe Jensen (1850 - )
Elisabeth Marie Jensen (1881 - )
Elisabeth Oline Jensen (1836 - )
Elise Andrine Jensen (1847 - )
Ella Agnes Jensen
Ellen Camilla Chrestence Jensen (1884 - 1958)
Ellen Jensen (1885 - )
Ellen Margrethe Jensen (1819 - 1889)
Ellen Margrethe Jensen (1890 - )
Ellen Marie Jensen (1910 - 1987)
Ellomine Mina Jensen (1855 - 1943)
Elly Marie Adolphine Jensen (1904 - 1979)
Elly Marie Jensen (1919 - )
Elna Jensen
Elna Jensen (1917 - )
Elna Johanne Jensen (1910 - 1952)
Elna Kirstine Jensen (1888 - )
Else Elisabeth Jensen (1929 - 1987)
Else Jørgine Jensen (1914 - )
Elsebeth Jensen (1858 - )
Elsine Boline Jensen (1850 - 1857)
Elsine Caroline Jensen (1867 - )
Elsine Jensen (1848 - )
Elsine Kathrine Jensen (1872 - )
Elsmine Johanne Jensen (1869 - )
Ely Yrsa Jensen (1918 - )
Emanuele Adelheid Jensen (1862 - )
Emil Jensen (1900 - )
Emilie Marie Jensen (1829 - )
Emilius Henrich Jensen (1882 - )
Emma Marie Jensen (1881 - )
Engeline Bodil Kristine Jensen (1870 - )
Erich Jensen (1625 - 1686)
Erich Jensen (1630 - 1673)
Erich Jensen (1663 - 1728)
Erich Jensen (1690 - 1729)
Erich Jensen (1713 - 1722)
Erich Jensen (1729 - )
Erich Jensen (1743 - 1756)
Erich Jensen (1746 - )
Erich Jensen (1747 - )
Erich Jensen (1786 - 1865)
Erich Peter Jensen (1811 - )
Erich Peter Jensen (1811 - )
Eskild Dich Jensen (1797 - 1884)
Eskild Jensen (1802 - )
Esper Andersen Jensen (1813 - )
Esper Jensen (1645 - 1697)
Esper Jensen (1646 - 1702)
Esper Jensen (1654 - 1728)
Esper Jensen (1677 - )
Esper Jensen (1677 - 1737)
Esper Jensen (1683 - )
Esper Jensen (1686 - )
Esper Jensen (1701 - 1702)
Esper Jensen (1712 - 1781)
Esper Jensen (1715 - 1784)
Esper Jensen (1724 - )
Esper Jensen (1726 - 1750)
Esper Jensen (1729 - )
Esper Jensen (1732 - 1804)
Esper Jensen (1735 - 1776)
Esper Jensen (1737 - )
Esper Jensen (1750 - )
Esper Jensen (1770 - )
Esper Jensen (1770 - 1770)
Esper Jensen (1772 - )
Esper Jensen (1776 - 1785)
Esper Jensen (1803 - )
Evergine Olive Sonne Jensen (1850 - 1857)
Frederich (Frederichsen) Jensen (1768 - )
Frederich Jensen (1707 - 1768)
Frederich Jensen (1731 - 1784)
Frederich Jensen (1777 - )
Frederich Jensen (1821 - )
Frederik Halvor Jensen (1913 - 1989)
Frederikke Mathilde Jensen (1852 - )
Georg Andreas Jensen (1884 - 1959)
Georg Peter Jensen (1848 - )
Georgine Magdalene Jensen (1875 - 1901)
Gerda Valborg Petrea Kork Jensen (1907 - )
Gether Laurentius Jensen (1889 - )
Gine Dine Jensen (1845 - )
Goria Cathrine Jensen (1861 - )
Gottlieb Andreas Jensen (1838 - 1921)
Gregers Jensen (1747 - 1812)
Gregers Jensen (1874 - )
Grethe Jensen (1921 - )
Gudrun Jensen (1914 - )
Gudrun Nyholm Jensen (1914 - )
Gunhild Cathrine Jensen (1834 - )
Gunhild Jensen (1918 - )
Gunhilda Jensen (1885 - )
Gunnar Jensen (1916 - )
Haagen Jensen (1699 - 1787)
Haagen Jensen (1770 - 1771)
Hanne Louise Dorthea Jensen (1854 - )
Hanne Petrea Jensen (1855 - )
Hans (Andersen) Jensen (1802 - )
Hans (Olsen) Kofod Jensen (1807 - 1870)
Hans Alfred Jensen (1861 - )
Hans Andreas Jensen (1868 - 1906)
Hans Christian Jensen (1810 - 1830)
Hans Christian Jensen (1814 - )
Hans Christian Jensen (1849 - )
Hans Christian Jensen (1857 - 1943)
Hans Christian Jensen (1864 - )
Hans Christian Jensen (1904 - )
Hans Christian Jensen (1904 - )
Hans Conrad Jensen (1784 - 1841)
Hans Conrad Jensen (1790 - )
Hans Edvard Jensen (1909 - )
Hans Frederich Jensen (1854 - )
Hans Georg Jensen (1851 - 1922)
Hans Hansen Jensen (1772 - )
Hans Hansen Jensen (1811 - 1813)
Hans Hartvig Jensen (1740 - 1786)
Hans Henrich Jensen (1739 - )
Hans Henrich Jensen (1831 - 1835)
Hans Jensen (1590 - )
Hans Jensen (1590 - )
Hans Jensen (1595 - 1638)
Hans Jensen (1595 - 1671)
Hans Jensen (1615 - 1698)
Hans Jensen (1618 - )
Hans Jensen (1620 - )
Hans Jensen (1620 - 1678)
Hans Jensen (1629 - 1704)
Hans Jensen (1630 - 1690)
Hans Jensen (1635 - 1705)
Hans Jensen (1639 - 1693)
Hans Jensen (1640 - 1692)
Hans Jensen (1645 - 1698)
Hans Jensen (1650 - )
Hans Jensen (1650 - 1695)
Hans Jensen (1650 - 1717)
Hans Jensen (1652 - 1717)
Hans Jensen (1654 - 1728)
Hans Jensen (1655 - 1722)
Hans Jensen (1660 - 1727)
Hans Jensen (1661 - )
Hans Jensen (1661 - 1716)
Hans Jensen (1661 - 1724)
Hans Jensen (1661 - 1730)
Hans Jensen (1661 - 1745)
Hans Jensen (1666 - )
Hans Jensen (1667 - )
Hans Jensen (1667 - 1740)
Hans Jensen (1670 - 1711)
Hans Jensen (1673 - )
Hans Jensen (1674 - 1738)
Hans Jensen (1674 - 1752)
Hans Jensen (1675 - 1733)
Hans Jensen (1678 - )
Hans Jensen (1679 - 1746)
Hans Jensen (1681 - 1757)
Hans Jensen (1682 - )
Hans Jensen (1682 - )
Hans Jensen (1682 - 1700)
Hans Jensen (1682 - 1746)
Hans Jensen (1683 - )
Hans Jensen (1684 - 1727)
Hans Jensen (1685 - )
Hans Jensen (1685 - 1734)
Hans Jensen (1686 - 1691)
Hans Jensen (1686 - 1716)
Hans Jensen (1686 - 1748)
Hans Jensen (1687 - )
Hans Jensen (1687 - 1739)
Hans Jensen (1687 - 1759)
Hans Jensen (1688 - )
Hans Jensen (1688 - )
Hans Jensen (1689 - )
Hans Jensen (1690 - )
Hans Jensen (1690 - )
Hans Jensen (1690 - )
Hans Jensen (1690 - 1739)
Hans Jensen (1690 - 1756)
Hans Jensen (1691 - )
Hans Jensen (1691 - 1727)
Hans Jensen (1691 - 1730)
Hans Jensen (1692 - 1734)
Hans Jensen (1692 - 1756)
Hans Jensen (1693 - 1729)
Hans Jensen (1694 - )
Hans Jensen (1695 - )
Hans Jensen (1695 - 1718)
Hans Jensen (1695 - 1754)
Hans Jensen (1697 - 1727)
Hans Jensen (1697 - 1753)
Hans Jensen (1699 - 1739)
Hans Jensen (1700 - )
Hans Jensen (1702 - )
Hans Jensen (1702 - )
Hans Jensen (1702 - 1741)
Hans Jensen (1703 - 1742)
Hans Jensen (1704 - 1727)
Hans Jensen (1704 - 1732)
Hans Jensen (1708 - )
Hans Jensen (1709 - )
Hans Jensen (1709 - 1765)
Hans Jensen (1709 - 1765)
Hans Jensen (1710 - )
Hans Jensen (1710 - 1756)
Hans Jensen (1710 - 1767)
Hans Jensen (1712 - )
Hans Jensen (1712 - 1759)
Hans Jensen (1713 - )
Hans Jensen (1714 - 1760)
Hans Jensen (1714 - 1775)
Hans Jensen (1715 - 1774)
Hans Jensen (1716 - )
Hans Jensen (1716 - 1755)
Hans Jensen (1717 - )
Hans Jensen (1717 - 1742)
Hans Jensen (1717 - 1776)
Hans Jensen (1718 - 1777)
Hans Jensen (1719 - )
Hans Jensen (1719 - )
Hans Jensen (1719 - )
Hans Jensen (1719 - 1786)
Hans Jensen (1719 - 1786)
Hans Jensen (1720 - 1766)
Hans Jensen (1721 - 1738)
Hans Jensen (1721 - 1746)
Hans Jensen (1722 - )
Hans Jensen (1723 - )
Hans Jensen (1723 - )
Hans Jensen (1723 - 1765)
Hans Jensen (1724 - )
Hans Jensen (1724 - )
Hans Jensen (1724 - 1759)
Hans Jensen (1725 - )
Hans Jensen (1725 - 1726)
Hans Jensen (1726 - )
Hans Jensen (1726 - 1729)
Hans Jensen (1726 - 1738)
Hans Jensen (1727 - )
Hans Jensen (1728 - )
Hans Jensen (1728 - )
Hans Jensen (1729 - )
Hans Jensen (1730 - )
Hans Jensen (1730 - 1731)
Hans Jensen (1731 - 1782)
Hans Jensen (1733 - )
Hans Jensen (1733 - )
Hans Jensen (1733 - 1763)
Hans Jensen (1733 - 1802)
Hans Jensen (1738 - )
Hans Jensen (1739 - )
Hans Jensen (1740 - )
Hans Jensen (1741 - )
Hans Jensen (1741 - 1773)
Hans Jensen (1742 - )
Hans Jensen (1743 - )
Hans Jensen (1743 - )
Hans Jensen (1743 - )
Hans Jensen (1744 - )
Hans Jensen (1744 - )
Hans Jensen (1744 - 1786)
Hans Jensen (1746 - )
Hans Jensen (1746 - )
Hans Jensen (1746 - )
Hans Jensen (1747 - )
Hans Jensen (1747 - )
Hans Jensen (1749 - 1827)
Hans Jensen (1751 - )
Hans Jensen (1752 - )
Hans Jensen (1753 - 1786)
Hans Jensen (1753 - 1796)
Hans Jensen (1754 - 1773)
Hans Jensen (1754 - 1821)
Hans Jensen (1755 - )
Hans Jensen (1755 - )
Hans Jensen (1756 - )
Hans Jensen (1757 - )
Hans Jensen (1758 - 1816)
Hans Jensen (1759 - )
Hans Jensen (1760 - )
Hans Jensen (1762 - )
Hans Jensen (1764 - )
Hans Jensen (1764 - )
Hans Jensen (1765 - )
Hans Jensen (1765 - )
Hans Jensen (1765 - )
Hans Jensen (1770 - )
Hans Jensen (1770 - 1770)
Hans Jensen (1771 - )
Hans Jensen (1771 - )
Hans Jensen (1772 - )
Hans Jensen (1772 - )
Hans Jensen (1774 - 1861)
Hans Jensen (1775 - )
Hans Jensen (1775 - )
Hans Jensen (1776 - )
Hans Jensen (1778 - )
Hans Jensen (1778 - )
Hans Jensen (1778 - 1782)
Hans Jensen (1779 - )
Hans Jensen (1780 - )
Hans Jensen (1780 - )
Hans Jensen (1780 - )
Hans Jensen (1780 - 1780)
Hans Jensen (1781 - )
Hans Jensen (1781 - )
Hans Jensen (1782 - )
Hans Jensen (1782 - )
Hans Jensen (1782 - )
Hans Jensen (1789 - )
Hans Jensen (1792 - 1864)
Hans Jensen (1793 - )
Hans Jensen (1795 - )
Hans Jensen (1797 - )
Hans Jensen (1800 - )
Hans Jensen (1802 - )
Hans Jensen (1805 - 1887)
Hans Jensen (1808 - 1809)
Hans Jensen (1810 - )
Hans Jensen (1820 - 1820)
Hans Jensen (1823 - )
Hans Jensen (1832 - )
Hans Jensen (1857 - )
Hans Jensen (1875 - )
Hans Jensen (1911 - )
Hans Jørgen Jensen (1757 - 1814)
Hans Jørgen Jensen (1783 - )
Hans Kofoed Jensen (1745 - 1810)
Hans Kofoed Jensen (1800 - )
Hans Kofoed Jensen (1807 - )
Hans Kofoed Jensen (1819 - )
Hans Kofoed Jensen (1842 - )
Hans Konrad Jensen (1918 - 1918)
Hans Kristian Jensen (1917 - )
Hans Laurits Jensen (1828 - )
Hans Madsen Jensen (1808 - 1858)
Hans Madsen Jensen (1820 - )
Hans Mathias Jensen (1874 - )
Hans Michael Jensen (1848 - 1851)
Hans Morten Jensen (1801 - 1809)
Hans Peder Jensen (1835 - 1895)
Hans Peder Jensen (1843 - )
Hans Pedersen Jensen (1786 - 1809)
Hans Peter Jensen (1775 - 1860)
Hans Peter Jensen (1798 - 1845)
Hans Peter Jensen (1804 - )
Hans Peter Jensen (1819 - 1890)
Hans Peter Jensen (1837 - )
Hans Peter Jensen (1837 - 1892)
Hans Peter Jensen (1839 - )
Hans Peter Jensen (1846 - )
Hans Peter Jensen (1848 - )
Hans Peter Jensen (1855 - 1901)
Hans Peter Jensen (1858 - )
Hans Peter Jensen (1861 - )
Hans Peter Jensen (1864 - 1888)
Hans Peter Jensen (1870 - 1870)
Hans Peter Jensen (1872 - 1946)
Hans Peter Jensen (1873 - 1909)
Hans Peter Jensen (1874 - )
Hans Peter Jensen (1877 - )
Hans Peter Jensen (1917 - )
Hans Sander Jensen (1780 - )
Hans Sommer Jensen (1828 - )
Hansigne Augusta Margrethe Jensen (1852 - )
Hansigne Caroline Jensen (1876 - 1956)
Hansigne Petrea Jensen (1829 - )
Hansine Boline Jensen (1866 - )
Hansine Caroline Jensen (1855 - )
Hansine Caroline Jensen (1872 - )
Hansine Cathrine Jensen (1873 - 1884)
Hansine Dorthea Jensen (1869 - )
Hansine Jørgine Jensen (1875 - )
Hansine Petrea Cathrine Jensen (1863 - 1946)
Harald Jensen (1904 - )
Harald Peter Jensen (1910 - )
Harald Philip Jensen (1896 - 1980)
Hedvig Elise Jensen (1883 - )
Hedvig Jensen (1905 - )
Hedvig Margrethe Jensen (1919 - 1992)
Hellis Jensen (1642 - 1697)
Hellis Jensen (1670 - 1755)
Hellis Jensen (1721 - )
Hellis Jensen (1722 - 1794)
Henning Otto Jensen (1897 - 1928)
Henrich Jensen (1690 - )
Henrich Jensen (1726 - 1726)
Henrich Jensen (1728 - )
Henrich Jensen (1737 - )
Henrich Jensen (1744 - )
Henrich Jensen (1752 - 1812)
Henrich Jensen (1760 - )
Herluf Jensen (1660 - 1737)
Herluf Jensen (1700 - 1763)
Herman Georg Jensen (1869 - 1919)
Herman Jensen (1744 - )
Herman Jensen (1772 - )
Herman Peder Jensen (1884 - 1977)
Herman Richard Jensen (1914 - 1915)
Hjalmar Martin Jensen (1889 - )
Holger Bidstrup Jensen (1721 - 1737)
Holger Jensen (1729 - )
Ida Margrethe Jensen (1905 - )
Ingeborg Hansine Jensen (1898 - )
Ingeborg Jensine Jensen (1898 - )
Ingeborg Kirstine Jensen (1831 - )
Ingeborg Kristine Jensen (1887 - 1961)
Ingeborg Margrethe Jensen (1883 - )
Ingeborg Oline Elgine Jensen (1886 - )
Ingeborg Oline Jensen (1826 - )
Ingeman Jensen (1774 - )
Inger Christine Jensen (1919 - )
Inger Jensen (1917 - )
Inger Jensen (1918 - )
Inger Marie Dyrby Jensen (1919 - )
Inger Marie Jensen (1926 - 1987)
Ingrid Andrea Jensen (1877 - 1879)
Iser Jensen (1580 - 1620)
J. O. P. Jensen
Jacob Jensen (1608 - 1693)
Jacob Jensen (1635 - 1688)
Jacob Jensen (1677 - )
Jacob Jensen (1677 - 1751)
Jacob Jensen (1684 - 1757)
Jacob Jensen (1686 - )
Jacob Jensen (1699 - 1762)
Jacob Jensen (1717 - 1797)
Jacob Jensen (1724 - 1781)
Jacob Jensen (1739 - 1809)
Jacob Jensen (1742 - )
Jacob Jensen (1746 - )
Jacob Jensen (1753 - )
Jacob Jensen (1758 - )
Jacob Jensen (1765 - )
Jacob Jensen (1766 - 1795)
Jacob Jensen (1776 - )
Jacob Jensen (1791 - )
Jacob Jensen (1792 - )
Jacob Jensen (1808 - )
Jacob Jensen (1808 - )
Jacob Jensen (1808 - )
Jacob Jensen (1826 - )
Jacob Rytter Jensen (1783 - )
Jane Marie Jensen (1904 - 1987)
Janus Jensen (1887 - )
Janus Peter Jensen (1868 - )
Janusine Caroline Cathrine Jensen (1850 - 1908)
Janusine Jensen (1843 - )
Jenny Anna Kristine Jensen (1880 - )
Jenny Caroline Jensen (1904 - )
Jenny Jørgine Jensen (1874 - )
Jenny Jørgine Mathilde Jensen (1873 - )
Jenny Marie Jensen (1891 - 1963)
Jenny Marthine Alfrida Jensen (1888 - )
Jens (Erichsen) Jensen (1813 - )
Jens Andersen Jensen (1732 - 1742)
Jens Andreas Jensen (1812 - 1880)
Jens Andreas Jensen (1843 - )
Jens Andreas Jensen (1863 - )
Jens Antonius Jensen (1872 - )
Jens Christen Jensen (1835 - )
Jens Christian Jensen (1800 - 1878)
Jens Christian Jensen (1826 - )
Jens Christian Jensen (1829 - )
Jens Christian Jensen (1844 - )
Jens Christian Jensen (1844 - )
Jens Christian Jensen (1853 - )
Jens Christian Jensen (1868 - )
Jens Christian Jensen (1878 - )
Jens Christian K. Jensen (1881 - 1965)
Jens Christian Sofus Jensen (1849 - 1925)
Jens Edvard Jensen (1911 - )
Jens Ejnar Anthoni Jensen (1882 - )
Jens Georg Jensen (1847 - )
Jens Hans Hansen Jensen (1895 - 1979)
Jens Hansen Jensen (1786 - )
Jens Hansen Jensen (1793 - )
Jens Hansen Jensen (1822 - 1902)
Jens Hansen Jensen (1827 - )
Jens Hansen Jensen (1827 - 1898)
Jens Jensen (1420 - 1491)
Jens Jensen (1600 - )
Jens Jensen (1600 - 1682)
Jens Jensen (1620 - 1684)
Jens Jensen (1645 - 1685)
Jens Jensen (1645 - 1722)
Jens Jensen (1647 - 1698)
Jens Jensen (1655 - 1690)
Jens Jensen (1665 - )
Jens Jensen (1666 - 1711)
Jens Jensen (1666 - 1735)
Jens Jensen (1667 - )
Jens Jensen (1670 - )
Jens Jensen (1673 - 1726)
Jens Jensen (1678 - 1719)
Jens Jensen (1678 - 1719)
Jens Jensen (1679 - )
Jens Jensen (1679 - 1721)
Jens Jensen (1681 - 1741)
Jens Jensen (1682 - 1739)
Jens Jensen (1684 - )
Jens Jensen (1684 - )
Jens Jensen (1684 - 1694)
Jens Jensen (1686 - 1765)
Jens Jensen (1687 - 1734)
Jens Jensen (1688 - )
Jens Jensen (1688 - 1695)
Jens Jensen (1688 - 1748)
Jens Jensen (1688 - 1778)
Jens Jensen (1690 - )
Jens Jensen (1690 - 1727)
Jens Jensen (1690 - 1755)
Jens Jensen (1690 - 1765)
Jens Jensen (1691 - )
Jens Jensen (1692 - )
Jens Jensen (1692 - 1755)
Jens Jensen (1694 - )
Jens Jensen (1694 - 1702)
Jens Jensen (1694 - 1765)
Jens Jensen (1695 - )
Jens Jensen (1695 - )
Jens Jensen (1695 - 1740)
Jens Jensen (1696 - )
Jens Jensen (1696 - 1721)
Jens Jensen (1697 - )
Jens Jensen (1697 - )
Jens Jensen (1699 - )
Jens Jensen (1699 - 1783)
Jens Jensen (1700 - )
Jens Jensen (1700 - 1741)
Jens Jensen (1701 - 1750)
Jens Jensen (1702 - )
Jens Jensen (1702 - 1758)
Jens Jensen (1703 - )
Jens Jensen (1703 - 1709)
Jens Jensen (1707 - 1772)
Jens Jensen (1707 - 1784)
Jens Jensen (1711 - )
Jens Jensen (1712 - 1771)
Jens Jensen (1713 - 1778)
Jens Jensen (1715 - )
Jens Jensen (1715 - )
Jens Jensen (1716 - )
Jens Jensen (1719 - 1785)
Jens Jensen (1720 - 1789)
Jens Jensen (1723 - 1811)
Jens Jensen (1724 - )
Jens Jensen (1724 - )
Jens Jensen (1727 - )
Jens Jensen (1727 - )
Jens Jensen (1730 - )
Jens Jensen (1730 - )
Jens Jensen (1730 - 1808)
Jens Jensen (1731 - )
Jens Jensen (1731 - 1732)
Jens Jensen (1731 - 1762)
Jens Jensen (1732 - )
Jens Jensen (1732 - )
Jens Jensen (1732 - )
Jens Jensen (1732 - 1770)
Jens Jensen (1733 - )
Jens Jensen (1734 - )
Jens Jensen (1735 - )
Jens Jensen (1736 - )
Jens Jensen (1736 - 1817)
Jens Jensen (1738 - )
Jens Jensen (1738 - )
Jens Jensen (1738 - 1738)
Jens Jensen (1738 - 1740)
Jens Jensen (1738 - 1772)
Jens Jensen (1739 - 1767)
Jens Jensen (1741 - )
Jens Jensen (1741 - )
Jens Jensen (1742 - )
Jens Jensen (1742 - )
Jens Jensen (1744 - )
Jens Jensen (1745 - 1809)
Jens Jensen (1746 - )
Jens Jensen (1748 - )
Jens Jensen (1749 - )
Jens Jensen (1749 - )
Jens Jensen (1749 - )
Jens Jensen (1749 - 1815)
Jens Jensen (1753 - 1772)
Jens Jensen (1754 - 1754)
Jens Jensen (1759 - )
Jens Jensen (1760 - )
Jens Jensen (1761 - )
Jens Jensen (1762 - )
Jens Jensen (1763 - )
Jens Jensen (1767 - 1784)
Jens Jensen (1768 - )
Jens Jensen (1769 - )
Jens Jensen (1769 - )
Jens Jensen (1770 - )
Jens Jensen (1770 - )
Jens Jensen (1771 - 1819)
Jens Jensen (1772 - )
Jens Jensen (1773 - 1778)
Jens Jensen (1775 - 1839)
