Home

Historie

Dahl

Den oprindelige tekst lyder:

"...Rasmus Knudsen er den længst tilbageværende af slægten, hvortil kendskabet rækker. Han boede omkring 1750 på Pæregård, Bodilsker. Fødsels- og dødsdag, samt hustrus og forældres navne ubekendt...".

Senere undersøgelser har flyttet udgangspunktet ca. 100 år tilbage. Den først kendte forfader er nu Knud Olsen eller hvis man forfølger mødrene side, Rasmus Mortensen.