Home

Historie

Jochumsen

Jochum Tønnesen Müller er den, hvis navn er kendt som den længst tilbageværende af familien og således nærmest bliver stamfaderen til slægten Jochumsen. Han var en søfarende fra Hansestæderne, der senere bosatte sig i Svaneke (Svaneke Kirkebog .s 174), men ellers er hans forhold ukendte. Han døde i 1590.

Jochum Tønnesen Müllers gravsten lå i lang tid som gulv i Svaneke Kirkes våbenhus, med gravskriften opad, hvorved den var blevet så meget forslidt, at det vanskeliggjorde læsningen.

Stenen blev senere hensat ved kirkegårdsmuren og en tid derefter solgt.

Den bar følgende indskrift:

Herunder hviler

Coffardi Captain Jochum Tønnesen Müller

død anno 1590

Tønnesen kan også på grund af stenens slid læses Tobiassen.

Jochum Tønnesen Müller var nok en egen type af sin tid. Han var en evnerig mand med skarpe, mørke øjne og sort hår, hvilke egenskaber siges at være præget på de ægte Jochumer. Tillige var han meget musikalsk, hvilket også præger ret mange af slægten.

I Bornholmske Samlinger over Slægter fortælles, iflg. Degnen Rasmus Pedersen Rafn, det foran anførte om Jochum Tønnesen Müller, og tillige, at han havde en søn.

Jochum Tønnesen Müllers oldesøn, Tobias Jochumsen, blev gift med Maren Jensdatter, som var oldebarn af den første troværdigt dokumenterede Kofoed, Hans Madsen Kofoed.

Jochumsen-familien er derfor lige så meget en del af Kofoed-familien.

Jochum-navnet er specielt udbredt på Østbornholm - Svaneke, Nexø, Bodilsker, Åker. Der er en anden slægt på Bornholm som også brugte Jochum-navnet, nemlig efterkommere efter Jochum Thiesen og Andreas Thiesen, Svaneke. Det virker meget logisk at alle disse brugere af Jochum-navnet har samme udgangspunkt, i og med at Jochum er den tyske udgave af Joachim.

Det bliver desværre nok aldrig muligt at fastslå om alle disse Jochum'er nedstammer fra Jochum Tønnesen Müller.