Jens Jensen (1776 - )
Jens Jensen (1776 - )
Jens Jensen (1776 - )
Jens Jensen (1781 - )
Jens Jensen (1786 - )
Jens Jensen (1788 - )
Jens Jensen (1789 - 1875)
Jens Jensen (1790 - )
Jens Jensen (1792 - )
Jens Jensen (1793 - )
Jens Jensen (1794 - )
Jens Jensen (1794 - 1835)
Jens Jensen (1795 - )
Jens Jensen (1795 - )
Jens Jensen (1796 - 1878)
Jens Jensen (1798 - )
Jens Jensen (1804 - )
Jens Jensen (1809 - 1809)
Jens Jensen (1811 - )
Jens Jensen (1818 - )
Jens Jensen (1824 - 1850)
Jens Jensen (1865 - 1925)
Jens Jensen (1880 - )
Jens Jensen (1908 - )
Jens Jochum Jensen (1884 - 1884)
Jens Jørgen Jensen (1788 - )
Jens Jørgen Jensen (1789 - )
Jens Jørgen Jensen (1809 - 1862)
Jens Jørgen Jensen (1846 - )
Jens Kofoed Jensen (1760 - )
Jens Kofoed Jensen (1813 - )
Jens Lauritz Jensen (1869 - )
Jens Lutherius Jensen (1848 - )
Jens Madsen Jensen (1774 - )
Jens Mathiasen Jensen (1769 - 1771)
Jens Michael Jensen (1778 - 1835)
Jens Michael Jensen (1813 - )
Jens Mogensen Jensen (1781 - 1788)
Jens Morten Jensen (1766 - 1815)
Jens Morten Jensen (1821 - 1897)
Jens Morten Jensen (1835 - )
Jens Mortensen Jensen (1777 - 1870)
Jens Olsen Jensen (1775 - )
Jens Peter Jensen (1772 - )
Jens Peter Jensen (1827 - )
Jens Peter Jensen (1830 - )
Jens Peter Jensen (1835 - )
Jens Peter Jensen (1836 - )
Jens Peter Jensen (1836 - )
Jens Peter Jensen (1842 - )
Jens Peter Jensen (1853 - )
Jens Peter Jensen (1854 - )
Jens Peter Jensen (1861 - )
Jens Peter Jensen (1906 - 1907)
Jens Peter Pedersen Jensen (1819 - )
Jens Sigfred Jensen (1816 - 1889)
Jens Thomas Jensen (1866 - 1933)
Jensine Christine Jensen (1908 - 1912)
Jensine Dorthea Jensen (1835 - )
Jensine Elisabeth Johanne Jensen (1845 - 1923)
Jensine Margrethe Jensen (1844 - 1903)
Jensine Mathea Cathrine Jensen (1832 - 1919)
Jensine Mathea Jensen (1864 - )
Jensinius Jensen (1834 - )
Jensmine Caroline Jensen (1858 - 1927)
Jenus Laurentius Jensen (1840 - )
Jep Ipsen Jensen (1821 - )
Jep Jensen (1610 - )
Jep Jensen (1625 - 1676)
Jep Jensen (1650 - 1700)
Jep Jensen (1656 - 1705)
Jep Jensen (1666 - 1727)
Jep Jensen (1670 - 1697)
Jep Jensen (1670 - 1706)
Jep Jensen (1672 - 1711)
Jep Jensen (1680 - 1727)
Jep Jensen (1688 - )
Jep Jensen (1689 - )
Jep Jensen (1689 - 1745)
Jep Jensen (1690 - )
Jep Jensen (1694 - 1747)
Jep Jensen (1695 - 1734)
Jep Jensen (1701 - )
Jep Jensen (1701 - 1754)
Jep Jensen (1702 - 1772)
Jep Jensen (1714 - )
Jep Jensen (1717 - )
Jep Jensen (1717 - 1736)
Jep Jensen (1718 - )
Jep Jensen (1718 - )
Jep Jensen (1720 - )
Jep Jensen (1728 - )
Jep Jensen (1731 - 1775)
Jep Jensen (1734 - )
Jep Jensen (1740 - )
Jep Jensen (1742 - 1742)
Jep Jensen (1745 - )
Jep Jensen (1745 - 1765)
Jep Jensen (1746 - 1786)
Jep Jensen (1749 - )
Jep Jensen (1752 - 1817)
Jep Jensen (1761 - )
Jep Jensen (1791 - )
Jep Jensen (1792 - )
Jep Jensen (1813 - 1909)
Jep Pedersen Jensen (1699 - 1754)
Jep Peter Jensen (1767 - 1845)
Jep Peter Jensen (1844 - )
Jep Wefst Jensen (1782 - 1859)
Jochum Andreas Jensen (1830 - 1907)
Jochum Jensen (1695 - 1695)
Jochum Jensen (1698 - )
Jochum Jensen (1752 - )
Jochum Jensen (1796 - 1796)
Jochum Tobias Jensen (1886 - )
Jochumine Jensen (1859 - 1859)
Joen Jensen (1665 - 1727)
Joen Jensen (1703 - )
Joen Jensen (1718 - )
Joen Jensen (1770 - )
Joen Jensen (1780 - )
Joen Pedersen Jensen (1795 - 1795)
Johan August Jensen (1878 - )
Johan Jensen (1734 - )
Johan Jensen (1751 - 1811)
Johan Jensen (1752 - )
Johan Kofoed Jensen (1811 - )
Johanne Boline Jensen (1871 - )
Johanne Cathrine Jensen (1845 - )
Johanne Margrethe Jensen (1822 - )
Johanne Marie Jensen (1869 - )
Johanne Marie Jensen (1875 - )
Johanne Marie Jensen (1894 - 1943)
Johanne Ottine Jensen (1861 - )
Johannes Andreas Jensen (1880 - )
Johannes August Jensen (1879 - )
Johannes Bjørum Jensen (1878 - 1935)
Johannes Christian Jensen (1892 - )
Johannes Elisar Jensen (1836 - )
Johannes Jensen (1880 - )
Johannes Jensen (1902 - )
Johannes Julius Jensen (1855 - 1942)
Johannes Julius Jensen (1883 - )
Johannes Mathias Jensen (1853 - )
Josef Julius Jensen (1864 - 1943)
Joseph Jensen (1714 - 1773)
Joseph Jensen (1789 - )
Joseph Jensen (1799 - )
Joseph Julius Jensen (1840 - )
Judith Jensen (1914 - )
Juliane Christine Jensen (1841 - )
Juliane Christine Jensen (1859 - )
Juliane Jensen (1846 - )
Juliane Magdalene Jensen (1835 - )
Juliane Margrethe Jensen (1849 - )
Juliane Margrethe Jensen (1862 - 1891)
Juliane Marie Jensen (1837 - )
Juliane Marie Pedersdatter Jensen (1837 - )
Juliane Sophie Petrea Jensen (1874 - )
Julie Andrea Jensen (1865 - )
Julie Cathrine Jensen (1857 - )
Julie Johanne Jensen (1863 - )
Julie Kirstine Jensen (1849 - )
Julie Mathea Jensen (1887 - )
Julius Andreas Jensen (1867 - )
Julius Christian Jensen (1843 - )
Julius Nicolaj Jensen (1833 - )
Julius Peter Jensen (1851 - )
Julius Peter Rudolph Jensen (1847 - 1881)
Jørgen Bidstrup Jensen (1778 - 1838)
Jørgen Blem Jensen (1922 - )
Jørgen Christian Jensen (1862 - )
Jørgen Hartvig Jensen (1820 - )
Jørgen Jensen (1653 - 1738)
Jørgen Jensen (1655 - 1711)
Jørgen Jensen (1667 - 1727)
Jørgen Jensen (1669 - 1743)
Jørgen Jensen (1671 - 1736)
Jørgen Jensen (1676 - )
Jørgen Jensen (1690 - )
Jørgen Jensen (1693 - )
Jørgen Jensen (1700 - 1754)
Jørgen Jensen (1706 - 1787)
Jørgen Jensen (1708 - )
Jørgen Jensen (1708 - )
Jørgen Jensen (1708 - 1750)
Jørgen Jensen (1710 - )
Jørgen Jensen (1715 - 1759)
Jørgen Jensen (1720 - )
Jørgen Jensen (1720 - 1779)
Jørgen Jensen (1725 - 1798)
Jørgen Jensen (1727 - 1727)
Jørgen Jensen (1733 - 1733)
Jørgen Jensen (1734 - 1734)
Jørgen Jensen (1736 - )
Jørgen Jensen (1738 - )
Jørgen Jensen (1740 - )
Jørgen Jensen (1740 - )
Jørgen Jensen (1741 - 1798)
Jørgen Jensen (1742 - )
Jørgen Jensen (1744 - )
Jørgen Jensen (1745 - )
Jørgen Jensen (1745 - )
Jørgen Jensen (1745 - 1745)
Jørgen Jensen (1750 - 1813)
Jørgen Jensen (1760 - )
Jørgen Jensen (1762 - )
Jørgen Jensen (1765 - 1832)
Jørgen Jensen (1766 - )
Jørgen Jensen (1772 - )
Jørgen Jensen (1776 - 1777)
Jørgen Jensen (1779 - )
Jørgen Jensen (1786 - )
Jørgen Jensen (1789 - 1861)
Jørgen Jensen (1794 - )
Jørgen Jensen (1802 - )
Jørgen Jensen (1808 - )
Jørgen Jensen (1818 - )
Jørgen Jensen (1823 - )
Jørgen Jensen (1834 - )
Jørgen Lassen Jensen (1791 - )
Jørgen Lassinius Jensen (1821 - )
Jørgen Lassinius Jensen (1872 - )
Jørgen Mouritzen Jensen (1825 - )
Jørgen Peter Jensen (1833 - )
Jørgen Peter Jensen (1853 - )
Jørgine Marie Margrethe Jensen (1837 - )
Karen Elisabeth Jensen (1860 - 1896)
Karen Hansine Jensen (1892 - )
Karen Jensen
Karen Kirstine Anie Jensen (1843 - )
Karen Kirstine Jensen (1827 - )
Karen Kirstine Jensen (1832 - 1865)
Karen Kirstine Jensen (1836 - )
Karen Kirstine Jensen (1838 - 1872)
Karen Kirstine Jensen (1839 - )
Karen Kirstine Jørgensdatter Jensen (1811 - 1885)
Karen Margrethe Jensen (1834 - )
Karen Marie Jensen (1848 - 1867)
Karen Marie Jensen (1855 - )
Karen Nyholm Jensen (1911 - )
Karen Oliva Jensen (1889 - )
Karl Anker Jensen (1911 - )
Karl Jensen (1913 - )
Karna Marie Jensen (1871 - )
Key Jensen (1681 - )
Kirsten Jensen (1856 - )
Kirsten Marie Jensen (1875 - )
Kirstine Cathrine Jensen (1830 - )
Kirstine Hansine Jensen (1824 - )
Kirstine Jensen (1851 - )
Kirstine Jensen (1913 - )
Kirstine Margrethe Jensen (1844 - )
Kirstine Marie Jensen (1841 - )
Kirstine Marie Pedersdatter Jensen (1841 - )
Kjeld Jensen (1678 - )
Knud Gunnar Jensen (1920 - 1983)
Knud Jensen (1661 - 1703)
Knud Jensen (1745 - )
Knud Jensen (1887 - 1936)
Knud Jensen (1890 - 1973)
Knud Karl Christian Fritz Nyholm Jensen (1902 - 1992)
Kristen Jensen
Kristian Andreas Jensen (1900 - )
Kristian Georg Jensen (1878 - )
Kristine Eline Jensen (1866 - )
Lars Christian Jensen (1869 - )
Lars Christian Mathias Jensen (1846 - )
Lars Hansen Jensen (1792 - )
Lars Jensen
Lars Jensen (1626 - 1698)
Lars Jensen (1648 - 1720)
Lars Jensen (1650 - 1729)
Lars Jensen (1655 - 1684)
Lars Jensen (1655 - 1697)
Lars Jensen (1666 - 1704)
Lars Jensen (1667 - 1745)
Lars Jensen (1669 - 1699)
Lars Jensen (1676 - )
Lars Jensen (1676 - 1698)
Lars Jensen (1680 - 1720)
Lars Jensen (1684 - )
Lars Jensen (1684 - 1738)
Lars Jensen (1691 - )
Lars Jensen (1691 - 1734)
Lars Jensen (1697 - )
Lars Jensen (1697 - 1772)
Lars Jensen (1699 - 1699)
Lars Jensen (1700 - 1700)
Lars Jensen (1704 - 1704)
Lars Jensen (1705 - )
Lars Jensen (1705 - 1766)
Lars Jensen (1706 - )
Lars Jensen (1706 - 1709)
Lars Jensen (1707 - )
Lars Jensen (1707 - )
Lars Jensen (1708 - 1737)
Lars Jensen (1709 - )
Lars Jensen (1712 - )
Lars Jensen (1713 - 1751)
Lars Jensen (1716 - 1774)
Lars Jensen (1719 - 1795)
Lars Jensen (1721 - )
Lars Jensen (1721 - )
Lars Jensen (1722 - )
Lars Jensen (1724 - 1791)
Lars Jensen (1726 - 1789)
Lars Jensen (1728 - )
Lars Jensen (1729 - )
Lars Jensen (1730 - )
Lars Jensen (1730 - 1730)
Lars Jensen (1732 - )
Lars Jensen (1734 - )
Lars Jensen (1739 - )
Lars Jensen (1740 - 1770)
Lars Jensen (1742 - )
Lars Jensen (1743 - )
Lars Jensen (1743 - 1746)
Lars Jensen (1747 - )
Lars Jensen (1747 - )
Lars Jensen (1750 - 1816)
Lars Jensen (1753 - )
Lars Jensen (1753 - 1792)
Lars Jensen (1753 - 1805)
Lars Jensen (1754 - 1799)
Lars Jensen (1755 - )
Lars Jensen (1759 - )
Lars Jensen (1759 - 1829)
Lars Jensen (1760 - 1833)
Lars Jensen (1762 - 1801)
Lars Jensen (1765 - )
Lars Jensen (1766 - )
Lars Jensen (1768 - )
Lars Jensen (1768 - 1768)
Lars Jensen (1774 - )
Lars Jensen (1775 - )
Lars Jensen (1776 - 1838)
Lars Jensen (1777 - )
Lars Jensen (1789 - )
Lars Jensen (1789 - 1860)
Lars Jensen (1796 - )
Lars Jensen (1798 - 1860)
Lars Jensen (1801 - 1829)
Lars Jensen (1803 - )
Lars Jensen (1803 - 1809)
Lars Jensen (1818 - 1896)
Lars Jensen (1830 - )
Lars Jørgen Jensen (1748 - )
Lars Jørgen Jensen (1832 - )
Lars Kristian Jensen (1845 - 1915)
Lars Mogens Jensen (1791 - )
Lars Mortensen Jensen (1777 - )
Lars Peder Jensen (1895 - )
Lars Peter Jensen (1820 - 1863)
Lars Peter Jensen (1836 - )
Lars Peter Jensen (1867 - )
Lasse Jensen (1708 - 1744)
Lasse Jensen (1751 - 1798)
Laura Frederikke Kirstine Jensen (1867 - )
Laura Margrethe Jensen (1886 - )
Laura Mathilde Jensen (1883 - 1971)
Laurits Jensen (1576 - 1653)
Laurits Jensen (1861 - )
Laurits Michael Jensen (1850 - 1851)
Laurits Otto Jensen (1833 - )
Laurits Otto Jensen (1846 - 1889)
Laurits Peder Jensen (1857 - )
Lesine Mathea Jensen (1851 - )
Lillie Christine Jensen
Lilly Helene Jensen (1936 - 2010)
Louis Frederich Theodor Jensen (1851 - )
Louis Jensen (1911 - )
Louise Dorthea Jensen (1843 - )
Louise Kryger Jensen (1900 - 1963)
Louise Margrethe Jensen (1843 - )
Lovise Elisabeth Jensen (1884 - )
Ludvig Alfred Jensen (1867 - )
Ludvig Andreas Jensen (1869 - )
Ludvig August Jensen (1879 - )
Ludvig Carl Thomas Jensen (1899 - 1985)
Lydia Jensen (1900 - )
Læsine Mathea Jensen (1855 - )
Mads Jensen (1630 - 1680)
Mads Jensen (1647 - )
Mads Jensen (1650 - 1677)
Mads Jensen (1662 - )
Mads Jensen (1663 - )
Mads Jensen (1669 - )
Mads Jensen (1680 - )
Mads Jensen (1687 - 1693)
Mads Jensen (1687 - 1752)
Mads Jensen (1688 - 1727)
Mads Jensen (1694 - )
Mads Jensen (1695 - )
Mads Jensen (1697 - )
Mads Jensen (1700 - 1702)
Mads Jensen (1702 - 1732)
Mads Jensen (1703 - 1703)
Mads Jensen (1704 - )
Mads Jensen (1705 - 1743)
Mads Jensen (1707 - 1760)
Mads Jensen (1708 - )
Mads Jensen (1708 - 1746)
Mads Jensen (1713 - 1799)
Mads Jensen (1714 - 1714)
Mads Jensen (1715 - 1799)
Mads Jensen (1716 - 1751)
Mads Jensen (1719 - )
Mads Jensen (1724 - 1768)
Mads Jensen (1727 - )
Mads Jensen (1728 - 1737)
Mads Jensen (1730 - 1787)
Mads Jensen (1733 - )
Mads Jensen (1735 - 1797)
Mads Jensen (1741 - )
Mads Jensen (1742 - )
Mads Jensen (1743 - )
Mads Jensen (1743 - 1773)
Mads Jensen (1750 - )
Mads Jensen (1755 - 1755)
Mads Jensen (1764 - )
Mads Jensen (1766 - 1768)
Mads Jensen (1768 - )
Mads Jensen (1769 - )
Mads Jensen (1769 - 1834)
Mads Jensen (1771 - )
Mads Jensen (1771 - 1771)
Mads Jensen (1781 - )
Mads Jensen (1783 - )
Mads Jensen (1784 - )
Mads Jensen (1798 - 1798)
Mads Jensen (1798 - 1798)
Mads Jensen (1800 - )
Mads Jensen (1812 - )
Mads Jensen (1874 - )
Mads Jørgen Jensen (1775 - 1826)
Mads Jørgen Jensen (1832 - )
Mads Jørgen Madsen Jensen (1822 - )
Mads M. Jensen (1890 - )
Magnus Jensen (1835 - )
Manna Elmine Jensen (1874 - )
Marcus Andreas Jensen (1873 - )
Marcus Andreas Jensen (1914 - )
Marcus Peter Jensen (1872 - )
Maren Cathrine Jensen (1818 - 1895)
Maren Jensen (1881 - )
Maren Margrethe Jensen (1818 - )
Margit Jensen (1927 - 2004)
Margrethe Caroline Jensen (1840 - 1880)
Margrethe Christine Jensen (1841 - )
Margrethe Christine Jensen (1884 - 1928)
Margrethe Jensen (1825 - )
Margrethe Jensen (1832 - )
Margrethe Jensen (1863 - )
Margrethe Jensen (1893 - 1970)
Margrethe Jensen (1907 - )
Margrethe Jensen (1909 - )
Margrethe Jensen (1910 - )
Margrethe Kirstine Jensen (1830 - )
Margrethe Kirstine Jensen (1832 - )
Margrethe Kirstine Jensen (1837 - )
Margrethe Kirstine Jensen (1851 - 1929)
Margrethe Kristine Jensen (1833 - )
Margrethe Lovise Jensen (1911 - 1912)
Margrethe Ollilia Jensen (1843 - )
Margrethe Sophie Jensen (1828 - )
Marian Veda Jensen (1912 - 1952)
Mariane Elisabeth Jensen (1856 - )
Marie Annine Christine Jensen (1846 - )
Marie Boline Jensen (1858 - )
Marie Christine Jensen (1875 - )
Marie Elise Jensen (1902 - )
Marie Jensen
Marie Jensen (1830 - )
Marie Jensen (1836 - )
Marie Jensen (1879 - )
Marie Jensen (1880 - )
Marie Jensen (1888 - )
Marie Jensen (1904 - )
Marie Kirstine Jensen (1837 - )
Marie Kirstine Jensen (1854 - )
Martha Clausine Jensen (1882 - )
Martha Marie Jensen (1837 - )
Martha Marie Jensen (1878 - )
Mary Agnethe Jensen (1915 - )
Mary Elise Jensen (1894 - )
Mathea Jensen (1877 - )
Mathea Marie Jensen (1848 - )
Mathias Christian Jensen (1859 - )
Mathias Jensen (1841 - )
Mathias Jensen (1849 - )
Mathias Olaus Jensen (1857 - 1930)
Mathias Peter Jensen (1835 - )
Mathias Peter Jensen (1841 - )
Mathias Sigfred Jensen (1857 - 1893)
Mathias Victorius Jensen (1858 - )
Mathilde Michelle Rasmine Jensen (1877 - )
Mette Catherine Jensen (1859 - 1920)
Michael Jensen (1822 - )
Michael Peter Jensen (1838 - )
Michel Jensen (1565 - )
Michel Jensen (1647 - 1717)
Michel Jensen (1668 - 1690)
Michel Jensen (1677 - 1765)
Michel Jensen (1679 - )
Michel Jensen (1680 - 1754)
Michel Jensen (1701 - 1753)
Michel Jensen (1705 - )
Michel Jensen (1705 - 1783)
Michel Jensen (1723 - )
Michel Jensen (1724 - 1756)
Michel Jensen (1740 - )
Michel Jensen (1741 - 1787)
Michel Jensen (1749 - 1786)
Michel Jensen (1751 - )
Michel Jensen (1752 - 1772)
Michel Jensen (1768 - 1768)
Michel Jensen (1770 - )
Michel Jensen (1771 - 1793)
Michel Jensen (1775 - 1861)
Michel Jensen (1775 - 1861)
Michel Jensen (1789 - )
Michel Jensen (1795 - )
Michel Jensen (1798 - 1878)
Michel Jensen (1842 - 1926)
Michel Kruse Jensen (1787 - )
Michelle Cathrine Jensen (1880 - )
Michelle Christine Jensen (1875 - )
Mikkel Jensen (1797 - )
Mikkel Jensen (1861 - )
Mikkel Jensen (1869 - 1941)
Mogens Andreas Jensen (1700 - )
Mogens Jensen (1595 - 1628)
Mogens Jensen (1610 - )
Mogens Jensen (1620 - 1673)
Mogens Jensen (1621 - 1681)
Mogens Jensen (1640 - 1685)
Mogens Jensen (1644 - 1706)
Mogens Jensen (1660 - 1727)
Mogens Jensen (1663 - 1744)
Mogens Jensen (1668 - 1729)
Mogens Jensen (1672 - 1755)
Mogens Jensen (1673 - )
Mogens Jensen (1674 - 1705)
Mogens Jensen (1681 - )
Mogens Jensen (1681 - 1747)
Mogens Jensen (1686 - )
Mogens Jensen (1688 - )
Mogens Jensen (1693 - 1756)
Mogens Jensen (1694 - )
Mogens Jensen (1694 - 1720)
Mogens Jensen (1698 - )
Mogens Jensen (1704 - )
Mogens Jensen (1709 - 1710)
Mogens Jensen (1711 - )
Mogens Jensen (1711 - )
Mogens Jensen (1713 - )
Mogens Jensen (1716 - 1761)
Mogens Jensen (1720 - 1771)
Mogens Jensen (1722 - 1741)
Mogens Jensen (1724 - )
Mogens Jensen (1726 - 1768)
Mogens Jensen (1728 - )
Mogens Jensen (1728 - 1728)
Mogens Jensen (1728 - 1814)
Mogens Jensen (1731 - )
Mogens Jensen (1736 - )
Mogens Jensen (1736 - )
Mogens Jensen (1737 - 1751)
Mogens Jensen (1739 - 1824)
Mogens Jensen (1740 - )
Mogens Jensen (1741 - )
Mogens Jensen (1741 - 1788)
Mogens Jensen (1742 - )
Mogens Jensen (1746 - )
Mogens Jensen (1748 - 1806)
Mogens Jensen (1749 - )
Mogens Jensen (1750 - )
Mogens Jensen (1752 - )
