Home

Historie

Blem

Den originale tekst fra Blem-stamtavlen lyder således:

"Herman Bendiksen er den ældste af de navnkendte mænd og står nærmest som stamfader til familien Blem. Han var fra en går i Østerlars Sogn, formentlig Rigmandsgård. I den gamle kirkebog, som findes i arkivet i København, står, at der var 5 søskende, men disse kan næppe mere følges.

Der fortælles om Herman Bendiksen , at han var evnerig og havde efter den tid gode kundskaber. Han var fingernem og kunne lave adskilligt mere end folk i almindelighed uden at have lært noget. Således lavede han møbler både til dem selv og børnene. Der fortælles også, at han havde det noget ejendommelige rødblonde hår, der ofte fremkommer hos enkelte i familien, endog også i fjerde og femte slægtled.

Herman Bendiksen blev gift med Ane Kristine Hansdatter fra Pilegård, Pedersker. De boede på Baunegård i samme sogn. Hendes forældres navne og fødested ukendt.

Ane Hansdatter var antagelig af gammel bornholmsk slægt, opfødt som hun var nær havets klitter og strand, har omgivelserne mulig haft indflydelse på hende i retning af at fremkalde nøjsomhed og flid. Sandsynligvis har de på strandmarken nærboende fattige familier haft rygstød i hendes hjem, hvilket igen har fremkaldt hos hende det, gerne at være noget for andre, særlig dog for sine børn, hvilke slægtsmærker formentlig senere kan spores...".

Senere undersøgelser har vist at det ovennævnte om Herman Bendiksen er mangelfuldt eller decideret forkert.

Herman Bendiksen var søn af Bendix Hermansen og Karen Pedersdatter Sonne. BH var søn af Anne Hansdatter Langsted og hendes 2. mand, Herman Clausen. Anne Hansdatter Langsted var første gang gift med Bendix Jacobsen Rothenstein (Rottensten). Herman Bendiksen var født på 21. vornedegård Heslegård i Østerlars.

Anne Hansdatter Langsted var efterkommer efter Poul Hansen Ancher, som deltog i befrielsen af Bornholm i 1659, og efter Jens Hansen Sode, stamfaderen til Sode-slægten, som kom til Bornholm fra Skåne.

Karen Pedersdatter Sonne var efterkommer efter den første Sonne på Bornholm, Oluf Nielsen Sonne, den skotske skibsreder Sander Dich, den tyske adelsmand Hartwig Hagefeldt og den først registrerede Kofoed i Østermarie, Poul Kofoed, stamfader til Kofoed-linie B.

Herman Bendiksen og hans efterkommere hører derfor også hjemme i "Stamtavlen over familierne Müller, Madvig og Sode" (se denne side 15 og 20), og Kofoed-stamtavle B, (side 2).

Top