Home

Historie

Bornholms verdenshistoriekalender

Årstallene er skrevet som om der har været en tidsregning altid, dvs. med vores tidsregnings begyndelse for 2011 år siden. Alle årstal skal derfor læses +2.000. F.ex. for 10.000 år siden er skrevet som -8.000.

-13.000.000.000 The Big Bang. Universet begyndte at udvidde sig. Det gør det stadigvæk.
-4.600.000.000 Geologisk tidsalder: Prækambrium - Hadal-æon.
Jordkloden dannedes.
Mytologisk navn: Gaia.
Jordens ældste periode. Man ved ikke meget om Prækambrium selvom perioden udgør 8/9 af jordens historie.
-4.000.000.000 En hypotetisk planet, Theia, bumpede måske ind i jorden og blev ødelagt. Materiale fra sammenstødet dannede Månen, og jorden optog også materialer så den fik sin nuværende størrelse. Man mener at Theia var på størrelse med Mars. Måske den manglende planet fra orbit 5. Mellem Mars og Jupiter er der en planetbane hvor der ingen planet er, kun fragmenter og klippestykker.

Solen
Orbit 1: Merkur
Orbit 2: Venus
Orbit 3: Jorden/Gaia
Orbit 4: Mars
Orbit 5: mangler (måske Theia)
Orbit 6: Jupiter
Orbit 7: Saturn
Orbit 8: Uranus
Orbit 9: Neptun
Orbit 10+: Kuiper-bæltet med småplanter som Pluto.

-3.800.000.000 Geologisk tidsalder: Prækambrium - Arkæikum-æon. Der er fundet organisk dannet kulstof som tyder på bakterielt liv. Ældste klipper dannet her. Den faste jordskorpe dannes måske først her.
-3.600.000.000 Jordens første superkontinentet Vaalbara begynder at blive dannet.
-3.100.000.000 Superkontinentet Vaalbara er endeligt samlet.
-2.800.000.000 Superkontinentet Vaalbara bryder op igen.
-2.700.000.000 Superkontinentet Kenorland bliver dannet.
-2.500.000.000 Geologisk tidsalder: Prækambrium - Proterozoikum-æon - "Første dyrs tidalder". Yngste æon i Prækambrium.

Superkontinentet Kenorland bryder op i mindre dele: Laurentia, Baltica, Australia og Kalahari.

-2.200.000.000 "Snowball-earth" ("Sneboldjord") 1. Måske der er fundet beviser for at jorden flere gange har været dækket helt af is. Dette skulle være første gang.
-1.800.000.000 Et superkontinent kaldet Columbia (eller Nuna eller Hudsonland) samles her. Man ved meget lidt om denne periode.
-1.700.000.000 Bornholm(s granit) dannedes.
-1.500.000.000 Superkontinentet Columbia begynder at bryde op i mindre dele. Det tager kun 200 millioner år.
-1.300.000.000 "Snowball-earth" ("Sneboldjord") 2.
-1.000.000.000 Superkontinentet Rodinia blev dannet.
-850.000.000 Superkontinentet Rodinia brød op i 3 "mindre" kontinenter, Proto-Laurasia, Congo-craton og Proto-Gondwana, omkring Ækvator. Forøget fordampning gav mere regn der vaskede CO2 ud af atmosfæren, og jordkloden blev så afkølet over en periode på tusind år at hele planeten blev dækket af is.

"Snowball-earth" (Snebold-jord) 3. Sturtian-istiden. En kontroversiel teori der går ud på at jorden var helt dækket at et lag is på mindst 1 km i millioner af år. Tidligere tiders dyreliv uddøde, mens bakterier overlevede ved varme vulkanske kilder på havbunden. Der er dog uenighed om isdækket var totalt eller om der omkring Ækvator i perioder var isfrit vand.

Én af Jupiters måner, Europa, er også en "Snebold". Man mener isdækket er 100 km tykt, og at der muligvis er elektrisk ledende saltvand under iskappen samt en kerne af jern. Europas opbygning minder mere om de 4 inderste planeter (Merkur, Venus, Jorden, Mars), end om andre drabanter der er i solsystemet.

-635.000.000 "Snebold-jord"-perioden slutter. Sauna-planeten starter. Pga. vulkanske uddunstninger forøgedes CO2-mængden i atmosfæren de sidste 10 millioner år så drastisk, at temperaturen på hele jorden steg til +50°. Efterhånden som CO2'en blev udtrukket af atmosfæren, udvikledes på kort tid en mangfoldighed af nye livsformer.
-600.000.000 Superkontinentet Pannotia dannes.
-542.000.000 Geologisk tidsalder: Palæozoikum-æon (De Gamle Dyrs tidsalder) - Kambrium. Her dukker de første større flercellede organismer op.
-540.000.000 Superkontinentet Pannotia brød op i flere dele: Laurentia, Siberia og Baltica mod nord og Gondwanaland mod syd.

Tegningen skal nok læses med syd til venstre og nord til højre.

-500.000.000 Sydbornholms sandstenslag dannedes.
-488.300.000 Geologisk tidsalder: Palæozoikum - Ordovicium - Mange forskellige flercellede dyr i havene men intet liv på jord-overfladen. Måske pga. for lidt ozon i stratosfæren til at beskytte mod solens ultraviolette stråling.
-440.000.000 Masseuddøen ved overgangen til Silur. Et eller andet trykker på en stor knap og synes der skal begyndes forfra. Grund ukendt.
-437.700.000 Geologisk tidsalder: Palæozoikum - Silur. De første planter, fisk og skorpioner dukker op.
-416.000.000 Geologisk tidsalder: Palæozoikum - Devon. De første insekter og frøer samt hajer dukker op her.
-370.000.000 Kontinenterne bliver samlet i ét superkontinent - Pangea. Det omkringliggende kæmpehav kaldes for Panthalassa.

-360.000.000 Masseuddøen i slutningen af Devon. Størsteparten af jordens liv uddør. Grund ukendt.
-359.200.000 Geologisk tidsalder: Palæozoikum - Karbon (Kul-tiden). Der dannedes store kul-aflejringer. De første træer og bregner samt kakkerlakker og de første hvirveldyr på land dukker op her.
-299.000.000 Geologisk tidsalder: Palæozoikum - Perm. Store krybdyr bredte sig. I Perm kom de første frøpanter. Op til 95% af alle dyrearter uddøde ved slutningen af Perm.
-251.000.000 Masseuddøen ved overgangen til Trias. Størsteparten af jordens liv uddør. Grund ukendt.

Der er flere udryddelsesteorier. Én går ud på at extrem vulkansk aktivitet udledte så meget CO2 at jordens temperatur steg 5° hvorefter frossen methan blev frigivet og fik jordens temperatur til at stige yderligere 5°.
En anden teori er at iltmængden i dybhavene faldt, og bakterier producerede store mængder Hydrogen Sulfid der er en giftig gasart. Gassen steg op i stratosfæren og ødelagde Ozon-laget. Hvorefter der ingen beskyttelse var mod Solens ultraviolette stråling.
Livet i havene døde pga. gasserne. Livet på jorden døde pga. UV-stråling.

-251.000.000 Geologisk tidsalder: Mesozoikum-æon (Dinosaurernes tidsalder) - Trias. Dinosaurerne dukkede først op i MellemTrias og dominerede i Jura- og Kridt-tiderne.
-200.000.000 Masseuddøen ved overgangen til Jura. Størsteparten af jordens liv uddør. Grund ukendt.

Superkontinentet Pangea deler sig i 2 superkontinenter: Laurasien på den nordlige halvkugle og Gondwanaland på den sydlige halvkugle.

-199.600.000 Geologisk tidsalder: Mesozoikum - Jura. Nordsøolien bliver aflejret i Jura.

Det største rovdyr nogensinde, en 20 meter lang Liopleurodon, fandtes i Jura. Der var også hajer og saltvandskrokodiller.

-160.000.000 De to superkontinenter Laurasien på den nordlige halvkugle og Gondwanaland på den sydlige begynder at dele sig. Afrika løsriver sig og begynder at drive nordpå. De kontinenter vi kender i dag blev født her. Laurasien og Gondwanaland var de sidste superkontinenter.
-145.500.000 Geologisk tidsalder: Mesozoikum - Kridt. Kridttiden er kendetegnet ved fremkomsten af plankton og blomster samt at det var varmere end det er i dag. Dinosaurerne dominerede indtil det omdiskuterede meteornedslag i Yucatán, der afsluttede Kridt og var begyndelsen til dinosaurernes uddøen.
-130.000.000 Der baskede en 2-3 meter lang og 80 kilo tung fugleøgle rundt over Bornholm, en såkaldt Dromaosaur.
-65.500.000 Der lød et ordentligt knald da en meteor drattede ned på Yucatán-halvøen. Solen forsvandt i flere tusinde år. Dinosaurerne var på vej til at uddø. Pattedyrene overtog herredømmet over Jorden. Mener man.

Meteoritten anslås til at have været omtrent 10 km i diameter, og nedslaget fremkaldte kæmpestore tsunamier, som bevægede sig i alle retninger. Støv og andre partikler nåede højt op i atmosfæren, hvor de lukkede af for sollyset. De efterfølgende, bratte fald i temperaturen overalt på Jorden svarer til den atomvinter, der vil blive følgen af en atomkrig.

Hovedbeviset ligger i et tyndt, iridiumholdigt lag, som adskiller kridttidens lag fra Palæogen overalt på jorden. Iridium er et sjældent metal på Jorden, men almindeligt i meteoritter. Grænselaget findes i Danmark som fiskeler i Stevns Klint.

Geologisk tidsalder: Palæogen - Paleocæn. Pattedyr og fugle udvikler sig til at blive dominerende på jorden. Andre arter forandrer sig ikke. Iltindholdet i atmosfæren steg drastisk. Pattedyr har brug for 3-6 gange så meget ilt som krybdyr.

-55.800.000 Geologisk tidsalder: Palæogen - Eocæn. Hvalernes forfædre og flagermusene dukker op her.
-33.900.000 Geologisk tidsalder: Palæogen - Oligocæn. Det største landpattedyr, et næsehorn uden horn, og hunde- og kattelignende rovdyr dukker op her.
-23.030.000

Geologisk tidsalder: Neogen - Miocæn. De første menneskeaber (Primater), Proconsul, dukker op i Afrika.

Antarktis når ned til Sydpolen og dækkes med is og der opstår landbroer mellem Europa, Afrika og Asien pga. den lavere havvandstand. Plante- og dyreliv bliver lettere homogeniseret.

-7.000.000 Menneskets udvikling: Sahelantropus Tchadensis, en abeart der hører til Menneske-abe-grenen, levede i Østafrika. Måske vores forfædre på vej væk fra aberne.
-6.000.000 Menneskets udvikling: Orroron Tugenensis, måske den første abeart på 2 ben. Levede i Kenya-området.
-5.332.000 Geologisk tidsalder: Neogen - Pliocæn. Menneskeaberne deltes i to linier - aberne (Paranthropus) og mennesket (Homo).
-4.000.000 Menneskets udvikling: Australopithecus Anamensis, også en tobenet abeart, levede i Kenya-området.
-3.500.000 Menneskets udvikling: Australopithecus Africanus. Tobenet abeart der levede i Sydafrika. Måske den første der brugte redskaber.
-2.586.000 Geologisk tidsalder: Neogen - Pleistocæn. Denne tidsalder er kendetegnet ved at istider og mellemistider dukkede op. Man er ikke enige om hvorfor, men noget tyder på at jorden har gennemgået en glidende afkøling de sidste 50 millioner år. I begyndelsen var istiderne korte mens mellemistiderne var lange men til sidst var det omvendt. Siden Pleistocæn har istiderne været de normale, mens mellemistiderne (varmeperioderne) har været de unormale.
Måske har jordens eliptiske bane omkring solen forandret sig, eller også er det et resultat af kontinentaldriften hvor der måske ikke udledes så meget CO2 i atmosfæren som tidligere.
Ilfg. nogle forskere er vi ved slutningen af vores varmeperiode og den næste istid vil være permanent. Forstået på den måde at en ny iskappe der vil dække en del af Nordamerika, Nordeuropa og Nordasien, aldrig vil forsvinde igen pga. den fortsatte nedkøling af planeten.
Man strides så om hvorvidt den globale opvarmning, hvis den er menneskeskabt, vil udsætte istiden, eller forhindre at den kommer. Man regner med at istiden vil komme inden for de næste 10.000-100.000 år.

Amerikanske forskere har ved hjælp af klimamodeller måske fundet ud af at istiderne startede på få uger/måneder ved at klimaet pludseligt gik amok, med kæmpe snestorme der dækkede hele den nordlige og den sydlige halvkugle. Og efterfølgende accelererende afkøling af hele planeten pga. sneens tilbagekastning af solens stråler.