Mogens Jensen (1754 - 1814)
Mogens Jensen (1778 - )
Mogens Jensen (1786 - )
Mogens Jensen (1815 - 1906)
Mogens Jensen (1816 - 1849)
Mogens Nyholm Jensen (1918 - 1933)
Mogens Peter Jensen (1837 - )
Morten Hansen Jensen (1839 - )
Morten Jensen (1615 - 1654)
Morten Jensen (1634 - 1693)
Morten Jensen (1656 - 1722)
Morten Jensen (1658 - 1700)
Morten Jensen (1663 - 1700)
Morten Jensen (1690 - )
Morten Jensen (1698 - 1765)
Morten Jensen (1699 - 1759)
Morten Jensen (1700 - 1735)
Morten Jensen (1701 - 1741)
Morten Jensen (1712 - 1735)
Morten Jensen (1720 - 1771)
Morten Jensen (1723 - )
Morten Jensen (1724 - 1730)
Morten Jensen (1731 - )
Morten Jensen (1731 - 1757)
Morten Jensen (1740 - )
Morten Jensen (1740 - 1795)
Morten Jensen (1743 - 1753)
Morten Jensen (1745 - 1803)
Morten Jensen (1758 - )
Morten Jensen (1761 - )
Morten Jensen (1765 - )
Morten Jensen (1766 - )
Morten Jensen (1769 - )
Morten Jensen (1774 - )
Morten Jensen (1776 - 1825)
Morten Jensen (1779 - )
Morten Jensen (1780 - )
Morten Jensen (1782 - )
Morten Jensen (1788 - 1788)
Morten Jensen (1795 - )
Morten Jensen (1825 - )
Morten Peter Jensen (1854 - )
Mouritz Jensen (1580 - 1630)
Mouritz Jensen (1690 - 1751)
Mouritz Jensen (1753 - 1787)
Mouritz Jensen (1777 - 1837)
Mouritz Jensen (1786 - )
Mouritz Jensen (1790 - 1866)
Mouritz Peter Jensen (1835 - )
Nicolaj Jensen (1842 - )
Nicoline Elgline Jensen (1841 - )
Niels Andreas Jensen (1761 - 1770)
Niels Christian Jensen (1811 - )
Niels Christian Jensen (1830 - )
Niels Christian Jensen (1843 - )
Niels Christian Jensen (1872 - )
Niels Christian Nørklit Jensen (1884 - )
Niels Constantin Solegaard Jensen (1828 - 1879)
Niels Ingvard Jensen (1842 - )
Niels Ingvard Jensen (1903 - )
Niels Jensen (1606 - 1694)
Niels Jensen (1633 - 1690)
Niels Jensen (1641 - 1695)
Niels Jensen (1646 - 1715)
Niels Jensen (1650 - )
Niels Jensen (1653 - 1739)
Niels Jensen (1655 - 1709)
Niels Jensen (1656 - 1731)
Niels Jensen (1660 - 1692)
Niels Jensen (1662 - )
Niels Jensen (1669 - )
Niels Jensen (1670 - )
Niels Jensen (1671 - 1671)
Niels Jensen (1673 - 1702)
Niels Jensen (1676 - 1727)
Niels Jensen (1678 - )
Niels Jensen (1684 - 1728)
Niels Jensen (1687 - )
Niels Jensen (1690 - 1691)
Niels Jensen (1691 - )
Niels Jensen (1694 - 1765)
Niels Jensen (1697 - 1767)
Niels Jensen (1698 - 1761)
Niels Jensen (1699 - )
Niels Jensen (1701 - )
Niels Jensen (1701 - 1767)
Niels Jensen (1704 - )
Niels Jensen (1704 - 1755)
Niels Jensen (1705 - 1749)
Niels Jensen (1706 - )
Niels Jensen (1706 - )
Niels Jensen (1706 - 1758)
Niels Jensen (1707 - )
Niels Jensen (1712 - )
Niels Jensen (1713 - 1736)
Niels Jensen (1714 - 1772)
Niels Jensen (1715 - 1763)
Niels Jensen (1718 - )
Niels Jensen (1722 - 1805)
Niels Jensen (1723 - )
Niels Jensen (1724 - )
Niels Jensen (1725 - 1725)
Niels Jensen (1725 - 1790)
Niels Jensen (1726 - )
Niels Jensen (1729 - )
Niels Jensen (1730 - )
Niels Jensen (1730 - )
Niels Jensen (1730 - 1801)
Niels Jensen (1731 - )
Niels Jensen (1733 - )
Niels Jensen (1736 - )
Niels Jensen (1736 - )
Niels Jensen (1736 - 1805)
Niels Jensen (1737 - 1737)
Niels Jensen (1743 - )
Niels Jensen (1744 - 1761)
Niels Jensen (1745 - )
Niels Jensen (1746 - )
Niels Jensen (1746 - )
Niels Jensen (1748 - )
Niels Jensen (1750 - )
Niels Jensen (1750 - 1830)
Niels Jensen (1756 - 1756)
Niels Jensen (1760 - )
Niels Jensen (1760 - 1809)
Niels Jensen (1761 - 1762)
Niels Jensen (1763 - 1763)
Niels Jensen (1765 - )
Niels Jensen (1766 - )
Niels Jensen (1773 - )
Niels Jensen (1774 - )
Niels Jensen (1778 - )
Niels Jensen (1781 - 1828)
Niels Jensen (1795 - )
Niels Jensen (1803 - )
Niels Jensen (1811 - )
Niels Jensen (1841 - )
Niels Jensen (1885 - )
Niels Jørgen Charles Jensen (1875 - 1942)
Niels Jørgen Jensen (1801 - )
Niels Laurits Christian Jensen (1814 - 1887)
Niels Peter Jensen (1831 - )
Nielsine Jensen (1841 - )
NN Jensen (1658 - 1658)
NN Jensen (1725 - 1725)
NN Jensen (1726 - 1726)
NN Jensen (1730 - )
NN Jensen (1738 - 1738)
NN Jensen (1760 - 1760)
NN Jensen (1797 - 1797)
NN Jensen (1800 - 1800)
NN Jensen (1802 - 1802)
NN Jensen (1805 - 1805)
NN Jensen (1808 - 1808)
NN Jensen (1809 - 1809)
NN Jensen (1852 - )
NN Jensen (1877 - 1877)
NN Jensen (1884 - 1884)
NN Jensen (1912 - 1912)
NN Jensen (1919 - )
Norman Jensen (1894 - )
Olaf Jensen (1918 - )
Olaf Kristian Jensen (1901 - )
Olaus Philip Jensen (1847 - 1909)
Ole Absalon Madsen Jensen (1817 - )
Ole Anthoni Sonne Jensen (1845 - )
Ole Hansen Jensen (1856 - )
Ole Jensen (1663 - 1741)
Ole Jensen (1677 - )
Ole Jensen (1679 - )
Ole Jensen (1689 - 1749)
Ole Jensen (1702 - 1761)
Ole Jensen (1709 - )
Ole Jensen (1715 - 1743)
Ole Jensen (1718 - )
Ole Jensen (1723 - )
Ole Jensen (1727 - 1798)
Ole Jensen (1731 - )
Ole Jensen (1731 - )
Ole Jensen (1738 - )
Ole Jensen (1738 - )
Ole Jensen (1740 - )
Ole Jensen (1740 - )
Ole Jensen (1740 - )
Ole Jensen (1745 - )
Ole Jensen (1745 - 1768)
Ole Jensen (1748 - 1748)
Ole Jensen (1752 - 1752)
Ole Jensen (1756 - )
Ole Jensen (1766 - )
Ole Jensen (1771 - )
Ole Jensen (1773 - 1855)
Ole Jensen (1777 - )
Ole Jensen (1778 - )
Ole Jensen (1782 - )
Ole Jensen (1788 - )
Ole Jensen (1793 - )
Ole Jensen (1794 - )
Ole Jensen (1797 - 1798)
Ole Jensen (1799 - 1885)
Ole Jensen (1802 - )
Ole Jensen (1814 - )
Ole Jensen (1821 - )
Ole Jensen (1821 - )
Ole Jensen (1838 - )
Ole Mathias Jensen (1855 - )
Ole Morten Jensen (1845 - )
Ole Nielsen Jensen (1811 - )
Ole Rasmus Jensen (1884 - )
Ole Sejer Julius Jensen (1839 - 1914)
Ole Toxværd Jensen (1833 - 1834)
Olga Nørklit Jensen (1904 - )
Oline Dorthea Jensen (1805 - )
Oline Jensen (1856 - 1936)
Oline Magdalene Jensen (1856 - )
Oline Marie Jensen (1840 - )
Oline Marie Jensen (1906 - )
Oliva Jensen (1864 - 1941)
Oliva Jørgine Christine Jensen (1847 - )
Oliva Jørgine Kirstine Jensen (1847 - 1926)
Oliva Marie Jensen (1861 - 1954)
Oliva Mathea Jensen (1879 - )
Oluf Jensen (1440 - )
Oluf Jensen (1568 - )
Oluf Jensen (1649 - )
Oluf Jensen (1656 - 1723)
Oluf Jensen (1664 - 1716)
Oluf Jensen (1671 - 1752)
Oluf Jensen (1679 - 1700)
Oluf Jensen (1696 - )
Oluf Jensen (1700 - 1732)
Oluf Jensen (1727 - )
Oluf Jensen (1917 - )
Oluf Kofod Jensen (1893 - )
Oluf Peder Jensen (1883 - )
Oscar Jensen (1876 - 1951)
Otto August Jensen (1887 - )
Otto Herman Jensen (1912 - 1913)
Otto Johannes Jensen (1906 - )
Otto Julius Jensen (1855 - 1924)
Otto Mathias Jensen (1853 - )
Otto Nicolaj Jensen (1848 - )
Ove Johannes Jensen (1905 - )
Paul Jensen (1910 - )
Paula Viola Jensen (1914 - )
Peder Andersen Jensen (1750 - )
Peder Andersen Jensen (1784 - )
Peder Christian Jensen (1858 - )
Peder Constantin Jensen (1829 - )
Peder Espersen Jensen (1784 - )
Peder Hansen Jensen (1823 - )
Peder Hansen Jensen (1841 - )
Peder Jensen (1627 - 1694)
Peder Jensen (1630 - 1686)
Peder Jensen (1634 - )
Peder Jensen (1634 - 1716)
Peder Jensen (1642 - 1688)
Peder Jensen (1645 - 1690)
Peder Jensen (1650 - 1704)
Peder Jensen (1655 - 1716)
Peder Jensen (1657 - 1689)
Peder Jensen (1658 - 1691)
Peder Jensen (1666 - )
Peder Jensen (1666 - 1706)
Peder Jensen (1668 - 1729)
Peder Jensen (1671 - 1704)
Peder Jensen (1672 - )
Peder Jensen (1674 - )
Peder Jensen (1675 - )
Peder Jensen (1675 - )
Peder Jensen (1676 - 1709)
Peder Jensen (1677 - 1723)
Peder Jensen (1679 - 1728)
Peder Jensen (1680 - )
Peder Jensen (1681 - )
Peder Jensen (1681 - 1741)
Peder Jensen (1681 - 1762)
Peder Jensen (1682 - )
Peder Jensen (1684 - 1725)
Peder Jensen (1685 - )
Peder Jensen (1688 - 1710)
Peder Jensen (1688 - 1720)
Peder Jensen (1690 - )
Peder Jensen (1690 - 1751)
Peder Jensen (1691 - )
Peder Jensen (1691 - )
Peder Jensen (1692 - 1738)
Peder Jensen (1693 - 1756)
Peder Jensen (1694 - )
Peder Jensen (1696 - )
Peder Jensen (1696 - 1748)
Peder Jensen (1697 - 1750)
Peder Jensen (1701 - )
Peder Jensen (1703 - 1777)
Peder Jensen (1704 - 1754)
Peder Jensen (1705 - )
Peder Jensen (1706 - 1747)
Peder Jensen (1707 - 1707)
Peder Jensen (1707 - 1772)
Peder Jensen (1707 - 1788)
Peder Jensen (1708 - )
Peder Jensen (1708 - )
Peder Jensen (1708 - )
Peder Jensen (1709 - 1761)
Peder Jensen (1711 - 1773)
Peder Jensen (1711 - 1783)
Peder Jensen (1712 - )
Peder Jensen (1712 - 1763)
Peder Jensen (1713 - )
Peder Jensen (1713 - 1773)
Peder Jensen (1715 - 1722)
Peder Jensen (1716 - )
Peder Jensen (1716 - 1782)
Peder Jensen (1718 - 1775)
Peder Jensen (1719 - )
Peder Jensen (1719 - 1782)
Peder Jensen (1720 - )
Peder Jensen (1723 - )
Peder Jensen (1723 - 1782)
Peder Jensen (1723 - 1786)
Peder Jensen (1724 - 1787)
Peder Jensen (1725 - )
Peder Jensen (1725 - )
Peder Jensen (1725 - 1726)
Peder Jensen (1726 - )
Peder Jensen (1727 - )
Peder Jensen (1727 - )
Peder Jensen (1727 - 1773)
Peder Jensen (1728 - 1749)
Peder Jensen (1728 - 1754)
Peder Jensen (1729 - )
Peder Jensen (1729 - 1729)
Peder Jensen (1729 - 1786)
Peder Jensen (1729 - 1810)
Peder Jensen (1730 - 1785)
Peder Jensen (1730 - 1786)
Peder Jensen (1733 - )
Peder Jensen (1733 - 1795)
Peder Jensen (1734 - )
Peder Jensen (1736 - )
Peder Jensen (1736 - )
Peder Jensen (1736 - )
Peder Jensen (1736 - )
Peder Jensen (1736 - 1761)
Peder Jensen (1738 - )
Peder Jensen (1740 - )
Peder Jensen (1740 - )
Peder Jensen (1740 - 1740)
Peder Jensen (1740 - 1741)
Peder Jensen (1743 - 1744)
Peder Jensen (1745 - )
Peder Jensen (1745 - )
Peder Jensen (1745 - )
Peder Jensen (1746 - )
Peder Jensen (1747 - )
Peder Jensen (1748 - )
Peder Jensen (1749 - )
Peder Jensen (1749 - )
Peder Jensen (1754 - )
Peder Jensen (1754 - 1765)
Peder Jensen (1755 - )
Peder Jensen (1755 - )
Peder Jensen (1755 - 1774)
Peder Jensen (1757 - )
Peder Jensen (1758 - )
Peder Jensen (1759 - 1791)
Peder Jensen (1762 - )
Peder Jensen (1763 - 1794)
Peder Jensen (1765 - )
Peder Jensen (1767 - 1767)
Peder Jensen (1769 - )
Peder Jensen (1771 - )
Peder Jensen (1772 - 1791)
Peder Jensen (1773 - )
Peder Jensen (1774 - )
Peder Jensen (1776 - )
Peder Jensen (1778 - )
Peder Jensen (1780 - )
Peder Jensen (1780 - )
Peder Jensen (1781 - )
Peder Jensen (1781 - 1840)
Peder Jensen (1783 - )
Peder Jensen (1786 - )
Peder Jensen (1788 - )
Peder Jensen (1790 - )
Peder Jensen (1790 - )
Peder Jensen (1790 - )
Peder Jensen (1792 - 1844)
Peder Jensen (1796 - )
Peder Jensen (1796 - )
Peder Jensen (1796 - )
Peder Jensen (1797 - 1798)
Peder Jensen (1798 - )
Peder Jensen (1800 - )
Peder Jensen (1800 - )
Peder Jensen (1804 - 1807)
Peder Jensen (1809 - )
Peder Jensen (1814 - 1900)
Peder Jensen (1820 - )
Peder Jensen (1825 - 1902)
Peder Jensen (1835 - )
Peder Jensen (1836 - )
Peder Jensen (1841 - )
Peder Kofoed Jensen (1797 - 1847)
Peder Kofoed Jensen (1852 - 1852)
Peder Korp Jensen (1782 - 1839)
Peder Larsen Jensen (1785 - )
Peder Munch Jensen (1817 - )
Peter Anthon Jensen (1833 - 1833)
Peter Emilius Jensen (1853 - )
Peter Emilius Jensen (1886 - )
Peter Hansen Jensen (1839 - )
Peter Jensen (1814 - )
Peter Mathias Jensen (1890 - )
Petra Cathrine Sophie Jensen (1876 - 1943)
Petra Martine Luthea Jensen (1859 - 1904)
Petra Oliva Marie Jensen (1874 - 1874)
Petrea Kirstine Jensen (1846 - )
Petrea Laurentia Jensen (1850 - )
Petrea Vilhelmine Jensen (1857 - )
Poul Jensen (1628 - 1710)
Poul Jensen (1658 - 1724)
Poul Jensen (1683 - )
Poul Jensen (1684 - )
Poul Jensen (1700 - 1742)
Poul Jensen (1713 - )
Poul Jensen (1725 - )
Poul Jensen (1733 - )
Poul Jensen (1749 - )
Poul Jensen (1768 - )
Poul Jensen (1804 - )
Poul Jensen (1811 - )
Poul Jensen (1825 - 1904)
Poul Jensen (1826 - )
Poul Jensen (1901 - )
Poul Jensen (1916 - )
Poul Jensen (1922 - )
Poul Martin Jensen (1880 - )
Poula Martha Elisabeth Jensen (1908 - 1976)
Povl Andreas Jensen (1910 - )
Rasmine Margrethe Jensen (1870 - )
Rasmus Andreas Jensen (1853 - )
Rasmus Jensen (1615 - 1654)
Rasmus Jensen (1615 - 1658)
Rasmus Jensen (1630 - 1701)
Rasmus Jensen (1641 - 1693)
Rasmus Jensen (1646 - 1690)
Rasmus Jensen (1654 - 1734)
Rasmus Jensen (1660 - 1726)
Rasmus Jensen (1665 - 1730)
Rasmus Jensen (1669 - 1694)
Rasmus Jensen (1671 - )
Rasmus Jensen (1678 - 1737)
Rasmus Jensen (1678 - 1756)
Rasmus Jensen (1680 - )
Rasmus Jensen (1681 - )
Rasmus Jensen (1691 - 1759)
Rasmus Jensen (1692 - )
Rasmus Jensen (1694 - )
Rasmus Jensen (1695 - 1761)
Rasmus Jensen (1708 - )
Rasmus Jensen (1714 - )
Rasmus Jensen (1715 - )
Rasmus Jensen (1719 - 1784)
Rasmus Jensen (1721 - 1786)
Rasmus Jensen (1734 - )
Rasmus Jensen (1739 - )
Rasmus Jensen (1740 - 1740)
Rasmus Jensen (1742 - 1779)
Rasmus Jensen (1743 - )
Rasmus Jensen (1744 - 1808)
Rasmus Jensen (1747 - )
Rasmus Jensen (1749 - )
Rasmus Jensen (1772 - )
Rasmus Jensen (1777 - 1854)
Rasmus Jensen (1778 - )
Rasmus Jensen (1779 - )
Rasmus Jensen (1780 - 1843)
Rasmus Jensen (1791 - )
Rasmus Jensen (1793 - )
Rasmus Jensen (1793 - )
Rasmus Jensen (1812 - )
Rasmus Jensen (1824 - 1856)
Rasmus Jensen (1849 - )
Rasmus Rasmussen Jensen (1779 - )
Royal Jensen (1888 - 1889)
Rømer Jensen (1680 - 1706)
Samsing Jensen (1741 - 1812)
Sander Jensen (1845 - 1917)
Sander Peter Jensen (1842 - )
Sara Christiane Johanne Jensen (1844 - 1925)
Sara Sophia Christina Jensen (1883 - )
Sarah Gothtoldine Jensen (1851 - )
Sasser Jensen (1595 - )
Sasser Jensen (1653 - 1713)
Sasser Jensen (1707 - 1780)
Sasser Jensen (1716 - 1803)
Sejer Jensen (1696 - 1749)
Sejer Jensen (1762 - 1794)
Sigfred Anthoni Jensen (1880 - )
Sigfred Villiam Jensen (1882 - )
Signe Albine Jensen (1838 - )
Signe Andrea Jensen (1843 - )
Signe Cathrine Rebekka Jensen (1839 - )
Signe Claudine Jensen (1832 - )
Signe Henrikke Jensen (1914 - 1991)
Signe Jensen (1833 - )
Sigrid Maria Dorthea Jensen (1920 - )
Sigurd Nyholm Jensen (1907 - 1977)
Sille Christine Marie Jensen (1846 - )
Sivert Jensen (1712 - 1778)
Sofie Caroline Jensen (1898 - )
Sofie Kristine Jensen (1890 - )
Sofie Nielsine Jensen (1889 - )
Sophus Valdemar Jensen (1880 - )
Stine Amalie Marie Jensen (1866 - )
Stine Andrea Jensen (1837 - )
Stine Sophie Jensen (1834 - )
Svend Aagaard Jensen (1916 - )
Svend Åge Nyholm Jensen (1909 - 1910)
Svend Erik Jensen (1914 - )
Svend Hansen Jensen (1830 - )
Svend Jensen (1655 - 1732)
Svend Jensen (1669 - 1710)
Svend Jensen (1674 - )
Svend Jensen (1684 - 1741)
Svend Jensen (1718 - 1785)
Svend Jensen (1748 - )
Svend Jensen (1755 - )
Svend Jensen (1757 - )
Svend Jensen (1760 - 1770)
Svend Jensen (1774 - )
Svend Leegaard Jensen (1912 - )
Svend Oluf Brandt Jensen (1908 - 1963)
Svend Peter Jensen (1824 - )
Søren Jensen (1698 - )
Søren Jensen (1700 - )
Søren Jensen (1708 - 1798)
Søren Jensen (1713 - )
Søren Jensen (1726 - )
Søren Jensen (1849 - )
Søren Peder Jensen (1818 - )
Tage Herman Egede Jensen (1858 - )
Tage Vardlund Jensen (1915 - 1987)
Terchild Jensen (1658 - 1724)
Terchild Jensen (1667 - 1690)
Terchild Jensen (1685 - 1754)
Terchild Jensen (1724 - )
Terchild Jensen (1731 - 1777)
Theodor Albinus Jensen (1864 - 1953)
Theodor Martin Jensen (1852 - 1935)
Thomas Jensen (1604 - )
Thomas Jensen (1706 - 1786)
Thomas Jensen (1710 - )
Thomas Jensen (1751 - )
Thomas Jensen (1921 - )
Thomas Otto Jensen (1895 - )
Thor A. Jensen (1861 - )
Thor Christian Blem Jensen (1922 - 1993)
Thor Hansen Jensen (1773 - )
Thor Jensen (1683 - 1751)
Thor Jensen (1730 - 1749)
Thor Jensen (1748 - )
Thor Jensen (1761 - )
Thor Jensen (1762 - )
Thor Jensen (1765 - )
Thor Jensen (1781 - )
Thor Jensen (1920 - )
Thor Jensen (1920 - 1970)
Thora Margrethe Juliane Jensen (1854 - )
Thora Marie Jensen (1848 - 1891)
Thora Marie Jensen (1875 - )
Thora Vilhelmine Jensen (1883 - )
Thorie Caroline Jensen (1866 - )
Thorvald Julius Jensen (1878 - )
Thyge Jensen (1675 - 1758)
Tobias Anthoni Jensen (1831 - )
Tomina Fuglsang Jensen (1875 - 1938)
Tove Jensen (1942 - 1988)
Trued Jensen (1670 - 1725)
Tønnes Jensen (1739 - )
Tønnes Jensen (1740 - )
Valborg Jensen (1880 - )
Valborg Jensen (1913 - )
Valborg Kirstine Jensen (1897 - )
Valdemar Jensen (1906 - )
Valentin Jensen (1719 - 1799)
Valentin Jensen (1803 - 1806)
Victor Christian Jensen (1882 - )
Vilhelmine Caroline Jensen (1838 - )
Villiam Hans Egede Jensen (1860 - )
Villum Jensen (1747 - 1805)
Wefst Haagensen Jensen (1804 - )
Wefst Jensen (1823 - )
Wefst Jensen (1832 - )
Wefst Poulsen Jensen (1820 - )
Willard Clauson Jensen (1869 - )
Zacharias Jensen (1735 - 1775)
Ødberg Jensen (1722 - 1770)

