Bornholm-stamtavle er en slægtsforskningshjemmeside som indholder 62.808 personer, primært fra Bornholm.
Oprindeligt var udgangspunktet de fem slægter der nævnes foroven, og mit mål er stadig at ajourføre disse, og finde flere efterkommere. Ko(e)fo(e)d-slægten er en speciel bornholmsk slægt, og meget udbredt, så man kan ikke lave slægtsforskning uden at inkludere denne slægt.
Dette er Internet databasen over nogle af de ovennævnte slægter, første gang samlet i bøgerne "Stamtavle over Familien Blem med tilhørende slægter" udgivet af P. Blem i 1920, og "Stamtavle over familierne Jochumsen og Schou, Brandsgaards- familien og familien Brandt, Kællingeby" udgivet af Jochum Brandt og Chr. P. Riis i 1920.

Derudover har jeg brugt "Stamtavle over familien Koefoed" udgivet af Julius Bidstrup i 1887, "Stamtavler over familierne Müller, Madvig & Sode" udgivet af Julius Bidstrup i 1884, og "Lauegårds- familien" udgivet af O. E. Sonne i 1878, og løbende ajourført / udgivet af Inge Koefoed Hansen.

Disse slægter hører alle hjemme på Bornholm.

Copyright © 1996-2022 Bornholm-Stamtavle.dk Sidst ajourført:
afventer
Home