Menneskets udvikling fra abemenneske til moderne mennesker afsluttedes i Pleistocæn. Ved indgangen til Pleistocæn var der mange menneskelignende sidegrene, men ved afslutningen var der kun én vinder - Homo Sapiens Sapiens.

Den første istid - Prætegelen-istiden - starter.

-2.400.000 Prætegelen-istiden slutter. Tegelen-mellemistiden (varmeperiode) starter.
-2.000.000 Menneskets udvikling: Homo Rudolfensis levede i Kenya.
-1.800.000 Tegelen-mellemistiden (varmeperiode) slutter. Eburon-istiden starter.

Menneskets udvikling: Homo Habilis, én af de første menneskelignende arter uden pels, og som bevist brugte redskaber, levede i Kenya.

-1.550.000 Menneskets udvikling: Homo Ergaster levede i Kenya og lavede selv redskaber. Hører også til de pelsløse arter. Der er også fundet Homo Ergaster lignende fossiler i Georgien, men det er uklart om det er samme eller flere arter.
-1.500.000 Menneskets udvikling: Homo Erectus levede på Java. De havde ikke pels, og lavede redskaber og brugte ild.
Den er samtidig med Homo Ergaster og der er stor uenighed om de er samme art, eller 2 eller flere forskellige.
-1.450.000 Eburon-istiden slutter. Waal-mellemistiden starter.
1.200.000 Menap-istiden starter. Waal-mellemistiden (varmeperiode) slutter.
-1.028.000 Menap-istiden slutter. Bavel-komplexet starter (istid/mellemistid). Bavel-komplexet bestod af 2 kuldeperioder og 2 varmeperioder, og kaldes mellemistid.
-1.000.000 Menneskets udvikling: Homo Antecessor levede i Spanien. Der er uenighed om denne art er forfader til de europæiske arter Heidelbergensis og Neanderthalis. Den minder mere om Homo Pekinensis og kan også være stamfader til os, men er så ikke stamfader til de europæske arter.
Hårløs, brugte ild og lavede redskaber.
-848.000 Bavel-komplexet (istid/mellemistid) slutter. Cromer-mellemistid (varmeperiode) starter.
-800.000 Menneskets udvikling: Homo Heidelbergensis vadede rundt i Nordafrika og Europa. De var Neanderthalernes direkte forfædre. Men ikke vores.
-660.000 Ny dna-forskning viser at vores forfædre og Homo Heidelbergensis først blev delt her. Det er lidt kaotiskt med disse forskellige årstal, men dna-forskningen må siges at være mere sikker.
-650.000 Menneskets udvikling: Homo Rhodesiensis levede i Zimbabwe-området. Lighederne mellem Homo Heidelbergensis og denne art er så store at det er måske er én og samme art, eller i det mindste med samme udgangspunkt, og derfor meget tæt beslægtede.
-600.000 Menneskets udvikling: Homo Pekinensis levede i Kina. Der er mange ligheder med Homo Erectus fra Java, så der er uenighed om det er 2 arter eller samme art. Hårløse, brugte redskaber og ild. Ingen af dem er umiddelbart i familie med Homo Heidelbergensis.
-463.000 Cromer-mellemistiden slutter. Elster-istiden starter.
-416.000 Elster-istiden slutter. Holsten-tiden starter. Mellemistid uden is.
-400.000 Menneskets udvikling: En speciel menneskeart dukker op - Homo Floresiensis - på en lille ø syd for Borneo. De var meget små, gennemsnitshøjden var ca. 106 cm. De var hverken dværge eller pygmæer, men reelt små mennesker, deres helt egen art. Måske man skulle kalde dem Hobitter...
De forsvandt måske først for 12.000 år siden, sandsynligvis udkonkurrerede af os.
-384.000 Saale-istiden starter. Holsten-mellemvarmeperioden slutter.
-300.000 Menneskets udvikling: Homo Neanderthalis - opstod i Europa, tilpasset det hårde istidsklima - lavere, stærkere, med større hjerner. De gik oprejst som os, og var ikke mere behårede end os, men havde til gengæld kæmpe næser, for bedre at kunne opvarme den iskolde luft. De havde flade pander og ingen hager og næsten ingen hals. Man er ikke klar over om de kunne tale, men man har fundet samme gen FOXP2 for tale hos dem som vi også har, så det tyder på at de var i stand til at lave ret avancerede lyde. De var de eneste mennesker i Europa i 250.000 år. De levede kun i Europa, Mellemøsten, og i en lille del af Centralasien. Neanderthalerne var vores "fætre", ikke vores forfædre. Der er indtil videre ikke fundet dna-rester fra Neanderthalerne i vore dages europæiske befolkning.

Nogle gange kalder man dem Homo Sapiens Neanderthalis fordi man mente de hører til vores gren (Homo Sapiens Sapiens), men forskellene på disse 2 arter er åbenbart så store at man er begyndt at droppe Sapiens hos Neanderthalerne for at fortælle at deres gren er ældre, og gik i en anden retning, end os.

-270.000 Menneskets udvikling: I Kenya og Sydafrika er der fundet rester efter mennesker som ligner os så meget at de må være vores forfædre på turen til Ur-Eva.

Der er fundet mindst 22 menneskearter/sidegrene som var anderledes end os og som tabte kapløbet. Enten fordi vores linie var mere tilpasningsdygtig, eller også fordi vi var mere agressive og simpelthen udryddede vores konkurrenter.

-238.000 Der boede Neanderthalere ved Christianfsfeld. Der er fundet 240.000 år gamle rester.
-200.000 - 150.000 Menneskets udvikling: Homo Sapiens Sapiens' Ur-Eva fødtes i Afrika. Fra Homo Erectus til Homo Sapiens må der have været en masse vandaber.

Homo Sapiens Sapiens fundsteder og alder (der skal lægges vores tidsregnings 2.000 år til for at få antal år siden, f.ex. er fundene i Peru 12.500 år gamle):
-270.000 - Kenya
-260.000 - Sydafrika
-194.000 - Ethiopien
-188.000 - Marokko
-131.000 - Sudan
-92.000 - Israel
-78.000 - Sydafrika
-68.000 - Marokko
-65.000 - Kina
-45.000 - Libyen
-38.000 - Australien (genforskningen siger -48.000)
-30.000 - Frankrig (genforskningen siger -43.000)
-29.000 - Tjekkiet
-28.000 - Italien
-10.500 - Peru
-9.500 - Brasilien
-9.000 - Mexico
-9.000 - USA.

-126.000 Saale-istiden slutter, Eem-mellemistiden (varmeperiode) starter.
-113.000 Weichsel-istiden starter. Den sluttede reelt først i -7.600. Det ser ud til at Sydvestjylland aldrig var dækket af is under Weichsel, men at iskappen sluttede ved Den Jyske Ås.
-98.000 Der boede Neanderthalere i Finland (og måske på Bornholm). Der er fornylig fundet en hule i Finland som indeholder 100.000 år gamle Neanderthal-rester.
-78.000 Der boede Neanderthalere ved Randers. Der er fundet 80.000 år gamle spor. Men Randers burde på det her tidspunkt være dækket af is, så her er noget der ikke stemmer...
-80.000 - -60.000 Homo Sapiens' Ur-Adam fødtes i Afrika.
-43.000 Ursulas klan kom til Europa. Neanderthalerne uddøde efterhånden. De levede nok side om side et godt stykke tid. Der er stor diskussion om, hvorvidt det moderne menneske og Neanderthalerne fik børn sammen, eller ikke. Der er fundet rester af spædbørn som ligner blandinger, men dna-tests viser indtil videre, at vi ikke bærer rundt på Neanderthal-dna. Endnu!

Der er i Spanien fundet rester af Neanderthalere hvor knoglerne bærer klare tegn på skæremærker og bidmærker. De blev altså spist af mennesker, men om det var andre Neanderthalere eller os der var kannibaler finder man aldrig ud af.

Den oprindelige blodtype er 0 (nul eller O). Den vestlige verden er delt næsten 50-50 mellem 0 og A.

Kontroversielle forskere mener at denne første bølge ikke bestod af hvide men af sorte/negroide mennesker.

-28.000 De sidste Neanderthalere døde på Gibraltar.
Der findes ingen entydig forklaring på at de forsvandt.
Neanderthalerne skulle bruge dobbelt så mange kalorier for at overleve som vi skal, så de skulle bruge meget mere tid på at skaffe mad.
Klimaet ændrede sig, og Neanderthalernes menukort var ret smalt. De levede kun af kød, og primært de samme dyr (Urokser, hjorte, mammuter) hele tiden. De havde måske svært ved at tilpasse sig.
Mennesket er nærmest altspisende og har derfor haft en stor evolutionær fordel.
Måske havde vi sygdomme med fra Afrika som Neanderthalernes immun-systemer ikke kendte.
Mennesket er den mest agressive dyreart der findes, som dræber alene for at dræbe, så mon ikke vi "fjernede" Neanderthalerne hvor vi kom hen.
-23.000 Xenias klan kom til Europa. Måske den først hvide indvandring. Måske kendt som Cro Magnon, selvom man normalt mener at Cro Magnon er meget ældre. Cro Magnon dateres normalt til for 35.000 år siden, men altid som hvide, hvad man dog ikke kan vide noget om.
-18.000 Helena fødtes i Sydfrankrig.

Indtil videre har al forskning vist at indianerne kom fra Asien (Clovis-concensus), gik over Bering-strædet, og bredte sig over begge Amerika'er efterfølgende. For ca. 12.000 år siden.

Nye (meget omdiskuterede) opdagelser viser at der har været flere immigrationer til Amerika'erne, og at der var én for 20.000 år siden. Der er fundet flinteredskaber og andre genstande som er fuldstændig mage til tilsvarende fund i Sydvestfrankrig (Solutré-stenalderen). Dna-tests viser også at indianerne har ret nye europæiske gener i sig.

1% af Xenias gener findes i indianerne. Samerne nedstammer fra Velda, en senere for-moder, og jeg har tidligere læst en teori om at Xenias og Veldas efterkommere vandrede til Nordkap, videre igennem Sibirien, over Bering-strædet og ned i Amerika'erne.

Men eftersom immigration til Amerika'erne er ældre en Velda, må Xenias efterkommere, efter at have siddet og overvejet situationen i Sydfrankrig i ca. 5.000 år, have sejlet tværs over Atlanterhavet, på et tidspunkt hvor forskerne absolut ikke vil tro at stenalder havsejlads var mulig.

Én forklaring jeg har set er, at disse folk vandrede langs med isranden / på iskappen der gik langt ned i Atlanterhavet. Flere af fundene fra Solutré er ting som eskimoerne/inuitterne stadig bruger.

-16.000 Ulrikes klan levede syd for isranden i Ukraine.
-15.000 Veldas klan levede i Nordvestspanien. Taras klan levede i Nordvestitalien.

Oisin, stamfaderen til alle europæere, blev født i Sydeuropa.

En mand i Mellemeuropa blev født med en genfejl: blå øjne. Han er stamfar til alle med blå øjne. Det har ikke været muligt at finde ud af om Oisin og den blåøjede er én og samme mand.

-13.000 Kathrines klan levede i Nordøstitalien.
De første ur-jægere kom til Skandinavien og nåede helt op til Lofoten og nord for den Botniske Bugt (Samernes forfædre). Samernes sprog er uralisk (finsk-ugrisk) ligesom finsk, lettisk og ungarsk. Ur-Samernes sprog existerer ikke mere.

Blodtype A opstod i Mesopotamien som følge af at agerbruget blev opfundet og føden skiftede fra kød til korn og husdyrhold. Derfor siger man at agerbruget er 15.000 år gammelt, men det kan ikke passe.
Der må være gået lang tid fra man gik fra jægerkultur til agerbrugskultur og gik fra at spise primært kød, til at spise det man kunne dyrke og det som husdyrene gav. Vores gener muterer hele tiden, men det virker ulogisk at blodtyperne har skiftet uden at der har været en længerevarende påvirkning først. Spørgsmålet er så hvor mange (tusind?) år der går fra miljøskift til mutationerne dukker op.

-12.800 Palæolitikum - ældre stenalder i Danmark.

I Ældre dryas fra ca. 12.800 - 11.800 f.Kr. var Danmark stadig dækket af tundra, nu med spredte krat og mindre træer hist og her. Rensdyret var det dominerende af de større dyr, men rovdyr som jærv og los dukkede nu op.

Jægerstenalderen regnes officielt som startende med denne periode i Danmark, men se -13.000 og -10.000.

-11.000 Blodtype B opstod på de Mongolske sletter som et resultat af at de Mongolske rytterfolk levede af hoppemælk. Alle med blodtype B nedstammer fra Mongolerne. Især Djengis Khan der havde 5.000 konkubiner.
Årstalsmæssigt samme problem som blodtype A.
-8.000 Den sidste is forsvandt i Skandinavien. DNA-forskningen viser at Vestnorge-ur-jægerne og Østsverige-ur-jægerne mødtes igen i Mellemsverige og fik børn sammen.
-9.500 Ægypternes historie og mytologi starter med noget de kaldte "Sep Tepi" - den første tid.