Jephta
Jørgen Hansen Jephta (1759 - 1721)

Jephtasdatter
Kirstine Jephtasdatter (1727 - )

Jephtasen
Anders Jephtasen (1717 - )
Hans Jephtasen (1719 - 1722)
Hans Jephtasen (1723 - 1787)
Mogens Jephtasen (1711 - )
Morten Jephtasen (1731 - )

Jeppesen
Birthe Jeppesen (1945 - 1994)
Gunnar Christian Kofoed Jeppesen (1916 - )
Herdis Julie Elisabeth Jeppesen (1914 - )
Jeppe Christian Jeppesen (1885 - 1963)
Ove Kofoed Jeppesen (1914 - )

Jeppson
Ruth Gunderbog Jeppson (1891 - )

Jepsen
Mads Jepsen (1915 - )

Jepthasdatter
Karen Jepthasdatter (1714 - 1769)

Jeremiasdatter
Anne Jeremiasdatter (1695 - )
Elna Jeremiasdatter (1687 - 1706)
Inger Jeremiasdatter (1688 - )
Marie Jeremiasdatter (1697 - )

Jeremiasen
Hans Jeremiasen (1692 - 1765)
Lars Jeremiasen (1690 - )

Jernberg
Bertha Jernberg (1718 - )

Jervelund
Albert Wilson Jervelund (1883 - )

Jespersdatter
Anne Cathrine Jespersdatter (1729 - 1785)
Anne Jespersdatter (1665 - )
Anne Margrethe Jespersdatter (1735 - 1770)
Anniche Jespersdatter (1726 - )
Bodil Jespersdatter (1673 - )
Bodil Kirstine Jespersdatter (1763 - )
Dorthea Jespersdatter (1753 - 1760)
Elisabeth Jespersdatter (1790 - 1806)
Ellen Jespersdatter (1799 - )
Ellens Jespersdatter (1795 - 1797)
Engliche Jespersdatter (1733 - )
Ingeborg Kirstine Jespersdatter (1802 - 1869)
Ingeborg Kirstine Jespersdatter (1808 - )
Ingeborg Kirstine Jespersdatter (1808 - )
Inger Jespersdatter (1658 - )
Irene Jespersdatter (1817 - 1887)
Johanne Jespersdatter (1756 - 1760)
Karen Jespersdatter (1658 - 1697)
Karen Jespersdatter (1702 - )
Karen Kirstine Jespersdatter (1783 - 1785)
Karen Kirstine Jespersdatter (1786 - )
Kirsten Jespersdatter (1721 - 1744)
Kirstine Jespersdatter (1695 - 1695)
Kirstine Jespersdatter (1703 - )
Margrethe Cathrine Jespersdatter (1839 - )
Margrethe Marie Jespersdatter (1811 - )
Martha Jespersdatter (1687 - )
Martha Jespersdatter (1779 - )
Martha Sophie Jespersdatter (1820 - )

Jespersen
Aage Jespersen (1616 - )
Aage Jespersen (1914 - )
Adolph Michael Jespersen (1848 - )
Aksel Christian Peder Jespersen (1841 - )
Anders Jespersen (1728 - )
Anders Jespersen (1835 - )
Anders Jespersen (1842 - )
Andreas Jespersen (1844 - )
Ania Thorea Jespersen (1865 - )
Anne Cathrine Pedersdatter Jespersen (1803 - )
Barbara Kirstine Jespersen (1859 - )
Barbara Kirstine Margrethe Jespersen (1842 - 1873)
Bertel Jespersen (1695 - 1736)
Carl Otto Jespersen (1844 - )
Cecilie Christine Jespersen (1839 - )
Cecilie Jespersen (1802 - 1821)
Christian Jesper Jacob Peder Jespersen (1837 - 1901)
Christian Jespersen (1843 - )
Christian Nielsen Jespersen (1766 - 1837)
Elisabeth Frederikke Jespersen (1839 - )
Elisabeth Marie P. Jespersen (1840 - )
Ellen Dorthea Louise Jespersen (1879 - )
Emma Louise Jespersen (1889 - 1964)
Engeline Frederikke Jespersen (1836 - 1878)
Georg Christian Stender Jespersen (1845 - )
Hans Jespersen (1662 - 1708)
Hans Jespersen (1695 - )
Hans Jespersen (1723 - 1783)
Hans Jespersen (1754 - 1829)
Hans Jespersen (1774 - )
Hans Jespersen (1825 - )
Hans Jespersen (1829 - 1829)
Hans Jespersen (1833 - )
Hans Jespersen (1840 - )
Hans Jespersen (1840 - 1840)
Hans Jespersen (1881 - 1961)
Hans Kofoed Pedersen Jespersen (1810 - 1890)
Hans Peter Jensen Jespersen (1810 - 1867)
Hans Peter Jespersen (1835 - )
Hansine Marie Jespersen (1842 - )
Henrich Jespersen (1671 - 1741)
Henrich Jespersen (1766 - )
Herman Bohn Pedersen Jespersen (1819 - )
Herman Christian Jespersen (1874 - 1932)
Herman Jespersen (1731 - )
Ingeborg Jespersen (1876 - )
Ingeborg Michelle Jespersen (1848 - 1866)
Jack William Erich Jespersen (1919 - )
Jacob Ancher Jespersen (1808 - 1880)
Jacob Jespersen (1694 - 1758)
Jacob Jespersen (1740 - )
Jacob Nielsen Jespersen (1771 - 1798)
Jens Christian Jespersen (1816 - )
Jens Jespersen (1575 - 1605)
Jens Jespersen (1689 - )
Jens Jespersen (1740 - )
Jens Peter Jespersen (1833 - 1892)
Jesper Jespersen (1783 - )
Jesper Nicolaj Pedersen Jespersen (1815 - 1888)
Jochum Bohn Pedersen Jespersen (1800 - )
Jørgen Jespersen (1667 - 1694)
Karen Kirstine Hansdatter Jespersen (1811 - )
Karl Georg Jespersen (1917 - )
Kirstine Margrethe Jespersen (1836 - )
Kristine Jespersen (1884 - )
Lars Hansen Jespersen (1812 - 1857)
Lars Jespersen (1677 - 1762)
Laura Pouline Pedersdatter Jespersen (1822 - )
Margrethe Cathrine Jespersen (1837 - )
Marine Margrethe Pedersdatter Jespersen (1805 - 1887)
Martha Nicoline Jespersen (1870 - )
Methea Benditte Pedersdatter Jespersen (1817 - )
Michelle Jespersen (1877 - )
Mogens Jespersen (1805 - )
Nanna Marie Jespersen (1847 - 1940)
Nicolaj Jespersen (1737 - 1737)
Nicolaj Jespersen (1739 - )
Niels Jacobsen Jespersen (1797 - )
Niels Jespersen (1661 - 1733)
Niels Jespersen (1725 - 1793)
Niels Jespersen (1793 - )
Niels Morten Pedersen Jespersen (1799 - )
Otto Peder Herman Jespersen (1840 - 1917)
Otto Peter Christian Jespersen (1849 - 1909)
Peder Dam Nielsen Jespersen (1772 - 1835)
Peder Jespersen (1613 - 1688)
Peder Jespersen (1697 - 1781)
Peder Jespersen (1705 - 1772)
Peder Jespersen (1775 - )
Petrea Jespersen (1838 - )
Rasmus Jespersen (1675 - 1746)
Rasmus Jespersen (1705 - 1787)
Rasmus Jespersen (1788 - )
Rebekka Christiane Jespersen (1844 - )
Signe Jespersen (1876 - )
Sivert Jespersen (1700 - )
Sophie Margrethe Jespersen (1851 - )
Thomas Jespersen (1692 - 1757)

Jessen
Anne Kirstine Jensdatter Jessen (1772 - )
Elisabeth Jessen (1856 - )
Herdis Margrethe Jessen (1899 - )

Jnsdatter
Maren Jnsdatter (1692 - )

Jochumsdatter
Anne Jochumsdatter (1691 - )
Anne Jochumsdatter (1691 - 1761)
Anne Margrethe Jochumsdatter (1809 - )
Benedicte Kirstine Jochumsdatter (1795 - 1857)
Cecilie Jochumsdatter (1716 - )
Dorthea Jochumsdatter (1673 - 1728)
Dorthea Kirstine Jochumsdatter (1736 - 1768)
Else Jochumsdatter (1711 - )
Gertrud Jochumsdatter (1667 - 1734)
Gertrud Kirstine Jochumsdatter (1802 - )
Johanne Dorthea Jochumsdatter (1729 - )
Johanne Jochumsdatter (1706 - )
Kirsten Jochumsdatter (1721 - )
Kirstine Marie Jochumsdatter (1733 - 1801)
Kirstine Marie Jochumsdatter (1814 - 1883)
Lischen Jochumsdatter (1671 - 1711)
Maren Jochumsdatter (1704 - )
Maren Jochumsdatter (1731 - 1731)
Maren Jochumsdatter (1736 - 1736)
Maren Jochumsdatter (1742 - )
Margrethe Jochumsdatter (1716 - )
Margrethe Jochumsdatter (1817 - )
Marie Jochumsdatter (1656 - 1690)
Marie Jochumsdatter (1742 - )
Signe Jochumsdatter (1708 - )

Jochumsen
Arnoldus Jochumsen (1779 - 1865)
Christian Jochumsen (1719 - 1789)
Hans Jochumsen (1704 - )
Hans Jochumsen (1758 - 1835)
Henrich Jochumsen (1702 - )
Herman Jochumsen (1728 - 1746)
Jens Jochumsen (1754 - 1824)
Lars Jochumsen (1700 - )
Morten Jochumsen (1663 - 1733)
Niels Jochumsen (1706 - )
NN Jochumsen (1746 - 1746)
NN Jochumsen (1797 - )
Ole Jochumsen (1696 - 1696)
Ole Jochumsen (1697 - )
Ole Jochumsen (1723 - 1739)
Ole Jochumsen (1751 - 1752)
Peder Jochumsen (1668 - 1710)
Peder Jochumsen (1694 - )
Peder Jochumsen (1711 - 1712)
Rasmus Jochumsen (1716 - 1716)
Steffen Jochumsen (1717 - 1717)
Steffen Jochumsen (1737 - 1774)
Søren Jochumsen (1720 - )
Tobias Jochumsen (1650 - 1728)
Tobias Jochumsen (1750 - 1750)
Tønnes Jochumsen (1590 - )
Tønnes Jochumsen (1644 - 1698)
Tønnes Jochumsen (1714 - 1762)

Joensdatter
Anne Joensdatter (1688 - )
Anne Joensdatter (1709 - )
Anne Joensdatter (1740 - 1765)
Anne Joensdatter (1782 - 1785)
Anne Joensdatter (1786 - 1788)
Birgitte Joensdatter (1670 - 1734)
Birgitte Joensdatter (1680 - )
Bodil Joensdatter (1632 - )
Bodil Joensdatter (1632 - )
Bodil Joensdatter (1632 - )
Bodil Joensdatter (1632 - )
Bodil Joensdatter (1691 - 1737)
Bodil Joensdatter (1715 - )
Bodil Joensdatter (1740 - )
Bodil Kirstine Joensdatter (1771 - 1850)
Dorthea Joensdatter (1761 - )
Ellen Joensdatter (1684 - )
Gertrud Joensdatter (1759 - )
Gertrud Joensdatter (1767 - )
Gunhild Joensdatter (1690 - )
Inger Joensdatter (1680 - )
Karen Joensdatter (1644 - 1697)
Karen Joensdatter (1681 - )
Karen Joensdatter (1684 - )
Karen Joensdatter (1708 - 1710)
Karen Joensdatter (1738 - )
Karen Joensdatter (1750 - 1822)
Karen Joensdatter (1775 - 1791)
Kirsten Joensdatter (1761 - )
Kirstine Joensdatter (1646 - )
Kirstine Joensdatter (1676 - )
Kirstine Joensdatter (1702 - )
Kirstine Joensdatter (1703 - 1772)
Kirstine Joensdatter (1708 - )
Kirstine Joensdatter (1757 - )
Magdalene Joensdatter (1706 - 1712)
Maren Joensdatter (1676 - 1712)
Margrethe Joensdatter (1643 - 1719)
Margrethe Joensdatter (1730 - 1799)
Margrethe Joensdatter (1749 - 1815)
Margrethe Joensdatter (1764 - )
Marie Joensdatter (1823 - )
Marita Joensdatter (1689 - )
NN Joensdatter (1710 - 1710)
NN Joensdatter (1783 - 1783)
Oline Joensdatter (1826 - )
Sidsel Joensdatter (1622 - 1694)
Sidsel Joensdatter (1784 - 1785)
Signe Joensdatter (1780 - 1788)
Valborg Joensdatter (1677 - )

Joensen
Anders Andersen Joensen (1791 - )
Anders Joensen (1683 - )
Anders Joensen (1717 - )
Bendt Joensen (1580 - 1626)
Bendt Joensen (1692 - 1758)
Boe Joensen (1674 - 1712)
Christen Joensen (1753 - )
Christian Joensen (1720 - )
Christian Joensen (1776 - 1810)
Dorthea Marie Susanne Joensen (1889 - 1962)
Esper Joensen (1778 - 1785)
Esper Joensen (1793 - 1793)
Hans Joensen (1699 - 1768)
Hans Joensen (1723 - 1810)
Hans Joensen (1770 - )
Jens Joensen (1689 - 1768)
Jens Joensen (1696 - 1757)
Jens Joensen (1697 - )
Jens Joensen (1712 - )
Jens Joensen (1755 - 1830)
Jens Joensen (1781 - )
Jep Andersen Joensen (1782 - )
Jep Joensen (1723 - )
Jep Joensen (1764 - 1809)
Jep Joensen (1768 - )
Joen Joensen (1674 - 1711)
Lars Joensen (1788 - 1788)
Michel Joensen (1693 - 1727)
Mogens Joensen (1667 - )
Mogens Joensen (1670 - 1721)
Mogens Joensen (1681 - )
Mogens Joensen (1709 - )
Niels Joensen (1728 - 1772)
Niels Joensen (1744 - )
NN Joensen (1778 - 1778)
NN Joensen (1782 - 1782)
Ole Joensen (1691 - 1756)
Peder Joensen (1660 - 1706)
Peder Joensen (1675 - )
Peder Joensen (1675 - )
Peder Joensen (1675 - )
Peder Joensen (1682 - )
Peder Joensen (1690 - 1726)
Peder Joensen (1694 - 1729)
Peder Joensen (1708 - )
Peder Joensen (1717 - 1792)
Peder Joensen (1747 - )
Peder Joensen (1756 - 1811)
Peder Joensen (1773 - )
Sønne Joensen (1678 - )

Joenson
Georg Peter Joenson (1839 - )
Peter jørgensen Dam Joenson (1786 - 1850)

Johannesen
Frands Arent Johannesen (1806 - )
Hans Johannesen (1808 - )
Peter Julius Johannesen (1810 - )

Johannessen
Grete Johannessen (1919 - 1972)
Valdemar Johannessen (1899 - )

