Home

Historie

Koefoed/Kofod/Kofoed


Kofoed A våbenskjold


Kofoed B våbenskjold

Dette kommer nok som en skuffelse, men denne Internet familie database omhandler ikke Ko(e)fo(e)d-familien som sådan.

Grunden til dette er, at de 2 bøger jeg har - som nævnt på forsiden - tager deres udgangspunkt i andre familier/forfædre. Vores antal af forfædre kan normalt ganges med 2 pr. generation, så når man begynder at forsøge på at opspore sine forfældre, er det lidt tilfældigt hvor man ender. Det kommer an på hvilke oplysninger man kan finde. De folk som oprindeligt samlede og udgav de oplysninger man finder i bøgerne, valgte at opspore og vise de ovennævnte familier, sandsynligvis fordi Koefoed-familien allerede på det tidspunkt var samlet og udgivet.

Koefoed-familien har sin egen stamtavle - Julius Bidstrups "Koefoed-stamtavle" bind A og B, udgivet i 1889.

Den ældst kendte Kofoed var Mads Jensen Kofoed, f. ca. 1449. Der hersker dog en del tvivl om hvorvidt dette er korrekt. De første som er troværdigt dokumenterede er Hans Madsen Kofoed, Blykobbegård, Nyker (Rønne-familien), og Poul Kofoed, Kofoedgård, Østermarie (Kofoedgård-familien). Der er ikke fundet bevis for at de 2 sidstnævnte er i familie med hinanden.

Bornholm er et ret lille område - i dag med ca. 48.000 indbyggere, så det er ikke muligt at lave en stamtavle uden at der vil indgå en masse Kofod'er. Der er en masse ægteskaber på kryds og tværs af de stamtavle-registrerede bornholmske familier. F.ex. er jeg i familie med mig selv mindst 16 gange, bare ved at kigge i denne database.

Ko(e)fo(e)d er et meget specielt navn. Oprindeligt har det sandsynligvis kun existeret på Bornholm. Hvornår det først dukkede op er ikke opklaret.

Jørn Klint mener i bogen "På sporet af de første Kofod'er" at det stammer fra Nordtyskland - de Slesvig-Holstenske hertugdømmer, eller fra de Hansaatiske sømænd. Hansaforbundet var en meget magtfuld organisation i middelalderen, og herskede over næsten al Østersø-kyst, ikke ved rå magt, men ved handel. De handlede med, og havde kontorer i, så forskellige steder som Gotland, Bergen, Bornholm, Lübeck, Rostock, Hamburg, Bremen og flere andre steder.

I dag, når man siger man hedder Ko(e)fo(e)d er ingen danskere vel i tvivl om hvor man stammer/kommer fra. Der findes andre efternavne som kun findes på Bornholm, men Ko(e)fo(e)d er vist det mest berømte.

Der er 3 måder at stave navnet på: Koefoed, Kofod og Kofoed. Grunden til de extra e'er er vist ikke helt klarlagt. Nogle mener at e'erne blev brugt til at signalere stand. Jo flere e'er man kunne få puttet ind, jo finere var man - Koefoed som overklassens, Kofoed som middelklassens og Kofod som underklassens version. Andre mener at Kofod er det mest originale/oprindelige, men det forklarer ikke de extra e'er. Der er dog noget der tyder på at de ekstra e'er i Koefoed blev indført af slægtsforskere i det 18. århundrede, for at skille de adlede Kofoed'er fra "pøblen".

Top