En tysk arkitekt har fundet ud af at samtlige hovedstæder og helligsteder i Ægypten (Theben, Karnak, Heliopolis, pyramiderne, Ramses-templet m.fl.) er bygget i et mønster som fuldstændigt svarer til Solens og stjernebillederne Orions og Sirius' placering på himlen for 11.500 år siden. Temmeligt fantastisk at tænke på at ægypterne huskede så langt tilbage.

-8.900 - -7.600 Mesolitikum - mellemstenalder.

Yngre Dryas var en periode kort efter slutningen af den seneste istid, hvor man fik et pludseligt temperaturfald over store dele af kloden. Perioden varede formentlig mellem år 10.900 og 9.600 f.Kr, altså i godt og vel tusinde år.
Sandsynligvis opstod Yngre Dryas, da en isbarriere i Canada brød sammen, og store mængder iskoldt gletsjervand fra indsøer løb ud i Nordatlanten. Vandmasserne nedkølede det cirkulerende vand i Atlanten, og temperaturerne på land sank særligt mærkbart i Amerika, Europa og Afrika. Tilløbet af smeltevand reducerede også saltindholdet i de nordlige have, så Golfstrømmen svingede sydover. Men mod slutningen af Yngre Dryas steg temperaturen på Grønland med hele otte grader i løbet af 10 år, hvilket svarer til, at Skandinaviens klima blev byttet ud med et middelhavsklima i løbet af blot et årti. Man ved ikke, hvad denne hurtige temperaturstigning skyldes.

-7.600 Geologisk tidsalder: Neogen - Holocæn. Weichsel-istiden slutter endeligt og vi overgår til Holocæn-/Flandern-tiden som er den nuværende mellemistids-periode.
-7.000 - -6.000 Den "Kurganske" agerbrugskultur opstod på de russiske stepper omkring floden Volga. De indoeuropæiske sprogs stamfader (Proto-indoeuropæisk) har sin oprindelse her (Indo = Indien. Indien-Europa sprogene).

Man forestiller sig, at disse mennesker var betydeligt dygtigere til at få højt udbytte af jorden og skaffe sig bedre levevilkår end de øvrige stenalderfolk. De har dyrket korn, holdt husdyr, haft kendskab til mange metaller, redskaber og våben - og ikke mindst har haft heste og hestevogne. Disse forhold har gjort Indoeuropæerne overlegne i forhold til de mere tilbagestående folk, som beboede Europa og Indien på dette tidspunkt.
Man forestiller sig så, at Indoeuropæerne gradvist har spredt sig over et større og større område. På grund af deres relativt avancerede livsførelse, har de kunnet opnå en langt større befolkningstæthed end andre folk, og har derfor naturligt flyttet en del af deres fødselsoverskud ud mod tyndere befolkede egne. Nogle steder har der utvivlsomt været krige og massakrer - men man kan vel også tænke sig, at Indoeuropæerne mange steder har kunnet rykke fredeligt ind i de relativt ubeboede områder - og at den oprindelige stenalderbefolkning har skyndt sig at tage ved lære af Indoeuropæerne, således at der snarere end en udryddelse er sket en sammensmeltning mellem de oprindelige folkeslag og de fremrykkende Indoeuropæere.

De proto-indoeuropæiske sprog havde ikke ord for hav/flod/sejle, men ord for landbrug/husdyrhold/religion. De germanske ord for alt der har med hav/flod/sejle at gøre, stammer sandsynligvis fra de/det sprog ur-jægerne talte, da de germanske stammer kom til Nordeuropa/Skandinavien. Næsten 33% af de germanske ord er ikke-indoeuropæiske. Germanske sprog: Dansk, svensk, norsk, islandsk, færøsk, tysk, hollandsk/flamsk, frissisk, engelsk.

De eneste ikke-indoeuropæiske sprog i Europa er baskisk (Baskerlandet/Nordspanien), som sandsynligvis er et sprog der stammer tilbage fra ur-jægerne i Europa, og samisk/finsk/estisk/ungarsk (den uralske sprogstamme) og tyrkisk (den altaiske sprogstamme).

Det sprog der kommer nærmest proto-indoeuropæisk er litauisk. Litauisk er det sprog der kommer tættest på Sanskrit, det sprog der blev talt i Nordindien år 0. Søn hedder "sunus" på både litauisk og sanskrit, får hedder "avis" på begge sprog og ulv hedder "vilkas" på litauisk og "vrkas" på sanskrit.

Den indoeuropæiske sprogstamme er den største på Jorden, talt af 3 milliarder mennesker.

-6.500 Jasmines agerbrugsklan bragte agerbrugsrevolutionen til Europa. Jasmines klan talte sandsynligvis proto-indoeuropæisk.
-5.500 "Den Indoeuropæiske Diaspora" er blevet til "Den Indoeuropæiske katastrofe".

Indoeuropæernes vandring/udbredelse.

En amerikansk arkæolog-dykker Robert Ballard og andre har fundet ud af at Sortehavet ikke er særligt gammelt. Sortehavet var oprindeligt en mindre ferskvandssø. Bosporus var oprindeligt ikke et stræde, men en naturlig klippedæmning. I takt med at iskappen smeltede og verdenshavene steg, og sandsynligivs også pga. et jordskælv for ca. 7.500 år siden, brød dæmningen sammen, og Middelhavet begyndt at styrte ind igennem hullet og vandstanden steg 100-175 m. Nogle forskere mener at det tog 30 dage at fylde Sortehavsgryden, andre mener det tog 3 år. Det er først gået meget hurtigt og efterhånden som Sortehavsgryden er blevet fyldt, har vandets hastighed taget af, så måske er begge tal rigtige.
Man har fundet spor af menneskelige rester (bl.a. huse) på den gamle søbred. Man mener at sagnet om Atlantis stammer herfra, og at Atlantis ligger nede i Sortehavet og at Troja oprindeligt var Atlantis' havneby. Det skulle efter sigende være samme oversvømmelse som har givet grundlaget for myten om Noahs Ark. Noah levede dog 3,200 år senere, så det virker ikke helt plausibelt. Måske en gammel overlevering der blev tilpasset ur-jødedommen.

Der er fundet en speciel musling i Sortehavet der både lever i fersk- og saltvand. For mere end 7.500 år siden var der kun ferskvandsmuslinger. Efter -5.500 er der kun fundet saltvandsmuslinger.

Eftersom den Kurganske kultur opstod lige nord for Sortehavet, på et tidspunkt hvor Sortehavet var meget mindre, så er sandsynligheden for at Indo-Europæerne begyndte deres vandring, da Sortehavskatastrofen indtraf, meget stor. Måske de har levet i den gryde som før før Sortehavet, og har så måttet flygte efterhånden som vandet steg.

Iflg. beregninger skulle man flytte sig mindst en halv kilometer om dagen for ikke at drukne.

Når man ser på spredningen af de Indo-Europæiske sprog og udbredelsen af agerbrug, så kan man se at folk vandrede ud svarende til ringene når man smider en sten i vand. Indo-Europæerne vandrede ikke mod vest (Europa), men i alle retninger med udgangspunkt/centrum ved/omkring Sortehavet.

Agerbrugsspredningen var gået i stå omkring -6.000 og var nået til Balkan, men spredte sig ikke mere. Pludselig, på mindre end 300 år (efter -5.500), var kendskabet til landbrug spredt ud over hele kontinental Europa.

Nogle historikere/fantaster mener at Ægypterne var direkte efterkommere efter Atlantiderne, og grunden til at Ægypternes kultur og teknik var på et meget højt stade, skyldtes at de tog den avancerede viden, som man mener Atlantiderne besad, med til Ægypten da de måtte flygte fra Syndfloden. Der er dog ikke umiddelbart fundet europæisk genetisk materiale i ægypterne, selvom nogle forskere mener at der var en førdynastisk indvandring af Indoeuropæere til Nil-området.
Til gengæld var Sumererne sandsynligvis Indoeuropæere.

Det er lidt tankevækkende at alle store gamle civilisationer i Ægypten/Vestasien opstod næsten samtidigt. Det kan godt få én til at lure på om idéen om Atlantidernes viden og efterkommere ikke kun er en plat idé. Måske har det bare været den "Synergi"-effekt der er opstået ved at folk har måttet starte forfra, men også har blandet sig med folk der tænkte anderledes.

Efterhånden som isen i Nordeuropa smeltede, steg verdenshavene. Lavlandet mellem Vesteuropa og England kunne ikke stå imod vandmasserne, og Den Engelske Kanal blev dannet. De Brittiske Øer var ikke længere landfast med resten af Europa.

Floderne ud af Østersøen kunne ikke modstå presset, og Øster Søen blev til det Baltiske Hav da det blev salt. Landtangen mellem Bornholm og Rügen blev oversvømmet og Bornholm hængte ikke længere fast i fastlandet mod syd.

-5.000 Det første egyptiske dynastiske kongerige opstod her.

De indoeuropæiske sprog nåede til hele Centraleuropa, samt Kaukasus, Lilleasien (Tyrkiet), og nordlige Persien (Iran.)

-4.500 De indoeuropæiske sprog nåede til nordlige Indien, Afghanistan, Pakistan og Bangla Desh.
-3.900 Neolitikum - Yngre (bonde-)stenalder i Danmark.

De indoeuropæiske sprog (her; den germanske sprogstamme, også kaldet Gotonsk - efter Goterne) kom til Skandinavien.

Agerbruget kom til Bornholm (iflg. de fund museet har gjort). De bornholmske ur-jægere blev til germanske bønder. Eller også blev ur-jægerne slået ihjel, men sprogblandingen tyder på at de blandede sig.

Svensk DNA-forskning har vist at ingen i Skandinavien nedstammer fra urjægerne, men kun fra de første bønder. De skandinaviske ur-jægeres efterkommere er Samer, Finner, Ester og Letter, så disse jægere flygtede åbenbart sydøstpå da de germanske bønder kom. Oxford Ancestry's forskning viser dog noget andet, så det er så lige hvem man skal tro på.

-3.000 Bibelske Adam og Eva blev født ca. her. De talte central-semitisk/kanaaneisk/hebraisk (afro-asiatiske sprogstamme).
-2.580 Kheops-pyramiden blev bygget i Egypten. Egypterne talte old-central-semitisk indtil araberne kom i +642, hvorefter arabisk blev hovedsprog. Arabisk er et andet central-semitisk sprog.
-1.800 Ældre bronzealder i Danmark. Der er nogle der lavede "graffiti" i den bornholmske klippe. Det bliver senere kaldt helleristninger. Arkæologerne mener at helleristningerne havde religiøs karakter, men en ny teori er dukket op, hvor astronomer påstår at helleristningerne viser unormale himmelfænomer - kometer, supernovaeksplosioner, specielle planet- og stjernekonstellationer mm. Soltegnene er måske solen/månen/planeter, skåltegnene er stjerner, de enkelte skibe er stjernebilleder eller selve den unormale hændelse - kometer, stjerneskud, supernovaepxlosioner. Det skulle være derfor der er så mange oveni hinanden og at det roder totalt.
Rekonstruktionen af de både (Hjortspring-båden) der kan ses på helleristningerne, viser at bådene sejlede fantastisk godt.
-1.300 Yngre bronzealder i Danmark. Gravskikkene undergår en radikal ændring.

I Ældre Bronzealder periode III (1300-1100 f.Kr.) er gravhøjene store og prægtige, og de døde jordes i sten- og egekister med udstyr der vidner om velstand og en stamme med styrke.

I Yngre Bronzealder periode IV (1100-900 f.Kr.) ophører bygningen af store gravhøje og gravene bliver mere uanselige i såvel størrelse som udstyr. Sten-kisterne svinder ind til kun at være 1 m lange fordi de døde nu brændes. Man ”genbruger” de store og prægtige gravhøje fra en tidligere tidsalder. Dette er tegn på, ikke blot fattigdom i virkelighed og tanke, men bevidner at de der var ikke længere er.

En så voldsom ændring på forholdsvis kort tid kan ikke være et modelune, men må betyde at samfundet er blevet radikalt fattigere eller mindre, eller et helt andet folk har gjort sit indtog. Måske har store dele af befolkningen udvandret pga. dårligere tider.

-753 Rom blev grundlagt. Det indoeuropæiske sprog, latin, der blev talt i og omkring byen Latinium blev officielt sprog i Romerriget.
-500 Ældre (førromersk/keltisk) jernalder i Danmark.