Johansdatter
Anne Cathrine Johansdatter (1735 - 1813)
Anne Cathrine Johansdatter (1794 - )
Anne Cathrine Johansdatter (1822 - )
Anne Johansdatter (1699 - )
Anne Johansdatter (1703 - 1753)
Anne Johansdatter (1710 - 1755)
Anne Johansdatter (1767 - )
Anne Margrethe Johansdatter (1757 - )
Anne Margrethe Johansdatter (1769 - )
Anne Margrethe Johansdatter (1770 - 1852)
Anne Marie Johansdatter (1741 - )
Anne Marie Johansdatter (1799 - )
Anne Marie Johansdatter (1806 - )
Anniche Kirstine Johansdatter (1787 - )
Bendte Johansdatter (1724 - 1800)
Bendte Johansdatter (1746 - 1747)
Birgitte Johansdatter (1686 - )
Bodil Johansdatter (1696 - )
Bodil Johansdatter (1739 - 1740)
Bodil Johansdatter (1741 - 1741)
Bodil Kirstine Johansdatter (1804 - )
Cathrine Johansdatter (1762 - )
Dorthea Johansdatter (1705 - 1706)
Elisabeth Johansdatter (1691 - )
Else Cathrine Johansdatter (1707 - 1748)
Else Cathrine Johansdatter (1742 - )
Elsebeth Johansdatter (1702 - 1758)
Elsebeth Johansdatter (1718 - 1757)
Elsebeth Johansdatter (1736 - 1739)
Gertrud Kirstine Johansdatter (1802 - 1809)
Gunhild Kirstine Johansdatter (1754 - 1754)
Ingeborg Johansdatter (1731 - )
Inger Johansdatter (1718 - )
Inger Johansdatter (1769 - )
Johanne Johansdatter (1739 - 1739)
Johanne Johansdatter (1796 - )
Karen Johansdatter (1722 - 1804)
Karen Johansdatter (1724 - 1728)
Karen Johansdatter (1731 - )
Karen Johansdatter (1741 - 1741)
Karen Johansdatter (1769 - )
Karen Johansdatter (1775 - )
Karen Johansdatter (1802 - )
Karen Kirstine Johansdatter (1779 - 1779)
Karen Kirstine Johansdatter (1784 - 1785)
Karen Kirstine Johansdatter (1802 - )
Kirstine Johansdatter (1690 - 1730)
Kirstine Johansdatter (1711 - )
Kirstine Johansdatter (1718 - 1719)
Kirstine Johansdatter (1743 - )
Kirstine Johansdatter (1805 - 1808)
Kirstine Johansdatter (1806 - )
Lischen Johansdatter (1770 - )
Magdalene Johansdatter (1721 - 1722)
Magdalene Johansdatter (1723 - )
Magdalene Johansdatter (1750 - )
Maren Johansdatter (1711 - 1777)
Maren Johansdatter (1718 - )
Maren Johansdatter (1778 - 1779)
Maren Johansdatter (1795 - )
Maren Kirstine Johansdatter (1767 - )
Maren Kirstine Johansdatter (1775 - )
Maren Margrethe Johansdatter (1740 - 1790)
Margrethe Johansdatter (1700 - 1727)
Margrethe Johansdatter (1703 - 1757)
Margrethe Johansdatter (1743 - )
Margrethe Johansdatter (1766 - 1770)
Margrethe Johansdatter (1773 - )
Margrethe Johansdatter (1792 - )
Mariche Johansdatter (1776 - )
Marie Johansdatter (1688 - )
Marie Kirstine Johansdatter (1775 - 1811)
Martha Kirstine Johansdatter (1742 - 1761)
Martha Kirstine Johansdatter (1781 - )
Michelle Johansdatter (1797 - )
NN Johansdatter (1779 - 1779)
NN Johansdatter (1782 - 1782)
Rebekka Johansdatter (1777 - )
Sara Johansdatter (1777 - )
Sophie Johansdatter (1690 - 1757)

Johansdotter
Johanna Johansdotter (1853 - )

Johansen
Adolf Johansen (1902 - 1987)
Anders Johansen (1700 - 1700)
Anders Johansen (1726 - )
Anders Johansen (1728 - )
Anders Johansen (1809 - )
Andreas Johansen (1742 - 1806)
Anine Elisabeth Johansen (1852 - 1879)
Asta Henriette Johansen (1915 - )
Bendix Johansen (1751 - )
Bengt Johansen (1727 - )
Bertel Johansen (1685 - 1748)
Birthe Johansen (1928 - 1988)
Carl Johansen (1913 - )
Christian Johansen (1683 - 1753)
Christoffer Johansen (1700 - 1762)
Claus Ancher Johansen (1745 - )
Claus Johansen (1746 - 1815)
Claus Johansen (1817 - )
Didrich Johansen (1769 - 1770)
Elna Augusta Rye Johansen (1889 - )
Engel Kirstine Johansen (1843 - )
Engelbrecht Johansen (1732 - 1763)
Engelbrecht Johansen (1765 - 1765)
Engelbrecht Johansen (1768 - 1768)
Frank Christian Johansen (1915 - 1991)
Gerda Johansen (1906 - 1994)
Gudrun Ingeborg Marie Johansen (1911 - )
Haagen Johansen (1764 - )
Hans Johansen (1644 - )
Hans Johansen (1690 - )
Hans Johansen (1698 - 1779)
Hans Johansen (1710 - 1755)
Hans Johansen (1721 - 1762)
Hans Johansen (1723 - )
Hans Johansen (1758 - )
Hans Johansen (1760 - )
Hans Johansen (1762 - )
Hans Johansen (1769 - )
Hans Johansen (1772 - )
Hans Johansen (1773 - )
Hans Johansen (1775 - )
Hans Johansen (1819 - )
Harry Johansen (1901 - )
Holger Johansen (1735 - 1756)
Inga Johansen (1920 - 1994)
Ingeborg Christine Johansen (1877 - )
Jacob Johansen (1795 - )
Jens Haagen Johansen (1785 - 1785)
Jens Johansen (1741 - )
Jens Johansen (1742 - 1764)
Jens Johansen (1791 - )
Jens Johansen (1798 - )
Johan Holger Johansen (1846 - 1879)
Johan Johansen (1695 - 1762)
Johan Johansen (1700 - 1735)
Johan Johansen (1727 - 1727)
Johan Johansen (1730 - )
Johan Johansen (1764 - )
Jørgen Johansen (1694 - )
Jørgen Johansen (1694 - 1758)
Karl Johansen
Lars Johansen (1773 - )
Lars Johansen (1794 - )
Lars Johansen (1800 - )
Lavra Thorvaldine Johansen (1880 - 1919)
Lene Koefoed Johansen (1960 - 1982)
Mads Johansen (1693 - )
Mads Johansen (1804 - 1855)
Marie Johansen (1882 - )
Mathias Johansen (1752 - 1752)
Mathias Johansen (1755 - 1792)
Mathias Josephsen Johansen (1802 - )
Michel Johansen (1702 - 1763)
Michel Johansen (1747 - 1749)
Morten Johansen (1733 - )
Morten Johansen (1757 - 1818)
Niels Andreasen Johansen (1771 - 1771)
Niels Johansen (1732 - )
Niels Johansen (1773 - 1834)
Niels Johansen (1780 - )
Niels Johansen (1895 - )
NN Johansen (1740 - 1740)
NN Johansen (1755 - 1755)
NN Johansen (1777 - 1777)
NN Johansen (1781 - 1781)
Ole Johansen (1757 - )
Ole Johansen (1767 - )
Ole Johansen (1800 - )
Ole Keld Koefoed Johansen (1952 - 1972)
Otto Hans Kofoed Johansen (1844 - )
Peder Johansen (1694 - 1739)
Peder Johansen (1699 - )
Peder Johansen (1720 - 1763)
Peder Johansen (1734 - 1734)
Peder Johansen (1735 - )
Peder Johansen (1753 - 1803)
Peder Johansen (1761 - 1786)
Peder Johansen (1780 - 1780)
Peder Johansen (1782 - 1785)
Peder Johansen (1802 - )
Peder Johansen (1806 - )
Peder Johansen (1811 - )
Peder Johansen (1826 - )
Peder Vilhelm Johansen (1772 - 1772)
Poul Anker Johansen (1900 - 1980)
Poul Johansen (1752 - )
Samuel Johansen (1686 - 1755)
Samuel Johansen (1755 - 1783)
Sophie Margrethe Johansen (1853 - 1939)
Svend Engel Johansen (1739 - 1739)
Søren Johansen (1766 - 1767)
Søren Johansen (1768 - )
Valborg Lydia Viktoria Johansen
Viggo Christian Johansen (1895 - )

Johansson
Alice Eline Johansson (1910 - 1981)
Anders Johan Johansson (1875 - 1935)
Axel Alexander Gregorius Johansson (1887 - )
Henrich August Johan Johansson (1901 - 1953)
Jens Johansson (1865 - )
Thyra Amanda Karen Dagmar Johansson (1889 - )

Johnsen
Andreas Knudsen Johnsen (1861 - 1952)
Carl Johan Koefoed Johnsen (1914 - )
Conrad Johan Kofoed Johnsen (1879 - )
Holger Olivarius Johnsen (1876 - )
Ingeborg Marie Koefoed Johnsen (1908 - )
Johan Johnsen (1845 - )
Johan Larsen Johnsen (1836 - 1900)
Johanne Emilie Johnsen (1882 - )
Johanne Oline Kristine Marie Johnsen (1874 - )
John Johnsen (1907 - )
Kristian Edvard Sofus Johnsen (1877 - )
Peter Andreas Mathias Johnsen (1879 - )
Vagn Nørregaard Johnsen (1917 - )

Johnson
Alice Kristine Johnson (1916 - )
Alvin Johnson (1917 - )
Andrew Johnson
Anna Johnson (1880 - 1971)
Benny Johnson (1921 - )
Bill Johnson (1891 - 1958)
Bill Johnson (1914 - )
Charles Oliver Johnson (1878 - 1891)
Darwin Johnson (1916 - 1924)
Dorothy Johnson (1917 - 1979)
Emry Johnson (1874 - )
Harmon Johnson (1918 - 1987)
Jannie Johnson (1885 - 1966)
Julia Johnson (1871 - 1934)
Kirstine Elisabeth Johnson (1874 - )
Lawrence Johnson (1882 - 1953)
Leda Johnson
Lou Johnson (1873 - 1952)
Mary Johnson (1912 - )
Niels Johnson (1875 - 1932)
Nora Johnson (1887 - 1888)
Oscar Johnson (1883 - 1961)
Pete Johnson (1871 - 1948)
Ruby Johnson (1920 - 1995)
Vern Johnson (1889 - 1943)
Virginia Johnson (1913 - 1989)
Willis Delmar Johnson (1923 - 1964)

Johnsson
Birgit Elisabet Johnsson (1927 - 2020)
Johan Johnsson (1907 - )

Johnston
Grace Matilda Johnston

Jonasen
Ide Margrethe Jonasen (1857 - )

Jones
Carr Jones

Jonsdatter
Maren Jonsdatter (1647 - 1717)

Jonson
Carl Andre Jonson (1903 - )
Carl Vilhelm Jonson (1859 - )
Dolora Franzetta Jonson (1906 - )
Gertrud Marie Jonson (1915 - )
Jonas Peter Jonson (1879 - )
Lilly Rovena Jonson (1902 - )
Orla Jonas Peter Jonson (1909 - )

Jorgensen
Heber Moroni Jorgensen (1891 - 1980)

Josephsdatter
Anne Margrethe Josephsdatter (1788 - )
Bodil Josephsdatter (1686 - 1694)
Bodil Josephsdatter (1773 - )
Bodil Kirstine Josephsdatter (1781 - 1844)
Bodil Martha Josephsdatter (1696 - 1773)
Elisabeth Josephsdatter (1752 - 1752)
Elisabeth Josephsdatter (1753 - )
Elisabeth Josephsdatter (1791 - 1858)
Elsebeth Josephsdatter (1747 - )
Elsebeth Josephsdatter (1761 - 1805)
Gunhild Josephsdatter (1764 - )
Gunhild Marie Josephsdatter (1793 - 1871)
Inger Josephsdatter (1701 - 1701)
Inger Kirstine Josephsdatter (1754 - )
Karen Josephsdatter (1762 - )
Karen Josephsdatter (1786 - 1819)
Kirsten Josephsdatter (1749 - )
Kirsten Josephsdatter (1759 - )
Kirsten Josephsdatter (1767 - )
Kirstine Josephsdatter (1692 - 1694)
Kirstine Josephsdatter (1755 - 1813)
Kirstine Josephsdatter (1798 - )
Kirstine Margrethe Josephsdatter (1776 - )
Margrethe Josephsdatter (1745 - )
Signe Josephsdatter (1687 - )
Signe Josephsdatter (1783 - )

Josephsen
Anders Josephsen (1703 - 1754)
Anders Josephsen (1746 - )
Bertel Josephsen (1686 - 1694)
Erich Josephsen (1608 - 1694)
Erich Josephsen (1697 - 1780)
Erich Josephsen (1744 - 1745)
Erich Josephsen (1779 - )
Hans Josephsen (1809 - )
Jacob Josephsen (1804 - )
Jens Josephsen (1745 - )
Jens Josephsen (1746 - 1746)
Jens Josephsen (1757 - 1760)
Jens Josephsen (1770 - 1852)
Jens Josephsen (1802 - )
NN Josephsen (1690 - 1690)
Peder Josephsen (1688 - 1694)
Peder Josephsen (1806 - 1854)
Rasmus Josephsen (1685 - 1741)
Rasmus Josephsen (1759 - 1760)
Thomas Josephsen (1800 - )

Jönsdotter
Elna Jönsdotter (1769 - 1837)

Jönsson
Kristine Jönsson (1900 - )

Jr.
Cornelius Colan Tatton Jr. (1888 - 1952)
Elwood Leroy Derr Jr. (1945 - 2018)

Juel
Eiler Ivarsen Juel (1330 - )
Niels Erichsen Juel (1629 - 1697)
Niels Vognsen Juel (1260 - )
NN Thomasdatter Juel (1300 - )
Peder Ivarsen Juel (1330 - 1380)
Thomas Pedersen Juel (1370 - 1444)

Jullien
Mary Charlotte Jullien (1857 - )

Jung
Charlotte Jung (1900 - 1982)

Junghans
Julie Camilla Dorthea Junghans (1835 - )

Juul
Agnes Gunhild Juul (1911 - )
Agnethe Elisabeth Juul (1838 - )
Agnethe Marie Juul (1757 - 1786)
Anders Andersen Juul (1765 - 1819)
Anders Andersen Juul (1791 - 1840)
Anders Christensen Juul (1732 - )
Anders Christiansen Juul (1818 - )
Anders Jensen Juul (1730 - )
Anders Knudsen Juul (1690 - 1741)
Anders Lassen Juul (1640 - 1677)
Anders Pedersen Hansen Juul (1768 - )
Andreas Hansen Juul (1812 - )
Andreas Peder Juul (1783 - )
Anne Jensdatter Juul (1716 - 1716)
Anne Kirstine Hansdatter Juul (1774 - )
Anne Knudsdatter Juul (1731 - )
Anne Lassesdatter Juul (1640 - 1685)
Anne Margrethe Andersdatter Juul (1801 - 1888)
Anne Margrethe Juul (1839 - )
Anne Marie Andersdatter Juul (1832 - )
Anne Marie Jensdatter Juul (1707 - 1776)
Anne Troelsdatter Juul (1410 - )
Anniche Andersdatter Juul (1730 - 1761)
Anniche Andersdatter Juul (1795 - )
Anniche Laugesdatter Juul (1676 - )
Anthon Elias Juul (1878 - )
Barbara Cathrine Andersdatter Juul (1818 - )
Barbara Jensdatter Juul (1746 - 1768)
Barbara Michelsdatter Juul (1718 - )
Barbara Olufsdatter Juul (1678 - 1702)
Bendte Christensdatter Juul (1730 - )
Birgitte Hansdatter Juul (1759 - )
Birgitte Kirstine Juul (1844 - )
Birgitte Larsdatter Juul (1765 - )
Birgitte Michelsdatter Juul (1742 - )
Bodil Andersdatter Juul (1791 - )
Bodil Cathrine Rasmusdatter Juul (1814 - 1856)
Bodil Kirstine Hansdatter Juul (1819 - 1847)
Bodil Kirstine Larsdatter Juul (1775 - )
Cathrine Jensdatter Juul (1759 - 1793)
Christen Hansen Juul (1771 - )
Christen Laugesen Juul (1679 - )
Christen Olsen Juul (1785 - )
Christen Olufsen Juul (1694 - 1748)
Christian Andersen Juul (1794 - )
Christoffer Andersen Juul (1711 - )
Dagny Juul (1913 - )
Dagny Kristine Juul (1904 - )
Dorthea Margrethe Hansdatter Juul (1762 - )
Elisa Andrea Juul (1845 - )
Elisabeth Engline Andersdatter Juul (1826 - )
Elisabeth Jensdatter Juul (1709 - 1709)
Elisabeth Jensdatter Juul (1713 - )
Ellen Kirstine Andersdatter Juul (1820 - 1870)
Else Cathrine Hansdatter Juul (1777 - )
Elsebeth Andersdatter Juul (1666 - 1703)
Elsebeth Andersdatter Juul (1796 - )
Elsebeth Michelsdatter Juul (1713 - 1713)
Elsebeth Michelsdatter Juul (1725 - )
Elsebeth Olufsdatter Juul (1687 - 1755)
Engliche Jensdatter Juul (1730 - )
Engliche Pedersdatter Juul (1664 - 1664)
Ertman Jensen Juul (1710 - )
Esper Christensen Juul (1740 - 1772)
Grethe Juul (1921 - )
Gunhild Jensdatter Juul (1650 - 1714)
Gunhild Pedersdatter Juul (1676 - 1676)
Hans Christensen Juul (1744 - 1812)
Hans Christian Juul (1812 - )
Hans Christian Juul (1813 - 1884)
Hans Hansen Juul (1695 - )
Hans Jensen Juul (1637 - 1693)
Hans Jensen Juul (1725 - 1763)
Hans Jensen Juul (1738 - )
Hans Knudsen Juul (1706 - 1707)
Hans Knudsen Juul (1723 - 1726)
Hans Larsen Juul (1768 - 1838)
Hans Lassen Juul (1643 - 1696)
Hans Laugesen Juul (1692 - )
Hans Olufsen Juul (1699 - )
Hans Pedersen Juul (1778 - 1813)
Hans Peter Christian Juul (1849 - )
Hedvig Elisebeth Juul (1917 - )
Helge Juul (1896 - )
Jens Christian Rasmussen Juul (1782 - )
Jens Hansen Juul (1757 - )
Jens Hansen Juul (1782 - )
Jens Jensen Juul (1736 - )
Jens Knudsen Juul (1701 - 1768)
Jens Knudsen Juul (1721 - )
Jens Larsen Nielsen Juul (1803 - )
Jens Lassen Juul (1610 - 1659)
Jens Lauritsen Juul (1675 - 1730)
Jens Olufsen Juul (1689 - 1741)
Jens Pedersen Juul (1570 - 1598)
Jens Peter Larsen Juul (1793 - 1794)
Jens Poulsen Juul (1702 - 1761)
Jensine Juliane Juul (1841 - )
Johanne Andersdatter Juul (1668 - 1692)
Johanne Michelsdatter Juul (1714 - )
Johanne Pedersdatter Juul (1671 - )
Jørgen Nielsen Juul (1617 - 1693)
Karen Andersdatter Juul (1677 - )
Karen Andersdatter Juul (1713 - 1746)
Karen Andersdatter Juul (1800 - )
Karen Christensdatter Juul (1735 - 1778)
Karen Hansdatter Juul (1756 - )
Karen Jensdatter Juul (1656 - 1722)
Karen Jensdatter Juul (1750 - )
Karen Kirstine Andersdatter Juul (1798 - 1828)
Karen Kirstine Andersdatter Juul (1822 - )
Karen Kirstine Larsdatter Juul (1777 - )
Karen Knudsdatter Juul (1703 - )
Karen Pedersdatter Juul (1673 - 1738)
Kirsten Andersdatter Juul (1670 - 1692)
Kirsten Andersdatter Juul (1790 - 1883)
Kirstine Christensdatter Juul (1728 - )
Kirstine Christensdatter Juul (1733 - )
Kirstine Jensdatter Juul (1653 - 1719)
Kirstine Jensdatter Juul (1731 - 1785)
Kirstine Jensdatter Juul (1738 - )
Kirstine Knudsdatter Juul (1724 - 1794)
Kirstine Knudsdatter Juul (1725 - )
Kirstine Lassesdatter Juul (1634 - 1690)
Kirstine Margrethe Larsdatter Juul (1795 - )
Kirstine Michelsdatter Juul (1709 - 1709)
Kirstine Michelsdatter Juul (1710 - )
Kirstine Rasmusdatter Juul (1810 - )
Knud Andersen Juul (1660 - 1736)
Knud Andersen Juul (1710 - )
Knud Knudsen Juul (1696 - 1734)
Knud Olufsen Juul (1691 - 1726)
Lars Jensen Juul (1705 - )
Lars Jensen Juul (1744 - 1823)
Lars Jensen Juul (1760 - 1804)
Lars Jensen Juul (1773 - )
Lars Juul (1665 - )
Lars Magnus Juul (1843 - )
Lars Michelsen Juul (1720 - 1782)
Lars Pedersen Juul (1582 - 1663)
Lars Pedersen Juul (1667 - 1710)
Lasse Jensen Juul (1605 - 1662)
Lasse Pedersen Juul (1581 - 1661)
Lauge Juul (1655 - 1693)
Laurits Juul (1655 - )
Mads Jensen Juul (1718 - )
Mads Rasmussen Juul (1700 - 1734)
Magdalene Hansdatter Juul (1767 - )
Maren Barbara Jensdatter Juul (1769 - 1822)
Maren Jensdatter Juul (1646 - 1721)
Maren Knudsdatter Juul (1691 - 1694)
Maren Knudsdatter Juul (1698 - 1763)
Margrethe Jensdatter Juul (1640 - 1683)
Margrethe Kirstine Andersdatter Juul (1819 - )
Margrethe Knudsdatter Juul (1729 - )
Margrethe Magdalene Larsdatter Juul (1770 - 1815)
Margrethe Marie Juul (1814 - )
Margrethe Marie Rasmusdatter Juul (1808 - 1895)
Margrethe Olufsdatter Juul (1674 - 1737)
Margrethe Pedersdatter Juul (1665 - 1737)
Marie Kirstine Malm Juul (1796 - )
Michel Knudsen Juul (1693 - )
Michel Olufsen Juul (1683 - 1747)
Mogens Jensen Juul (1810 - 1887)
Morten Jensen Juul (1815 - )
Niels Andersen Juul (1575 - 1635)
NN Christiansdatter Juul (1828 - 1828)
NN Christiansen Juul (1823 - 1823)
NN Jensdatter Juul (1640 - )
Ole Christensen Juul (1739 - )
Ole Jensen Juul (1740 - )
Ole Larsen Juul (1733 - 1780)
Ole Larsen Juul (1773 - )
Ole Michelsen Juul (1723 - )
Ole Pedersen Juul (1669 - 1752)
Oluf Jensen Juul (1647 - 1736)
Peder Hansen Juul (1753 - )
Peder Hansen Juul (1840 - )
Peder Jensen Juul (1734 - )
Peder Jensen Juul (1771 - )
Peder Juul (1545 - 1593)
Peder Larsen Juul (1631 - 1676)
Peder Larsen Juul (1685 - 1714)
Peder Pedersen Juul (1676 - 1678)
Poul Jensen Juul (1732 - 1807)
Rasmus Hansen Juul (1779 - 1834)
Sidsel Hansdatter Juul (1666 - )
Sidsel Olufsdatter Juul (1678 - 1738)
Susanne Andersdatter Juul (1793 - )
Troels Pedersen Juul (1370 - )
Tønnes Larsen Juul (1797 - 1798)
Ursula Jensdatter Juul (1741 - 1807)
Ursula Knudsdatter Juul (1730 - 1770)

