Home

Historie

Vores ur-forfædre.

Ifølge Naturbornholm i Åkirkeby blev Bornholm dannet for 1,7 milliarder år siden.

Man har i lang tid ikke kunnet komme med noget bud på hvorfor aber pludselig fødte mennesker. En ny teori går ud på at vi startede som vandaber, dvs. aber der måske, pga. tørke/hungersnød inde i landet, levede ved havet/søer i Østafrika og bl.a. fiskede. De aber der havde pels, blev nemt trukket ned i vandet og druknede, eller frøs ihjel når de kom op af vandet. De aber der ikke havde så meget pels overlevede, og fik unger med endnu mindre pels. En teori der vedrører vores intelligens, går ud på at vi pludselig, på en eller anden måde og af en eller anden grund, begyndte at spise kogte/stegte grønsager. Kogte/stegte grønsager er nemmere at spise/fordøje end rå og næringsværdien bliver dermed større. Dermed kunne aberne bedre skaffe føde når jagtudbyttet var for ringe, og unger med større hjerner/intelligens overlevede, og fødte nye unger med større intelligens.

Ifølge arkæologerne på Bornholms Museum kom de første mennesker til Bornholm for ca. 10.000-12.000 år siden. Det bygger på de fund man har gjort i den bornholmske muld. Ved Slotseng mellem Vojens og Jels har Nationalmusset fundet rester efter mennesker der er 15.000 år gamle.

Normalt siger man at isen (Weichsel-istiden) i Skandinavien forsvandt for 11.500-12.000 år siden (der menes nok den sidste is). Svenske og norske forskere har undersøgt hvor Samerne stammer fra. De har fundet ud af at de første mennesker (ur-jægerne) i Lapland, kom dertil for 15.000 år siden. På det tidspunkt var størstedelen af Skandinavien stadig dækket af is, men den norske vestkyst og den svenske østkyst var isfri. De vandrede op ad kysterne langs med isranden, og fulgte de byttedyr som vandrede nordpå - mammutter, vildheste, rener, kæmpehjorte, bjørne mm. De er kommet op igennem Danmark (der var landfast med England og Sverige), så her må isen også have været på vej væk. Dem der vandrede op langs den svenske østkyst, gik sikkert via Bornholm. Bornholm var i mange tusind år efter istiden landfast med Nordtyskland (Rügen). Geologiskt set er der stadig ret lavvandet mellem Bornholm og Rügen.

Der må derfor også have været jægere på Bornholm for 15.000 år siden. Nogle af urjægerne er sikkert blevet på Bornholm, men også i området mellem Bornholm og Rügen, som nu er dækket af Østersøen.
Hvis jeg taber en knappenål på græsplænen, er sandsynligheden for at nogen finder den, lig nul. Hvis græsplænen så ovenikøbet er dækket af vand, bliver det da helt umuligt.
Bornholm er på ca. 500 km2, så sandsynligheden for at arkæologerne har fundet alt, er også lig nul. Dertil er arkæologi alt for tilfældig, selvom de fleste opfatter arkæologi som en exakt videnskab.

Det nye værktøj man har fået indenfor de sidste år, er dna-forskningen. I alle vores celler er der nogle små brændselsceller som kaldes mitokondrier. Mitokondrie-dna nedarves uændret fra mor til datter. Man kigger derfor efter mutationer i dna'en, og kan derudfra regne sig tilbage til hvornår dna'en var ens. Mitokondrie-forskningen har vist at de første mennesker opstod i Afrika for 150.000-200.000 år siden. Alle mennesker på jorden nedstammer fra én kvinde i mellem/øst Afrika, kaldet Ur-Eva.
For 45.000 år siden kom de først mennesker til Sydeuropa.
Man kan ikke bruge mitokondrie-dna når det gælder mænd. Man har dog fundet en anden metode, som kaldes Y-chromosome-DNA (yDNA). Alle mænd nedstammer fra én Ur-Adam der levede i Afrika for 60.000-80.000 år siden. Dna-forskningen viser at alle europæere nedstammer fra én mand (de kalder ham Oisin) der levede i Sydeuropa for 17.000 år siden.
Alle mennesker i Europa nedstammer fra 7 kvinder. Disse kvinder kaldes "The Seven daughters of Eve" (Evas syv døtre). Denne dna-forskning finder sted på Oxford Universitetet i England og kaldes The Oxford Ancestors. Fordi de 7 (8) formødre virkelig har existeret, har man givet dem navne:

Evas syv døtre - Top

Ursulas klan
(latin for "hunbjørn")
er den ældste af de syv europæiske jægerklaner. Klanen blev grundlagt for 45.000 år siden af de første moderne mennesker, Homo Sapiens, da de kom til Europa via Israel/Mellemøsten og bosatte sig. De konkurrerede med Neanderthalerne om pladsen, og var sandsynligivs skyld i at Neanderthalerne uddøde. Der skete dog også klimaforanderinger som ødelagde Neanderthalernes livsform. Idag nedstammer 11% af alle moderne Europæere direkte fra Ursula på mødrene side. De findes i alle dele af Europa, men er specielt velrepræsenteret i Vestengland og Skandinavien (Bornholm?).
Xenias klan
(græsk for "gæstfri")
er den 2. ældste af de syv europæiske jægerklaner. Den blev grundlagt for 25.000 år siden af den anden bølge af moderne mennesker, som bosatte sig i Europa, lige før den koldeste del af den sidste istid. Idag nedstammer 7 % af Europas befolkning fra Xenias klan på mødrene side. Indenfor klanen var der tre grene som spredte sig ud over Europa. En stor del findes i Østeuropa, mens de to andre spredte sig til Frankrig og de Brittiske Øer. Overraskende nok nedstammer 1 % af Indianerne også fra Xenia.
Helenas klan
(græsk for "lys")
er den største og mest succesrige af de 7 jægerklaner. 41 % af Europas befolkning nedstammer fra Helena på mødrene side. Det startede for 20.000 år siden da Helena blev født et eller andet sted i dalene ved Dordogne og Vezere i Sydfrankrig. Klanen findes over hele Europa (Bornholm?), men har sin højeste frekvens i Baskerlandet og Sydfrankrig.
Veldas klan
(oldnordisk for "hersker")
er den mindste af de 7 jægerklaner med kun 4 % af Europas befolkning. Velda levede for 17.000 år siden i limstensbjergene i Cantabrien i det nordvestlige Spanien. Hendes efterkommere findes primært i Vest- og Nordeuropa. Overraskende nok nedstammer Samerne i Lapland, Nordnorge og Finland fra Velda.
Taras klan
(gælisk for "klippe")
består af mindre end 10 % af Europas befolkning. Klanens mange grene er spredt ud over hele Syd- og Vesteuropa, men især med stor koncentration i Irland og i Vestengland. Tara levede for 17.000 år siden i det nordvestlige Italien, mellem de Toscanske bjerge og ved floden Arnos bredder.
Kathrines klan
(græsk for "ren")
er en jægerklan med medium størrelse og dækker 10 % af Europas befolkning. Kathrine levede for 15.000 år siden på de skovklædte sletter i Nordøstitalien, som nu er oversvømmet af Adriaterhavet. Der er stadig mange af hendes efterkommere i området, men de findes også i Central- og Nordeuropa.
Jasmines klan
(persisk for "blomst")
er den 2. største af de 7 klaner (nu bondeklan) efter Helena, og er den eneste klan der tager sin begyndelse uden for Europa. Jasmine og hendes efterkommere, som nu dækker 12 % af Europas befolkning, var de første agerbrugere, og bragte agerbrugsrevolutionen til Europa fra Mellemøsten for 8.500 år siden.

Ulrikes klan
(germansk for "hersker af alt")
er ikke imellem de originale syv klaner, men med ca. 2 % af Europas befolkning i klanen, har det sin berettigelse at inkludere klanen sammen med de andre. Ulrike levede for 18.000 år siden lige syd for isen, på den kolde, nordligste grænse for menneskelig beboelse, i Ukraine. Selvom udbredelsen af Ulrikes klan ikke er almindelig, er der en stor koncentration af efterkommere i Øst- og Nordeuropa, især i Skandinavien (Bornholm?) og i de Baltiske lande.

Bornhomerne nedstammer sandsynligvis primært fra Ursula, Helena, Jasmine, Ulrike og Oisin.

Arkæologerne arbejder normalt med det man kalder en Mix-teori. Dvs. at først kom der nogle jægere/nomader til et område, så kom der senere nogle agerbrugere. Jægerne lærte at dyrke jorden, de fik børn med hinanden, og de levede lykkeligt til deres dages ende. For Skandinaviens vedkommende har den svensk/norske dna-forskning vist at man er nødt til at arbejde med det de kalder Erstatnings-teorien i stedet for. Dvs. først kom der nogle jægere, så kom der nogle agerbrugere. Eftersom kravene til territorierne var forskellige hos de 2 grupper, blev jægerne tvunget/jaget væk, eller i nogle tilfælde måske ligefrem slagtet. Der er ikke Same-blod i den sydsvenske, sydnorske og nok heller ikke i den danske befolkning. Kun i den finske.
Dette stemmer dog ikke overens med de procentvise andele af dna fra "Evas syv døtre". Men nordmædene/svenskerne har mig bekendt ikke samarbejdet med The Oxford Ancestors, så helt exact hvordan den procentvise fordeling i Skandinavien ser ud, har jeg ikke kunnet finde noget på.

Det er umuligt at vide hvordan det er gået på Bornholm, men det kunne være spændende at få lavet dna-tests af den bornholmske befolkning. Bornholm har altid været mellemstation for de forskellige lande omkring Østersøen. Man skulle tro at det var nemmest at rejse over land, men skovene var tætte og fulde af vilde dyr. Det var derfor meget nemmere at sejle. Og det har man efterhånden gjort i mange tusind år. Man kan ro til Skåne eller Tyskland på 4-5 timer, så Bornholm har været alt andet end isoleret. Bornholm har tværtimod altid været centrum for handelslivet i Østersøen. Og en lækkerbidsken at erobre.

I nyere tid kan der være sket dramatiske ting på Bornholm. Bornholm havde sin egen selvstændige konge indtil Harald Blåtand blev konge (år 940). Iflg. historikeren Palle Lauring, blev navne-puljen (de navne man blev døbt med) ændret drastisk på Bornholm under Harald Blåtand. Iflg. Palle Lauring tyder det på at den bornholmske befolkning (Burgunderne) ikke blev indlemmet i det nye danske rige, men at Bornholms urbefolkning derimod blev forjaget/fjernet/slagtet.

Videre ->

Top