Et indoeuropæisk folk, Kelterne (Gallere, Manxere, Britter, Galatere, Kymrere, Scordiskere), indvandrede til?/erobrede?/spredte sig ud over Mellemeuropa. De var høje, lyshårede og blåøjede. Kelternes efterkommere er små og sorthårede (?).
Perioden kaldes Hallstat-kulturen (-500) og La Téne-kulturen (-500 og frem) efter nogle af de vigtigste fundsteder i Tyskland og Frankrig. De var i Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien, Sydengland, Ungarn, Sydrusland, Balkan og Lilleasien.
I -387 plyndrede Kelterne Rom, og satte sig fast i Po-dalen (Gallia Cisalpina). I -278 forsøgte de at erobre Grækenland (Delphi), men blev slået tilbage. De halvciviliserede Keltere kom senere i klemme mellem de civiliserede Romere og de vilde Germanere, og blev romaniseret i de områder Romerne erobrede. Germanerne drev Kelterne ud af Mellemeuropa. Jyderne, Anglerne og Sachserne, og senere Vikingerne, drev Kelterne tilbage til Wales (Gallia), Irland og Skotland. Nogle flygtede til Armorica i Vestfrankrig som de kaldte Bretagne (Bretonia/Brittania/Brittany).
Kelterne havde aldrig ét rige, men en vis forbindelse blev opretholdt af krigeradelen og det mægtige præsteskab, Druiderne. Kelterne byggede Stonehenge i England - 3.500 år siden, så her er noget helt galt.
Kelterne var berømte for altid at kæmpe nøgne, rullet i aske, og med en helt speciel guldhalsring (Torques), som ikke når helt sammen, men ender i 2 knopper. Der står intet om at Kelterne nåede til Skandinavien, men disse specielle halsringe er fundet i Sverige. Keltiske fund i Danmark er Hjortspring-båden (den fra Helleristningerne), Dejbjerg-vognene og Gundestrup-karet. Gundestrup-karet er sandsynligvis produceret i Rumænien/Bulgarien (Thrakien). Nogle mener at karet var en gave fra Keltere (Scordiskerne) til Cimbrerne (Vendelboere/Nordjyder) efter et slag i -113 mod Rom. Jeg har ikke kunnet finde noget om keltiske fund på Bornholm.
Ny forskning, bl.a. dna-forskning, viser at Kelterne måske slet ikke var et folk, men snarere en slags modebølge der spredte sig ud over hele Europa, og blev adopteret af krigeradelen/overklassen.

-1xx - +2xx Folkevandringstiden begyndte (De Germanske Vandringer). Masser af skandinavere og nordtyskere drog vest- og sydpå. Pga. klimaændring, befolkningsoverskud, rigere landes tiltrækning (Romerriget) og trykket fra angrebslystne nabofolk. Så længe Romerriget var stærkt blev de enten udslettet (Cimbrere fra Himmerland, Teutoner fra Thy) eller tvunget til at blive i Mellemeuropa (Vandaler fra Vendsyssel, Goter fra Sverige og Burgundere fra Bornholm).

Teutonerne gav navn til de tysktalende germanske folk (Teuton = Deutsch). Vandalerne endte i Sydspanien og Nordafrika og grundlagte kongeriget (V)Andalusien.

Juter fra Vestjylland og Anglere fra Sønderjylland/Slesvig erobrede Østengland (England = Angelland), og grundlagde sammen med Sachserne, der kom fra Holsten-området, de Angelsaxiske kongeriger i Northhumbria, East Anglia (Østangelland), Sussex (South Saxon = Sydsachsen), Wessex (West Saxon = Vestsacshsen) og Essex (East Saxon = Østsachsen). Dog først endeligt i +410 da ur-britterne (Kelterne) var fordrevet til Wales og Skotland, og romerne havde trukket sig tilbage.

Goter fra Gotland og/eller Götaland i Sverige, drog til Nordøsttyskland, videre til Ungarn, Rumænien og Krim, som de erobrede ca. +200-251, drog mod Konstantinopel (Istanbul), som de forsøgte at erobre +378. De blev slået, og fortsatte gennem Jugoslavien mod Rom, som de erobrede i +410 (Østgotere/Ostrogotere). Ostrogoterne grundlagde et rige i Norditalien (+454-554). Vestgoterne (Visigotere) drog videre og grundlagde et rige i Sydvestfrankrig (+419-507). og drog til Nordøstspanien, hvor de grundlagde hertugdømmet Gotalonien (Catalonien) (+507-711). De blev slået af Maurerne i +711. Krimgoterne forsvandt i det. 18. århundrede.

Vinilerne (måske fra en svensk by Vendel) blev senere kendt som Longbobarder (Lange Skæg), og sad i en periode på Tjekkiet og Østrig (ca. +500), men endte i Norditalien og grundlagde hertugdømmet Lombardiet som blev erobret af Karl den Store.

Frankerne drog fra Köln/Rhin-området til Frankrig/Sydtyskland (+4xx), hvor de grundlagde Det Frankiske Rige, der senere blev delt i Vestfranken (i dag Frankrig) og Østfranken (i dag Italien/Sydtyskland/Schweiz/Østrig).

En stamme der kaldte sig Burgundere, fra Burgundia - latinsk for Bornholm, måske) - oldnordisk: Burgundairþ = Burgundernes jord - eller Borgundarhólmi, drog mod syd og grundlagde kongeriget Burgund omkring Worms i Tyskland.

Tyske forskere nægter at acceptere at én eneste skandinav var med i folkevandringsbølgen. De mener at samtlige ovennævnte stammer boede i Nordtyskland.

-60 - +50 Måske kom Aserne til Skandinavien heromkring.

De skandinaviske sprog er germanske, men forskellen på f.ex. dansk og tysk er meget stor. Iflg. sprogforskerne begyndte de skandinaviske sprog at skille sig fra de germanske ca. år 200 ekr.

Skeletterne på Sjælland skiftede totalt karakter på en meget kort periode omkring 150-200 ekr. Før var skeletterne små og spinkle, og på under 50 år blev skeletterne kraftige og med en helt anden hovedform. Man mener at disse større folk kom fra Skåne.

Iflg. nogle forskere var Fyn oprindeligt beboet af et germansk folk - Herulerne - som i denne periode flygtede til Sjælland. Flere sjællandske stednavne kan være afledt af Herul-.

Illerup Dal-fundene viser at en norsk angrebsstyrke blev slået ca. år 200 og deres våben ofret. Der var flere efterfølgende slag.Det skulle være fordi jyderne/juterne ikke var Aser, og at nordmændene var Aser der forsøgte at erobre det sidste af Skandinavien. Jylland var det sidste område der blev erobret af Aserne og først i ca. +480.

I Den Nordiske Mytologi kom Odin med sit folk fra Asgård (måske Asov ved Sortehavet) som lå ved floden Tanis/Tanakvistl (Don). Han ejede jord i Gudaheim/Svittjord (Ukraine) og da romerne nærmede sig, flyttede de til Gardarike (Rusland) og videre vestpå. Odin gjorde sine sønner til konger over de steder de erobrede - Saxneat over Sachserne (det oprindelig Sachsen lå hvor Holsten ca. ligger nu), Skjold over Danerne, Yngvi-Frej over Sveaerne og Götaerne, Sæmingr over Norskerne (nordmændene) og Baldeag (Balder) over Gardarike.
Vanerne var sandsynligvis de oprindelige beboere i Nordeuropa som var agerbrugskultur og dyrkede blodskamsforhold (ægteskab mellem søskende). Det kunne Aserne ikke lide/forstå (Aserne var krigerkultur), men de endte dog alligevel med at drikke fred, for at kæmpe mod Jætterne sammen. Mange Aser-guder blev gift/havde forhold til Vaner, men også til Jætter. Svenske forskere mener at Jætterne boede i Mellem- og Nordsverige og at Jætterne var "Det Gamle Folk" mens Aserne var "Det Nye Folk". Disse forskere mener også at hele Nordeuropa var matriarkalsk, altså med kvinden som højeste myndighed, mens et nyt folk på ca. det her tidspunkt bragte patriakatet og mandschauvenismen til Nordeuropa.

Odense er et af få steder i Skandinavien som åbenbart blev indviet til Odin. Odense betyder "Odins øy" (Odins ø) eller "Odins Vi" (Odins helligsted). Odin var en gud man frygtede i og med at han var meget dobbelttydig og ikke specielt god, men snarere utilregnelig. Hverdagsguder var Thor, Tyr, Frej, Freja m.fl.

Nogle sprogforskere mener at ordet Odin er i familie med det slaviske ord for 1 - "Edin" - og at Odin derfor ikke var et navn, men betød "den Første" (den første blandt ligemænd?), eller "Øverste" - Overkonge el. Kejser.

Man har fundet ud af at indoeuropæerne nåede helt til den Vestkinesiske grænse. Kineserne har tegninger af klart europæide mænd med store skæg, rødt hår og blå øjne. De blå øjne opstod som en genfejl hos en mand i Østrig-området for 17.000 år siden. Der bliver stadig født kinesere i område med blå øjne.

Aserne skulle betyde "Mændene fra Asien". Kineserne kaldte bl.a. disse folk for "Qin-Dan" og i den nordiske mytologi var dværgene venner med Aserne, selvom Aserne mente at dværgene var maddiker der var kravlet ud af Ymers kød. I kinesernes egen skabelsesberetning kom de første kinesere ud af huller i jorden, og den dag i dag er der steder i Kina hvor det er helt normalt at bo i jordhuler.

Disse folk blev trætte af at konstant blive overfaldet af Hunnerne (den Kinesiske Mur blev bygget for at holde Hunnerne ude) og drog (tilbage?) mod vest, grundlagde et rige i Samarkand, forsatte til Nordindien og havde et rige i sydlige Ukraine, hvor en dronning ca. år -300 kæmpede mod grækerne, og også er nævnt i den nordiske mytologi.

Som nævnt under Evas syv døtre, så er skandinavernes gener anderledes, fordi 2% af vores genmateriale stammer fra en kvinde (Ulrike) der levede for 18.000 år siden i Ukraine. Mon Aserne lige har blandet sig lidt med hendes efterkommere før de vendte næsen mod Odense?

Der er temmeligt uoverskueligt, og man må tro hvad man vil. Forhåbentligt vil diverse arkæologer, historikere, sprogforskere, antropologer mm. en dag bliver enige om hvad vi skal tro.....Der er under alle omstændigheder vildt spændende....

-27 Romerrigets første kejser, Augustus Caeser (egl. Octavian - Julius Cæsars adoptivsøn), grundlagde Romerriget på fundamentet af den gamle republik. Under Augustus' efterkommere nåede Romerriget sin storhedstid. Romerriget gik fra England til Babylonien, og fra Nordsøen til Nilen.

Caeser udtales på latin ikke "sæsar", men "Kajsær". Julius Caeser kaldte sig selv "diktator", mens Augustus Caeser var "emporator". Ordet kejser er tysk og er åbenbart opstået fordi de germanske stammer troede at Caeser var en titel og ikke bare et efternavn.

-7 Yeshua ben Joseph (Jesus), blev født. Jesus talte aramæisk, et afro-asiatisk sprog.
0 Romersk jernalder i Danmark. Vor tidsregning begyndte. Fiskens tidsalder startede.
ca. +23 Jesus (måske, nogle mener han faktisk blev henrettet, men ikke korsfæstet), Maria Magdalene og deres børn - biskop Joseph Rama-Theo ben Yeshua af Sarras og Tamar (Sara?) ben Yeshua - flygtede til Sydfrankrig (Rennes-le-Chateau), efter at oprøret mod Romerne var slået fejl. Deres efterkommere blev gift ind i Visigoternes kongeslægt og Merovinger-slægten blev grundlagt. Merovingerne var berømte og berygtede for deres fantastiske hårpragt - lyst, langt og kraftigt. Man tillagde håret samme overnaturlige kræfter som Samsons. Merovingerne var mere troldmænd end konger, iflg. datidens myter.
+70 Romerne ødelagde templet i Jerusalem. Staten Israel ophørte med at existere. Den Jødiske Diaspora begyndte, og Jøderne blev spredt over hele verden.
+2xx Et nordgermansk folk, Danerne, indvandrede fra Skåne til Sjælland. Måske. Gravfund viser at folk lige pludselig blev mere langskalllede og højere. De etablerede deres hovedsæde i Lejre.
Se ovenstående beskrivelse om Aserne.
+200 Det oldnordiske sprog skilte sig ud fra germansk (gotonsk) i Skandinavien.
+313 Kristendommen indførtes som statsreligion i Romerriget af kejser Constantinius I den Store. I begyndelsen af +312 slog Constantinius styrkerne under Valerius Maxentius (som var hans medprætendent til Romerrigets trone) på flugt i Po-dalen. Inden slaget den 28. oktober skal Constantinius efter sigende have set et flammende kors på himlen og ordene "in hoc signo vinces" (“i dette tegn skal du sejre”). Den overnaturlige tilkendegivelse inden slaget, førte til at Constantinius som den første romerske kejser accepterede kristendommen.