Juul-Hansen
Else Juul-Hansen (1920 - )

Jürgensen
Caroline Jürgensen (1848 - )
Christian Jürgensen (1828 - )

Jyde
Anders Christensen Jyde (1680 - 1708)
Anna Pedersdatter Jyde (1581 - 1617)
Anne Andersdatter Jyde (1755 - 1794)
Christen Jensen Jyde (1636 - 1715)
Jens Nielsen Jyde (1725 - 1746)
Jens Pedersen Jyde (1720 - 1720)
Karen Kirstine Nielsdatter Jyde (1655 - 1718)
Karen Rasmusdatter Jyde (1700 - 1752)
Niels Andersen Jyde (1752 - 1786)
Niels Nielsen Jyde (1615 - )
Niels Nielsen Jyde (1658 - 1732)
Niels Pedersen Jyde (1716 - 1716)
Niels Pedersen Jyde (1717 - )
Peder Jyde (1696 - 1725)
Peder Lauritsen Jyde (1625 - )
Peder Nielsen Jyde (1651 - 1672)
Rasmus Nielsen Jyde (1654 - 1709)
Thomas Jyde (1669 - )

Jydtmann
Johanne Jydtmann

Jæger
Peder Mogensen Jæger (1722 - )

Jøde
Jørgen Jøde (1714 - 1741)

Jøgensen
Mads Jøgensen (1782 - )

Jønck
Elsebeth Cathrine Jensdatter Jønck (1765 - )

Jønsdatter
Anna Jønsdatter (1801 - )

Jørch
Anniche Madsdatter Jørch (1712 - 1752)
Esper Madsen Jørch (1705 - )
Karen Madsdatter Jørch (1704 - 1755)
Kirstine Madsdatter Jørch (1718 - 1752)
Lars Madsen Jørch (1710 - 1765)
Mads Espersen Jørch (1747 - )
Margrethe Madsdatter Jørch (1717 - )
Valerius Madsen Jørch (1707 - 1773)

Jørgen
Hans Jørgen (1719 - )

Jørgendatter
Anne Cathrine Jørgendatter (1790 - )
Margrethe Jørgendatter (1790 - )

Jørgensdatter
Agnethe Jørgensdatter (1686 - 1702)
Ane Cathrine Jørgensdatter (1819 - )
Anne Benditte Jørgensdatter (1790 - 1842)
Anne Cathrine Jørgensdatter (1684 - 1739)
Anne Cathrine Jørgensdatter (1713 - 1781)
Anne Cathrine Jørgensdatter (1799 - )
Anne Cathrine Jørgensdatter (1799 - )
Anne Cathrine Jørgensdatter (1799 - )
Anne Cathrine Jørgensdatter (1813 - )
Anne Dorthea Jørgensdatter (1755 - )
Anne Elisabeth Jørgensdatter (1744 - )
Anne Elisabeth Jørgensdatter (1786 - )
Anne Elisabeth Jørgensdatter (1794 - )
Anne Jørgensdatter (1626 - 1685)
Anne Jørgensdatter (1655 - )
Anne Jørgensdatter (1656 - 1736)
Anne Jørgensdatter (1687 - 1688)
Anne Jørgensdatter (1688 - 1688)
Anne Jørgensdatter (1692 - )
Anne Jørgensdatter (1693 - )
Anne Jørgensdatter (1694 - )
Anne Jørgensdatter (1694 - )
Anne Jørgensdatter (1695 - )
Anne Jørgensdatter (1698 - 1702)
Anne Jørgensdatter (1699 - )
Anne Jørgensdatter (1703 - )
Anne Jørgensdatter (1703 - 1711)
Anne Jørgensdatter (1704 - 1704)
Anne Jørgensdatter (1709 - )
Anne Jørgensdatter (1709 - 1760)
Anne Jørgensdatter (1712 - 1770)
Anne Jørgensdatter (1719 - 1719)
Anne Jørgensdatter (1721 - 1762)
Anne Jørgensdatter (1723 - )
Anne Jørgensdatter (1723 - 1788)
Anne Jørgensdatter (1727 - )
Anne Jørgensdatter (1728 - )
Anne Jørgensdatter (1728 - 1768)
Anne Jørgensdatter (1729 - )
Anne Jørgensdatter (1733 - 1787)
Anne Jørgensdatter (1737 - )
Anne Jørgensdatter (1738 - 1740)
Anne Jørgensdatter (1739 - )
Anne Jørgensdatter (1741 - )
Anne Jørgensdatter (1743 - 1743)
Anne Jørgensdatter (1746 - )
Anne Jørgensdatter (1747 - 1769)
Anne Jørgensdatter (1764 - 1770)
Anne Jørgensdatter (1774 - )
Anne Jørgensdatter (1776 - )
Anne Jørgensdatter (1790 - )
Anne Jørgensdatter (1794 - )
Anne Jørgensdatter (1800 - )
Anne Jørgensdatter (1800 - )
Anne Jørgensdatter (1801 - )
Anne Jørgensdatter (1815 - )
Anne Kirstine Jørgensdatter (1743 - 1825)
Anne Kirstine Jørgensdatter (1746 - )
Anne Kirstine Jørgensdatter (1772 - )
Anne Kirstine Jørgensdatter (1772 - 1845)
Anne Kirstine Jørgensdatter (1806 - )
Anne Margrethe Jørgensdatter (1715 - 1763)
Anne Margrethe Jørgensdatter (1735 - 1772)
Anne Margrethe Jørgensdatter (1745 - )
Anne Margrethe Jørgensdatter (1745 - )
Anne Margrethe Jørgensdatter (1775 - )
Anne Margrethe Jørgensdatter (1782 - )
Anne Margrethe Jørgensdatter (1800 - )
Anne Marie Jørgensdatter (1725 - 1767)
Anne Marie Jørgensdatter (1739 - 1805)
Anne Marie Jørgensdatter (1823 - )
Anniche Jørgensdatter (1642 - 1715)
Anniche Jørgensdatter (1720 - )
Anniche Jørgensdatter (1726 - )
Anniche Jørgensdatter (1798 - 1831)
Barbara Jørgensdatter (1611 - 1685)
Barbara Jørgensdatter (1685 - )
Barbara Jørgensdatter (1753 - )
Bendte Jørgensdatter (1620 - 1681)
Bendte Jørgensdatter (1684 - 1702)
Bendte Jørgensdatter (1694 - 1765)
Bendte Jørgensdatter (1701 - )
Bendte Jørgensdatter (1711 - 1781)
Bendte Jørgensdatter (1733 - )
Bertha Jørgensdatter (1739 - )
Bertha Jørgensdatter (1769 - )
Bertha Jørgensdatter (1802 - )
Bertha Kirstine Jørgensdatter (1781 - )
Bertha Marie Jørgensdatter (1808 - 1824)
Birgitte Jørgensdatter (1635 - )
Birgitte Jørgensdatter (1709 - 1709)
Birgitte Jørgensdatter (1713 - )
Birgitte Jørgensdatter (1765 - 1815)
Birthe Jørgensdatter (1771 - )
Bodil Cathrine Jørgensdatter (1786 - )
Bodil Cathrine Jørgensdatter (1823 - 1857)
Bodil Jørgensdatter (1655 - 1691)
Bodil Jørgensdatter (1676 - 1761)
Bodil Jørgensdatter (1682 - 1761)
Bodil Jørgensdatter (1687 - )
Bodil Jørgensdatter (1691 - 1691)
Bodil Jørgensdatter (1711 - 1771)
Bodil Jørgensdatter (1715 - 1716)
Bodil Jørgensdatter (1731 - )
Bodil Jørgensdatter (1734 - )
Bodil Jørgensdatter (1735 - )
Bodil Jørgensdatter (1735 - 1737)
Bodil Jørgensdatter (1737 - )
Bodil Jørgensdatter (1760 - )
Bodil Jørgensdatter (1787 - )
Bodil Kirstine Jørgensdatter (1756 - )
Bodil Kirstine Jørgensdatter (1765 - 1834)
Bodil Kirstine Jørgensdatter (1770 - 1837)
Bodil Kirstine Jørgensdatter (1775 - )
Bodil Kirstine Jørgensdatter (1781 - 1838)
Bodil Kirstine Jørgensdatter (1815 - )
Bodil Kirstine Jørgensdatter (1825 - )
Cathrine Elisabeth Jørgensdatter (1804 - )
Cathrine Jørgensdatter (1679 - 1727)
Cathrine Jørgensdatter (1729 - 1757)
Cathrine Jørgensdatter (1773 - )
Cathrine Kirstine Jørgensdatter (1755 - )
Cathrine Margrethe Jørgensdatter (1796 - )
Christence Jørgensdatter (1715 - 1741)
Christiane Jørgensdatter (1751 - )
Christiane Jørgensdatter (1751 - )
Dorthea Jørgensdatter (1742 - )
Dorthea Jørgensdatter (1749 - )
Dorthea Kirstine Jørgensdatter (1784 - )
Dorthea Kirstine Jørgensdatter (1804 - )
Dorthea Kirstine Jørgensdatter (1810 - )
Dorthea Magdalene Jørgensdatter (1729 - 1759)
Edel Jørgensdatter (1680 - )
Elene Margrethe Jørgensdatter (1822 - )
Eline Jørgensdatter (1580 - 1625)
Elisabeth Jørgensdatter (1675 - )
Elisabeth Jørgensdatter (1680 - 1745)
Elisabeth Jørgensdatter (1684 - 1749)
Elisabeth Jørgensdatter (1694 - )
Elisabeth Jørgensdatter (1696 - )
Elisabeth Jørgensdatter (1701 - 1743)
Elisabeth Jørgensdatter (1711 - 1754)
Elisabeth Jørgensdatter (1724 - 1727)
Elisabeth Jørgensdatter (1730 - )
Elisabeth Jørgensdatter (1760 - 1790)
Elisabeth Jørgensdatter (1770 - )
Elisabeth Jørgensdatter (1799 - 1799)
Elisabeth Jørgensdatter (1803 - )
Ellen Dorthea Jørgensdatter (1808 - 1880)
Ellen Jørgensdatter
Ellen Jørgensdatter (1642 - )
Ellen Jørgensdatter (1664 - 1709)
Ellen Jørgensdatter (1669 - )
Ellen Jørgensdatter (1682 - 1728)
Ellen Jørgensdatter (1696 - 1736)
Ellen Jørgensdatter (1711 - )
Ellen Jørgensdatter (1715 - )
Ellen Jørgensdatter (1719 - 1761)
Ellen Jørgensdatter (1719 - 1800)
Ellen Jørgensdatter (1721 - 1762)
Ellen Jørgensdatter (1733 - 1774)
Ellen Jørgensdatter (1735 - 1786)
Ellen Jørgensdatter (1746 - )
Ellen Jørgensdatter (1746 - )
Ellen Jørgensdatter (1751 - )
Ellen Jørgensdatter (1757 - )
Ellen Jørgensdatter (1759 - )
Ellen Kirstine Jørgensdatter (1761 - )
Ellen Kirstine Jørgensdatter (1783 - 1842)
Ellen Marie Jørgensdatter (1801 - )
Ellen Sophie Jørgensdatter (1755 - )
Elna Jørgensdatter (1771 - )
Elne Jørgensdatter (1627 - 1705)
Else Cathrine Jørgensdatter (1744 - 1823)
Else Cathrine Jørgensdatter (1755 - )
Else Cathrine Jørgensdatter (1755 - )
Else Cathrine Jørgensdatter (1783 - )
Else Jørgensdatter (1750 - )
Else Jørgensdatter (1755 - )
Else Jørgensdatter (1773 - )
Else Jørgensdatter (1786 - )
Else Marie Jørgensdatter (1793 - )
Else Marie Jørgensdatter (1800 - )
Elsebeth Cathrine Jørgensdatter (1816 - )
Elsebeth Jørgensdatter (1681 - 1736)
Elsebeth Jørgensdatter (1685 - 1707)
Elsebeth Jørgensdatter (1694 - 1779)
Elsebeth Jørgensdatter (1732 - )
Elsebeth Jørgensdatter (1736 - )
Elsebeth Jørgensdatter (1792 - )
Elsebeth Jørgensdatter (1807 - )
Elsebeth M. Jørgensdatter (1791 - )
Elsebeth Margrethe Jørgensdatter (1791 - )
Engliche Jørgensdatter (1688 - 1748)
Engliche Jørgensdatter (1691 - 1691)
Engliche Jørgensdatter (1747 - 1786)
Engliche Jørgensdatter (1757 - 1830)
Engliche Marie Jørgensdatter (1807 - 1888)
Gertrud Elisabeth Jørgensdatter (1786 - )
Gertrud Jørgensdatter (1632 - 1716)
Gertrud Jørgensdatter (1650 - )
Gertrud Jørgensdatter (1669 - 1694)
Gertrud Jørgensdatter (1681 - )
Gertrud Jørgensdatter (1686 - )
Gertrud Jørgensdatter (1686 - 1715)
Gertrud Jørgensdatter (1698 - )
Gertrud Jørgensdatter (1700 - )
Gertrud Jørgensdatter (1702 - )
Gertrud Jørgensdatter (1702 - 1726)
Gertrud Jørgensdatter (1707 - 1760)
Gertrud Jørgensdatter (1711 - )
Gertrud Jørgensdatter (1719 - )
Gertrud Jørgensdatter (1719 - )
Gertrud Jørgensdatter (1731 - )
Gertrud Jørgensdatter (1733 - 1795)
Gertrud Jørgensdatter (1741 - )
Gertrud Jørgensdatter (1748 - )
Gertrud Jørgensdatter (1770 - 1816)
Gertrud Jørgensdatter (1771 - )
Gertrud Jørgensdatter (1785 - )
Gertrud Jørgensdatter (1791 - )
Gertrud Jørgensdatter (1795 - )
Gertrud Kirstine Jørgensdatter (1785 - )
Gertrud Kirstine Jørgensdatter (1806 - )
Giese Jørgensdatter (1709 - 1779)
Gunhild Jørgensdatter (1714 - )
Gunhild Jørgensdatter (1732 - 1777)
Gunhild Jørgensdatter (1741 - )
Gunhild Kirstine Jørgensdatter (1768 - 1770)
Hedvig Jørgensdatter (1764 - )
Ingeborg Jørgensdatter (1711 - )
Ingeborg Jørgensdatter (1721 - )
Ingeborg Jørgensdatter (1732 - 1737)
Ingeborg Jørgensdatter (1777 - )
Ingeborg Jørgensdatter (1807 - 1807)
Ingeborg Kirstine Jørgensdatter (1791 - 1859)
Inger Jørgensdatter (1650 - 1716)
Inger Jørgensdatter (1657 - 1728)
Inger Jørgensdatter (1663 - 1749)
Inger Jørgensdatter (1666 - )
Inger Jørgensdatter (1691 - )
Inger Jørgensdatter (1720 - 1763)
Inger Jørgensdatter (1730 - )
Inger Jørgensdatter (1777 - )
Inger Jørgensdatter (1785 - )
Inger Kirstine Jørgensdatter (1805 - )
Johanne Jørgensdatter (1650 - 1702)
Johanne Jørgensdatter (1730 - )
Johanne Jørgensdatter (1734 - 1801)
Johanne Jørgensdatter (1736 - )
Johanne Jørgensdatter (1743 - )
Johanne Jørgensdatter (1767 - )
Johanne Jørgensdatter (1798 - )
Johanne Kirstine Jørgensdatter (1790 - 1793)
Johanne Margrethe Jørgensdatter (1779 - )
Jørgenline Kirstine Jørgensdatter (1822 - )
Jørgine Cathrine Jørgensdatter (1827 - )
Karen Cathrine Jørgensdatter (1714 - 1780)
Karen Hesseldal Jørgensdatter (1776 - 1821)
Karen Jørgensdatter (1585 - 1650)
Karen Jørgensdatter (1640 - 1710)
Karen Jørgensdatter (1645 - )
Karen Jørgensdatter (1645 - 1675)
Karen Jørgensdatter (1645 - 1677)
Karen Jørgensdatter (1655 - 1684)
Karen Jørgensdatter (1655 - 1706)
Karen Jørgensdatter (1656 - 1714)
Karen Jørgensdatter (1673 - )
Karen Jørgensdatter (1673 - )
Karen Jørgensdatter (1673 - )
Karen Jørgensdatter (1674 - )
Karen Jørgensdatter (1675 - 1702)
Karen Jørgensdatter (1678 - 1702)
Karen Jørgensdatter (1679 - )
Karen Jørgensdatter (1680 - )
Karen Jørgensdatter (1688 - 1721)
Karen Jørgensdatter (1689 - 1755)
Karen Jørgensdatter (1701 - )
Karen Jørgensdatter (1705 - )
Karen Jørgensdatter (1706 - )
Karen Jørgensdatter (1708 - )
Karen Jørgensdatter (1708 - 1710)
Karen Jørgensdatter (1711 - 1762)
Karen Jørgensdatter (1712 - )
Karen Jørgensdatter (1713 - 1716)
Karen Jørgensdatter (1716 - 1779)
Karen Jørgensdatter (1717 - 1785)
Karen Jørgensdatter (1717 - 1793)
Karen Jørgensdatter (1720 - )
Karen Jørgensdatter (1722 - 1727)
Karen Jørgensdatter (1724 - )
Karen Jørgensdatter (1724 - )
Karen Jørgensdatter (1729 - 1774)
Karen Jørgensdatter (1736 - )
Karen Jørgensdatter (1736 - )
Karen Jørgensdatter (1736 - 1814)
Karen Jørgensdatter (1740 - )
Karen Jørgensdatter (1742 - )
Karen Jørgensdatter (1744 - )
Karen Jørgensdatter (1746 - 1812)
Karen Jørgensdatter (1748 - )
Karen Jørgensdatter (1749 - )
Karen Jørgensdatter (1753 - )
Karen Jørgensdatter (1753 - )
Karen Jørgensdatter (1755 - )
Karen Jørgensdatter (1758 - )
Karen Jørgensdatter (1758 - )
Karen Jørgensdatter (1761 - )
Karen Jørgensdatter (1761 - )
Karen Jørgensdatter (1762 - )
Karen Jørgensdatter (1762 - )
Karen Jørgensdatter (1762 - 1827)
Karen Jørgensdatter (1763 - )
Karen Jørgensdatter (1768 - )
Karen Jørgensdatter (1776 - )
Karen Jørgensdatter (1778 - )
Karen Jørgensdatter (1779 - )
Karen Jørgensdatter (1782 - )
Karen Jørgensdatter (1783 - )
Karen Jørgensdatter (1802 - )
Karen Kirstine Jørgensdatter (1731 - 1766)
Karen Kirstine Jørgensdatter (1749 - )
Karen Kirstine Jørgensdatter (1757 - )
Karen Kirstine Jørgensdatter (1760 - 1834)
Karen Kirstine Jørgensdatter (1763 - 1770)
Karen Kirstine Jørgensdatter (1778 - 1839)
Karen Kirstine Jørgensdatter (1784 - )
Karen Kirstine Jørgensdatter (1795 - )
Karen Kirstine Jørgensdatter (1795 - 1795)
Karen Kirstine Jørgensdatter (1798 - )
Karen Kirstine Jørgensdatter (1800 - )
Karen Kirstine Jørgensdatter (1801 - )
Karen Kirstine Jørgensdatter (1803 - 1836)
Karen Kirstine Jørgensdatter (1804 - 1805)
Karen Kirstine Jørgensdatter (1806 - )
Karen Kirstine Jørgensdatter (1811 - )
Karen Margrethe Jørgensdatter (1788 - 1845)
Karen Margrethe Jørgensdatter (1809 - )
Karen Margrethe Jørgensdatter (1809 - )
Karen Marie Jørgensdatter (1759 - )
Karen Marie Jørgensdatter (1778 - )
Karen Sophie Jørgensdatter (1760 - )
Kirsten Jørgensdatter (1570 - 1600)
Kirsten Jørgensdatter (1658 - 1718)
Kirsten Jørgensdatter (1672 - 1701)
Kirsten Jørgensdatter (1684 - 1752)
Kirsten Jørgensdatter (1698 - )
Kirsten Jørgensdatter (1698 - )
Kirsten Jørgensdatter (1710 - 1735)
Kirsten Jørgensdatter (1710 - 1768)
Kirsten Jørgensdatter (1727 - )
Kirsten Jørgensdatter (1727 - 1791)
Kirsten Jørgensdatter (1727 - 1794)
Kirsten Jørgensdatter (1740 - )
Kirsten Jørgensdatter (1746 - 1752)
Kirsten Jørgensdatter (1756 - )
Kirsten Jørgensdatter (1759 - 1760)
Kirsten Jørgensdatter (1764 - 1822)
Kirsten Jørgensdatter (1782 - )
Kirstine Georgine Jørgensdatter (1775 - 1785)
Kirstine Johanne Jørgensdatter (1783 - )
Kirstine Jørgensdatter (1605 - )
Kirstine Jørgensdatter (1635 - 1685)
Kirstine Jørgensdatter (1639 - 1704)
Kirstine Jørgensdatter (1648 - 1729)
Kirstine Jørgensdatter (1651 - )
Kirstine Jørgensdatter (1651 - 1727)
Kirstine Jørgensdatter (1657 - 1681)
Kirstine Jørgensdatter (1660 - 1721)
Kirstine Jørgensdatter (1681 - 1742)
Kirstine Jørgensdatter (1687 - 1749)
Kirstine Jørgensdatter (1690 - )
Kirstine Jørgensdatter (1695 - 1771)
Kirstine Jørgensdatter (1696 - 1697)
Kirstine Jørgensdatter (1697 - )
Kirstine Jørgensdatter (1697 - 1742)
Kirstine Jørgensdatter (1697 - 1744)
Kirstine Jørgensdatter (1703 - 1742)
Kirstine Jørgensdatter (1703 - 1775)
Kirstine Jørgensdatter (1707 - 1776)
Kirstine Jørgensdatter (1717 - 1769)
Kirstine Jørgensdatter (1721 - 1725)
Kirstine Jørgensdatter (1728 - 1747)
Kirstine Jørgensdatter (1730 - )
Kirstine Jørgensdatter (1731 - 1806)
Kirstine Jørgensdatter (1734 - 1806)
Kirstine Jørgensdatter (1736 - 1737)
Kirstine Jørgensdatter (1737 - 1772)
Kirstine Jørgensdatter (1739 - 1796)
Kirstine Jørgensdatter (1739 - 1801)
Kirstine Jørgensdatter (1741 - )
Kirstine Jørgensdatter (1741 - )
Kirstine Jørgensdatter (1741 - 1787)
Kirstine Jørgensdatter (1745 - 1753)
Kirstine Jørgensdatter (1747 - )
Kirstine Jørgensdatter (1748 - )
Kirstine Jørgensdatter (1752 - )
Kirstine Jørgensdatter (1752 - )
Kirstine Jørgensdatter (1752 - )
Kirstine Jørgensdatter (1757 - )
Kirstine Jørgensdatter (1760 - )
Kirstine Jørgensdatter (1760 - )
Kirstine Jørgensdatter (1760 - )
Kirstine Jørgensdatter (1760 - 1787)
Kirstine Jørgensdatter (1762 - 1762)
Kirstine Jørgensdatter (1766 - )
Kirstine Jørgensdatter (1766 - 1766)
Kirstine Jørgensdatter (1766 - 1829)
Kirstine Jørgensdatter (1770 - 1771)
Kirstine Jørgensdatter (1771 - )
Kirstine Jørgensdatter (1774 - )
Kirstine Jørgensdatter (1782 - )
Kirstine Jørgensdatter (1787 - )
Kirstine Jørgensdatter (1797 - )
Kirstine Jørgensdatter (1798 - )
Kirstine Magdalene Jørgensdatter (1804 - )
Kirstine Margrethe Jørgensdatter (1699 - 1756)
Kirstine Margrethe Jørgensdatter (1817 - )
Kirstine Sophie Jørgensdatter (1783 - )
Kiønniche Jørgensdatter (1703 - 1709)
Louise Jørgensdatter (1753 - )
Magdalene Elisabeth Jørgensdatter (1774 - 1836)
Magdalene Jørgensdatter (1684 - )
Magdalene Jørgensdatter (1689 - 1690)
Magdalene Jørgensdatter (1726 - )
Magdalene Margrethe Jørgensdatter (1794 - 1800)
Maren Barbara Jørgensdatter (1786 - )
Maren Jørgensdatter (1662 - 1738)
Maren Jørgensdatter (1666 - 1713)
Maren Jørgensdatter (1694 - )
Maren Jørgensdatter (1695 - 1775)
Maren Jørgensdatter (1698 - 1718)
Maren Jørgensdatter (1702 - 1710)
Maren Jørgensdatter (1708 - )
Maren Jørgensdatter (1716 - 1806)
Maren Jørgensdatter (1721 - )
Maren Jørgensdatter (1723 - 1768)
Maren Jørgensdatter (1731 - 1801)
Maren Jørgensdatter (1733 - )
Maren Jørgensdatter (1738 - )
Maren Jørgensdatter (1755 - )
Maren Jørgensdatter (1772 - )
Maren Jørgensdatter (1777 - )
Maren Jørgensdatter (1778 - )
Maren Jørgensdatter (1779 - )
Maren Jørgensdatter (1781 - )
Maren Jørgensdatter (1796 - )
Maren Jørgensdatter (1798 - 1844)
Maren Kirstine Jørgensdatter (1728 - 1771)
Maren Kirstine Jørgensdatter (1751 - 1803)
Maren Kirstine Jørgensdatter (1768 - 1790)
Maren Kirstine Jørgensdatter (1819 - 1865)
Maren Margrethe Jørgensdatter (1734 - 1804)
Maren Marie Jørgensdatter (1742 - 1817)
Margrethe Elisabeth Jørgensdatter (1730 - 1773)
Margrethe Elisabeth Jørgensdatter (1744 - )
Margrethe Elisabeth Jørgensdatter (1788 - )
Margrethe Jørgensdatter (1600 - 1660)
Margrethe Jørgensdatter (1605 - 1647)
Margrethe Jørgensdatter (1638 - 1706)
Margrethe Jørgensdatter (1655 - 1693)
Margrethe Jørgensdatter (1660 - 1716)
Margrethe Jørgensdatter (1663 - 1726)
Margrethe Jørgensdatter (1665 - 1715)
Margrethe Jørgensdatter (1674 - 1748)
Margrethe Jørgensdatter (1682 - )
Margrethe Jørgensdatter (1684 - )
Margrethe Jørgensdatter (1689 - )
Margrethe Jørgensdatter (1691 - 1727)
Margrethe Jørgensdatter (1692 - )
Margrethe Jørgensdatter (1692 - )
Margrethe Jørgensdatter (1693 - )
Margrethe Jørgensdatter (1694 - 1697)
Margrethe Jørgensdatter (1699 - 1762)
Margrethe Jørgensdatter (1700 - 1702)
Margrethe Jørgensdatter (1702 - 1743)
Margrethe Jørgensdatter (1703 - )
Margrethe Jørgensdatter (1705 - 1780)
Margrethe Jørgensdatter (1709 - )
Margrethe Jørgensdatter (1710 - )
Margrethe Jørgensdatter (1714 - )
Margrethe Jørgensdatter (1716 - )
Margrethe Jørgensdatter (1720 - )
Margrethe Jørgensdatter (1721 - )
Margrethe Jørgensdatter (1724 - )
Margrethe Jørgensdatter (1724 - )
Margrethe Jørgensdatter (1724 - )
Margrethe Jørgensdatter (1727 - )
Margrethe Jørgensdatter (1731 - )
Margrethe Jørgensdatter (1733 - )
Margrethe Jørgensdatter (1738 - 1780)
Margrethe Jørgensdatter (1744 - )
Margrethe Jørgensdatter (1747 - 1752)
Margrethe Jørgensdatter (1755 - 1838)
Margrethe Jørgensdatter (1758 - )
Margrethe Jørgensdatter (1759 - 1759)
Margrethe Jørgensdatter (1760 - )
Margrethe Jørgensdatter (1761 - )
Margrethe Jørgensdatter (1763 - )
Margrethe Jørgensdatter (1765 - )
Margrethe Jørgensdatter (1768 - )
Margrethe Jørgensdatter (1770 - 1770)
Margrethe Jørgensdatter (1779 - )
Margrethe Jørgensdatter (1780 - )
Margrethe Jørgensdatter (1781 - )
Margrethe Jørgensdatter (1785 - )
Margrethe Jørgensdatter (1785 - )
Margrethe Jørgensdatter (1786 - )
Margrethe Jørgensdatter (1791 - )
Margrethe Jørgensdatter (1796 - )
Margrethe Jørgensdatter (1798 - )
Margrethe Jørgensdatter (1801 - 1801)
Margrethe Jørgensdatter (1813 - )
Margrethe Kirstine Jørgensdatter (1786 - )
Margrethe Kirstine Jørgensdatter (1800 - )
Margrethe Kirstine Jørgensdatter (1804 - )
Margrethe Kirstine Jørgensdatter (1824 - 1906)
Margrethe Kirstine Jørgensdatter (1828 - )
Marie Anne Jørgensdatter (1723 - 1755)
Marie Elisabeth Jørgensdatter (1705 - )
Marie Elisabeth Jørgensdatter (1758 - 1758)
Marie Jørgensdatter (1690 - 1753)
Marie Jørgensdatter (1701 - 1702)
Marie Jørgensdatter (1703 - 1704)
Marie Jørgensdatter (1727 - 1727)
Marie Jørgensdatter (1804 - )
Marie Margrethe Jørgensdatter (1800 - )
Marild Jørgensdatter (1766 - 1853)
Marta Marie Jørgensdatter (1762 - )
Martha Jørgensdatter (1660 - 1692)
Martha Jørgensdatter (1693 - 1693)
Martha Jørgensdatter (1704 - )
Martha Jørgensdatter (1704 - )
Martha Jørgensdatter (1713 - )
Martha Jørgensdatter (1777 - )
Martha Marie Jørgensdatter (1724 - 1785)
Martine Christine Jørgensdatter (1816 - 1854)
Mette Jørgensdatter (1793 - )
NN Jørgensdatter (1641 - )
NN Jørgensdatter (1697 - )
NN Jørgensdatter (1715 - 1716)
NN Jørgensdatter (1748 - )
NN Jørgensdatter (1783 - 1783)
Oline Jørgensdatter (1695 - 1695)
Sidsel Cathrine Jørgensdatter (1768 - )
Sidsel Cathrine Jørgensdatter (1785 - )
Sidsel Jørgensdatter (1658 - )
Sidsel Jørgensdatter (1682 - )
Sidsel Jørgensdatter (1697 - 1713)
Sidsel Jørgensdatter (1703 - )
Sidsel Jørgensdatter (1705 - )
Sidsel Jørgensdatter (1705 - 1776)
Sidsel Jørgensdatter (1714 - )
Sidsel Jørgensdatter (1715 - 1754)
Sidsel Jørgensdatter (1716 - )
Sidsel Jørgensdatter (1717 - )
Sidsel Jørgensdatter (1733 - 1806)
Sidsel Jørgensdatter (1743 - 1775)
Sidsel Jørgensdatter (1749 - 1829)
Sidsel Jørgensdatter (1764 - 1831)
Sidsel Marie Jørgensdatter (1811 - )
Signe Jørgensdatter (1640 - 1722)
Signe Jørgensdatter (1665 - )
Signe Jørgensdatter (1691 - )
Signe Jørgensdatter (1692 - )
Signe Jørgensdatter (1693 - )
Signe Jørgensdatter (1725 - 1727)
Signe Jørgensdatter (1729 - )
Signe Jørgensdatter (1741 - 1779)
Signe Jørgensdatter (1776 - )
Signe Kirstine Jørgensdatter (1788 - )
Signe Kirstine Jørgensdatter (1792 - 1852)
Susanne Jørgensdatter (1775 - )
Ursula Jørgensdatter (1722 - 1756)
Valborg Jørgensdatter (1710 - )
Valborg Jørgensdatter (1771 - )
Valborg Kirstine Jørgensdatter (1720 - )
Vilhelmine Magdalene Jørgensdatter (1827 - )