Constantinius den Store fjernede 82 evangelier fra det Nye Testamente - alt som vedrørte reinkarnation, kvinders lighed, Jesus som almindelig mand mm. Disse evangelier ligger måske gemt i Vatikanets hemmelige bibliotek.

+330 Kejser Constantinius I den Store af Rom gjorde Byzans (vikingernes Miklagård, tyrkernes Istanbul) til rigshovedstad og kaldte den Konstantinopel.
+375 Hunnerne (Attilas forfædre - et mongolsk/tyrkisk rytterfolk) overskred Volga, og erobrede store dele af Centraleuropa og Sydrusland. Deres rige strakte sig fra Sortehavet til Rhinen med tyngdepunkt i Ungarn. Hunnerne talte et mongolsk/tyrkisk sprog indenfor den altaiske sprogstamme/den centralasiatiske sprogstamme.

Ostrogoternes sidste konge i Ungarn, kong Ermanaric, begik selvmord da Hunnerne overskred grænsen, og han så hvad Hunnerne gjorde ved hans folk. Hunnerne havde, ligesom deres efterkommere/fætre mongolerne, en regel om at der kun måtte fødes Hunner, og slog derfor alle mænd og drenge ihjel og voldtog alle kvinder og piger.

+395 Kejser Theodosius den Store af Rom's sønner delte Romerriget imellem sig - Vestrom (Rom) og Østrom (Konstantinopel/Byzans).
+400 Yngre (germansk) jernalder i Danmark.
+410 Visigoterne under kong Alaric 1. Balthas erobrede Rom.
+437 Burgundernes sidste konge i Worms, kong Gundicaire (en bornholmer!!), blev dræbt af Hunnerne.

Burgunderne blev fordrevet af Hunnerne fra Worms-området til Savoyen i Sydøstfrankrig (Bourgogne/Provence), hvor de grundlagde hertugdømmet Burgund/Bourgogne.

+453 Den 59. hunnerkonge Attila blev fundet død (myrdet?) morgenen efter sit bryllup med kong Gundicaires datter, den burgundiske prinsesse Ildico (en bornholmer!!) (Attilas 4. eller 5. hustru). Man mener at Ildico på denne måde hævnede de ulykker, han havde påført hendes folk. Hans 3. eller 4. hustru var Flavia Honoria, datter af kejser Constantinius 3. af Rom. Hendes bror, kejser Valantinian, "solgte" sin søster til Attila, for at holde Hunnerne ude af Rom.
Hunnerne var alt for primitive til at fastholde en stor statsdannelse, og Hunner-riget faldt fra hinanden under Attilas søn Eslak. Små Hunner-riger bestod i Østeuropa til ca. 100 år efter. Det sidste Hunner-rige, Avarerne i Ungarn (opkaldt efter kong Avarius), bestod til +679 hvor Magyarerne kom. Ungarn betyder "Hunnernes land" (Hungary) på magyarisk. Magyarerne kom fra Ural-bjergene. Nogle stamtavler påstår af Magyarerne nedstammer fra Attila. Ungarsk hører til den uraliske sprogstamme.
+476 En samling af germanske stammer styrtede endeligt det vestromerske kejserrige.
+481 Merovingeren Clodevig (Ludvig), giftede sig med den burgundiske prinsesse Clotilde (en bornholmer!!) og besteg frankernes trone (kong Clodevech I, konge 482-511). Clodevig erobrede +486 de sidste rester af Romerriget i Gallien, og udviddede sit herredømme over hele Frankerfolket, Alemannerne østpå, samt det hidtil Visigotiske Sydfrankrig.
+4xx - +7xx Slaverne indvandrede fra Centralasien til Østeuropa og europæisk Rusland. Slavisk (russisk, polsk, tjekkisk-slovakisk, serbo-kroatisk, bulgarsk, makedonsk) tilhører den indoeuropæiske sprogstamme.

Slaverne indvandrede til de tomme områder i Østeuropa som tidligere havde været beboet af de germanske stammer der vandrede mod Rom. De vest-germanske stammer de mødte, syntes af Slaverne var nogle skrællinger, som kun var egnede til at være trælle. Derfor er vores normale ord for trælle - folk der er i fangenskab for at arbejde - blevet til ordet "slave".

Der er blevet fundet mere end 2.300 Guldgubber i Sorte Muld i Ibsker. Man mener de havde religiøs karakter, og anvendtes som offerpenge (Tempelpenge). Der er også blevet fundet Guldgubber i Sverige, Norge og på Fyn, men over 90% af dem er fundet på Bornholm. Guldgubberne er små, frimærkestore guldplader, som bærer billeder af fabeldyr, guder, konger/høvdinge mm., bl.a. fra den nordiske mytologi. Tror man.

+532 Det burgundiske rige i Sydøstfrankrig blev undertvunget af Frankerne.
+536 - +545 "Den Store Fimbulvinter". Alle europæiske skriftlige kilder beskriver en lang, kold periode med misvækst og hungersnød. Fimbulvinteren/kuldeperioden varede i næsten 10 år.
+679 Den sidste rigtige merovingerkonge Dagobert II (konge 676-679) blev myrdet af sin majordomus Pepin II "den Fede" d'Heristal (Dagoberts nærmeste rådgiver/rigskansler), og Den Katolske Kirke og pave Agatho I. Pepin fik Dagoberts søn, Childeric, spærret inde i et kloster, hvor han blev klippet skaldet, fordi man var bange for hans hår. Her døde Childeric få år senere. Agatho og Pepin grundlagde en ny pave-tro konge-/kejserlinie, Karolingerne (opkaldt efter Karl den Store), som skulle godkendes og krones af paven. Pepin indsatte en merovingisk "skyggekonge" (Dagoberts brorsønner). Merovingerne mistede gradvis deres indflydelse i Europa, men nyudråbte karolinger-konger havde dog stadig så megen respekt for (var bange for) merovingerne, at de fortsatte med at gifte sig med merovingiske prinsesser
+750 Vikingetid i Danmark.
+754 Kong Pepin III "den Lille" (konge 741-768), blev kronet til frankernes første karolinger-konge af pave Stefan II, hvorefter Pepin gav byen Rom (Vatikanstaten) til paven. Den merovingiske skyggekonge-række ophørte.
+768 Pepin "den Fede"'s oldebarn, karolingeren Karl den Store (Charlemagne, Carl the Great, Karl der Große) (konge 768-800, kejser 800-814) blev konge over Frankerne.
+78x Sachserne i Nordtysklands omvendelse til Kristendommen, gennemtvunget ved Karl den Stores umenneskelige grusomhed. Sachsernes konge, Widukind, flygtede til Danmark hvor han gik i landflygtighed hos sin svigerfar, kong Randver Radbardsen (far til kong Godfred og Sigurd Ring).
+800 Karl den Store, kronedes til kejser Karl I af det 1. hellige tysk-romerske rige (Erste Reich) (frankerne) af pave Leo III i Rom. Karl nedstammede fra de første burgundere i Worms og merovingerne. Riget gik fra Frankrig til Ungarn og fra Dannevirke til Italien. Næsten EU.

Kong Godfred af Danmark kom i strid med Karl den Store og byggede 2. fase af Dannevirke.

Det oldnordiske sprog blev delt i vestnordisk (gammel-norsk/islandsk/færøsk) og østnordisk (dansk/svensk)

+843 Karl den Stores rige holdt kun i 100 år. Det begyndte at falde fra hinanden, fordi frankisk arveret gik ud på, at alle sønner skulle have hver deres del af riget. Det endte i broderkrig. Grundlaget for Frankrig (Vestfranken), Tyskland (Østfranken), Italien, Schweiz og Østrig blev lagt her.
+845 Sjællandske vikinger hærgede de nordlige dele af Frankrig (som de kaldte Normandiet). Hamburg og Paris udplyndredes af danske vikinger og nedbrændtes.
+862 Rurik (svensk/dansk viking?) sejlede østpå og nåede til Rusland, som han/de kaldte Gardarige (det havde det vist allerede heddet i mindst 1.000 år). Her grundlagde Rurik sit rige og byggede byen Holmgård (Novgorod). Ruriks oldesønner blev storfyrster af Kiev, Vladimir og Chernigov (alle Ukraine) og senere Moskva.
Den sidste "Rurik-zar" var Zar Fjodor 1. Ivanovitj (1557-1598). Hans mor var en Romanov, og arveretten overgik til hendes bror Nikita efter en rodet periode med diverse adelsmænd-zarer. Nikitas barnebarn blev den første Romanov-zar, Zar Mikhail 3. Fjodorovitj Romanov.
+880 Efter Frankerrigets opløsning, opstod der 2 burgundiske kongeriger i Sydøstfrankrig.
+890 Munken Wulfstan berettede at Bornholm og Skåne havde deres egne konger.
+911 Vikingen Rolf "Rollo" Ragnvaldsen (hertug Robert I), fik tildelt Normandiet som len af Karl den Stores oldebarn, den franske konge Charles III "den Simple" (konge 893-929), for at holde andre vikinger ude, og give franskmændene fred. Rollo gav navn til byen Rouen der blev normannernes hovedstad. Efter mindre end 100 år var vikingerne totalt integreret i det franske samfund.
+933 De 2 burgundiske kongeriger forenedes til ét under navnet Arelat (efter hovedstaden Arles).
ca. +940 Daneren Harald 1. "Blåtand" Gormsen blev konge (konge 940-985). Daneren Veset blev indsat som jarl på Bornholm.
Danerne blev samlet og kristnet (påstår Harald Blåtand på sin runesten). Der er dog fundet trækirker der er ældre end Harald "Blåtand", så her skal trædes varsomt.

Iflg. afdøde historiker Palle Lauring skiftede navnepuljen på Bornholm totalt under Harald "Blåtand". Alle navne blev pludseligt meget danske. Palle Lauring mener at Harald "Blåtand" begik folkemord / etnisk udrensning på Bornholm.
Det burde være forholdsvis nemt at lave dna-tests på grave fra før 900-tallet, og efter, og så se om disse folk overhovedet var i familie med hinanden.

Som beskrevet under +890 havde Bornholm sin egen konge på det tidspunkt. Det er så spørgsmålet om det var de tilbageblevne Burgundere (se -1xx) der boede på Øen da Harald ville have hele Danmark.

+960 Erik Thorvaldson "den Røde" blev landsforvist fra Norge og tog til Island. Han sejlede videre og opdagede Grønland.
+985 Erik den Røde sejlede i spidsen for 25 skibe med 500 mennesker og koloniserede Grønland.
+1000 Erik den Rødes søn, Leif Erikson "den Lykkelige", sejlede videre og opdagede Vinland (Nordamerika). Det burde hedde USW (United States of Wineland) og ikke USA. Der er fundet flere runesten rundt omkring i Usa, men de er alle blevet forkastet som moderne fup-runestene. Der er dog ved at være lidt opbrud, og nogle af dem virker autentiske, og viser at vikingerne faktisk nåede ret langt ind på kontinentet.
+1048 Lund blev bispesæde.
+1050 De vest- og østnordiske sprog begyndte at dele sig i de fire nordiske sprog - Islandsk, norsk, dansk, svensk.
+1050 - +1065 Man mener at kristendommen kom til Bornholm på det her tidspunkt under ærkebiskop Egil af Lund.
+1066 Rolf "Rollo" Ragnvaldsens tip-tipoldebarn Vilhelm (Guillaume) I "Erobreren" af England (konge 1066-1087) slog en anden vikingefterkommer (Svend I Tveskægs oldebarn), kong Harold II Godwinson (konge 1066-1066), ihjel i slaget ved Hastings, og erobrede England. Den Angelsaxiske æra ophørte og normannerne tog over.

Nogle andre normannere erobrede Sicilien og Syditalien, og grundlagde et kongerige som var med til at gøre at Italien forblev et uoverskueligt kludetæppe i de næste 1000 år.

+1085 Lunds Domkirke blev bygget af kong Knud II Svendsen "den Hellige" (konge 1080-1086).
+1089 jarl Vesets tip-tip-oldebarn Asser Svendsen af Thrugot-slægten bliver den første ærkebiskop i Lund, udnævnt af sin fasters mand kong Erik 1. Ejegod Svendsen. Han var rigsforstander da kong Erik tog på pilgrimsrejse.
+1100 Venderne (et vestslavisk folk - egl. Obotriter) på Rügen under enten høvding Grimmus eller Svend Estridsens barnebarn, høvding Bute, begyndte at plyndre de danske og bornholmske kyster.
+1104 Bispesædet i Lund blev til ærkebispesæde for de tre skandinaviske lande som belønning til Kong Erik I Ejegod Svendsen (konge 1095-1103) for en romerrejse af pave Paschal II. Kong Erik I Ejegod var gift med jarl Vesets tipoldebarn Bodil Thrugotsdatter.
+1118 Bernhard de Clairveaux fik i Danmark bygget en del Cistencienser-klostre, bl.a. Øm Kloster og Vitae Scholae i Løgstør.
+1119 Guy de Bourgogne (af Burgund) (en bornholmer!!) blev til pave Calixtus II (pave 1119-1124).
+1137 Eskild Christensen af Thrugotslægten bliver ærkebiskop i Lund efter sin farbror Asser. Han var udnævnt af Kong Erik 2. "Immune" Eriksen som han gjorde oprør imod. Eskil var gode venner med pave Alexander 2. og Bernard de Clairveaux.

Eskild fik raget Bornholm til sig fra kong Valdemar 1. "den Store" Knudsen.

+1149 Kong Svend 3. "Grathe" Eriksen (konge 1146-1157) forærede tre af Bornholms fire herreder - Nørre (Allinge, Hasle, Olsker, Klemensker, Rø), Østre (Svaneke, Ibsker, Østermarie, Østerlars) og Søndre (Nexø, Åker, Bodilsker, Pedersker, Poulsker) herreder, samt landsbyen Åkirkeby - til ærkebiskop Eskild i Lund.

Hammershus påbegyndtes. Kongen beholdt Vestre herred og Gamleborg i Almindingen.
Byggeriet af Lilleborg påbegyndtes.
Bertrand de Blanchefort (sikkert også en fætter), stormester i Tempelherreordenen, havde gode forbindelser til ærkebiskop Eskild Christensen i Lund og måske også Bornholm.

Kongen havde bestemt at der ikke måtte bygges nye borge, men Eskild påstod at han byggede videre på nogle volde der lå i forvejen, så han slap for ballade. Måske der lå en ringborg fra Harald Blåtands tid. Hvem ved.

Ærkebiskop Eskild byggede nok ikke Hammershus personligt. Kirken havde vel ikke mulighed for at bruge straffefanger, så det var nok de bornholmske bønder der blev sat i tvangsarbejde. Gad vide hvor mange der døde under byggeriet?

+1150 Bygningen af rundkirkerne som forsvarsværker blev påbegyndt. Sandsynligvis pga. Venderne. Der underlige er, at der kun er rundkirker i 3 af herrederne - Olsker i Nørre, Østerlars i Østre, Nyker og Nylars i Vestre. Ingen i Søndre. Måske øens hovedkirke, Å Kirke, også blev bygget som forsvarsværk. Der er en fantastisk udsigt fra tårnet. Eller også mangler der én i Bodilsker/Pedersker/Poulsker.

Erling Haagensen har på TV fremlagt en teori (og skrevet en bog) om at rundkirkerne var en del af en kæmpe plan, udfærdiget af Tempelriddernes orden. Rundkirkerne skulle være placeret i den øverste spids i en femstjerne (pentagram) som var indeni en cirkel, der dækkede hele Europa, og hvor de andre spidser pegede på andre vigtige Tempelorden-bygningsværker, -borge, -katedraler. Iflg. Haagensen står Pagtens Ark i dag i en krypt under Østerlars Kirke. Døm selv. Men træd varsomt.

Tempelkirken i London, bygget af Cistencienser-munke (der var grundlæggerne af Tempelherreordenen) er også rund. Der findes også en rundkirke i Portugal, bygget af Cistencienser-munke.

Hansa-tiden startede. Nordeuropæisk middelalders største og vigtigste handelskontrolorgan. Köln oprettede det første Hansa-kontor i London og i Visby på Gotland. Senere oprettedes kontorer i Bergen i Norge, Novgorod i Rusland, Bremen, Hamburg og Lübeck (den vigtigste Hansa-by), m.fl. Hansa-stæderne samledes hvert år til forhandling på specielle Hansa-dage. Den sidste Hansa-dag blev afholdt i 1669.

+1152 Lund blev ærkebispesæde for kun Danmark og Sverige.
+1158 Absalon Assersen af Hvide-slægten bliver biskop i Roskilde, udnævnt af Kong Valdemar 1. "den store" Knudsen. Valdemar voksede op hos Asser Skjalmsen Rig som var far til Absalon og Esbern Assersen Snare.
+1159 Vendernes hærgen var på sit højeste. De var i ledtog med biskop Jacob Erlandsen i Lund. Kongens borg, Lilleborg i Almindingen, indtoges og ødelagdes af ærkebispens bror, Anders Erlandsen sammen med fyrst Jaromar I af Rügen. Kirken havde nu hele Øen.
+116x biskop Absalon Assersen byggede en borg og grundlagde København (egl. Havn).
+1164 Lund blev ærkebispesæde for kun Danmark.
+1177 Absalon Assersen blev ærkebiskop i Lund.
+1179 Venderne på Rügen under fyrst Jaromar I havde i mange år hærget kysterne. Kong Valdemar I "den Store" Knudsen (konge 1154-1182) og ærkebiskop Absalon Assersen gik til angreb på Venderne, erobrede deres hovedby Arkona, og ødelagde deres afgud Svantevit.
+1201 Ærkebiskop Absalon Assersen dør og hans fætters søn, Anders Sunesen af Hvideslægten bliver ærkebiskop i Lund.
+12xx Domkapitlet i Lund oprettede våbenskjolde for Skånelandets enkelte områder - Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm. Oplægget til det bornholmske flag blev skabt - er der nogen der siger.
+1219 Esterne havde i længere tid hærget i Danmark og på Bornholm. Anders Sunesen var ærkebiskop i Lund og stod kong Valdemar 2. "Sejr" Valdemarsen (konge 1202-1241) nær. Da det trak op til et afgørende slag mod Esterne, stod de sammen. Paven, Honorius III, havde givet Valdemar tilladelse til at lægge alle hedenske lande, han kunne erobre, under det danske rige. +1219 trak det op til et stort korstog mod Estland. Det siges, at begejstringen i hele Danmark var meget stor. Forberedelserne var ikke kun kamptræning, idet også bøn var en stor del af det. Med 500 skibe drog Valdemar og Anders mod Esterne. De gik i land og slog lejr. Her blev de i ly af tusmørket angrebet af Esterne. Det berømte Volmerslag den 15. juni var i gang. Slaget bølgede frem og tilbage, og midt i det hele så Anders Dannebrog dale ned fra himlen. Det gjorde udfaldet i krigen til Danskernes fordel. Sådan er fortællingen i hvert fald udlagt. Det siges, at det var med pavens tilladelse, at Danmark fik et så betydningsfuldt flag som et rødt klæde med et hvidt kors. Det minder jo en del om korsridderenes. Blot havde de et hvidt klæde med et rødt kors.
+1223 Peder Saxesen (ophav ukendt) blev ærkebiskop af Lund da Anders Sunesen fik spedalskhed.
+1228 Uffe Thrugotsen af Thrugot-slægten blev ærkebiskop i Lund, udnævnt af kong Valdemar d. 2. Sejr Valdemarsen. Uffe fik Bornholm tilbage til bispe-sædet af kongen, efter at Bornholm havde været kongens hænder siden ærkebiskop Eskild blev tvunget til at flygte af Valdemar "den Store" Knudsen.

Han var medvirkende til at Skåningerne gjorde oprør mod kong Erik 4. "Plovpenning" Valdemarsen da han indførte plovskatten.

+123x "Den Gyldne Horde" - mongolerne - havde erobret hele Asien og nåede til Europa hvor de erobrede Europæisk Rusland, Ukraine, Polen, Ungarn, Bøhmen og Østrig under Djengis Khans søn Ögedei Khan. I 1241 blev mongolerne stoppet i Schlesien af hertug Heinrich d. 2., og da Ögedei Khan døde 1241 trak mongolerne sig ud.

Kong Erik 4."Plovpenning" Valdemarsen var så bange for sine brødre og for mongolerne at han ville give Danmark til mongolerne mod at forblive som lydkonge.

Mongolerne havde en regel om at der kun måtte fødes mongoler, så alle mænd og drenge blev slået ihjel, mens alle kvinder og piger blev voldtaget. Det er sikkert derfor at blodtype B er en af de meget udbredte blodtyper i Østeuropa, mens den er sjælden i Danmark.

+1250 Det østnordiske sprog blev endeligt delt i dansk og svensk.
+1254 Jacob Erlandsen af Hvide-slægten bliver ærkebiskop i Lund (biskop af Roskilde +1250). Lå i strid med kongemagten og fik frataget alle privilegier. Forelagde i +1272 sagen for paven i Rom og opnåede forlig med kongen. Døde på Rügen i 1274 på vej hjem fra Rom. Opgravningen af liget viser at han blev skudt med en pil fra en armbrøst.
+1265 Kong Erik 5. "Glipping" (konge 1259-1286) indtog Hammershus efter lang belejring.
+1266 Kong Erik 5. "Glipping" overlod Vestre Herred til fyrst Jaromar 2. Wizlarovitj af Rügens søn, fyrst Wizlav 2. Jaromarovitj, som pant for et pengebeløb.
+1274 Erland Erlandsen af Hvide-slægten, bror til ærkebiskop Jacob Erlandsen i Lund, bliver udnævnt til ærkebiskop i Lund efter sin bror.
+1276 Thrugot Torstensen af Thrugot-slægten bliver udnævnt til ærkebiskop i Lund.

Kong Erik 5. "Glipping" måtte overlade øen til ærkebispen i Lund som resultat af forliget i kirkestriden i Rom.

+1280 Johannes Dros (ophav ukendt) bliver udnævnt til ærkebiskop i Lund.
+1290 Jens Torbensen Grand af Hvide-slægten (barnebarn af Jacob Erlandsens søster) bliver udnævnt til ærkebiskop i Lund. Var uvenner med kongemagten og blev i +1294 fængslet og sad på Søborg Slot til +1295 hvor han undslap og forskansede sig på sin private borg Hammershus. I +1297 blev kongen af paven dømt til at genindsætte Jens Grand men i +1302 blev han forflyttet til Riga.
+1286 Første gang en Kofoed nævntes. Ridder/væbner Albertus Covoth i Holsten.
+1303 Isarnus (Morlana), en franskmand, bliver udnævnt til ærkebiskop i Lund af paven efter stridighederne med Jens Torbensen Grand, som blev tvangforflyttet til Riga.
+1307 Fredag den 13 oktober blev en arrestordre på Tempelherrerne i Frankrig udstedt af kong Philippe IV Capet (konge 1285-1314) og pave Clement V. Mange blev fanget og brændt som kættere. De overlevende Tempelherrer flygtede til Skotland (og Bornholm?), hvor de senere i et afgørende slag deltog i frihedskrigen mod Englands besættelse. Den oprindelige Tempelherreorden gik under jorden og forsvandt. Deres rigdomme og hemmeligheder forsvandt også.

Ordet kætter kommer af ordet Kathar. Katharerne var en fransk sekt, som i Middelalderen praktiserede en anden slags Kristendom, som man i dag mener byggede på Jesu oprindelige lære - ingen ejendomsret, fuld ligestilling mellem mænd og kvinder - sex som sakramente- måske reinkarnation. Alle Katharer blev beordret brændt af pave Innocens III i 1209, fordi sekten bredte sig, og var at blive en konkurrent til Katolicismen.

+1310 Esger Nielsen Juul bliver udnævnt til ærkebiskop i Lund efter Isarnus. Blev aldrig gode venner med kong Erik 6. "Menved" Eriksen og flygtede til sin borg Hammershus +1317 hvor han forskansede sig. Han følte sig ikke sikker og flygtede senere på året til Pommern. Ca. +1319 blev Hammershus indtaget af kong Erik 6.'s marsk, Ludvig Albertsen Eberstein. Der blev indgået forlig med kongen i +1321, hvor Esger fik alt sit gods tilbage, men Ludvig Albertsen ville ikke forlade Bornholm og Hammershus.
+1319 Kong Erik 6. "Menved" (konge 1286-1319) ved hans marsk Ludvig Albertsen Eberstein, indtog Hammershus.

Rønne blev købstad.