Jørgensen
Aage Bjerre Jørgensen (1921 - 2004)
Aage Rübner Jørgensen (1915 - 1943)
Abraham Jørgensen (1725 - 1756)
Abraham Jørgensen (1806 - )
Agnes Adolpha Jørgensen (1877 - 1878)
Agnes Mathea Jørgensen (1876 - )
Albert Jørgensen (1691 - 1697)
Anders Jørgensen (1621 - 1689)
Anders Jørgensen (1647 - 1722)
Anders Jørgensen (1661 - 1692)
Anders Jørgensen (1678 - )
Anders Jørgensen (1690 - 1764)
Anders Jørgensen (1690 - 1768)
Anders Jørgensen (1694 - 1694)
Anders Jørgensen (1699 - 1710)
Anders Jørgensen (1707 - )
Anders Jørgensen (1709 - 1709)
Anders Jørgensen (1709 - 1734)
Anders Jørgensen (1712 - 1743)
Anders Jørgensen (1713 - )
Anders Jørgensen (1718 - )
Anders Jørgensen (1730 - 1730)
Anders Jørgensen (1731 - 1774)
Anders Jørgensen (1737 - )
Anders Jørgensen (1742 - 1808)
Anders Jørgensen (1743 - )
Anders Jørgensen (1744 - )
Anders Jørgensen (1750 - 1751)
Anders Jørgensen (1752 - 1830)
Anders Jørgensen (1757 - )
Anders Jørgensen (1757 - )
Anders Jørgensen (1758 - )
Anders Jørgensen (1763 - )
Anders Jørgensen (1764 - )
Anders Jørgensen (1770 - )
Anders Jørgensen (1776 - )
Anders Jørgensen (1780 - )
Anders Jørgensen (1781 - )
Anders Jørgensen (1783 - 1783)
Anders Jørgensen (1790 - )
Anders Jørgensen (1798 - )
Anders Jørgensen (1819 - )
Anders Jørgensen (1838 - )
Anders Munch Jørgensen (1945 - 1946)
Anders Olsen Jørgensen (1824 - )
Andreas Jørgensen (1736 - 1768)
Andreas Jørgensen (1757 - 1758)
Andreas Jørgensen (1878 - )
Andreas Peter Jørgensen (1839 - )
Ane Margrethe Jørgensen (1866 - 1951)
Anna Jørgensen (1875 - )
Anne Cathrine Jørgensen (1871 - )
Anne Kirstine Jørgensen (1833 - )
Anne Marie Jørgensen (1807 - )
Anne Marie Jørgensen (1843 - 1877)
Anthon Jørgensen (1912 - )
Anthonette Jørgensen (1830 - )
Arist Jørgensen (1742 - 1797)
Axel Rübner Jørgensen (1917 - 1987)
Bendix Jørgensen (1773 - )
Bendt (Larsen) Jørgensen (1809 - 1874)
Bendt Davidsen Jørgensen (1804 - )
Bendt Hansen Jørgensen (1800 - )
Bendt Jørgensen (1710 - 1781)
Bendt Jørgensen (1804 - )
Bodil Cathrine Jørgensen (1834 - )
Bolette Marie Jørgensen (1844 - )
Bærild Jørgensen (1743 - )
Carl Christian Jørgensen (1835 - )
Carl Vilhelm Jørgensen (1836 - )
Caroline Kirstine Jørgensen (1842 - )
Caroline Laurentine Jørgensen (1833 - 1898)
Caroline Margrethe Jørgensen (1873 - )
Caroline Mathea Jørgensen (1828 - )
Cenia Marie Jørgensen (1841 - )
Charlotte Luise Johanne Jørgensen (1836 - )
Christen Jørgensen (1690 - 1702)
Christen Jørgensen (1770 - 1773)
Christen Jørgensen (1774 - )
Christen Jørgensen (1809 - )
Christen Larsen Jørgensen (1819 - )
Christen Pihl Jørgensen (1821 - )
Christian Christiansen Jørgensen (1824 - )
Christian Johannes Jørgensen (1871 - )
Christian Jørgensen (1705 - 1775)
Christian Jørgensen (1745 - )
Christian Jørgensen (1746 - )
Christian Jørgensen (1753 - 1753)
Christian Jørgensen (1778 - )
Christian Jørgensen (1788 - )
Christian Jørgensen (1795 - 1832)
Christian Jørgensen (1795 - 1882)
Christian Jørgensen (1822 - )
Christian Jørgensen (1838 - )
Christian Jørgensen (1854 - )
Christian Jørgensen (1875 - )
Christian Pedersen Jørgensen (1814 - 1871)
Christian Qvintus Jørgensen (1718 - 1774)
Christiane Jørgensen (1843 - )
Christoffer Hans Jørgensen (1764 - )
Christoffer Jørgensen (1735 - )
Christoffer Jørgensen (1743 - 1793)
Christoffer Jørgensen (1772 - )
Claus Jørgensen (1660 - 1706)
Claus Jørgensen (1683 - 1747)
Claus Jørgensen (1701 - )
Claus Jørgensen (1738 - 1794)
Claus Jørgensen (1742 - )
Claus Jørgensen (1814 - )
Clausine Cathrine Jørgensen (1836 - 1900)
Dagny Margrethe Jørgensen (1919 - )
David Andreas Jørgensen (1884 - )
David Jørgensen (1682 - 1733)
Dorthea Kirstine Jørgensen (1830 - )
Edvard Christian Frederich Jørgensen (1837 - )
Edvard Christian Jørgensen (1879 - )
Ejner Jørgensen (1908 - )
Eline Georgine Sophie Jørgensen (1837 - 1902)
Elisabeth Margrethe Jørgensen (1834 - )
Ellen Rübner Jørgensen (1914 - )
Elsebeth Jørgensen (1835 - )
Emil V. Jørgensen (1884 - 1936)
Emmy Jørgensen (1907 - 1990)
Emmy Marie Jørgensen (1912 - )
Erich Jørgensen (1749 - )
Erna Tordis Jørgensen (1920 - 1987)
Esper Jørgensen (1595 - 1675)
Esper Jørgensen (1622 - 1677)
Esper Jørgensen (1677 - )
Esper Jørgensen (1691 - )
Esper Jørgensen (1697 - 1755)
Esper Jørgensen (1719 - )
Esper Jørgensen (1736 - )
Esper Jørgensen (1757 - 1758)
Esper Jørgensen (1789 - )
Esper Jørgensen (1798 - )
Esther Jørgensen (1914 - )
Frands Jørgensen (1578 - 1608)
Frede Hermann Jørgensen (1922 - )
Frederich Jørgensen (1793 - )
Frida Jørgensen (1912 - )
Georg Jørgensen (1911 - )
Georg Peter August Jørgensen (1886 - )
Gerda Marie Elisabeth Jørgensen (1909 - )
H. Jørgensen (1858 - )
Haagen Jørgensen (1722 - 1731)
Hans Axel Jørgensen (1774 - )
Hans Bærild Jørgensen (1796 - 1797)
Hans Christian Jørgensen (1899 - )
Hans Christian Jørgensen (1905 - )
Hans Frederich Jørgensen (1790 - )
Hans Frederik Jørgensen (1858 - 1922)
Hans Helge Jørgensen (1916 - 1988)
Hans Jørgen Jørgensen (1799 - )
Hans Jørgen Jørgensen (1802 - )
Hans Jørgen Jørgensen (1802 - 1807)
Hans Jørgen Jørgensen (1810 - )
Hans Jørgen Jørgensen (1845 - )
Hans Jørgensen (1578 - 1642)
Hans Jørgensen (1600 - )
Hans Jørgensen (1610 - )
Hans Jørgensen (1630 - 1678)
Hans Jørgensen (1633 - 1694)
Hans Jørgensen (1636 - )
Hans Jørgensen (1648 - 1694)
Hans Jørgensen (1655 - 1733)
Hans Jørgensen (1656 - )
Hans Jørgensen (1657 - )
Hans Jørgensen (1659 - 1727)
Hans Jørgensen (1661 - 1686)
Hans Jørgensen (1661 - 1699)
Hans Jørgensen (1662 - 1725)
Hans Jørgensen (1670 - 1702)
Hans Jørgensen (1681 - )
Hans Jørgensen (1682 - 1757)
Hans Jørgensen (1686 - )
Hans Jørgensen (1686 - 1722)
Hans Jørgensen (1687 - 1773)
Hans Jørgensen (1689 - 1689)
Hans Jørgensen (1690 - 1751)
Hans Jørgensen (1691 - )
Hans Jørgensen (1691 - 1758)
Hans Jørgensen (1692 - )
Hans Jørgensen (1695 - )
Hans Jørgensen (1696 - )
Hans Jørgensen (1698 - )
Hans Jørgensen (1699 - 1755)
Hans Jørgensen (1700 - )
Hans Jørgensen (1702 - )
Hans Jørgensen (1704 - 1746)
Hans Jørgensen (1709 - 1782)
Hans Jørgensen (1710 - 1735)
Hans Jørgensen (1711 - )
Hans Jørgensen (1713 - )
Hans Jørgensen (1713 - 1773)
Hans Jørgensen (1715 - 1777)
Hans Jørgensen (1720 - )
Hans Jørgensen (1722 - )
Hans Jørgensen (1727 - )
Hans Jørgensen (1728 - )
Hans Jørgensen (1729 - )
Hans Jørgensen (1730 - 1730)
Hans Jørgensen (1732 - )
Hans Jørgensen (1734 - )
Hans Jørgensen (1735 - )
Hans Jørgensen (1739 - )
Hans Jørgensen (1739 - )
Hans Jørgensen (1742 - )
Hans Jørgensen (1746 - )
Hans Jørgensen (1747 - 1817)
Hans Jørgensen (1748 - )
Hans Jørgensen (1752 - )
Hans Jørgensen (1753 - )
Hans Jørgensen (1753 - 1817)
Hans Jørgensen (1754 - )
Hans Jørgensen (1754 - )
Hans Jørgensen (1757 - )
Hans Jørgensen (1762 - )
Hans Jørgensen (1762 - )
Hans Jørgensen (1765 - 1803)
Hans Jørgensen (1768 - )
Hans Jørgensen (1772 - )
Hans Jørgensen (1773 - )
Hans Jørgensen (1776 - )
Hans Jørgensen (1777 - )
Hans Jørgensen (1781 - )
Hans Jørgensen (1782 - )
Hans Jørgensen (1784 - )
Hans Jørgensen (1789 - )
Hans Jørgensen (1790 - )
Hans Jørgensen (1793 - 1836)
Hans Jørgensen (1795 - 1798)
Hans Jørgensen (1798 - )
Hans Jørgensen (1803 - )
Hans Jørgensen (1805 - )
Hans Jørgensen (1809 - )
Hans Jørgensen (1859 - )
Hans Jørgensen (1872 - )
Hans Jørgensen (1917 - )
Hans Knud Jørgensen (1772 - )
Hans Otto Jørgensen (1844 - 1884)
Hans Peder Jørgensen (1806 - 1806)
Hans Peter Jørgensen (1787 - )
Hans Peter Jørgensen (1826 - )
Hans Peter Jørgensen (1836 - 1850)
Hans Peter Jørgensen (1838 - )
Hans Peter Jørgensen (1881 - 1951)
Hansine Margrethe Jørgensen (1834 - )
Harald Jørgensen (1892 - )
Harry Edvard Jørgensen (1915 - )
Hartvig Jørgensen (1590 - )
Helga Marie Jørgensen (1878 - )
Henrich Jensen Jørgensen (1809 - 1873)
Henrich Jørgensen (1653 - 1715)
Henrich Jørgensen (1721 - )
Henrich Jørgensen (1779 - )
Henrich Jørgensen (1779 - )
Herman Jørgensen (1780 - )
Hintze Jørgensen (1726 - 1809)
Holger Christian Jørgensen (1882 - )
Ida Marie Jørgensen (1878 - )
Immed Jørgensen (1689 - )
Ingeborg Holgerine Jørgensen (1881 - 1882)
Inger Fredrikke Rübner Jørgensen (1912 - )
Ingrid Jørgensen (1925 - 1958)
Ingvar Jørgensen (1895 - )
Isach Jørgensen (1764 - 1829)
Iser Jørgensen (1715 - 1748)
Jacob Jørgensen (1662 - 1727)
Jacob Jørgensen (1685 - 1760)
Jacob Jørgensen (1695 - 1727)
Jacob Jørgensen (1695 - 1736)
Jacob Jørgensen (1702 - 1727)
Jacob Jørgensen (1715 - 1763)
Jacob Jørgensen (1724 - )
Jacob Jørgensen (1736 - 1736)
Jacob Jørgensen (1737 - 1738)
Jacob Jørgensen (1749 - 1771)
Jacob Jørgensen (1765 - )
Jacob Jørgensen (1795 - )
Jacob Jørgensen (1865 - 1961)
Jacob Peter Jørgensen (1826 - )
Janus Jørgensen (1897 - )
Jens August Jørgensen (1885 - )
Jens Christian Jørgensen (1840 - )
Jens Jørgen Jensen Jørgensen (1849 - )
Jens Jørgen Jørgensen (1812 - )
Jens Jørgen Jørgensen (1814 - )
Jens Jørgen Jørgensen (1852 - )
Jens Jørgensen (1579 - )
Jens Jørgensen (1657 - 1685)
Jens Jørgensen (1659 - 1741)
Jens Jørgensen (1665 - 1721)
Jens Jørgensen (1680 - 1711)
Jens Jørgensen (1682 - 1703)
Jens Jørgensen (1687 - 1738)
Jens Jørgensen (1688 - 1689)
Jens Jørgensen (1690 - )
Jens Jørgensen (1700 - )
Jens Jørgensen (1703 - 1703)
Jens Jørgensen (1705 - 1706)
Jens Jørgensen (1706 - 1710)
Jens Jørgensen (1706 - 1755)
Jens Jørgensen (1708 - 1773)
Jens Jørgensen (1715 - )
Jens Jørgensen (1716 - 1756)
Jens Jørgensen (1720 - 1761)
Jens Jørgensen (1730 - 1787)
Jens Jørgensen (1734 - )
Jens Jørgensen (1735 - )
Jens Jørgensen (1740 - )
Jens Jørgensen (1753 - 1800)
Jens Jørgensen (1753 - 1826)
Jens Jørgensen (1759 - )
Jens Jørgensen (1760 - 1761)
Jens Jørgensen (1760 - 1763)
Jens Jørgensen (1764 - 1774)
Jens Jørgensen (1764 - 1816)
Jens Jørgensen (1771 - )
Jens Jørgensen (1775 - )
Jens Jørgensen (1775 - )
Jens Jørgensen (1781 - 1785)
Jens Jørgensen (1794 - 1873)
Jens Jørgensen (1796 - )
Jens Jørgensen (1800 - 1841)
Jens Jørgensen (1803 - 1803)
Jens Jørgensen (1808 - )
Jens Jørgensen (1814 - )
Jens Jørgensen (1835 - )
Jensine Margrethe Jørgensen (1825 - 1906)
Jep Jørgensen (1651 - 1717)
Jep Jørgensen (1665 - 1716)
Jep Jørgensen (1703 - )
Jep Jørgensen (1711 - )
Jep Jørgensen (1753 - )
Jep Jørgensen (1763 - )
Jep Jørgensen (1765 - )
Johan Jørgensen (1650 - 1706)
Johan Jørgensen (1727 - )
Johan Jørgensen (1755 - )
Johan Jørgensen (1759 - )
Johan Jørgensen (1786 - )
Johanne Caroline Jørgensen (1877 - )
Johanne Cathrine Jørgensen (1831 - )
Johanne Elisabeth Jørgensen (1868 - )
Johannes Jørgensen (1901 - )
Johannes Jørgensen (1904 - )
John Andreas Jørgensen (1911 - )
John Jørgensen (1718 - 1739)
Jonna Margrethe Jørgensen (1876 - )
Juliane Jørgensen (1837 - )
Juliane Marie Jørgensen (1832 - 1837)
Julie Margrethe Jørgensen (1834 - )
Julie Margrethe Jørgensen (1888 - )
Jørgen Absalon Jørgensen (1795 - )
Jørgen Anders Jørgensen (1739 - )
Jørgen Espersen Jørgensen (1783 - )
Jørgen Frederich Jørgensen (1764 - )
Jørgen Hansen Jørgensen (1767 - )
Jørgen Hansen Jørgensen (1840 - )
Jørgen Jensen Jørgensen (1877 - )
Jørgen Jørgensen (1610 - )
Jørgen Jørgensen (1622 - 1691)
Jørgen Jørgensen (1637 - )
Jørgen Jørgensen (1655 - 1700)