+1321 Forlig gav ærkebisp Esger Bornholm tilbage.
+1325 Kong Christoffer 2. Eriksen (konge 1320-1326 og 1329-1332) indtog Hammershus efter 16 måneders belejring.
+1326 kong Christoffer 2. Eriksen gav Hammerhus tilbage til ærkebispen.
+1327 Bornholms fjerde herred - Vester herred (Rønne, Nyker, Knudsker, Vestermarie, Nylars) - blev solgt til ærkebispen i Lund, af Kong Valdemar 3. (konge 1326-1329)
+1330 6 skippere fra Greifswald stiftede et Sankt Marias Gilde i Rønne. Måske er det her vi finder den første Kofoed (?).
+1346 Aakirkeby og Nexø fik købstadsstatus.
+1348 En Kofoed nævntes første gang i Lübeck, en Hasse Covoth.
+1349 Pesten ("den Sorte død") hærgede i Europa. Omkring halvdelen af øens ca. 7.000 indbyggere skønnes døde.
ca . +1350 Krudt og ildvåben introduceredes.
+1361 Domkapitlet i Lund overdrog øen til kong Valdemar 4. Atterdag Christoffersen (konge 1340-1375) efter ærkebispens død.
+1362 Konge Valdemar 4. "Atterdag" Christoffersen gav ærkebiskoppen besiddelsen af øen tilbage på visse betingelser.
+1378 Købmænd fra Greifswald fik kompagnihus i Rønne.
+1391 - +1393 Tyske fribyttere plyndrede Bornholm.
+1397 Kalmarunionen oprettedes af dronning Margrethe 1. Valdemarsdatter ("Rigets frue" 1387-1412)
+1427 Hanseatisk flåde plyndrede øen. Halvdelen af de bornholmske gårde afbrændtes.
+1433 Greifswalderne fik eget Jomfru Maria kapel i Rønne v/nordsiden af Skt. Nicolaj Kirke.
+1467 Hertugdømmet Burgund nåede sit højdepunkt under hertug Charles "le Téméraire" (den Dristige) Capet (hertug 1467-1477). Burgund sad på Nordfrankrig, Holland, Belgien, Luxembourg og Elsass-Lothringen. Charles' datter Marie Capet (en bornholmer!!) blev gift med den hellige tysk-romerske kejser Maximillian I, hvorefter de burgundiske besiddelser tilfaldt huset Habsburg (Østrigs kejsere). Charles nedstammede direkte fra de første burgundere i Worms, Karl den Store og det franske kongehus Capet (Capetingerne).
Burgund (Bourgogne) blev endeligt indlemmet i det franske rige, da Kong Louis XI Capet af Frankrig (konge 1461-1483) erobrede hertugdømmet.
+1484 En skipper Hans Covoth/Kofoed fra Wismar i Tyskland strandede med sin kogge i Øresund.
+1492 En italiensk sømand fra Genova, Christoforo Colombo, fandt bagvejen til Indien. Men reelt genopfandt han Amerika efter at vikingerne havde været der knap 500 år før. Columbus troede til sin død at han var kommet til Indien.
+1496 En af vore forfædre, Jens Madsen Kofoed, gik i tjeneste hos ærkebiskop Birger i Lund.
+1498 - +1501 Ærkebiskop Birger Gunnersen pantsatte Bornholm til Lübeckerne som sikkerhed for hans embedsafgift på 2000 Gylden til pave Alexander VI i forbindelse med hans udnævnelse den 8. maj 1498.
+1499 - +1500 En italiensk sømand fra Firenze, Amerigo Vespucci, var med på en expedition til "Vestindien", og sejlede ned langs med Sydamerikas østkyst, og mente derefter at det var tale om nye kontinenter og ikke Indien.
ca. +1500 Hasle og Svaneke blev købstæder.
+1501 - +1502 Ny expedition til Amerika'erne under ledelse af Amerigo Vespucci. Hans tanker og opdagelser blev beskrevet på et kort der blev offentliggjort i Paris i 1502. Herefter hed kontinenterne Amerika (America, hunkønsformen af Americus, den latiniserede udgave af Amerigo).
+1509 Lübeckerne og Danmark var i krig. Lübeckerne skød de danske orlogsskibe "Svanen" og "Englen" i sænk, hvorefter den danske flåde flygtede. Lübeckerne ruinerede næsten Lolland og Bornholm (brandskat), som bod for mistede skibe. Nexø og Åkirkeby blev nedbrændt.
+1510 Den første dokumenterede Kofoed på Bornholm, borgmester i Rønne, Peder Kofoed, blev taget som gidsel af Lübeckerne, som garant for en brandskat på 4.000 gylden som bornholmerne blev tvunget til at betale for at få Lübeckerne til at afstå fra mord og brand.
Jørn Klindt mener i "På spor af den første Kofod" at denne Peder Kofoed var den første Kofoed på Bornholm. Han mener at en så velrenommeret familie burde have været nævnt i skriftlige kilder, hvis de havde været på Bornholm tidligere. Det er tåbeligt at forvente at alle skriftelige kilder fra 1300-, 1400- og 1500-tallet stadig findes. Man blev kun nævnt hvis man var noget ved musikken - borgmester, kommandant, landsdommer mm., eller man havde været indblandet i en retssag. Det virker underligt på mig at Lübeckerne skulle tage én af deres egne som gidsel. Det virker også underligt at flere Kofoed'er blev nævnt samtidigt. Så har vi ikke én Kofoed-stamfader, men mange. I starten af 1500-tallet blev der også nævnt en Bendt Kofoed fra Olsker i en skatteliste fra Hammershus. Ham er der ingen der ved hvor han hører til. Dvs. vi har mindst 3 Kofoed'er på Bornholm på det her tidspunkt - Peder, Jens og Bendt. Peder Kofoed kom så sent til Bornholm, at han ikke kunne nå at være stamfader til alle de andre Kofoed'er. Det virker sandsynligt at den første Kofoed ankom tidligere, måske i +1330. I starten var de tyske købmænd, så de har ikke nødvendigvis mænget sig med den lokale befolkning. Måske dokumentationen findes i de lübeckske arkiver i Potsdam.
+1512 Latinskolen oprettedes i Rønne i det tidl. Jomfru Maria Kapel.
+1514 Jens Madsen Kofoed blev adlet af ærkebiskop Birger i Lund, men adelsbrevet er aldrig blevet godkendt. I mange år troede man at det var en forfalskning udført af Jens Madsen Kofoeds tipoldebarn Jens Pedersen Kofoeds (Befrieren) 2. hustru, Elisabeth Gabrielsdatter Akeleye, der selv var adelig. Men det har senere vist sig at det var ægte. Problemet er at biskoppen kunne ikke adle folk, det var kun kongen. Kun Jens Pedersen Kofoeds søn, Jørgen jensen Kofoeds efterkommere, fik lov til at kalde sig adelige.
+1521 Kong Christian 2. Hansen Oldenburg (konge 1513-1523) fratog ærkebispesædet i Lund besiddelsen af Bornholm. Svensk-lübecksk flåde udplyndrede Øen. Lübeckerne indtog Hammershus og restaurerede borgen. Hanseaterne begyndte at miste grebet om Nordens handel.

Kalmarunionen opløstes.

+1525 Bornholm pantsattes af Kong Frederik 1. Christiansen Oldenburg (konge 1523-1533) til Lübeckerne for 50 år som tak for deres hjælp i kampen mod Kong Christian 2. Hansen Oldenburg. Bornholmerne blev udsat for brandbeskatning og tvangsarbejde.

Hammershus udbyggedes.

+1526 Kong Frederik 1. Christiansen Oldenburg indfører en forordning der tvinger adelen til at bære faste slægtsnavne efter tysk mønster (Oldenburgerne var reelt tyskere).
+1535 Bornholmerne var trætte af lübeckerne og gjorde væbnet oprør. Oprøret sloges ned med hård hånd, og mange våbenføre mænd døde ("Slaget ved Ugleenge").
+1539 Reformationen indførtes ved lov af Kong Christian 3. Frederiksen Oldenburg (konge 1534-1559). Bispe- og kirkegods blev inddraget. Kongen inddrog kirkens gods på Bornholm.
+1545 Kolbergerne fik eget kapel i Nexø kirke.
ca. +1560 Vindmøller blev almindelige på Øen.
+1563 - +1570 Den nordiske 7-årskrig mod Sverige, som dog ikke inddrog Bornholm direkte, takket være Schweder Kettings (lübeckernes kommandant på Hammerhus) organisering af forsvaret.
+1569 Jordebog over kirkens gods indførtes.
+1572 6/9: Der blev afholdt et frimandsmøde, hvor der skulle fastlægges hvem på Bornholm der havde lov til at kalde sig frimand. 17 bornholmere var med, bl.a. Hans Madsen Kofoed, Blykobbegård, Nyker, og hans bror, landsdommer Jens Madsen Kofoed, Kyndegård, Nyker. Grunden var, at der var 3 år til Lübeckernes pant på Bornholm udløb, og kongen ville have loyale allierede på Bornholm.
+1576 1/8: Lübeckerne ville ikke af med Bornholm. De påstod at pantet var blevet forlænget endnu 50 år af kong Christian 3. Frederiksen Oldenburg. Kong Frederik 2. Christiansen Oldenburg (1559-1588) nægtede at anerkende denne aftale, fordi hans far ikke havde været kronet på aftaleindgåelsestidspunktet. Poul Kofoed, 23. sg. Kofodgård i Østermarie blev af kongen sat til at forhandle med Lübeckernes guvernør på Hammershus, Schweder Ketting. Hansa-forbundet var ved at gå i opløsning, så Lübeckerne opgav kravet. Bornholm var frit.
+1588 Den første Kofoed'ske landsdommer, øens fineste embede, blev udnævnt. Det var Jens Madsen Kofoeds barnebarn, Jens Madsen Kofoed, Kyndegård, Nyker.
+1598 Kong Christian 4. Frederiksen (konge 1588-1648) udarbejdede en jordebog.
1608 Jens Madsen Kofoeds barnebarn, Hans Madsen Kofoed, Blykobbegård, Nyker, var sammen med andre bornholmere i København for at godkende prins Christian som Danmarks kommende konge. Kong Christian 4. Frederiksen Oldenburgs yndlingssøn, prins Christian døde ung, så hans bror blev til kong Frederik 3.
1610 Hans Madsen Kofoed, Blykobbegård, Nyker, og Peder Poulsen Kofoed, 23. sg. Kofodgård, Østermarie, var i Lund, hvor den danske adel skulle sværge troskab til prins Christian Christiansen Oldenburg.
+1613 Efter en mønstring på Hammershus, oprettede Christian 4. Frederiksen Oldenburg Bornholms Milits, med 4 herredskompagnier, som bestod frem til 1867.
+1616 Christian 4. Frederiksen Oldenburg udfærdigede en "Jordebog", hvor alle selvejergårde blev nummereret.
+1618 Pestepidemi med mere end 5.200 døde.
+1630 Pestepidemi.
+1637 - +1638 Pestepidemi ("Børnedøden").
+1643 Svenskekrigene begyndte. Svenskerne gik i land ved Nexø uden nævneværdig modstand, bortset fra episoden ved Malkværnsskansen, hvor Albrecht Wolffsen mistede livet. Svenskerne fik overdraget øen og plyndrede Nexø. Flere bornholmske frimænd dømtes for landsforræderi af kong Christian 4. Frederiksen Oldenburg (konge 1588-1648), fordi de ikke havde stoppet den svenske landgang ved Nexø, og landsforvistes. Bl.a. Peder Hansen Kofoed, far til befrieren Jens Pedersen Kofoed, og Peders brødre, Mads Hansen Kofoed, Vellensgård, Nyker og Jacob Hansen Kofoed, Kyndegård, Nyker. Jacob døde kort tid efter, mens Peder og Mads måtte gå i landflygtighed i Lübeck, hvor de døde.
+1645 Kgl. forordning om at føre kirkebøger.
+1651 Kong. Frederik 3. Christiansen Oldenburgs statholder hed Joachim Christoffersen Gersdorff (1611-1661). Han var en fantastisk økonom men en elendig strateg, der i +1657 overbeviste Frederik d. 3.om at overrumple svenskerne.
Joachim Gersdorff overtog Hammershus og fik hele Bornholm som len.
+1653 - +1654 Voldsom Pestepidemi - "Den Store Død". 5.000 af Bornholms 13.000 indbyggere døde i den sidste pest-epidemi. Mange gårde kom til at ligge øde.
+1657 Ny Svenskekrig. Svenskerne overholdt ikke Brømsebro-fredsaftalen. De var i krig med Polen og havde katastrofale problemer. Den danske konge, Frederik 3. Christiansen Oldenburg (konge 1648-1670), troede at det blev en let sag, og erklærede krig mod Sverige.
Men hans svoger Corfitz Jakobsen Ulfeldt var gået over til svenskerne, og lovede dem Danmark. Ved en lynmanøvre angreb svenskerne Danmark. Svenskerne gik over det isdækkede Storebælt og omringede København. Kong Karl 10. Gustav af Sverige (konge 1654-1660) ville "udradere det lille elendige land Danmark" én gang for alle. Den svenske grænse skulle flyttes til Lillebælt, og så ville svenskerne give Jylland til tyskerne eller englænderne.
Svenskerne tømte Sjælland og Skåne for kunstskatte, og tog dem med til Stockholm, hvor de stadig findes, bl.a. kong Frederik II's kroningshimmel, og dronning Margrethe I's kroningskjole.
Bornholm besattes igen af svenskerne.