Jørgen Jørgensen (1656 - )
Jørgen Jørgensen (1658 - 1737)
Jørgen Jørgensen (1660 - 1707)
Jørgen Jørgensen (1665 - )
Jørgen Jørgensen (1666 - 1718)
Jørgen Jørgensen (1667 - 1742)
Jørgen Jørgensen (1679 - 1739)
Jørgen Jørgensen (1685 - )
Jørgen Jørgensen (1685 - 1742)
Jørgen Jørgensen (1687 - 1752)
Jørgen Jørgensen (1691 - 1721)
Jørgen Jørgensen (1692 - )
Jørgen Jørgensen (1700 - 1771)
Jørgen Jørgensen (1703 - )
Jørgen Jørgensen (1707 - 1780)
Jørgen Jørgensen (1711 - 1761)
Jørgen Jørgensen (1714 - 1777)
Jørgen Jørgensen (1717 - )
Jørgen Jørgensen (1718 - )
Jørgen Jørgensen (1719 - )
Jørgen Jørgensen (1721 - )
Jørgen Jørgensen (1722 - )
Jørgen Jørgensen (1723 - 1787)
Jørgen Jørgensen (1730 - )
Jørgen Jørgensen (1731 - )
Jørgen Jørgensen (1734 - 1756)
Jørgen Jørgensen (1738 - )
Jørgen Jørgensen (1743 - 1743)
Jørgen Jørgensen (1744 - )
Jørgen Jørgensen (1745 - )
Jørgen Jørgensen (1747 - 1791)
Jørgen Jørgensen (1751 - )
Jørgen Jørgensen (1751 - 1788)
Jørgen Jørgensen (1752 - 1755)
Jørgen Jørgensen (1755 - )
Jørgen Jørgensen (1755 - 1760)
Jørgen Jørgensen (1756 - )
Jørgen Jørgensen (1759 - )
Jørgen Jørgensen (1765 - )
Jørgen Jørgensen (1766 - )
Jørgen Jørgensen (1767 - )
Jørgen Jørgensen (1769 - 1773)
Jørgen Jørgensen (1773 - )
Jørgen Jørgensen (1775 - )
Jørgen Jørgensen (1783 - )
Jørgen Jørgensen (1788 - )
Jørgen Jørgensen (1792 - )
Jørgen Jørgensen (1794 - )
Jørgen Jørgensen (1799 - )
Jørgen Jørgensen (1802 - )
Jørgen Jørgensen (1804 - )
Jørgen Lars Jørgensen (1771 - )
Jørgen Marius Jørgensen (1868 - 1920)
Jørgen Peder Jørgensen (1812 - )
Jørgen Peter Jørgensen (1831 - )
Jørgen Peter Jørgensen (1852 - )
Jørgen Valerius Jørgensen (1757 - 1759)
Jørgine Juliane Jørgensen (1886 - 1910)
Karen Jørgensen (1847 - )
Karen Kirstine Jørgensen (1826 - )
Karen Kirstine Jørgensen (1830 - 1907)
Karen Kirstine Jørgensen (1833 - )
Karen Kirstine Jørgensen (1841 - )
Karen Kirstine Jørgensen (1854 - )
Karen Marie Jørgensen (1922 - )
Karen Munch Jørgensen (1946 - 1947)
Kirsten Rübner Jørgensen (1926 - 1982)
Kirstine Caroline Jørgensen (1872 - )
Kirstine Margrethe Jørgensen (1909 - )
Kirstine Marie Jørgensen (1835 - )
Kirstine Petrea Jørgensen (1829 - )
Knud Christian Jørgensen (1776 - )
Knud Jørgen Jørgensen (1810 - )
Knud Jørgensen (1692 - 1778)
Knud Jørgensen (1717 - 1758)
Knud Jørgensen (1759 - )
Knud Valdemar Jørgensen (1889 - )
Lars Jørgensen (1659 - 1704)
Lars Jørgensen (1661 - )
Lars Jørgensen (1673 - )
Lars Jørgensen (1685 - 1780)
Lars Jørgensen (1695 - )
Lars Jørgensen (1702 - )
Lars Jørgensen (1715 - )
Lars Jørgensen (1715 - 1790)
Lars Jørgensen (1724 - 1787)
Lars Jørgensen (1727 - 1756)
Lars Jørgensen (1739 - 1787)
Lars Jørgensen (1743 - )
Lars Jørgensen (1747 - )
Lars Jørgensen (1753 - )
Lars Jørgensen (1754 - )
Lars Jørgensen (1755 - )
Lars Jørgensen (1756 - )
Lars Jørgensen (1756 - )
Lars Jørgensen (1763 - )
Lars Jørgensen (1769 - 1770)
Lars Jørgensen (1774 - )
Lars Jørgensen (1776 - 1776)
Lars Jørgensen (1793 - )
Lars Jørgensen (1794 - )
Lars Jørgensen (1796 - )
Lars Jørgensen (1796 - 1797)
Lars Jørgensen (1798 - 1798)
Lars Jørgensen (1799 - )
Lars Jørgensen (1800 - )
Lars Jørgensen (1803 - )
Lars Jørgensen (1825 - )
Lars Jørgensen (1842 - )
Lars Peter Jørgensen (1856 - )
Lasse Jørgensen (1678 - 1761)
Laura Andrea Jørgensen (1840 - )
Laura Jørgensen (1893 - )
Laurensine Kirstine Jørgensen (1830 - )
Laurits Christian Jørgensen (1857 - )
Laurits Jørgensen (1788 - )
Laurits Peter Jørgensen (1839 - )
Line Margrethe Jørgensen (1857 - )
Louise Augusta Jørgensen (1838 - )
Mads Christian Jørgensen (1839 - 1916)
Mads Jørgensen (1694 - )
Mads Jørgensen (1700 - )
Mads Jørgensen (1704 - 1704)
Mads Jørgensen (1706 - 1796)
Mads Jørgensen (1735 - )
Mads Jørgensen (1780 - 1780)
Mads Jørgensen (1803 - )
Mads Jørgensen (1846 - )
Maren Kirstine Jørgensen (1820 - )
Margrethe Caroline Jørgensen (1880 - )
Margrethe Kirstine Jørgensen (1889 - 1947)
Margrethe Kristine Jørgensen (1854 - )
Margrethe Marie Jørgensen (1816 - )
Marie Frederikke Jørgensen (1831 - )
Marie Kirstine Jørgensen (1843 - )
Marinus Peder Villadsen Jørgensen (1915 - 1980)
Martha Kirstine Jørgensen (1836 - )
Mathea Christine Jørgensen (1846 - )
Mathias Peter Jørgensen (1882 - )
Michel Jørgensen (1695 - 1695)
Michel Jørgensen (1705 - )
Michel Jørgensen (1718 - )
Michel Jørgensen (1732 - )
Michel Jørgensen (1809 - )
Mogens Jørgensen (1605 - 1685)
Mogens Jørgensen (1662 - 1683)
Mogens Jørgensen (1667 - 1740)
Mogens Jørgensen (1667 - 1740)
Mogens Jørgensen (1670 - )
Mogens Jørgensen (1700 - )
Mogens Jørgensen (1714 - 1775)
Mogens Jørgensen (1720 - 1795)
Mogens Jørgensen (1721 - )
Mogens Jørgensen (1731 - 1746)
Mogens Jørgensen (1739 - )
Mogens Jørgensen (1750 - 1750)
Mogens Jørgensen (1755 - )
Mogens Jørgensen (1763 - 1765)
Mogens Jørgensen (1768 - )
Mogens Jørgensen (1794 - )
Mogens Jørgensen (1805 - 1852)
Mogens Jørgensen (1808 - 1813)
Mogens Peter Jørgensen (1829 - )
Morten Jørgensen (1717 - 1748)
Morten Jørgensen (1780 - )
Morten Jørgensen (1803 - )
Morten Peter Jørgensen (1787 - )
Nanna Mary Jørgensen (1879 - )
Nicolaj Jørgensen (1794 - 1874)
Niels Hansen Jørgensen (1805 - )
Niels Jørgen Jørgensen (1695 - 1701)
Niels Jørgensen (1584 - 1656)
Niels Jørgensen (1629 - 1704)
Niels Jørgensen (1636 - 1693)
Niels Jørgensen (1650 - )
Niels Jørgensen (1659 - )
Niels Jørgensen (1660 - 1726)
Niels Jørgensen (1660 - 1735)
Niels Jørgensen (1670 - 1718)
Niels Jørgensen (1680 - 1721)
Niels Jørgensen (1685 - 1738)
Niels Jørgensen (1692 - )
Niels Jørgensen (1696 - )
Niels Jørgensen (1696 - 1775)
Niels Jørgensen (1699 - )
Niels Jørgensen (1700 - )
Niels Jørgensen (1702 - 1790)
Niels Jørgensen (1716 - )
Niels Jørgensen (1717 - 1778)
Niels Jørgensen (1719 - 1752)
Niels Jørgensen (1721 - )
Niels Jørgensen (1724 - )
Niels Jørgensen (1725 - )
Niels Jørgensen (1728 - 1809)
Niels Jørgensen (1729 - )
Niels Jørgensen (1729 - 1807)
Niels Jørgensen (1730 - 1739)
Niels Jørgensen (1745 - )
Niels Jørgensen (1750 - 1753)
Niels Jørgensen (1756 - )
Niels Jørgensen (1761 - 1761)
Niels Jørgensen (1763 - )
Niels Jørgensen (1764 - )
Niels Jørgensen (1772 - 1836)
Niels Jørgensen (1775 - )
Niels Jørgensen (1794 - )
Niels Jørgensen (1796 - )
Niels Jørgensen (1816 - 1894)
Niels Jørgensen (1820 - )
Niels Jørgensen (1834 - 1902)
Nikoline Jørgensen (1895 - )
NN Jørgensen (1689 - 1689)
NN Jørgensen (1697 - 1697)
NN Jørgensen (1722 - )
NN Jørgensen (1737 - )
NN Jørgensen (1749 - 1749)
NN Jørgensen (1756 - 1756)
NN Jørgensen (1757 - 1757)
NN Jørgensen (1761 - 1761)
NN Jørgensen (1767 - 1767)
NN Jørgensen (1792 - 1792)
NN Jørgensen (1812 - 1812)
NN Jørgensen (1855 - )
NN Jørgensen (1890 - )
Ole Jørgensen (1676 - 1707)
Ole Jørgensen (1723 - 1807)
Ole Jørgensen (1729 - 1778)
Ole Jørgensen (1736 - 1761)
Ole Jørgensen (1746 - )
Ole Jørgensen (1746 - 1804)
Ole Jørgensen (1756 - )
Ole Jørgensen (1757 - )
Ole Jørgensen (1763 - )
Ole Jørgensen (1774 - 1863)
Ole Jørgensen (1804 - )
Ole Jørgensen (1811 - 1814)
Ole Jørgensen (1814 - 1872)
Oline Jørgensen (1805 - )
Oliva Benditte Jørgensen (1852 - )
Oluf Johannes Jørgensen (1884 - )
Otto Jørgensen (1816 - )
Peder (Erichsen) Jørgensen (1806 - )
Peder Andersen Jørgensen (1815 - )
Peder Jørgensen (1621 - 1698)
Peder Jørgensen (1650 - 1716)
Peder Jørgensen (1653 - 1722)
Peder Jørgensen (1659 - )
Peder Jørgensen (1660 - 1690)
Peder Jørgensen (1660 - 1720)
Peder Jørgensen (1676 - 1702)
Peder Jørgensen (1686 - 1721)
Peder Jørgensen (1690 - )
Peder Jørgensen (1693 - )
Peder Jørgensen (1697 - 1697)
Peder Jørgensen (1702 - )
Peder Jørgensen (1702 - 1756)
Peder Jørgensen (1705 - )
Peder Jørgensen (1707 - )
Peder Jørgensen (1707 - )
Peder Jørgensen (1707 - 1707)
Peder Jørgensen (1707 - 1762)
Peder Jørgensen (1707 - 1773)
Peder Jørgensen (1710 - 1749)
Peder Jørgensen (1710 - 1765)
Peder Jørgensen (1711 - 1759)
Peder Jørgensen (1712 - 1713)
Peder Jørgensen (1713 - 1756)
Peder Jørgensen (1715 - )
Peder Jørgensen (1720 - 1805)
Peder Jørgensen (1721 - 1786)
Peder Jørgensen (1723 - )
Peder Jørgensen (1729 - )
Peder Jørgensen (1737 - )
Peder Jørgensen (1740 - 1740)
Peder Jørgensen (1742 - 1742)
Peder Jørgensen (1745 - 1781)
Peder Jørgensen (1746 - 1793)
Peder Jørgensen (1747 - 1787)
Peder Jørgensen (1755 - )
Peder Jørgensen (1755 - )
Peder Jørgensen (1755 - 1783)
Peder Jørgensen (1756 - )
Peder Jørgensen (1757 - )
Peder Jørgensen (1760 - )
Peder Jørgensen (1761 - )
Peder Jørgensen (1765 - )
Peder Jørgensen (1768 - 1807)
Peder Jørgensen (1770 - )
Peder Jørgensen (1770 - )
Peder Jørgensen (1780 - )
Peder Jørgensen (1789 - )
Peder Jørgensen (1789 - 1848)
Peder Jørgensen (1793 - )
Peder Jørgensen (1795 - )
Peder Jørgensen (1800 - )
Peder Jørgensen (1801 - )
Peder Jørgensen (1804 - )
Peder Jørgensen (1806 - )
Peder Jørgensen (1810 - 1813)
Peder Jørgensen (1811 - )
Peder Jørgensen (1832 - )
Peder Jørgensen (1845 - )
Peder Jørgensen (1895 - )
Peder Mathias Jørgensen (1882 - )
Peder Svendsen Jørgensen (1804 - )
Peter Andreas Jørgensen (1866 - )
Peter Anias Jørgensen (1859 - )
Peter Anthoni Jørgensen (1873 - )
Peter Jørgensen (1811 - 1811)
Peter Jørgensen (1842 - )
Peter Mathias Jørgensen (1833 - )
Petrea Laurentsine Jørgensen (1834 - )
Petrea Sophie Jørgensen (1831 - )
Poul Anker Jørgensen (1916 - )
Poul Jørgensen (1622 - )
Poul Jørgensen (1682 - )
Poul Jørgensen (1698 - 1721)
Poul Jørgensen (1759 - 1820)
Poul Jørgensen (1760 - )
Poul Jørgensen (1769 - 1824)
Rasmus Andersen Jørgensen (1795 - )
Rasmus Hjære Nicolaj Jørgensen (1884 - 1957)
Rasmus Jørgensen (1580 - 1651)
Rasmus Jørgensen (1635 - 1691)
Rasmus Jørgensen (1704 - )
Rasmus Jørgensen (1706 - 1758)
Rasmus Jørgensen (1712 - )
Rasmus Jørgensen (1716 - 1806)
Rasmus Jørgensen (1760 - )
Rasmus Jørgensen (1764 - )
Rasmus Jørgensen (1781 - )
Rasmus Jørgensen (1815 - 1883)
Sasser Jørgensen (1708 - 1708)
Sejer Jørgensen (1705 - )
Signe Cecilie Jørgensen (1834 - )
Signe Marie Jørgensen (1858 - )
Sinius Alexander Jørgensen (1898 - )
Sofie Amalie Jørgensen (1888 - )
Svend Aage Jørgensen (1917 - 1980)
Svend Jørgensen (1632 - 1698)
Svend Jørgensen (1700 - 1756)
Svend Jørgensen (1726 - 1789)
Søren Jørgensen (1746 - )
Søren Jørgensen (1748 - )
Søren Jørgensen (1756 - )
Søren Jørgensen (1762 - 1834)
Terchild Jørgensen (1750 - )
Thea Augusta Jørgensen (1901 - )
Theodor Charles Jørgensen (1881 - )
Thomas Jørgensen (1674 - 1738)
Thomas Jørgensen (1784 - )
Thor Jørgensen (1657 - 1718)
Thor Jørgensen (1705 - 1760)
Thor Jørgensen (1747 - )
Thor Jørgensen (1790 - )
Thora Kristine Jørgensen (1893 - 1960)
Thorleif Jørgensen (1900 - 1950)
Trued Jørgensen (1695 - 1771)
Vagn Kofoed Jørgensen (1915 - )
Valborg Andrea Jørgensen (1914 - )
Valborg Helene Jørgensen (1884 - )
Valborg M. Jørgensen (1909 - 1974)
Viggo Elmer Jørgensen (1918 - )
Vilhelm Peter Jørgensen (1842 - )
Vita Elisabeth Jørgensen (1878 - )
Wenzel Jørgensen (1656 - )
Winnie Jørgensen (1956 - 1989)
Ødberg Jørgensen (1688 - 1712)

Jørgensendatter
Kirstine Marie Jørgensendatter (1824 - )

Jørgensesdatter
Margrethe Elisabeth Jørgensesdatter (1740 - 1743)