Corfitz Jacobsen Ulfeldt var blevet uvenner med sin svoger kong Frederik 3. da kong Frederik anklagede Corfitz for at stjæle af Øresundstolden, og var flygtet til Sverige i +1651 hvor han i flere år hidsede kong Karl 10. Gustav op mod Danmark. Corfitz betalte selv den enorme formue af 150.000 rigsdaler for at understøtte det svenske felttog, og Corfitz red selv i spidsen da svenskerne erobrede Danmark.
Corfitz blev af kong Karl 10. Gustav udnævnt til guvernør over Skåneland (Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm). Corfitz kom i +1659 på kant med kong Karl 10. Gustav og flygtede til Danmark sammen med sin kone Leonora Christine, hvor de blev fængslet i +1660 og indsat på Hammerhus. De blev utroligt nok løsladt i +1661 efter et bønskrift, men under en rejse i Tyskland i 1662 tilbød Corfitz den danske krone til kurfysten af Brandenburg, hvorefter kurfyrsten afslørede ham og Corfitz blev dømt til døden in absentia. Corfitz døde i 1664 på en båd på en flod ved Basel.

Leonora Christine blev atter fængslet i +1663 og sat i Blåtårn hvor hun sad i 22 år. Løsladt +1685. Hun døde i 1698.

+1658 Freden i Roskilde. Frankrig, der var i alliance med Sverige, tvang Danmark til at acceptere de svenske krav. Danmark tabte hovedlandene Skåne, Halland og Blekinge samt Bornholm til svenskerne. Kong Karl 10. Gustav skrev under på at Skåne for altid skulle have selvstyre med eget parlament.

Johan Printzenskiöld blev indsat som guvernør og indtog Hammerhus.

Bornholm befriedes af os selv - af færgerne: Jens Pedersen Kofoed, Poul Hansen Ancher, Peder Olsen, Villum Clausen m.fl. Villum Clausen skød Printzenskiöld, og fik 16. sg. Rabekkegård i Knudsker som tak.
Kong Frederik 3. Christiansen Oldenburg murede vinduerne i Kronborg mod Øresund til. Han kunne ikke tåle at se det tabte land. De danske vinduer mod Skåne har været muret til lige siden. Danskerne vendte ryggen til Skåne, Halland og Blekinge - for altid.

+1660 Landsforræderen Corfitz Jakobsen Ulfeldt og hans kone, kong Christian 4. Frederiksen Oldenburgs datter, Leonora Christine Christiansdatter Gyldenløve, blev fanget og sat i fængsel i Manteltårnet på Hammerhus. Efter en flugt hvor de blev taget til fange af Sandvigs beboere, blev de sat i Blåtårn i København, på hver sin etage.
+1662 Vornedegårdene nummereredes.
+1676 Ny Svenskekrig. Kong Christian 5. Frederiksen Oldenburg (konge 1670-1699) erklærede krig mod Sverige, fordi svenskerne terroriserede den skånske befolkning. Med halvhjertet hjælp fra den danske konge, gjorde skåningerne væbnet oprør mod den svenske okkupation. Da danskerne fandt ud af at de ikke kunne vinde, trak de sig tilbage med den brændte jords taktik. Mange byer, godser, gårde og marker blev afbrændt af danskerne under tilbagetrækningen.

Oprørerne blev fanget af svenskerne, fik en spids kæp stukket op i bagdelen, op langs med ryggraden, og ud igen ved nakken. De blev sat op som skrækeksempel på vejen mellem Isted (Ystad) og Malmø. Man døde efter ca. en uge, mest pga. tørst. Svenskerne begik folkemord mod flere landsbyer i Nordskåne, Halland og Blekinge for at statuere et eksempel. Hele landbyer blev udraderet - mænd, kvinder og børn blev slagtet, og alle bygninger jævnet med jorden.

Mange skåninger flygtede til Danmark og Bornholm (bl.a. den første Madvig på Bornholm, Hans Olufsen Madvig). Efter afbrændningerne, som skåningerne ikke kunne forstå deres gamle moderland kunne finde på, opgav de kampen, og overgav sig til kong Karl XI af Sverige (konge 1660-1697). Bornholm blev isoleret fra resten af Danmark.
Nogle af de bornholmere der var flyttet til Skåne, havde åbenbart levende efterkommere efter krigene, fordi Oluf Palme nedstammede fra Kofoed'er der flyttede fra 23. sg. Kofoedgård i Østermarie til Skåne i 1500-tallet og blev borgmestre i Ystad og i Malmø.

+1684 Nedrivningen af Hammershus påbegyndtes af kong Christian 5. Frederiksen Oldenburg og materialerne blev brugt til at bygge fæstningsanlæggene på Christiansø og Frederiksø.
+1720 Sidste Svenske krig. Danskerne forsøgte at opildne skåningerne til et nyt oprør, men skåningerne havde ikke glemt den behandling de fik af danskerne i 1676. Svenskerne hævnede sig ved at det skånske selvstyre erklæredes ugyldigt af kong Frederik I Karlssonaf Sverige (konge 1720-1751) og parlamentet opløstes. Skåne blev en integreret, ignoreret del af Sverige (iflg. Skåningerne).
+1743 Hammerhus havde mistet sin betydning helt, rømmedes endeligt, og blev brugt som stenbrud.
+1744 Kong Christian 6. Frederiksen Oldenburg (konge 1730-1746) bortauktionerede kronens ejendomme - ialt 221 gårde, 10 huse og 3 lodder.
+1771 Johan Friedrich Struensee indfører en forordning der tvinger alle i hertugdømmerne (Sønderjylland) til at bære faste slægtsnavne, men han bliver henrettet inden den bliver rullet ud over hele landet, og planerne droppes.
+1773 - +1887 14/10: Den særlige bornholmske arvefølge "som har været gældende fra Arilds tid" blev lovfæstet af kong Christian 7. Frederiksen Oldenburg (konge 1766-1808). Arvereglerne betød, at det var yngste søn "gård-drøntinj", der arvede gården. Hvis der ingen søn var, skulle ældste datter arve.
+1788 Stavnsbåndet ophævedes i resten af Danmark.
+1805 Skovrider Hans Rømer begyndte indhegningen og tilplantningen af Almindingen. Bønderne blev sure fordi de mistede græsningsareal.
+1807 Københavns bormbardement. Englandskrigen. Christiansø blev bombet af englænderne.
+1813 Statsbankerotten.

Det bornholmske landsting nedlagdes. Funktionen overgik til "Den Kgl. lands-Over-Ret, samt Hof- og Stadsret i Kjøbenhavn".

+1822 Hammerhus, eller resterne deraf, bliver fredet.
+1828 Ny navnereform der endeligt forbyder patronymikon som efternavn (Jens' søn kom tidligere til at hedde Jensen til efternavn, og en pige Jensdatter. Nu hedder alle Jensen).
Den danske navnepulje sander til i Jensen, Hansen, Pedersen, Madsen osv.
+1849 Kong Frederik 7. Christiansen Oldenburg (konge 1848-1863) underskrev "Danmarks riges grundlov".
+1855 Christiansø nedlagdes som fæstningsværk.
+1856 Den første højskole på Bornholm oprettedes i Aakirkeby af Lucianus Kofoed.

Navneloven af 1828 strammes fordi folk ikke kan finde ud af reglerne.

+1882 Andelsbevægelsen startede. De første Andelsmejerier så dagens lys.
+1885 Andelsmejeriet Dybdal i Østerlars stiftedes (Det første på Bornholm).
+1904 Ny navnereform der bløder op på katastrofen fra 1828. Man kan ændre navn én gang i livet mod at betale 4 kr. Der bliver lavet en liste med beskyttede navne man ikke måtte købe.
+1908 Kommunalreform i Danmark. Kvinder og tyende fik valgret.
+1914 Første Verdenskrig
+1915 Ny grundlov i Danmark. Kvinder og tyende fik valgret til folketing og landsting.
+1923 Bornholms Væbning ophævedes.
+1933 Bornholms Værn oprettedes.
+1940 9/4. Anden Verdenskrig. Bornholm besattes af Frankernes efterkommere, Hitlers Nazityskland.
+1945 7-8/5. Tyskerne på Bornholm ville ikke overgive sig til Stalins tropper. Vikingen Ruriks efterkommere i Gardarige, Russerne, der var nået ind i Pommern og til Berlin, anså Bornholm for at ligge bag deres front. De bombede Rønne og Nexø og besatte Bornholm for at få tyskerne til at overgive sig. Resten af Danmark fejrede freden.
+1946 5. april. Som ved et mirakel, rejste russerne hjem, i stedet for at indlemme Den Bornholmske Sovjetrepublik i Østblokken.
+1961 Ny navnereform. Mellemnavnet dukker op. Det bliver tilladt kvinder at beholde deres navn ved ægteskab.
+1972 Danmark kom med i EF. Julius Cæsars, Attilas, Karl den Stores, Djengis Khans og Hitlers stormagtsdrømme begynder at blive til virkelighed, men denne gang ad frivilighedens vej.
+1982 Ny navnereform der ligestiller kønnene. Man får lov til både at tage bedsteforældrene og oldeforældrenes navn. Man kan skifte navn flere gange i livet. Nu koster det 3.000 kr. at skifte navn.
+2000 Vi gik fra Fiskens tidsalder til Vandmandens tidsalder.

1/7: Øresundsbroen indviedes af dronning Margrethe II Glücksburg og kong Carl XVI Gustav Bernadotte. Katamaranen "Villum Clausen" indsattes mellem Rønne og Ystad.

+2003 Bornholm overgik fra at være 5 kommuner og 1 amtskommune til at være én samlet Regionskommune.
+2005 Ny navnereform. Gebyret på 3.000 kr. nedsættes til 460 kr.
Nu kan man også tage tipoldeforældrenes navn.
Det bliver muligt at tage et tilfældigt efternavn hvis 2.000 hedder det i forvejen.
Man kan tage eget mellemnavn som efternavn.
Begrebet giftenavne forsvinder.
Samlevende sidestilles med ægtefolk.
Patronymikon tillades/genindføres igen.
+2010 Det tidligere Bornholmstrafikken, nu Færgen, har besluttet at deres nye katamaran skal hedde "Leonora Christine". Argumentet svæver lidt hen i det uvisse, men hun var kongedatter, samtidig med de andre færgenavne, var forfatter og er et kvindeligt modspil til de andre mande-færger.

Desværre var Leonora Christine Christiansdatter Gyldenløve det værste bornholmerne blev udsat for i 1600-tallet under "Store Nordiske Krig", i og med at hun var gift med Corfitz Jakobsen Ulfeldt, der gjorde sig selv til landsforræder ved at tage til Sverige og love kong Karl 10. Gustav hele Danmark. Jylland skulle foræres til Tyskland eller England, og så skulle resten af Danmark være svensk og befolkningen skulle udraderes. Hvilket Karl d. 10. øvede sig på i stor stil da svenskerne erobrede, og fik lov til at beholde, Skåne, Halland, Blekinge, Øsel mm., hvor svenskerne begik folkemord på adskillige danske landsbyer for at statuere exempler i forsvenskningsøjemed.

Bornholmere valgte at bekæmpe svenskerne og give Bornholm tilbage til kong Frederik d. 3., men det er en gave som danske regenter og regeringer aldrig har gidet forvalte ordentligt. Sønderjylland er åbenbart mere "sexet"....
Se årene 940, 1100, 1137, 1149, 1159, 1228, 1265, 1266, 1276, 1290, 1310, 1321, 1326, 1362, 1498, 1509, 1510, 1521, 1525, 1535, 1576, 1643, 1651, 1657, 1658, 1813 og 1945.

Corfitz Ulfeldt forsøgte dermed at omstyrte sin svoger, kong Frederik d. 3., men blev fanget, og både han og kongens halvsøster Leonora Christine blev fængslet og indsat i Manteltårnet på Hammershus, hvorfra de forsøgte at flygte, men blev stoppet i Sandvig af de lokale (hvorfor mon?) og fængslet i Blåtårn i København.

Der er bemærkelsesværdigt at bornholmerne i 1600-/1700-tallet opkaldte deres sønner efter Adolph Fux (f.ex. Adolph Fux Espersen) der var Corfitz' og Leonoras fangevogter. Der er ikke døbt nogle børn Corfitz eller Leonora på Bornholm nogensinde.

Der er åbenbart en selvudnævnt kulturelite på Bornholm pt. som mener at det er rigtigt fint at pisse på bornholmerne og bornholmsk/dansk historie ved at navngive katamaranen Leoonora Christine. Iflg. denne kulturelite har Leonora Christine stor reklameværdi, i og med at hun er kendt. Desværre er hun næppe kendt uden for Danmark.

+2011 Efter store diskussioner, og mange mishagsytringer fra især bornholmere, bøjede trafikminister Hans Christian Schmidt sig og besluttede at der skulle laves en afstemning om den nye katamarans navn.
Man kunne indsende forslag indtil d. 21/2 og der blev udvalgt 5 kvinder som man så kunne stemme om:
Anne Boel (skulle have været Boel Anne)
Leonora Christine
Kronprinsesse Mary
Marie (Maria) Kofoed
Gertrud Vasegaard

På trods af massiv debat, vandt navnet "Leonora Christine".

Tak til vor fjerne fætter Carsten Gjessing, som jeg har lånt nogle af oplysningerne fra.

Videre ->

Top